13. zář, 2017

ALTRIGHT & V4

Visegrád jako naděje Altrightu.

Altright dnešní doby představuje hlavní naději pro renesanci amerického národa a udržení americké národní identity. Bez spojenců v Evropě se to, ale nepovede ani Altrightu, ani Američanům. Kde ale hledat spojence? Západní Evropa je islamizovaná a v naprostém zajetí politické korektnosti a multikulturalismu. Už se nikdy nevzpamatuje a časem nastane migrace západních národů do východoevropského prostoru. Tedy toho, co ze západoevropských národů zůstane. Nemohou se spoléhat ani na Rusko, protože Rusko je velmocenským konkurentem Spojených států amerických, a přestože může usilovat o korektní vztahy s USA, nikdy nebude moci být partnerem, či dokonce spojencem amerického národa. Kdo je tedy naděje Američanů a amerického Altrightu? Jsou to ty národy, které sami procházejí vlastní renesancí. Národy Visegrádu.

Naše renesance, Váš vzor.

Obrození polského národního státu, vláda jednoty, suverenity a spravedlnosti Viktora Orbána v Maďarsku, i odpor českého národa a jeho mentality k islámské expanzi představuje v současnosti vzor pro americkou národní renesanci. Odvaha, se kterou Právo a Spravedlnost i Viktor Orbán a český národ čelí sankcím a výhružkám Evropské unie a neomarxistických elit musí být inspirující pro Američany. Američané musí vědět, že v nás najdou své spojence, že jsme to poslední, co zůstane z evropské židokřesťanské, sekulární a antické civilizace, která už na Západě podlehla multikulturalismu, marxismu a islamismu.

Polsko se vypořádalo s multikulturními masmédii a propagandou, s liberálním soudnictvím i prozápadní opozicí a chystá se konsolidovat do formy Čtvrté polské republiky, která zlomí moc starých komunistických kádrů i nových neomarxistických elit, které pustošili polský národní stát.

Viktor Orbán, jemuž brzy věnujeme samostatný článek, vybudoval ochranu hranic a jasně deklaroval, že islám nebude expandovat do Maďarska, a ani islámská imigrace. Pro něho jako otce početné rodiny, své vlastní rodiny i rodiny maďarského národa, je prvořadé bránit svrchovanost a svobodu svého národa.

Česká politická reprezentace je na tom o poznání hůře. U nás to vynahrazuje národní vzedmutí, které cítíme, když naši lidé odmítají islám, halal týrání a multikulturalismus, když se dokáží odvážně ozvat proti tomu, o čem vědí, že jsou multikulturní lži, propaganda a dehonestace vlastního národního státu. To, že odmítáme islám i německé porobení je projevem naší národní renesance.

I slovenský lid, nedávno zrazen svým premiérem Ficem, nadále odmítá islamizaci a usiluje o udržení slovanského a národního charakteru svého státu proti nepřátelské expanzi.

Současné události v Americe předznamenají první krůčky americké renesance. Odvaha, se kterou americký lid zvolil do svého čela Donalda J. Trumpa, jehož podporovalo pouze Polsko, Viktor Orbán a Miloš Zeman z evropských představitelů a států, je předzvěstí velkých událostí americké národní renesance.

Reakce amerického Altrightu na Visegrád jsou vesměs dobré. Uvědomují si, že naše národy, které si prošli komunistickou tyranií si nadevše cenní svobody vyjádření, svobody identity a svobody svého svědomí a vědomí, což je něco, o co americký národ pod obamovským a elitářským zřízením začínal přicházet. Proto musíme navzájem spolupracovat a učit se od sebe. Americký Altright se musí učit z našich zkušeností a my z jejich. Všichni se musíme zříct falešných konspirací, rusofilie a možnosti vnímat Rusko jako alternativu k západnímu úpadku . Musíme pozvednout vlastní národní konzervativismus, národní konzervativismus Trojmoří a Spojených států amerických.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 13.9.2017

zdroj:

https://altright.com/2016/02/03/visegrad-for-the-future/