KOMENTÁŘE

2. zář, 2018

Někteří anti-islámisti si myslí, že pro záchranu západu je dobré podbízet se týmu duhových, ale pohled na objektivní realitu nás z tohoto omylu rychle vede. V Evropě a v Severní Americe totiž funguje trojkoalice tří navzájem se podporujících sil. Zelená je nejen barvou strany Zelených (v USA schovaných po značkou progresivismu či demokratického socialismus), ale také barvou islámu. Duhová značí LBGTQIAP+ komunitu...   

Jaká to nepsaná aliance mezi nimi funguje? Zelení brání výstavbě jaderné elektřiny, což nahrává exportérům ropy – Soudům, Kataru, Libyi, Iráku… Tady by se měli pozastavit i naši anti ruští čtenáři (zdravím Evropské Hodnoty a jiné). Kdo by mohl též lobovat za zákaz jádra? 

Muslimská pakáž podporuje politické projekty zelených, protože si zajistí odbyt ropy. Zelení si můžou hrát na anti jadernou lobby (Jádro je mimochodem bezpečnější než větrná elektřina i foto-voltaika). Tým duhových, který od začátku chtěl legalizovat pedofilii, zase politicky kryje muslimy s debilní logikou, že v případě útisku muslimů (postihování pedofilie) by došlo i na nás.

Harry Hays, zakladatel politického hnutí LBGT, protestoval, když byla NAMBLA byly vyloučena z „Prajdů“. Ale nebojte, teď už tam je! Co, že je ta NAMBLA? North American Man/Boy Love Association. V překladu: Severo-Americká mužsko/chlapecká milostná asociace. Teď se trochu nabízí paralely s Mohamedovým přístupem k nedorostlým chlapcům.

Historicky je jedno, že LBGTQIAP+ (P značí pedosexuální) se chová iracionálně. Něco podstatně jiného je ale pomáhat jim. Navíc ti lidé nemají potomky, takže jim nezáleží na dlouhodobém vývoji. Navíc dokážou velmi snadno vytvářet politické aliance, což jsme viděli i ve vedení Českých drah – tam bych se jako chlap pro klíče neshýbal. Totéž podporují i historické poznatky o zednářích, což byl i částečný homo-klub. A ti přišli s Francouzkou revolucí. To byl ten důvod, proč se nikdo normální s nimi nechtěl paktovat.

Všiml si toho i Richard Nixon: „Gaye toleruji, ale zapříčinili pád Říma a Řecka“. Proto bylo sodomie tak dlouho trestná. Ne, že by byla aktivně trestána, ale jako odstrašení pro případ tvorby koalic a jako nástroj donucení sponzorovat rodinu (tvorba potomka byla zajištěna sousedskou výpomocí). 

https://videosift.com/video/Richard-Nixon-Talks-Fags-Hot-Pants-Archie-Bunker-Dope?loadcomm=1

Nikdo nevolá po represi, ale speciální společenské postavení je dobrým řešením. Mám takový pocit, že mužské kláštery byly jaksi – no potřeba topení asi nebyla tak velká. Ostatně Théby měly teplé kohorty. A strašit islámisty v rámci psychologické války Gay-batalióny, které budou mít za úkol mimo jiné střežení vězňů… To je docela zábavná představa.

Autor: KERBEROS, Praha, ČR, 2.9.2018


 

1. srp, 2018
„Demokracie není jen odsouzena ke zkáze, je to zkáza sama." Mencius Moldbug...
 
Moldbug, zakladatel neoreakce (NRx), tvrdí že ve dvacátém století soupeřili tři typy režimů o globální nad vládu:
 
Demokratické
 
Fašistické
 
Komunistické
 
Fašismu byl vyhlášen jako haram kombinací akademiků, žurnalistů, neziskovek a permanentních státních úředníků (tak zvaná „katedrála“). Dovedete si představit, že by se v USA pronásledovali příznivci socialismu a komunismu, stejně jako příznivci fašismus či národního socialismu?
 
Všechny tyto režimy nazval jako „demótistické", jež se opírají o vůli lidu. Vycházejí ze stejného špatného proudu, tedy z osvícenství. Takovéto režimy lžou a mají svůj mýtus. Ovšem demokracie je asi nejulhanější ze všech těchto režimů. Komunismus lhal o tom, že je proveditelný. Fašismus tím že tvrdil, že si ho zvolil národ. 
 
A demokracie? Kromě obvyklého balíku lží, na němž je založena, též tvrdí to, že již byla uskutečněna. A byla základem naší civilizace. Vždy bylo tvrzeno demokraty, jak starověké Athény byly příkladem demokracie. 
 
Ani omylem. Za prvé „volební právo“ bylo propůjčeno jen při splnění těchto podmínek: vlastník pozemku, muž, starší a příslušník armádní rezervy. Ale toto nekončí, ono to „volební právo“ nebylo, bylo vlastnické. 
 
Zde bych zacitoval Misese (Socialismus s. 78, PDF anglická verze). „The Athenians come out of the Ecclesia not as out of a political assembly but as from the meeting of a company in which the surplus profit has been distrihuted.“
 
„Athéňané vycházeli ze sněmu, ne jako z politického shromáždění, ale jako ze zasedání společnosti, ve které se hromadil nadbytek zisku, který je k distribuci.“ Tohle ale je poměrně zásadní. Athény měly majitele! Majitele byli vlastníci pozemků, kteří stát vlastnili. 
 
Tudíž nedocházelo k nadužívání statků k dočasnému zisku, jak kritizuje a Hoppe demokracii. Athény spíše byly suveréni s.r.o., jak mimochodem navrhuje NRx reformovat státy (či formou a.s.). Takhle mimochodem funguje neoficiálně Singapur.
 
Demokraté opět lžou a lžou! Demokracie je snad nejprolhanější režim, 20. a 21. století, který spatřil světlo světa...
 
Autor: Kerberos, Praha, ČR, 1.8.2018
23. čvc, 2018

Steve Bannon, spolutvůrce amerického altrightu, bývalý poradce presidenta Trumpa a blízký poradce a spolupracovník řady národně konzervativních politiků a vůdců napříč Evropou, od Marine Le Pen ve Francii, přes Ligu severu v Itálii, až po vládu Viktora Orbána v Maďarsku, se rozhodl přejít do dalšího útoku proti neziskovkám, nátlakovým organizacím a Sorosovým silám. Pro posílení intelektuální a teoretické základny evropské radikálně konzervativní pravice, Steve Bannon plánuje založit vlastní think tank...

Think tanky jsou myšlenkové trusty, skupiny vytvářející a podporující určité myšlenkové
proudy. Až na čestné výjimky jako je Institut Václava Klause, jsou například v Česku téměř výhradně v rukou neomarxistů, cuckservativců a liberálů. Think tanky vytváří a publikují analýzy, doporučení a návrhy. Většina mainstreamových think tanků je napojená na vlády a sponzorovaná vládami, radikálně konzervativní a vlastenecké think tanky jsou naopak perzekuovány liberálnědemokratickými vládami.

Steve Bannon jako dlouholetý a zkušený publicista a aktivista z prostředí altrightu a
Breitbart News, má výhodnou pozici a dostatek prostředků, aby položil základy prvního čistě
altrightového think tanku, který může posílit základy boje proti politickým neziskovkám a dalším pijavicím. Bannonův think tank by se měl podle prvních dohadů jmenovat jen „The Movement“ –„Hnutí“. Tento think tank může mít, ještě jednu významnou funkci. Může se stát chybějící spojnicí mezi národně konzervativními vládami východní Evropy a národně konzervativní opozicí západní Evropy, popřípadě s Itálií, kde už je národně konzervativní vláda.

Zatím je nutné čekat. Steve Bannon oznámil, že činnost v Evropě naplno rozjede, až po
listopadových senátních a kongresových volbách v USA. Velký impuls, či spíše znamení pro budoucí potenciál, budou představovat nadcházející evropské parlamentní volby, ke kterým dojde na jaře 2019. Člověk musí být trpělivý v boji tváří tvář proti 32 miliardám dolarů, které oligarcha Soros dává každý rok na podporu neomarxistů, radikální levice, liberálů a různých bojůvek.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 23.7.2018


 

1. čvc, 2018

Je tomu jedenáct let, kdy vypukla světová finanční krize...

Ničivá ekonomická katastrofa, která nejvíce postihla zaměstnance, podnikatele, obchodníky, živnostníky, tvrdě pracující lidi, a jejíž původ vzešel z diletantské nezodpovědnosti finanční oligarchie, stejně jako ze systémových chyb globalizovaného kapitalismu. Ti, kteří měli na krizi největší podíl, byli postiženi nejméně. Většina obětí krize byla z řad těch, na jejichž bedrech vina krize neležela. O tom, o krizi eura a jižního pásu Evropské unie, o alternativách historických i současných, bude pojednávat série článků „Proti kapitalismu globálnímu, za kapitalismus národní“.

1. díl: Světová hospodářská recese 2007-2008.
Pro pochopení hospodářské recese se musíme vrátit o řadu let nazpátek. Roku 1991 padl
Sovětský svaz a tím i definitivně Východní blok. Byl to triumf kapitalistické globalizace, při které Mezinárodní měnový fond naordinoval východoevropským státům a Rusku, tu nejbrutálnější neoliberální léčbu s cílem zničit postavení lidí a privatizovat národní kapitál do rukou zahraniční oligarchie a nadnárodních korporací.

Od roku 1991, až do roku 2007 zažíval neoliberální globalizovaný kapitalismus, Evropská
unie a Spojené státy americké svůj zlatý věk politických (rozšíření EU a NATO), ekonomických
(globalizace, privatizace do rukou cizích kapitalistů) a vojenských (Jugoslávie, Irák) úspěchů. Tento zlatý věk stvořil několik obrovských finančních a obchodních bublin, které měli brzy splasknout. Mělo k tomu dojít podobně neočekávaně jako v říjnu 1929, kdy vypukla Velká hospodářská krize, která postihla tehdejší svět.

V euforii, politické i drogové, mezi oligarchy, elitními manažery a majiteli velkých
hypotečních bank, došlo k raketovému růstu hypoték ve Spojených státech amerických. Každému se dávala hypotéka, bez ohledu na to, zda je schopen jí splatit, nebo ne. Nebral se ohled na sociální zázemí žadatelů, jejich likviditu a postavení, protože každý bankéř chtěl mít, co nejvíce zářezů a úspěšných klientů. Banky se tak de facto staly sociálními ústavy, které měly zajistit chudým bydlení. To mělo počátek už v době Jimmyho Cartera v 70. letech, který prosadil zákon dláždící cestu k výše uvedené nezodpovědnosti a to v rámci boje proti rasové diskriminaci, protože tehdejší bankéři si uvědomovali sociální a finanční problémy menšin a zdráhali se jim půjčovat. Tedy opět, cesta do pekla dlážděná dobrými úmysly.

Postupně došlo k vzniku celé řady polostátních institucí orientovaných na půjčování peněz a
zajišťování hypoték pro lidi, kteří si nemohli dovolit hypotéku a nedokázali pracovat s půjčkami. Nebělošští klienti měli privilegium, že jim banky a instituce jako Freddie Mac, či Fannie Mae, museli půjčovat peníze!

Až do roku 2001 byl realitní trh v Americe stabilní. Rostl o 2%, tedy stejně jako ekonomika,
národní bohatství a populace v té době. Přesně vykrýval socioekonomickou situaci země. Vlivem změn úrokových sazeb došlo k prudkému růstu nabídky realit, kterou však nevyplnila poptávka. Meziročně rostl trh o 9%, až do roku 2005. Příjem domácností pochopitelně rostl mnohem méně, a tak vznikl tlak na hypotéky. Už mezi lety 2002-2005 vznikla bublina ve výši cca. 170 miliard dolarů. Prodej miliónů nadhodnocených domů přinesl růst bubliny o dalších 400 miliard dolarů. Dalším problémem v dlouhé řadě byla otázka morálního hazardu. Zfetování manažeři a finančníci si uvědomovali, že v rámci politiky korporátního-socialismu se o ně bude stát starat, že v případě krize do nich napumpují jednotlivé země desítky miliard, a tak bezostyšně hazardovali.

Krize vypukla na podzim 2007, kdy začal raketově růst počet opožděných plateb za
hypotéky. Nesplatitelných hypoték bylo kolem 3%, pozdě splácených 5,8%. Jednotlivé domy byly vysoce nadhodnocené, a tak zabavování majetku bankami vedlo jen malému pokrytí nákladů a škod. Pokusy o další prodej zabaveného majetku vedli k dalšímu snižování jeho cen, čímž vznikla smrtící spirála.

Krize se naplno projevila v září 2008. Celý předcházející rok docházelo k navyšování záruk
ze strany Federálních rezerv (FED) na 30 miliard dolarů, zkupování krachujících bank většími
bankami a propadu na burzách. V září 2008 byla postižena investiční banka Lehman Brothers. Akcie spadly z 60 dolarů na 4 dolary. Lehman Brothers ohlásil bankrot, zatímco jiné banky se slučovaly. Při tom stát napumpoval do Bank of America a Merrill Lynch 163 miliard dolarů na krytí ztrátových investic. Šlo o 3,5 biliónu korun! V Německu byla situace, ještě horší. Tam na záchranu bank a nesmyslná opatření vyhodila kancléřka Merkelová přes 500 miliard eur (cca. 13 biliónu Kč).

Začala lavinovitá vlna bankrotů. 25. září 2008 oznámila bankrot největší americká spořitelna
Washington Mutual. Banky přestaly půjčovat, nebo půjčovaly za vysoké úroky. Firmy a průmyslové podniky tak přišli o přístup k půjčkám na provozní kapitál, začala se snižovat výroba, propouštět a ekonomika zpomalovala jako celek. Krize se přelila do Evropy, kde naplno odhalila podvody řecké vlády v otázce výše dluhu a zároveň rozpoutala krizi eura.

Nyní k Česku. Finanční, či hypoteční krize se naší země nedotkla, protože většina našeho
bankovního sektoru byla rozprodána Rakušanům, a ti byli v otázce rizikových hypoték velice
konzervativní. Na rozdíl od amerických bankéřů riskovali jen velice málo. Do ČR se tak přelila
především hospodářská krize, která zároveň ukázala hrozivé nebezpečí v propojenosti německé a české ekonomiky. Krize v Německu způsobila krizi v České republice, protože jsme závislí na odbytu do Německa. V této době Miroslav Kalousek prohlašuje, že „Česká republika bude dál bohatnout, jen ne tak rychle…“ (Hospodářské noviny) a nastavuje rozpočet na 5% růst HDP. Opak je pravdou. Ekonomika se propadne o 5% a rozpočtově zodpovědný Miroslav Kalousek vysekne historicky největší schodek státního rozpočtu ve výši přes 160 miliard Kč. Průmyslová výroba klesla v roce 2009 o 25%, a ještě v roce 2013 klesla o 15%, stavební průmysl se dodnes nedostal na předkrizovou úroveň, veřejný dluh se zvýšil o 19% HDP a maloobchodní prodej mezi lety 2012 a 2013 klesl o 21%. Z krize se ČR dostala, až v roce 2013, kdy se ekonomika opět nastartovala a od té doby zažíváme výrazný hospodářský růst, jakkoliv jsou jeho výsledky nerovnoměrně rozdělené ve společnosti. Jen za letošní rok vzroste HDP o 4,5% podle odhadů.

Důsledků hospodářské krize byla celá řada a napříč celým světem: Arabské jaro, renesance
marxismu a marxistické ideologie, krize eura, nepřetržitá dluhová a hospodářská krize jihoevropského pásma států, Brexit, zvětšování regionálních rozdílů, stagnace postavení Spojených států amerických ve světě, ale i posílení konzervativně nacionalistických hnutí a sil napříč východní Evropou.

Na tomhle všem je tedy vidět, jak strašlivou kombinaci představuje vliv levicových ideologií
v rámci bankovního sektoru (nucené půjčky menšinám), zachraňování bank doprovázené bezohlednou nezodpovědností bankéřů a finančníků, provázanost finanční a politické oligarchie a globalizovaný kapitalismus.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 1.7.2018


 

 

2. čvn, 2018

Pro “Svobodné”, kdysi tzv. stranu Svobodných občanů bylo příznačné, že měla ráda svobodu a politickou nekorektnost. Teď je z ní céčko TOP0,9 a péčko Pirátů, která místo u vyvětraného předraženého piva na pražské Kampě pozéruje u sójového-karamelkového latté (aspoň ho platí Bitcoiny a né Eury)...

Kdysi se od ní dalo očekávat to, že bude obhajovat svobodu i kdyby trakaře z nebe padaly.No jedním z přístupů je hájit svobody jako práva existující nezávislé na státu. Třeba, že by to zákony zakazovaly tak, ale pak předseda “Svobodných” napíše tuhle botu ve zkratce:

"Tommy sedí, je to v pořádku, protože to schválil britský parlament zákonem. Britové a peklo, se přece nikdy nemýlí"...

Za prvé: Co to je za hovadinu?

Za druhé: Jak to mohl napsat?

Proč je to hovadina? No v Británii nebo Kingdom of Condom, jak píše D-Fens, zavládla totální
tyranie úřadů a jejich poskoků, ale my máme být v klidu, protože to schválila liberální
parlamentní demokracie. Stejně o VB jako o totalitním státě píše Petr Hampl (kdysi také člen Svobodných). Asi chápu proč si dali Svobodní do znaku ovci, sice tvrdí, že je to Beran (obětní zvíře mimochodem) avšak asi neví, že se jich většina na statku kastruje.

Jak to psal? Na klávesnici - ha! Za prvé to psát nemusel, lepší je občas mlčet, neboli mlčeti zlato, mluviti stříbro. A ano nesmí být s plebsem. Co kdybychom vypadali jako SPD, ta strana co sedí v parlamentu a všechny media, jež z ní serou hranatý bobky a jsou napojený na Bruselskou mašinerii jí nemají rádi. To pomineme, že Tommy neměl něco, co by se dalo přirovnat ke "spravedlivému soudnímu řízení" - jeho právničce řekli, že nemá jezdit, je to prý jen přestupek - hups justiční vražda tím, že vás dají na 13 měsíců do cely z muslimy. A že Tommy natáčel a psal o muslimském pedofilním gangu, to Pajonka nezajímá, což je u otce 4 dětí minimálně zvláštní. Chápe, že tím že nastavím nějaké podmínky, tak se můžu dopustit vraždy, spolu-pachatelství či zločinu?

To je plán pomůžu jim! Sluncatům, co neviděli práci ani z rychlíku a pak konečně zavládne
liberální utopie, pomocí liberální demokracie a k tomu si dáme liberální sojové-karamelkové latté!

Asi měli na horách na Valašsku nějaký divný tlak...

Autor: Zlý pes Kerberos opět zasahuje, Praha, ČR, 2.6.2018

Zdroj:

http://www.pajonk.cz/2703/fakta-vs-emoce-tommy-robinson/?utm_content=buffer1a415&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Zde vyvrácení Pajonkových lží a manipulací, kterým říká fakta vs. emoce:

https://www.ivcrn.cz/mnoho-lzi-v-pripadu-tommyho-robinsona/

Fakta:

Verdikt vždy vynáší porota a nikdy soudce, i v UK je soudní proces veřejný podle § 41 
Criminal Justice Act 1925.

(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15-16/…/section/41)

se vztahuje čistě na pořizování fotografií a obrázků přímo v soudní síni, nikoliv kdekoliv jinde.