KOMENTÁŘE

20. zář, 2017

Miloš Zeman vystoupil v OSN s desetiminutovým projevem a musíme říci, za 7. Republiku, že opět prokázal pevnost svých názorů, to že se nepodřizuje politické korektnosti, že se nebojí nazvat věci pravými jmény, a tudíž, že je našim kandidátem do presidentských voleb 2018.

Zemanův projev jednoznačně podtrhl intelektuální základy antiislámu spočívající v práci, již legendárního a prorockého myslitele, odborníka a politologa Samuela Huntingtona, který postavil svou skeptickou vizi budoucnosti jako budoucnosti střetu islámské anticivilizace se zbytkem světa proti utopické a růžové budoucnosti libtardní demokracie představené kavárenským myslitelem Francisem Fukuyamou. Právě o tomto hned na začátku svého proslovu hovořil president Zeman. O utopičnosti nadějí liberální demokracie a o realistickém pohledu Samuela Huntingtona na celou věc.

Přestože Zeman netnul do úplného jádra věci, a sice že islámská anticivilizace netrvá 20-30 let, ale už 1400 let, od doby, kdy Mohammed přepadl první karavany, už fakt, že se nebál na půdě islamizované a antisemitské OSN vystoupit s protiislámským projevem je velice odvážné.

Zeman se nebál poukázat na to, na co mnozí kritici islámu a současného bezpečnostního stavu v Evropě poukazují, že po každém teroristickém útoku dojde k shromážděním, zapalování svíček, kondolencím, ale nedojde k tvrdé odvetě proti teroristům a plnému nasazení síly. Vytkl OSN, že sama OSN není schopna definovat terorismus, a podle toho s ním i bojovat, zatímco ve stejné době má 38 roztříštěných antiteroristických organizací a skupin. Vyzval proto k sjednocení antiteroristických sil.

Nebojí se spojit masovou imigraci s infiltrací islámskými teroristy. Poukázal i na fakt, že masová migrace škodí samotným zemím, ze kterých lidé odcházejí, což je argument, který není příliš slyšet. Jako alternativu navrhuje ekonomickou a sociální pomoc zemím, ze kterých pochází masová migrace, což možná není nejšťastnější nápad, ale alternativa to je.

Konec projevu se nesl v optimistickém duchu vítězství nad terorismem, ale k tomu je, ještě velice dlouhá cesta. Nejprve musíme porazit kořeny terorismu, jeho ideovou základnu, tedy čistý islám.

Každopádně, buď, jak buď, Zeman opět prokázal, že důvěra anti-islámského a národního hnutí, kterou v něho vkládám, není důvěra marná. Není jako různí Realisté, kteří věří, že „islám nelze zakázat“, či jako Rozumní, věřící, že „islám jim vlastně nevadí“.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 20.9.2017


 

13. zář, 2017

Již mnoho let napjatá situace propukla v otevřený konflikt v srpnu letošního roku, kdy někteří příslušníci islámské menšiny zaútočili na policejní stanice a další objekty. Výsledkem těchto útoků bylo několik desítek mrtvých. Barmská armáda provedla následně protiúder proti islámské populaci, ze které útočníci vzešli a která těmto útočníkům poskytovala zázemí. Téměř 100 000 muslimů bylo nuceno utéci do sousední Bangladéše, která jim však odmítá poskytnout útočiště. To je v souladu v tradičním islámským vzorcem, podle nějž ztráta již islamizovaného území představuje větší škodu než lidské utrpení. Vše nasvědčuje tomu, že barmské ozbrojené síly jsou odhodlány neumožnit návrat. Dokonce to vypadá, že zaminovaly hranici.

Zkrátka, buddhisté vybudovali nejmírumilovnější civilizaci v lidských dějinách, ale to neznamená, že je můžete střílet jako králíky nebo jako Evropany.

Západní intelektuálové reagují, jak se dalo očekávat. Jsou ochotni tolerovat a omlouvat zabíjení buddhistů, ale protiúder pokládají za nepřijatelný. Roky pěstované sympatie k buddhismu jsou ty tam.  Ostatně, být americkou prezidentkou Hillary Clintonová, tak na barmská města dopadají americké rakety.

Autor: PETR HAMPL, Dobřichovice, ČR, 13.9.2017

zdroj:

Doporučuji článek ze serveru IvČRN.cz


 

11. zář, 2017

Jako Česká republika zažívá salámovou metodu LGBT lobby, kdy toto nátlakové hnutí nejprve prosadí pořádání pochodů Pride, potom registrované partnerství a nyní chtějí i manželství a adopce dětí, tak něco podobného nyní zažívá Austrálie. Tam za dva dny začne dva měsíce trvající referendum ve všech osmi státech Australské federace o zavedení manželství homosexuálů a jejich postavení na roveň normálním manželstvím. Délka tohoto referenda spočívá v tom, že jde o korespondenční průzkum. V případě nesouhlasu neumožní australská vláda parlamentu projednávat tento LGBT tlak v rámci parlamentní diskuse, natož pokud jde o hlasování o zákonu...

LGBT lobby.

Austrálie patří mezi vyspělé země, bohužel mezi ty, které ve většině věcí ustoupili LGBT lobby. Sexuální menšiny mohou volně sloužit v australské armádě, šest z osmi států uznává registrované partnerství a domácí svazky LGBT a napříč všemi státy Austrálie je zákonná ochrana LGBT proti diskriminaci. Přes tato práva, o kterých by se LGBT v islámských státech mohlo, jen zdát, si nyní australská LGBT vydupává i rozrušení dalšího civilizačního článku a pilíře australské společnosti, heterosexuální rodinu tvořenou mužem, ženou a potomkem, či potomky. V Austrálii je situace pro sexuální menšiny velice optimální a solidní, přesto nadále existuje LGBT lobby financovaná neziskovkami, která usiluje o dosažení stavu, kdy sexuální menšiny budou povýšeny nad většinu a heterosexualita bude brána jako zpátečnická, či špatná, zatímco všechno LGBTQABCDEFG bude normou, i když to norma není.

Našim nepřítelem nejsou buzny, lesby a spol., ale zdivočelá LGBT lobby, která se pasuje do role spasitelů společnosti a „utlačovaných“. Neakceptujeme existenci této lobby, která je často prolnutá s islámským extremismem, ať už prostřednictvím podpory migrantů, či podpory Palestinců, a je financována ze zahraničních zdrojů. V tomto ohledu proto stojíme na straně té části australské společnosti, která stále nepropadla neomarxistickému úpadku, ponižování většiny a povyšování menšin, která stále uznává za pilíř národního státu rodinu.

Dalším problémem, který s LGBT lobby máme je fakt, že její úlety, akce (vždy těžce exhibicionistické a agresivní) a nátlakové kampaně jsou placeny z kapes VŠECH daňových poplatníků, nejen v lobby angažovaných, což je vidět právě na příkladu australského referenda, jehož náklady přijdou australský lid na 122 miliónů dolarů (2,6 mld. Kč). Pokud by si těch 122 miliónů dolarů zaplatila australská LGBT lobby a její zahraniční finanční podporovatelé, byl by to menší problém z hlediska principu.

Rovnoprávnost nic neřeší, jen vše zhorší.

Ve Velké Británii, která je hlavou Společenství, jehož součástí je i Austrálie, došlo k „zrovnoprávnění“ homosexuálních svazků s heterosexuálním manželstvím v roce 2013. To nám poskytuje dobrý vhled na reakce v tamější společnosti a na to, jak se určitě LGBT lobby uspokojila se svými dosaženými cíli. Ne, neuspokojila.

Výsledkem byl další nástup teroru LGBT lobby. Došlo k útokům na majetek konzervativních odpůrců LGBT lobby, i na samotné konzervativce. Gay ex-konzervativec Iain Dale dokonce vyhrožoval, že zveřejní homosexuální orientaci těch konzervativních poslanců britského parlamentu, kteří budou hlasovat proti zrovnoprávnění manželství, protože i mezi teplouši je řada rozumných a střízlivých lidí, která odmítá tyto postmoderní šílenosti. Zastupitel Richard Page byl vyhozen, když prohlásil, že pro děti je lepší, když jsou adoptované heterosexuály, a ne homosexuály. V Severním Irsku bylo liberálním soudnictvím pošlapáno svobodné právo podnikatele na to, koho obslouží, a koho ne, když soudy nařídili, že i konzervativní cukráři musí dělat dorty pro svatby homosexuálů. Památkářská organizace National Trust nařídila 62 tisícům svých dobrovolníků, aby nosili duhové odznáčky na znamení hrdosti homosexuálů, a ti, kteří to odmítli, se neměli ukazovat na veřejnosti. 350 z nich vyhrožovala ukončením členství. LGBT lobby se protlačilo i do škol, kde propaguje „genderovou rozmanitost“ a vnucují dětem, že je špatné, když si o sobě dívky myslí, že jsou dívky a chlapci, že jsou chlapci. Tohle všechno stihla LGBT lobby za pouhé 4 roky od svého převzetí moci nad morálním směřováním britské společnosti.

Jak tedy vidíte, cíle LGBT lobby jsou falešné a lživé. Nikdy nebudou spokojení, vždycky uhnou, vždycky budou žádat víc. U nás slibovali, že jim bude stačit registrované partnerství a nyní chtějí víc. V Británii byli úplně zrovnoprávnění a žádají stále víc. Žádají, aby je každý uznával, nejen respektoval, ale aby se jim klaněl a jejich orientaci měl za tu jedinou správnou. Ostatně, představitelé české LGBT lobby nedávno nepokrytě přiznali, že lhali, když říkali, že jim registrované partnerství bude stačit.

Proto musí Austrálie odmítnout nátlak LGBT lobby, protože jinak se sveze po stejně strmé ploše, po které se nyní veze Velká Británie a její společnost podléhající tlaku LGBT lobby, imámům, multikulturalistů a neziskovek. Její restriktivní imigrační politika může být mnoha zemím vzorem, tak ať je i její společenská a rodinná politika vzorem. Výsledek referenda je, ale ještě daleko před námi. Bude oznámen, až 7. listopadu.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 11.9.2017


 

 

10. zář, 2017

Evropský soudní dvůr rozhodl především o vlastním pádu do bezvýznamnosti. 

Přinejmenším některé státy se rozhodnutí nepodřídí. Neexistuje žádná moc, která by byla schopna rozhodnutí vynutit. Další státy začnou ignorovat rozsudky i v dalších případech. A nakonec se ze soudního dvora stane jen bezvýznamný diskuzní klub.

A nevěřte vyhrůžkám o zastavení eurodotací. Takový krok by selektivně zasáhl ty skupiny, které z dotací žijí a které v českém prostředí prosazují servilitu vůči Bruselu a Berlínu. Na většinu obyvatel by to nemělo žádný dopad.

Autor: PETR HAMPL, Dobřichovice, ČR, 10.9.2017

zdroj:

http://petrhampl.com/0-glosy-z-osobniho-profilu


 

9. zář, 2017

250 nebezpečných slov o mravním selhání těch, kdo chtějí být příkladem další generaci

Varování! Následující text obsahuje narativy neslučitelné s bezpečnostní koncepcí vlády Bohuslava Sobotky.

Není to dlouho, co Evropu obletěl obrázek ze společné brněnské akce Skautů a jednotek Antifa. Antifa je novodobý nástupce Hitlerových a Röhmových oddílů SA. V USA již byla oficiálně prohlášena za teroristickou organizaci, a zcela zjevně je to nejnebezpečnější skupina vzniklá v Evropě za posledních 20 let.

Samo o sobě by to byl dostatečný průšvih, ale není to zdaleka všechno. Před pár dny se ukázalo, že vedení Skauta je zapojeno do totalitního projektu, jehož cílem je zabránit obyvatelům ČR v nezávislém myšlení a zavést státní kontrolu soukromých debat. Cílem v delším horizontu je vymýtit vlastenectví a všechny další hodnoty, které předchozí generace skautů hájily.

Nejde jen o to, že pár grázlů pochopilo, že prodej značky Skaut totalitní diktatuře je vlastně docela výhodná operace. Tedy výhodná pro ty grázly osobně, nikoliv pro hnutí. Horší je reakce většiny. Skaut má být přece čestný, statečný, odvážný. Takže co udělali řadoví skautští vedoucí, když narazili na tuhle ničemnost? Dívají se do země, tváří se, že nic nevidí a doufají, že jim panstvo hodí kostičku v podobě dotace na výpravu či klubovnu. Taková hanba! Taková ostuda! Nabízí se otázka, co mohou takoví vedoucí vštípit další generaci. Zbabělost? Patolízalství? Ochotu podřídit se komukoliv, kdo má zrovna peníze? Poslat děti do takového oddílu je cestou k tomu, aby z nich vyrostli mravní mrzáci.

Ale třeba se mýlím. Možná už někteří odbojní vedoucí připravují svolání mimořádného sněmu a odvolání kolaborantského vedení. Pokud se jim to nepodaří, odejdou se svými oddíly z organizace. Přijdou o státní peníze, ale uchovají si čest a poctivost. Nebo už takoví nejsou ani mezi skauty?

Autor: PETR HAMPL, Dobřichovice, ČR, 9.9.2017

zdroj:

http://petrhampl.com/posledni-skaut