KOMENTÁŘE

8. bře, 2020

Toto je jen krátká úvaha, či spíše zamyšlení k současným událostem na Řecko-Turecké hranici...

Dlouhodobě jsem říkal a očekával, že osmanský sultán Erdogan poruší naivní dohodu uzavřenou mezi špičkami Evropské unie a jeho režimem, a že po odčerpání peněz a vyhrocení situace, otevře hranice a vpustí migranty do Evropy, a to naprosto cíleně, naprosto řízeně a velice aktivně.
 
Chtěl bych poukázat na to, že toto není poprvé, kdy Osmanská říše zneužila utečenců a migrantů jako zbraně proti svým vnitřním i vnějším nepřátelům. Již před více než sto lety, když probíhala strašlivá Arménská genocida, které padlo za oběť 1,500,000 Arménů, se stalo něco podobného. Tehdejší osmanská propaganda, novináři a osmanská kulturní elita na příkaz osmanských vládců, mobilizovala různé sociální, etnické a náboženské skupiny k vykonání špinavé práce při systematickém vyvražďování arménského lidu.
 
Mezi těmito skupinami byli i turečtí běženci, kteří po prohrané Bulharské válce za nezávislost, odešli z osvobozeného Bulharska do Osmanské říše. Statisíce uprchlíků odešli z oblastí, které byly osvobozeny od osmanské nadvlády a usídlili se ve zbídačených poměrech na okraji osmanské společnosti. Ta, místo aby je přijala, když to byli nejen její vlastní souvěrci, ale dokonce i lidé ze stejného etnika a stejných národů, je začala zneužívat ke svému prospěchu. Tím prospěchem byla mobilizace po První balkánské válce a během První světové války.
 
Když turečtí vůdci rozhodli o vyhubení arménského národa v Osmanské říši, Istanbulské kulturní a novinářské elity burcovali uprchlíky do zbraně. Vyzvali je k účasti na řežích, vyzvali je: „Ať je toto varování, ó muslimové, nezpohodlňte! Nenechte svou krev vychladnout, než nastane pomsta!“, a tou pomstou byla genocida na Arménech.
 
A tak jako před sto lety, i nyní Osmanská říše zneužívá migrantů a uprchlíků ke svým politickým a mocenským zájmům. Posílají je jako svoje vojáky na smrt, a pak veškeré jejich útrapy svádí na evropské země. Radí jim, jak stříhat ploty, jak útočit na řecké policisty, a pak opět viní evropské země ze všeho špatného.
 
Není na čase, aby vláda tyrana z Bosporu skončila?
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 8.3.2020
30. zář, 2019

Všemi těmito přízvisky by se dala označit klimatická aktivistka Gréta Thunberg...

Tento text není dlouhým článkem, či zamyšlením, spíše varovným komentářem před tím, co hrozí euroamerické společnosti, pokud bude podpora Gréty Thunberg ze strany masmédií a politických elit i sociálních médií pokračovat. Přiznám se, že dlouhou dobu jsem se Grétě jen smál. Připadalo mi to jako absurdní komedie, něco, co by brzy mělo pominout. Můj názor se změnil při sledování Grétina projevu na shromáždění OSN v New Yorku. 
 
I z počátku jsem se chtěl smát, ale když jsem viděl její zuřivost, zápal, jejich obrovskou urputnost dalekosáhle překračující fanatismus, a to, jakou podporu sklidila, začal mi běhat mráz po zádech. Už jsem neviděl klimatickou aktivistku. Viděl jsem někoho, kdo se stylizuje do role mesiáše, spasitele „mladé generace“ před klimatickými změnami. Viděl jsem společenskou hrozbu, která rozštěpí západní národy vedví a bude hnát příbuzné proti příbuzným. Viděl jsem zmanipulovanou oběť, politicky zneužitou, sice oběť, ale nebezpečnou. A Gréta mi připomíná, ještě někoho jiného. Připomíná mi Jima Jonese. Mnoho lidí u nás toto jméno nezná, v Americe je však velice známé. 
 
Charismatický a populární kazatel, pastor bojující za ty nejvznešenější ideály sociální spravedlnosti, rasové a pohlavní rovnosti, v době, kdy tato témata byla podobně citlivá v Americe, jako je dnes otázka klimatu. Muž, který vytvořil vlastní církev, vlastní náboženství, jež bylo směskou křesťanství a marxismu, který získal zpočátku i desetitisíce přívrženců, aby se pak se stovkami nejvěrnějších uchýlil do vzdálené Guyany. Když se situace jeho sekty zhoršila, a neměl už žádné východisko, přinutil stovky svých vlastních stoupenců k sebevraždě a sám si prostřelil hlavu. 
 
Gréta Thunberg a její stoupenci, kteří propadli apokalyptickému myšlení, vyhlašují, že máme posledních dvanáct let na to, abychom se změnili, abychom zabránili nezvratným klimatickým změnám. Jde o zmanipulované a překroucené číslo, které má děsit lidi, ale taky může jít o časovač, může jít o odpočet do doby, kdy Gréta Thunberg bude shromažďovat své stoupence, aby pak vyrazila do vlastního křížového tažení proti všem těm, které bude považovat za „znečišťovatele“, bez ohledu, zda půjde o nadnárodní korporace, nebo o lidi, kteří musí jezdit starými auty. Doufám, že se má obava nenaplní, ale bojím se, že Gréta Thunberg zabije desetitisíce lidí a desetitisíce dožene k sebevraždě. Má hrozivý potenciál stát se Jimem Jonesem, ale o několik tříd vlivnější a silnější. 
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 30.9.2019
19. srp, 2019
Před 99 lety, se odehrál zázrak na Visle, kde generál Józef Piłsudski, odrazil útok rudého moru, v podobě Rudé armády, která na rozkaz Trockého a Lenina, měla šířit bolševickou revoluci dál do Evropy...
 
V té době byli v Čechách plné kavárny mudrlantů, kteří fandili bolševikům, aby dosáhli toho pravého socialismu. Polsko naopak, se s podobnými vlivy vypořádalo. Tehdy katolická církev pevně a jednotně stála za Polským konzervativním - národnostním státem. 
 
Dnes odráží Polsko jiný útok, "Homosexualismus", jinak zvaný "Globo-homo" útočí i v Polsku. Bohužel nelze se spolehnout na katolickou církev. I v Polsku mají své Halíky, kteří odsuzují protesty proti pochodům LGBTQ, jako něco špatného. V tomto případě  Gregorz Kramer., který odsoudil Jakuba Barylu (na fotce): "Používá svátost k boji s jinými lidmi."
 
Ne, "otče", on se jen snaží vyhnat (metafyzického) démona LBGTQ ideologie. Avšak, stále ještě existuje dostatek kněží, kteří jim oponují. Arcibiskup Marek Jędraszewski, náš kardinál Duka a další kněží z V4, odsoudili LBGTQ mor.
 
Snad Polákům odvaha a odpor vůči neolevici vydrží. Dříve zastavili pomatence z někdejší rudé Moskvy, snad i ty z Bruselu & Berlína s duhou.
 
Pro nás v Čechách z toho plyne úkol. Jak dohnat Poláky, aby se u nás nedával prostor úchylným ideologiím, které dnes propagují už i pedofilii? 
 
P.S. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho trhne.
 
Autor: KERBEROS, Praha, ČR, 19.8.2019
26. čvn, 2019

Už řadu let se objevuje, pozvolna, ale jistě, nové náboženské hnutí...

V posledních měsících, ale díky zneužívání dětí a mládeže, toto hnutí radikálně nabralo na popularitě a změnilo se v mocnou a vlivnou sektu, která využívá mediálního-společenského nátlaku, aby změnila rozhodnutí politiků. Je to hnutí klimateistů. Vyznavačů jevu klimatických změn, kteří jsou jím posedlí, až za hrob.

Nebudu se zde věnovat klimateistickému hnutí a jeho prudkému vzrůstu
v posledních měsících, nebudu se věnovat švédské aktivistce Grétě, o které už se tolik
napsalo, spíše se budu věnovat dvěma mocným a významným polopravdám, které
klimateisté šíří.

Jak se říká, lež má krátké nohy, polopravda dlouhý život. Klimatické změny jsou
toho důkazem. Dějí se klimatické změny? Ano, dějí. Dějí se už miliardy let s různými
cykly, odchylkami, pod vlivem slunečních aktivit, sopečných aktivit, pod vlivem
mořských proudů, pod vlivem tisíců a tisíců faktorů. Klimateistické hnutí, ale tvrdí, že
největší podíl na tom má člověk, respektive průmysl a zemědělství, zejména ve
vyspělých zemích, který vypouští tzv. skleníkové plyny. I to je polopravda.

Podíváme se tedy na obě polopravdy zveličované médii a profesionálními
aktivisty.

Skleníkové plyny určitě vypouští průmysl a zemědělství zemí Prvního světa. To
je nepopiratelný fakt. A stejně tak je nepopiratelným faktem, že největší vlny
modernizací, odsiřování, snižování ekologické zátěže na prostředí a ovzduší, se dějí
právě v zemích Prvního světa. Reakce zemí Druhého (Ruska a Číny) i Třetího světa
(Indie, Brazílie a jiné) ve věci omezení vypouštění skleníkových plynů jsou nula nula nic.
Počet metrických tun skleníkových plynů na osobu se v USA snížil z 23,23 v roce
1990 na 19,9 v roce 2013. V Británii za stejné období klesl z 13 na 8,45. Snížil se ve
Švýcarsku a Švédsku, stabilizoval ve Španělsku a Portugalsku, snížil se na Novém
Zélandě, v Nizozemsku i na Islandu, v Maďarsku, Řecku a v Německu.

Kde se zvýšil? V Indii se zvýšil z 1,37 na 2,28 při miliardové populaci, v Iránu se
produkce skleníkových plynů více než zdvojnásobila ze 4,46 na 9,26 tun na osobu. Ve
Vietnamu, Uruguayi, Turecku, v Jižní Africe, Saúdské Arábii, Rusku, Kataru a
Kazachstánu stoupnul. Číně se při neustálém růstu populace podařilo za sledované
období zčtyřnásobit produkci skleníkových plynů z 2,69 na 8,49 tun na osobu.

Zaostalý a neefektivní průmysl zemí Druhého a Třetího světa, který navíc není
doprovázen žádným politicky korektním a společenským nátlakem, přivedl tyto země
k tomu, že jsou na jisté dráze stát se největšími světovými producenty skleníkových
plynů, a to zejména Čína a Indie. Indie, Čína a Rusko mají dohromady vyšší podíl na
produkci skleníkových plynů, než USA a všechny státy Evropské unie dohromady, tedy
29 států.

Přesto, masmédia a agitátoři útočí jen na země Prvního světa, ty země, které
přijímají regulační opatření v průmyslu a zemědělství, masochisticky a sebemrskačsky
vedou kampaň tam, kde jí už není nutné vést, a ignorují jiné země, které to potřebují jako
prase drbání.

Pokud jde o otázku klimatických změn, klimateisté velice často využívají grafy
s měřením od roku 1850, kdy se naplno rozjela průmyslová revoluce. Grafy s trochu
delším rozmezím, až do období kolem roku 0, ukazují, že ve vrcholném středověku (800-
1250) byla průměrná teplota stejná, nebo vyšší, než dnes. To bylo v době, kdy Vikingové
hovořili o Grónsku jako o „zelené zemi“, travnaté a lesnaté. Při ještě hlubším průzkumu,
až do doby před 65 milióny let, zjišťujeme, že dnes, v době „globálního oteplování“,
mrzne, až praští ve srovnání s tehdejší dobou. V období zhruba před 50 milióny let byla
teplota v polárních oblastech okolo 10-12 stupňů Celsia nad nulou. Existují i grafy se
zaznamenaným obdobím, až půl miliardy let. Ty taky ukazují to samé, že v současnosti
mrzne.

I kdyby docházelo ke globálnímu oteplování, nejen ke klimatickým změnám, ale
přímo k oteplování, i kdyby to způsoboval člověk, z historických zkušeností víme, že to
není problém. Během středověkého klimatického optima zažíval středověký svět a
tehdejší civilizace nejdramatičtější hospodářský a společenský pokrok, největší růst
zemědělské produkce, růst měst, populace a rozvoj. Od roku 1300, až do roku 1800
začala malá doba ledová. Pět set let hladu, válek, povodní, sucha a morových ran. To
všechno bylo způsobeno prudkým poklesem teplot v důsledku zalednění a nejspíše i
sopečné aktivity.

Budu parafrázovat klimaskeptika Vítězslava Kremlíka. „Žádná civilizace nepadla
na nedostatku lyžařů a sněhuláků…“ a já dodávám. „Celé národy a civilizace padli na
chladu a mrazu.“

Tolik ke klimateistickému hnutí. Jen na závěr perličku. Nedávno jsem jel
v metru, bylo to 3. května, a probíhala další ze „stávek“ za klimatické změny, nezměny,
pozměny. Venku mrzlo, já a skoro každý v metru jsme na sobě měli zimní bundy, nebo
kulichy, bylo asi 6 stupňů Celsia a do vagónu metra si nastoupila dvojice školaček
s piketem, na kterém byl nápis: „Zabraňme vymření sněhuláků“. Člověk nevěděl, zda se
smát, nebo brečet. Článek píši 15. května odpoledne a venku je 7 stupňů Celsia.

P.S. Dnes má být nejteplejší den v roce...to se v létě stává...

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 26.6.2019


 

 

18. čvn, 2019

Může to znít divně a anarchokapitalisté mě asi teď označí za etatistu. Nicméně je to fakt. Ekonomické reformy Trumpa inspirované Stevem Bannonem a jeho národním ekonomickým programem, pokládají tihle studentíci ekonomie za znak komunismu...

Pravda je ale taková, že dávat lidem práci není komunistické, ale čistě pravicové. Je to lepší, než je nechat nezaměstnané na sociálních dávkách. Kdyý jsou lidé zaměstnaní, roste spotřeba, protože mají z čeho utrácet a tím roste ekonomika. Důraz na věci sociální, je tedy základním prvkem AltRight. Stejně, jak to kdysi dělala SocDem. Ta se dnes odvrátila od svého voliče a její místo nahrazuje právě AltRight. "Neviditelná ruka trhu" dnes již není jasným řešením, protože korporace na tohle nehrají. 

Podpora státu k tomu, aby měli lidé práci a tím pádem budoucnost, je dnes zásadní. Kdo chce podnikat ať podniká a nehážou se mu klacky pod nohy, kdo chce mít živnost, ať ji má bez velkých omezení, a kdo chce být zaměstnancem, ať jím je. Je nutné zdanit a osekat korporáty, ty nemají s normálními firmami nic společného...

Budoucnost tedy patří v politice tomu, kdo se "postará" o to, aby měli lidé práci, která je uživí. K tomu ještě potřebují klid na práci a svoje životy. Takže dalším důležitým aspektem je bezpečnost.

Kdo tohle nabídne, vyhraje volby!

Autor: TGM, Praha, ČR, 18.6.2019