KOMENTÁŘE

13. srp, 2019

Proč tenhle článek ?

A proč jsem se vlastně pustil do psaní tohoto článků ? 
Hned z několika důvodů. Zaprvé, ignorantství českých vlád posledních let. Celou řadu let oddalují české vlády modernizaci a rozšíření Jaderné elektrárny Temelín. Je to odsouváno do pozadí.
 
Jaký je důvod ? 
Důvodem je výběrové řízení. Ne nějaká korupce, nebo čachry, ale politické a ekonomické důvody. Tři firmy se účastnily výběrového řízení. Francouzská Areva, která tam byla jen pro formu, aby se neřeklo, americký Westinghouse, který ovšem nabízel extrémně nevýhodné podmínky, jež by minimalizovaly ekonomicky pozitivní efekty rozšíření jaderné elektrárny a maximalizovaly vlastní zisk a ruský Atomstroyexport. První byla zavržena, protože neodpovídala kritériím, Westinghouse, protože by byl ekonomicky nevýhodný, a Atomstroyexport, který nabídl velice výhodné ekonomické podmínky? Protože je ruský. Prostě protože je to ruská firma. Kašleme na to, že může zajistit růst hospodářství, energetického sektoru, podpořit zaměstnanost a rozvinout jaderný průmysl v Čechách, hlavně to nesmí být Rus. Marnost nad marnost, tupost nad tupost. Pochopitelně, že Atomstroyexport a ruská vláda mají v tomhle své zájmy, ale to by měla i americká skrze Westinghouse.
 
Teprve nedávno se česká vláda rozhoupala k pokroku v rozvoji jaderné energie, a hned se do toho začnou míchat cizí státy. A není to ani USA, ani Rusko, ale Německo. Jakási přechytralá německá zelená poslankyně z Bundestagu, soudružka Sylvia Kotting-Uhlová (opravdu se jmenuje Uhlová!!!) napsala, že jaderná energie je pro Česko příliš drahá, a že by česká vláda měla podporovat obnovitelné zdroje.
 
Milá zlatá, Váš Reich se pustil do šíleného experimentu s obnovitelnými zdroji a zrušením jádra i uhelných elektráren. Za pár let začnete dovážet tu ošklivou jadernou energii z Francie a Česka, nebo tam popadáte hlady, jak mouchy, protože Vaše ekostrategie nezvládne ekonomický růst. Zameťte si nejprve před svým prahem, jo? Anebo nám zaplaťte výstavbu statisíců slunečních panelů, tisíců větrných elektráren, najděte vhodné geotermální zdroje a postavte desítky vodních elektráren, jo? My si, ale dál od Vás nechceme nechat poroučet.
 
Zadruhé, pojištění jaderných elektráren. Před několika měsíci rozpoutala Evropská unie, i díky vlivu ekolobby, tažení proti jaderným elektrárnám a rozhodla se využít zákeřných prostředků k tomuto tažením. Těmi prostředky jsou otázka pojištění jaderných elektráren. Z rozhodnutí Evropské komise a Evropského parlamentu bylo pojištění průmyslových objektů jaderných elektráren přehodnoceno na rizikové, což je zásah do tržní ekonomiky, a taky to znamená prodražení výstavby elektráren o miliardy korun.
 
Toto je jen další důvod, proč je sevření Evropské unie pro naši budoucnost, nebezpečné, a proč je nutné začít ignorovat opatření, rozkazy a diktát Evropské unie. 7. Republika.cz z.s., stejně jako většina obyvatel ČR, podporuje rozvoj jaderné energetiky a rozšíření elektráren s cílem omezit ekologické dopady uhelných elektráren, snížit počet úmrtí a zmrzačení a zvýšit suverenitu a soběstačnost České republiky.
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 13.8.2019

 

11. srp, 2019

Ekonomické & ekologické efekty...

Ekonomické efekty
 
Jaderná energie zajišťuje rozsáhlé primární (výstavba reaktoru) i druhotné (vedlejší kontrakty, modernizace, rozšiřování) investice a ekonomický růst, zakázky a pracovní místa. Tyto efekty mohou být využity národními státy, energetickými korporacemi i místními společenstvími. Výstavba elektráren vede ke stavbě silnic a další infrastruktury nutných k provozování elektráren. Vedlejšími efekty je využití odpadního tepla pro vytápění měst a vesnic, v ČR například Týn nad Vltavou, či chov ryb. Do roku 2020/2021 má Temelín pomáhat s vyhříváním i samotných Českých Budějovic.
 
Jaderná energie snižuje závislost na ostatních fosilních palivech, především na uhlí, zemním plynu a ropě, které jsou taky využívány k produkování elektrické energie. Snižuje se tak politická závislost na nestabilních, anebo nepřátelských režimech. Celkový podíl jaderné energie na světové produkci energie je 4%, ale to je zejména díky neochotě investovat, rozšiřovat jaderné programy, díky téměř všemocné
ekologické lobby a levnosti uhlí.
 
Ekologické efekty
 
Ekologisté se rádi ohání klimatickými změnami a globálním oteplováním, a ve stejnou chvíli burcují proti jaderné energii, která je nejlepší alternativou k plynným a uhelným elektrárnám, jež vypouštějí obrovské množství emisí skleníkových plynů. Nemluvě o tom, jaký mají dopad na ovzduší a životní prostředí. Své o tom mohou vyprávět obyvatelé severních Čech z doby normalizace, kdy uhelná těžba a uhelné
elektrárny zničily tamější ovzduší.
 
Jediné reálné ekologické nároky jaderných elektráren jsou v otázce vody a vodních zdrojů. Ve všech ostatním předhání ekologickými aspekty uhelné a plynné elektrárny a aspekty ekonomické a energetické efektivity sluneční, vodní a větrné elektrárny.
 
Sluneční elektrárny nefungují, když Vám nesvítí slunce, a vždy je musíte umisťovat na nejvhodnější místa, pokud chcete produkovat větší množství energie, ovšem, jak je umisťujete, koeficient účinnosti s každou další klesá, protože se vzdalujete od původního, nejlepšího a nejefektivnější, místa. Jaderná elektrárna potřebuje jedno místo, jeden pozemek, jednu oblast, a stále tam produkuje takové množství energie, které potřebujete. Solární elektrárny se musí neustále rozšiřovat, zabírat další a další plochy.
 
Větrná energie je podobně neefektivní. Ta zase nefunguje, když není vítr, když je bezvětří. A aby toho nebylo málo, masakruje ptactvo. Na jednu větrnou turbínu připadá v průměru 20-25 mrtvých ptáků. Jen v ČR je 206 turbín (2018), což znamená přes pět tisíc mrtvých ptáků ročně. A to vše díky ekologičtější produkci energie. Aby větrná energie pokryla produkci energie v ČR, muselo by vzniknout, až 30 tisíc větrných elektráren, a každý rok být zabito 150,000,000 ptáků.
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 11.8.2019
7. srp, 2019
Jaderná energie, aneb naše budoucnost je rukojmím ideologie...
 
Jaderná energie. Milovaná racionálními pragmatiky, nenáviděná demagogickými ideology. Alternativa k ekologicky ničivým tepelným a plynovým elektrárnám, k neefektivním solárním a větrným elektrárnám, či vodním a geotermálním elektrárnám, které taky nepatří mezi nejefektivnější.
 
Zároveň je jaderná energie dokonalým důkazem absolutně iracionálního chování, některých hnutí a organizací na ochranu životního prostředí, protože je nejčistším a nejefektivnějším zdrojem energie, ale kverulanti si stále stěžují. Jadernou energii lidstvo využívá k mírovým účelům od roku 1954, kdy Sovětský svaz spustil první civilní jadernou elektrárnu v Obninsku u Moskvy, a začal tak své obyvatelstvo zásobovat elektrickou energií z jádra. Takže je letos i 65. výročí tohoto okamžiku. Od té doby rostly elektrárny jako houby po dešti.
 
Bezpečnost?
 
Tři události, od kterých ekologisté odvozují svou kritiku a útoky na jaderné elektrárny, byly incidenty na Three Mile Island, Černobyl a elektrárna Fukušima. První incident se podařilo zvládnout bez větší následků na životním prostředí a na obyvatelstvu. Druhý incident byl kombinací naprosto neuvěřitelných faktorů diletantství, konstrukčních chyb, ideologického vedení a plánování (něco, co mají ekologisté společné se sověty), snahy o šetření a dalších faktorů. Způsobila smrt tisíců a zmrzačení desetitisíců. Třetí byla událost způsobená vlnou tsunami. Při třetí události zemřel jeden člověk a 16-18 bylo raněno a hospitalizováno.
 
Proti tomu stojí bezpečnostní opatření. Moderní reaktory mají celou řadu bezpečnostních opatření – ochranné obaly, inherentní pojistky, pevné struktury reaktorů, železobetonové šachty a další. Inherentní pojistky jsou pojistky dané fyzikálními zákony. Reaktory jsou stavěny tak, aby je nebylo možné roztavit, dokonce ani při cílené snaze. Reaktory RBMK, které byly jediné konstrukčně chybné, byly rekonstruovány, a postupně jsou odstavovány.
 
Nyní trochu jiná bezpečnost. Bezpečnost uhelných dolů. Proč uhelných dolů? Třetina světové produkce energie je z uhlí. Je to druhý největší podíl za ropou a před zemním plynem. Nicméně, proč ho zde uvádím? Mezi lety 1991 – 2008 zahynulo při těžbě uhlí přes 100,000 horníků, a nesrovnatelný počet dalších má poničené zdraví. Pro tyto lidi uhelné doly nepochybně představují významný zdroj příjmů, ale argument o bezpečnosti zde předkládám, protože uhelné doly za 17 let zabijí více lidí, než všechny jaderné incidenty (vyjma vojenských) za 65 let existence. A pokud bychom šli, ještě dál, tak při ročním průměru skoro 6 tisíc mrtvých horníků (přičemž v minulosti bylo toto číslo nepochybně řádově vyšší) si uhelná energetika od roku 1882, kdy vznikla první uhelná elektrárna, až do současnosti, vyžádala 822,000 životů horníků.
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 7.8.2019
15. čvc, 2019

Jsem přesvědčený, že není. Evropané si zatím vždy dokázali poradit (i když často za cenu nesmírného krveprolití) a není důvod se domnívat, že nyní tomu bude jinak. Konflikt mezi islámem a Západem není nic nového a dokonce není nic nového ani to, že probíhá souběžně s konfliktem mezi Evropany samotnými...

Evropští vládcové využívali vpádu různých dobyvatelů na evropské území k vyřizování vzájemných účtů prakticky pokaždé, když k takovému vpádu došlo, protože oslabení protivníka bez vynaložení vlastní energie je vždy lákavé. Dodnes je v politice taková strategie velice častá a pokud se správně odhadne doba, kdy do konfliktu zasáhnout vlastními silami, tak i velice efektivní. Jedinou novinkou je, že současné agrese islámu využívají evropští vůdcové nikoli k útokům vzájemným, nýbrž k útoku na vlastní obyvatelstvo.V tomto směru je však postup evropské byrokraticko-politické oligarchie zcela racionální, protože Evropané jsou pro ni opravdu největším nepřítelem. Mají vztah k vlastní historii, ke svým domovům, ke svým rodinám, věří ve svobodu jednotlivce, v demokracii a… mají volební právo. Všechny uvedené atributy jsou pro současnou evropskou aristokracii smrtelným nebezpečím, a proto každý, kdo má v úmyslu likvidovat jejich nositele, je jejím přirozeným spojencem.
 
Argument, že muslimští imigranti, až jich bude dostatečné množství, nebudou ochotni akceptovat autoritu současného evropského establishmentu, je sice pádný, ale jeho váhu poněkud snižuje možnost vládnoucích vrstev kupovat si loajalitu muslimů udělováním privilegii. Jde zejména o benevolenci k muslimské kriminalitě, štědré peněžní dary a implantování islámu do celého veřejného prostoru. Všech uvedených možností také establishment bohatě využívá a z Evropanů se tak postupně stávají bezprávní otroci, u nichž je jakýkoli pokus o odpor trestán. Evropská aristokracie k tomu používá bezpečnostní a justiční aparát, ze strany muslimů jde většinou o fyzické násilí. Uvedená strategie je velmi variabilní a represivní postup vždy vyplývá z  druhu provinění, místa prohřešku, sociálního postavení provinilce a mnoha dalších faktorů. Velmi často (především v západoevropských státech a Velké Británii) jde o kombinaci obou zmíněných variant. Partnerství současných evropských elit s islámem je tedy v tomto ohledu velice efektivní a oba spojenci se vzájemně dobře doplňují. Jsem však přesvědčený, že neexistuje žádná cílená koordinace postupu obou stran a že tedy jde o spolupráci veskrze intuitivní. Současný stav však není udržitelný věčně. Muslimové, nejpozději v době, kdy již nebude možné uspokojovat jejich stále rostoucí nároky, nakonec opravdu nebudou ochotni vládu evropské aristokracie akceptovat. V ten moment se toto partnerství rozpadne a současnému establishmentu nezbude jiný spojenec než vlastní (v té době sice již velmi zdecimované, ale pořád ještě relativně početné a akceschopné) obyvatelstvo. Rychlost politických změn v Evropě však nasvědčuje tomu, že k této variantě nedojde a současný establishment bude zbaven moci mnohem dříve. V ten okamžik se manévrovací prostor muslimských agresorů, ale i dalších, dnes nepřátelsky se chovajících entit, velmi zmenší.
 
Pokračování textu zde:
 
 
(text byl původně publikován v limitované rozšířené edici Prolomení hradeb, jehož poslední zbývající kusy můžete koupit v internetovém obchodě Petra Hampla nebo na webu Knihcentrum)
 
Autor: Walter Kraft je poradcem Jaroslava Foldyny a autorem slavné série článků o neomarxismu, Praha, ČR, 15.7.2019
10. čvc, 2019
ŽIVĚ i TV - Středa - debaty je třeba...od 21.00 hod...
 
Vysílání zde:

https://www.svobodny-vysilac.cz/

Autor: svobodny-vysilac.cz, ČR, 10.7.2019