FOTO

Je treba spoločnosť normalizovať a odstrániť všetky pokusy novoburžoazných síl o narušenie nášho priatělstva s Evrópskym svezom. Autor: TGM, Praha, ČR, 18.1.2018

ČESKO: ODVOLENO: ZEMAN ZNOVU 2018! (foto) Martin Konvička, Petr Hampl, Eva Hrindová, David Nepimach volili prezidenta Miloše Zemana! Autor: TGM, Praha, ČR, 13.1.2018

Autor: TGM, Praha, ČR, 24.9.2017

Autor: TGM, Praha, ČR, 2.9.2017 NOVABURZOAZIE.CZ www.novaburzoazie.cz www.novaburzoazie.com www.altright.cz www.hrdycechacek.cz www.7republika.cz Copyright 2017

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 2.9.2017 NOVABURZOAZIE.CZ www.novaburzoazie.cz www.novaburzoazie.com www.altright.cz www.hrdycechacek.cz www.7republika.cz Copyright 2017

Autor: MARTIN KONVIČKA, České Budějovice, ČR, 2.9.2017 NOVABURZOAZIE.CZ www.novaburzoazie.cz www.novaburzoazie.com www.altright.cz www.hrdycechacek.cz www.7republika.cz Copyright 2017

Dnešní Otázky Václava Moravce, opakovali stále stejnou písničku. Hra na konkurenci, hra na pravici a levici, hra na boj vládní strany s pseudoopozicí... Autor: TGM, Praha, ČR, 3.9.2017

Autor: MARTIN KONVIČKA, České Budějovice, ČR, 8.9.2017

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 9.9.2017

Autor: MARTIN KONVIČKA, České Budějovice, ČR, 9.9.2017

Foto koláže k textům a článkům