FOTO

CHANUKA 2017/5778

Autor: TGM, Praha, ČR, 21.10.2017

Autor: TGM, Praha, ČR, 17.10.2017

Autor: TGM, Praha, ČR, 2.10.2017

Autor: TGM, Praha, ČR, 22.9.2017

Autor: TGM, Praha, ČR, 2017, 5778

Autor: TGM, Praha, ČR, 18.9.2017

Autor: TGM, Praha, ČR, 16.9.2017

Autor: TGM, PRAHA, ČR, 9.9.2017 (text je z 9.8.2015)

"Říkali nám AltRight terror, Konvičkovi derviši, my jim za to postavíme, my jim za to postavíme šibenici nejvyšší!" Autor: TGM, Praha, ČR, 11.9.2017

Autor: TGM, Praha, ČR, 11.9.2017

Autor: TGM, Praha, ČR, 13.9.2017

Foto koláže k článkům