TEXTY

5. čvn, 2019

Iniciativa za vyznamenání Emira Nemanja Kusturici, prezidentem Zemanem...

4 spolky navrhly srbského režiséra Emira Nemanju Kusturicu na státní vyznamenání prezidentem Zemanem.

Martin Konvička, 7Republika.cz
Petr Hampl, Normalman.cz
Eva Hrindová, Nastvanematky.cz
Rajko Radičevič, Hejobcane.cz

V Srbsku již o tom informovala média. viz. foto.

Přidali se i poslanci parlamentu ČR a ministr kultury ČR:

Jaroslav Foldyna, poslanec parlamentu ČR
Václav Klaus mladší, poslanec parlamentu ČR
Milan Pour, poslanec parlamentu ČR
Stanislav Berkovec, poslanec parlamentu ČR
Zuzana Majerová Zahradníková, poslankyně parlamentu ČR
Radovan Vích, poslanec parlamentu ČR
Miroslav Kalousek, poslanec parlamentu ČR
Antonín Staněk, ministr kultury ČR

I Vy můžete poslat návrh prezidentovi emailem, nebo dopisem:

Zde postup jak poslat návrh:

Návrh na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání pro Emir Nemanja Kusturica (Prezidentovi republiky ČR)

Vážený pane prezidente.

Dobrý den. Navrhujeme Vám vyznamenat režiséra, producenta, herce, muzikanta, slovanského barda a srbského patriota, který studoval v Praze na FAMU a umí dodnes česky Emira Nemanju Kusturicu ! Kusturica v ČR vydává i svoje knihy v českém jazyce. Jde nepochybně o jednu z nejvýraznějších osobností našeho věku.

Navrhovaný:

Jméno a příjmení: Emir Nemanja Kusturica
Datum narození/úmrtí: 24. listopadu 1954
Státní příslušnost: Srbská
Kontaktní adresa: Rasta International
Milorada Mitrovića 15
11000 Belgrade
Serbia tel / fax: +381 11 24 31 505

Zde je možné poslat návrh prezidentovi republiky, lhůta je do konce července 2019:

https://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/statni-vyznamenani/jak-podat-navrh-na-statni-vyznamenani


Autor: TGM, Praha, ČR, 5.6.2019

Zdroj:

http://www.novaburzoazie.com/438738257/6774661/posting/česko-iniciativu-za-vyznamenání-emira-kusturici-podpořili-poslanci-ministr-kultury-čr

http://www.novaburzoazie.com/439449529/6773689/posting/raptor-tv-cz-z%C3%A1znam-iniciativa-za-vyznamen%C3%A1n%C3%AD-emira-kusturici-prezidentem-%C4%8Dr-milo%C5%A1em-zemanem

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Klaus-Foldyna-Zahradnikova-a-dalsi-poslali-Zemanovi-navrh-vyznamenat-filmare-ktery-Cesko-miluje-583794


 

14. pro, 2018

Už to jsou zhruba dva roky, co socialistická ministryně školství Valachová rozpoutala své nelítostné tažení za destrukcí základního školství a vzdělávacího systému v České republice prostřednictvím neomarxistických doktrín a reforem...

Valachová už je naštěstí čertvíkde, a není po ní stopy, ale její temné dědictví přetrvává v podobě zrůdného experimentu nazývaného „plošná inkluze“. Experimentu, který škodí žákům, škodí učitelům, škodí rodičů m, ale prospívá neziskovým elitářským organizacím a různým Sorosovcům.

Podívejme se na situaci po těchto dvou letech, a o co vůbec jde. V první řadě říkám, že nejsem odpůrce inkluze v principu. Zejména v případě inkluze dětí s fyzickým a smyslovým postižením, ale každý takový případ inkluze musí být veden individuálně, nikoliv kolektivně, a to samé dvojnásob platí u dětí s mentálním postiženým, či s poškozením osobnosti. Socialistické centrální plánování vzdělávání zavedené Valachovou s tímhle nepočítá.

Podle posledních průzkumů mezi řediteli základních škol se zjistilo, že v 80 procentech případů byla plošná inkluze neúspěšná, došlo ke zhoršení kvality výuky ve třídách, zhoršení průměrného prospěchu a nezřídka se situace musí řešit tak, že dítě, které mělo být násilně začleněno do kolektivu, musí se svým asistentem odcházet na chodbu a tam se učit, protože práce s ním je v rámci širšího kolektivu nemožná.

Navíc je nedostatek peněz na tuto plošnou inkluzi, která byla zavedena hekticky a bez reálné přípravy, zácviku kantorů, s akutním nedostatkem asistentů, kteří se mají podílet na zmírnění dopadů inkluze.

Na situaci profitují politizované neziskovky, kterým nejde o blaho mentálně postižených dětí, ale jen o své dotace, o vykázání činnosti, o nahonění si svého ega, ale taky soukromé základní školství, kam bohatší a šťastnější rodiče přehlašují své děti. Na upadajícím, podfinancovaném, špatně vedeném a sociálními experimenty mrzačeném veřejném základním školství, tak budou zůstávat hlavně děti ze střední a dělnické třídy. Kvalita jejich výuky a vzdělávání se bude dál zhoršovat, společnost bude, ještě více trpět intelektuální disproporcí mezi bohatšími a politicky mocnými vládnoucími skupinami a chudou masou, která tento stát tvoří, buduje a rozvíjí, ale je den co den bita.

7Republika žádá zrušení plošné inkluze, podporu individuální a šetrně řízené inkluze, žádáme navýšení platů učitelů, zrušení veškeré finanční podpory politickým neziskovkám a převedení této podpory na pomoc základnímu školství, středním školám a učilištím pro budoucnost naší země a našeho národa.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 14.12.2018


 

23. dub, 2018
Aby byla ukončena nadvládla stranických sekretariátů nad státem a společností, aby došlo k zefektivnění státní správy, úřadů, legislativního procesu, k většímu propojení zájmových skupin do harmonického a fungujícího celku, musí dojít k depolitizaci státní správy, respektive k její technokratizaci. O depolitizaci se hovoří často v souvislosti se systémem státní služby. Tento systém, je ale taky chybný a 7Republika nechce, ani stávající politizovanou státní správu, ani kariérní státní správu. Proti obojímu existují pádné důvody...
 
pokračování textu:

http://7republika.simplesite.com/436395373

Autor: 7Republika.cz, Praha, ČR, 23.4.2018


 

9. dub, 2018
Soudní systém a spravedlnost v naší zemi je problematická. Nejprve byla ovládána komunistickými soudci, a pak to převzala komunistickými soudci odchovaná mladá generace. V obou případech se, ale soudy stávají institucí, která nechrání právo a spravedlnost, nýbrž chrání liberální demokracii, a jak víme, ta je v přímém rozporu s právem a spravedlností. Našim cílem je provést efektivní soudní reformu, která zjednoduší a urychlí fungování soudů, jmenování soudců, zjednoduší soudní soustavu, omezí zkorumpovatelnost a řadu dalších neduhů, kterých se soudy v současné soudcokracii dopouštějí...
 
pokračování textu:

http://7republika.simplesite.com/436395373

Autor: 7Republika.cz, Praha, ČR, 9.4.2018


 

19. bře, 2018
České zdravotnictví se nachází ve stavu v lepším případě stagnace, v horším případě úpadku a trpí řadou chronických problémů, které třeba nejsou na první pohled vidět, ale v celku způsobují, že stav zdravotnictví v naší zemi je dlouhodobě neudržitelný. Jde o menší kosmetické problémy, i hluboké systémové obtíže. O kvalitativní i kvantitativní změny, ke kterým musí dojít. Současné politické elity se snaží odvádět pozornost lidí od tohoto stavu regulačními pseudořešeními jako je protikuřácký zákon, který má ovšem jen minimální dopad na zdraví populace a v řadě zemí už je zmírňován, nebo úplně rušen.
 
pokračování textu:

http://7republika.simplesite.com/436395373

Autor: 7Republika.cz, Praha, ČR, 19.3.2018