TEXTY

13. lis, 2017

Občanská republika v našem zřízení se bude opírat o vůli lidu, nejen vlády a parlamentu a vůli lidu bude zprostředkovávat přímá demokracie, jejímiž proponenty jsme vždy byli a budeme. Tento text popisuje budoucí fungování, rozsah a aspekty přímé demokracie v 7Republice, a jak ji zavést. 

pokračování textu:

http://7republika.simplesite.com/436395373

Autor: 7Republika.cz, Praha, ČR, 13.11.2017

 


 

30. říj, 2017

Reforma vzdělávání

Naše školství a vzdělávání, vzdor komunistické diktatuře a indoktrinaci, ve své době něco znamenalo. Proč? Protože navzdory marxismu nesnižovalo laťku v důležitých oborech, jako jsou učiliště, technické vzdělání a univerzity. Režim a kádrování nepochybně křivily charakter a výsledky těchto škol, ale šlo o anomálie a nikoliv rakovinu, která dnes prostupuje vzděláváním, napříč všemi stupni a zasahuje i do vědy, výzkumu a vývoje.

pokračování zde:

http://7republika.simplesite.com/437102061

Autor: 7Republika.cz, Praha, ČR, 30.10.2017


 

28. říj, 2017

Dnes to je 99 let od vyhlášení První republiky a definitivního zhroucení rakouského mocnářství, které utiskovalo český slovanský národ. Po stovky let nebyly české země ničím více, než průmyslovou základnou Rakouska, než skladištěm surovin, ze kterých si Rakušan mohl, kdykoliv odebrat cokoliv chtěl a Čechům se za to dostávalo, jen germanizace a útisku. Zatímco mezi Rakouskem a Uherskem došlo k vyrovnání, které do velké míry uspokojilo požadavky maďarského národa, tak mezi Čechy a Rakouskem se nic takového nestalo. František Josef I. dál vedl represe proti Čechům, nenechal se korunovat českým králem a nikdy nebral Čechy za nic víc než své otroky, podobně jako to dnes činí Velkoněmecká říše v čele s Angelou Merkelovou vůči České republice.

První světová válka, která byla válkou pangermánského snu o ovládnutí Evropy, učinila těmto nepořádkům konec. Zatímco Rakušané a Němci prohrávají tak se na Východní frontě v Rusku, ale i v Itálii a Francii formují Československé legie, které bojují za Tomáše Garrigue Masaryka a za svobodu českoslovanského národa. K Masarykovi a dalším českým představitelům se připojují představitelé slovenského osvobozeneckého boje v čele s Milanem Rastislavem Štefánikem. Tímto způsobem se zrodí idea spo lečného státu Čechů a Slováků.

Padesát tisíc československých legionářů vítězí, kdekoliv bojuje, poráží německé císařské jednotky i Rakušany a nakonec si v říjnu 1918 získají nezávislost. Oni bojují na frontě, zatímco Tomáš Masaryk v diplomacii, kde získává podporu mocností. Klíčovou se stává podpora amerického presidenta Woodrow Wilsona. Ten hlásal právo národů na sebeurčení a řídil se tím i v případě Rakousko-Uherska, které utiskovalo slovanské národy české, slovenské a jugoslávské.

28. října 1918 se dějí dvě události, které definitivně zpečetí osud Rakousko-Uherska. V Ženevě se schází představitelé československé exilové elity a dojednávají vznik nové republiky. Druhou událostí je zveřejnění Andrássyho nóty, která oznamuje ochotu Rakousko-Uherska přijmout podmínky kapitulace. Československý lid v Praze konečně cítí nádech svobody a konec žaláře národů. Dochází k povstání v Praze, lidé obsazují Obilní ústav (hlavní sýpku), strhávají německy psané vývěsní štíty a nápisy a na Staroměstském náměstí je za nepříliš šťastných okolností stržen i odvěký symbol rakouského útisku – Mariánský sloup. Symbol vítězství rakouských katolíků nad švédskými protestanty, kteří byli českému lidu věroučně blíž. Je zřízen Národní výbor ve složení socialistů, agrárníků, státoprávních demokratů, národních demokratů, katolické strany, Staročechů a pokrokářů. Tím je završeno vítězství československého lidu.

Po 612 letech cizí nadvlády od zavraždění Václava III. opět na český trůn dosedají Češi. Václav III. byl zavražděn Habsburky a po 612 letech vrátil československý národ svůj úder definitivním rozbitím habsburské monarchie.

Nastává éra 20 let prosperity, svobody a suverenity, kdy československý stát pod vedením Tomáše Garrigue Masaryka a velkých politiků a odborníků jako byli Antonín Švehla, Karel Kramář a Alois Rašín, se dostává mezi nejlepší státy světa. Nastala éra, která dala československému národu kulturní renesanci, dala mu baťovský kapitalismus, velký rozkvět a to, že jsme se stali 10. nejvyspělejším a nejbohatším státem světa. Česká měna byla díky Aloisi Rašínovi jednou z nejpevnějších a nejsolidnějších a nejpevnějších měn. Vznikají ambiciózní myšlenky, projekty a programy jako ty, které Antonín Baťa popsal ve své knize „Budujeme stát pro 40,000,000 lidí“.

Dnes tyto myšlenky a ambice nachází obrození v našem národně a radikálně konzervativním hnutí, ale i v postojích a činnosti presidenta Miloše Zemana, kterého i proto podporujeme v nadcházející presidentské volbě jako pokračovatele tradic masarykovských a baťovských.

My, 7Republika, jsme synové a dědici největších mužů a hrdinů 28. října – profesora Tomáše Garrigue Masaryka, vojáka Milana Rastislava Štefánika, prvního premiéra Karla Kramáře, agrárnického premiéra Antonína Švehly, brilantního ministra financí Aloise Rašína, novináře, odbojáře a patriota Jiřího Stříbrného. Uznáváme úlohu Edvarda Beneše při vzniku Československého státu, ale nikdy se k němu hlásit nebudeme, protože jeho tragické chyby ze září 1938 a jeho zločinné spolčení se Sovětským svazem přebíjejí jeho obrovské zásluhy a úsilí.

První československá republika nedokázala tváří tvář zradě „západních spojenců“ a sovětského impéria obstát v historických zkouškách, ale my se z jeho chyb poučíme a nebudeme hledat spojence, tam kde žádní nejsou. Obnovíme národní suverenitu, kulturní identitu a tradice naší státnosti, smeteme cizí vliv, zlomíme moc Velkoněmecké říše, která tu obnovila svůj protektorát Čechy a Morava i infiltrace ruských zpravodajských služeb. 

Našim konečným vítězstvím bude znovuzrození suverenity našeho národa a státu završený vznikem Sedmé republiky.

Autor: 7Republika.cz, Praha, ČR, 28.10.2017


 

19. říj, 2017
Jak jistě víte, před pár dny vyjádřila 7Republika prostřednictvím našeho představitele Martina Konvičky podporu hnutí Svoboda a přímá demokracie v nadcházejících parlamentních volbách. Toto prohlášení Vám osvětlí, z jakého důvodu jsme vyjádřili podporu právě SPD, podporu, která již byla reflektována a rozšířena i řadovým členstvem SPD. Proč tedy 7Republika, představitelka národní radikálně konzervativní pravice podporuje levicové hnutí SPD?
 
Důvody naší podpory SPD jsou ve dvou rovinách – taktické i ideologické. Nadcházející volby jsou kritické pro vývoj naší země a našeho národního státu. Hraje se o samotnou podstatu dalšího směřování naší země, zda půjdeme hroznou, nebo ještě horší cestou. Tou hroznou cestou je absolutní oligarchizace pod vládou hnutí ANO. Tou ještě horší cestou je eurohujerská aliance, která by nás zbavila zbytků suverenity a nezávislosti naší země na eurosvazu.
 
Nechceme jít ani jednou cestou, ale takticky chceme zabránit té horší variantě. Na druhou stranu, praktiky oligarchického hnutí ANO, a jeho představitelů jsou pro nás nepřijatelné, protože ničí domácí soukromý sektor, vytváří společnost s malou extrémně bohatou oligarchickou vrstvou a masovou vrstvou chudiny a poddaných nového řádu, a protože jejich postoje se mění s náladami jejich okolí a množstvím dotací, které získají. Proto odmítáme podporu ANO, jakkoliv považujeme svazáckou alianci ČSSD-KDU/ČSL-TOP09-ODS, která může vzniknout, z a odpornou variantu. Piráty, Zelené a spol. netřeba vůbec zmiňovat v tomto prohlášení. S komunisty je to těžké, ale dokud v nich nezvítězí konzervativně nacionalistické křídlo, nelze o spolupráci a podpoře hovořit ani náznakem! A právě z těchto důvodů se nám jeví podpora SPD, když ne jako ideální cesta, tak jako přijatelné řešení.
 
V rovině ideové jde především o dva důvody. SPD v současné době v parlamentu je jedinou stranou, která reálně zastupuje národní zájmy a ideál suverénního národního státu, byť tak činí velice nedůsledně. Právě její nedůslednost a odmítání pojmenovat věci pravými jmény představují, některé z našich obtíží k jejich plné podpoře. Druhý důvod je postoj SPD k islámu. ANO kličkuje, KSČM není rozhodnuté, eurohujerské strany více či méně sympatizují s islamizací naší země. SPD jako jediná v současné době představuje realistickou sílu k omezení islamizace a imigrace do naší země. Samozřejmě nemůžeme předvídat budoucnost, ale ve srovnání s ostatními subjekty je v tomto nejautentičtější a nejkonzistentnější.
 
Můžete pokládat otázku, a proč nevolit Realisty/BPi/další-podobné-subjekty? Ve všech těchto případech jde o drobné pidistrany bez skutečné šance, někoho oslovit, nebo jsou, ještě nedůslednější, než SPD. BPi je zbytkový projekt, jehož členové přebíhají mezi různými stranami, podobně jako se to stalo u Úsvitu a Realisté jsou strana intelektuálů, kteří věří, že „islám nelze zakázat“. Nejsou stranou národně konzervativní.
 
Proto podporujeme SPD. Čím více hlasů dostane, tím méně si bude moci Babiš a ANO dovolovat lavírovat sem a tam a tím menší bude šance na vítězství eurohujerské aliance.
 
Autor: 7Republika.cz, Praha, ČR, 19.10.2017
17. říj, 2017

Poslední desetiletí existence naší země jsou plné kulturního marxismu, jehož vliv je umocňován státem, neziskovkami a médii, ať už vědomě či nevědomě. V každém případě vliv kulturního marxismu vede k oslabení národa, protože často cílevědomě útočí proti našim dětem, tedy proti těm, kteří se nemohou bránit demagogii a sebenenávisti hlásané neomarxismem. Epocha sebenenávisti a neomarxismu musí skončit, má-li náš národ a vlast přežít budoucí krize, protože tyto ideologie podkopávají řád a pořádek země. My jsme dědici této země a musíme její kulturní a národní dědictví ochránit před těmi, kteří ji nenávidí. 

pokračování zde:

http://7republika.simplesite.com/436395373

Autor: 7Republika.cz, Praha, ČR, 17.10.2017