TEXTY

9. dub, 2018
Soudní systém a spravedlnost v naší zemi je problematická. Nejprve byla ovládána komunistickými soudci, a pak to převzala komunistickými soudci odchovaná mladá generace. V obou případech se, ale soudy stávají institucí, která nechrání právo a spravedlnost, nýbrž chrání liberální demokracii, a jak víme, ta je v přímém rozporu s právem a spravedlností. Našim cílem je provést efektivní soudní reformu, která zjednoduší a urychlí fungování soudů, jmenování soudců, zjednoduší soudní soustavu, omezí zkorumpovatelnost a řadu dalších neduhů, kterých se soudy v současné soudcokracii dopouštějí...
 
pokračování textu:

http://7republika.simplesite.com/436395373

Autor: 7Republika.cz, Praha, ČR, 9.4.2018


 

19. bře, 2018
České zdravotnictví se nachází ve stavu v lepším případě stagnace, v horším případě úpadku a trpí řadou chronických problémů, které třeba nejsou na první pohled vidět, ale v celku způsobují, že stav zdravotnictví v naší zemi je dlouhodobě neudržitelný. Jde o menší kosmetické problémy, i hluboké systémové obtíže. O kvalitativní i kvantitativní změny, ke kterým musí dojít. Současné politické elity se snaží odvádět pozornost lidí od tohoto stavu regulačními pseudořešeními jako je protikuřácký zákon, který má ovšem jen minimální dopad na zdraví populace a v řadě zemí už je zmírňován, nebo úplně rušen.
 
pokračování textu:

http://7republika.simplesite.com/436395373

Autor: 7Republika.cz, Praha, ČR, 19.3.2018


 

5. bře, 2018

Pro fungování ekonomiky, její růst, pro obranu země a její fungování, je nutná vyspělá a solidně koncipovaná infrastruktura. V současné době koncept infrastruktury v České republice je centralizovaný, spočívající v tom, že existuje, jen Praha a Brno, s tím, že všechna ostatní města a obce jsou přípoji těchto hlavních středisek. Výsledkem je masivní shromažďování bohatství, zdrojů a moci, v několika velmi málo centrech naší země a zejména v Praze.

pokračování textu:

http://7republika.simplesite.com/436395373

Autor: 7Republika.cz, Praha, ČR, 5.3.2018


 

19. úno, 2018

7Republika je zaměřena na zajištění bezpečnosti a ochrany našich lidí a našeho národa. Je však nutné si uvědomit, že existuje celá řada forem bezpečnosti a ochrany, nejen policejní, nebo vojenská bezpečnosti, ale i energetická a v neposlední řadě potravinová. Právě potravinovou bezpečností a reformními kroky v zemědělství se zabývá tento text, protože Česká republika trpí řadou neduhů postihujících naše národní zemědělství a potravinovou soběstačnost, konkrétně jde o fenomény jako je nesoběstačnost, eroze půdy, dotační politika, boj o vodu a nekvalitní potraviny.

pokračování textu:

http://7republika.simplesite.com/436395373

Autor: 7Republika.cz, Praha, ČR, 19.2.2018


 

5. úno, 2018

Čína je rostoucím ekonomickým, politickým a vojenským gigantem východní Asie a celého světa. Vrátila se na tuto svou pozici po dvou stech letech oslabení a rozvratu, kterým trpěla za posledních císařů, republiky i maoistické diktatury. 7Republika žádá důsledně pragmatické a ekonomické vztahy s Čínou, které budou vyrovnané, oproštěné od patosu a podlézání, stejně jako od lživé propagandy. 

pokračování textu:

http://7republika.simplesite.com/436395378

Autor: 7Republika.cz, Praha, ČR, 5.2.2018