TEXTY

5. bře, 2018

Pro fungování ekonomiky, její růst, pro obranu země a její fungování, je nutná vyspělá a solidně koncipovaná infrastruktura. V současné době koncept infrastruktury v České republice je centralizovaný, spočívající v tom, že existuje, jen Praha a Brno, s tím, že všechna ostatní města a obce jsou přípoji těchto hlavních středisek. Výsledkem je masivní shromažďování bohatství, zdrojů a moci, v několika velmi málo centrech naší země a zejména v Praze.

pokračování textu:

http://7republika.simplesite.com/436395373

Autor: 7Republika.cz, Praha, ČR, 5.3.2018


 

19. úno, 2018

7Republika je zaměřena na zajištění bezpečnosti a ochrany našich lidí a našeho národa. Je však nutné si uvědomit, že existuje celá řada forem bezpečnosti a ochrany, nejen policejní, nebo vojenská bezpečnosti, ale i energetická a v neposlední řadě potravinová. Právě potravinovou bezpečností a reformními kroky v zemědělství se zabývá tento text, protože Česká republika trpí řadou neduhů postihujících naše národní zemědělství a potravinovou soběstačnost, konkrétně jde o fenomény jako je nesoběstačnost, eroze půdy, dotační politika, boj o vodu a nekvalitní potraviny.

pokračování textu:

http://7republika.simplesite.com/436395373

Autor: 7Republika.cz, Praha, ČR, 19.2.2018


 

5. úno, 2018

Čína je rostoucím ekonomickým, politickým a vojenským gigantem východní Asie a celého světa. Vrátila se na tuto svou pozici po dvou stech letech oslabení a rozvratu, kterým trpěla za posledních císařů, republiky i maoistické diktatury. 7Republika žádá důsledně pragmatické a ekonomické vztahy s Čínou, které budou vyrovnané, oproštěné od patosu a podlézání, stejně jako od lživé propagandy. 

pokračování textu:

http://7republika.simplesite.com/436395378

Autor: 7Republika.cz, Praha, ČR, 5.2.2018


 

24. led, 2018

Éra relativně svobodných 90. let přinesla po pádu komunistické diktatury řadu úspěchů v mnoha oblastech, zejména v oblastech hospodářství a modernizace země. Naproti tomu, došlo v důsledku přílišné liberalizace, restrukturalizace hospodářství a chybných ekonomických experimentů i ke vzniku vrstvy oligarchů, sociálním problémům, „rozevírání nůžek“ ve společnosti a řadě dalších negativních sociálních jevů. Bude povinností 7Republiky přijmou taková opatření, která minimalizují tyto jevy a zajistí zlepšení sociálního smíru ve společnosti pro potřeby národní republiky.

pokračování textu:

http://7republika.simplesite.com/436395373

Autor: 7Republika.cz, Praha, ČR, 24.1.2018


 

8. led, 2018

Naše africká politika...

Česká republika, a to ani ta 7., nemá ambice na to měnit situaci v Africe. Netrpíme mesiášským komplexem jako levičáci a humanitární aktivisté, Afričané se musí se svou situací poprat sami a sami dosáhnout výsledků. To však neznamená, že se k otázce Afriky a postojů vůči africké otázce nebudeme vyjadřovat.

pokračování textu:

http://7republika.simplesite.com/436395378

Autor: 7Republika.cz, Praha, ČR, 8.1.2018