DENNÍ TELEGRAF

7. čvc, 2020
ČESKO: Schůze Poslanecké sněmovny PSP ČR
 
54. schůze Poslanecké sněmovny bude zahájena ve 14.00 hodin v hlavním jednacím sále, Sněmovní 4.
6. čvc, 2020

ČESKO: Dnes si připomínáme upálení Jana Husa  

Den upálení mistra Jana Husa je státní svátek České republiky, který se slaví každoročně 6. července.  

Zdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_up%C3%A1len%C3%AD_mistra_Jana_Husa


 

 

5. čvc, 2020

ČESKO: Den slovanských věrozvěstů Cyrila & Metoděje

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje je státní svátek České republiky, který se slaví každoročně 5. července. Slaví se jako připomenutí symbolického výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863.

Zdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_slovansk%C3%BDch_v%C4%9Brozv%C4%9Bst%C5%AF_Cyrila_a_Metod%C4%9Bje


 

 

3. čvc, 2020
POLSKO: Summit V4
 
Předseda vlády České republiky Andrej Babiš se v pátek 3. července 2020 ve Varšavě zúčastní summitu V4 a při té příležitosti předá předsednictví ve Visegráské skupině Polsku. V rámci přípravy na mimořádné zasedání Evropské rady budou premiéři V4 jednat o dlouhodobém rozpočtu EU.

Hlavním tématem setkání bude víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a plán obnovy EU. Během pracovního oběda budou premiéři diskutovat o aktuálních evropských otázkách, například o situaci v oblasti migrace. Premiér Mateusz Morawiecki na summitu také představí priority polského předsednictví V4.

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/ocekavane-udalosti/3--cervence-2020-premier-andrej-babis-se-ve-varsave-zucastni-summitu-v4-182416/
ČESKO: Schůze výborů, komisí & podvýborů PSP ČR
 
Schůze výborů, komisí a podvýborů.
 
Zdroj: