MARTIN KONVIČKA

2. úno, 2020

V režii senátních hujerů prozrazuje zejména jejich strach...

Ať si o ČT myslíme cokoli, tak její Rada byla původně myšlena tak, že zahrne nejrůznější názorové proudy společnosti. Ing. Lipovská, nakolik ji chápu, reprezentuje směr patřící kamsi ke Klausovi seniorovi - tedy velký důraz na civilnost, ekonomické stránky života, práci a spořivost. Rozhodně není odmítnutím polistopadového vývoje, ale je adorací 90. let, kdy se ještě Republika vyvíjela samostatně, hrdinou dne byl podnikatelský self-made man, ze západu jsme se snažili kopírovat to lepší, ideálem mládeže nebyl dotační příživník papouškující čím dál nesmyslnější fráze. Reprezentuje též - trochu puritánské - křesťanství, bez děsivých experimentů s genderem a matením dětských hlaviček pohádkami o přihřátých princích. Politicky bych ji připodobnil k bavorské CSU, nebo rakouským Lidovcům. V neposlední řadě je vysokoškolskou učitelkou, takže reprezentuje akademické prostředí.

Tedy - žádná vyhraněná rebelie, spíš mírná skepse vůči soudobému hujerství.

Jim ovšem vadí o ona.

Nedovedu si představit, jak by se tvářili, kdyby v Radě měli zasednout zástupci ostřeji vyhraněných názorů, třeba nějaký odmítač zběsilého klima-alarmismu, nebo radikální ateista, nebo nějaký odmítač verbálního šavličkování s Ruskem. Přičemž to vše v součtu činí, když budu skromný, nějakých 40 procent populace.

Hujerští euromaoisté v té Radě prostě nesnesou JEDINÝ hlas, který by třeba jen korigoval současný šílený vývoj. Asi se bojí, že by někteří radní - takové ty "spící tváře", které třeba též nejsou z ideového směrování ČT nadšeni, ale neriskují ostrý střet - s příchodem mladé tváře získali něco odvahy, a začali by televizním ideologům sypat písek do soukolí. Mají strach, že by i občasný záblesk disentního názoru zničil televizní obraz zaručeně optimistických eurozítřků, tak odlišný od každodenní osobní zkušenosti milionů diváků.

Ukazuje se, jak zoufale křehký je svět všech těch Lásků, Smoljaků či Rabasů (ten mě tam osobně mrzí nejvíc). Oni nemají žádnou myšlenku, žádný filosofický fundament, o který by se ve svém hujerství mohli opřít. Celá jejich aktivita je jen o penězích (ne o těch drobných, které jako senátoři dostávají, ale o těch vysněných, které "jednou možná dostanou, když budou šoupat nohama s tou správnou partou") - a o umlčování každého, kdo nějakou myšlenku má.

Autor: Martin Konvička, České Budějovice, ČR, 2.2.2020


 

 

18. led, 2020

Přátelé ... 

Jako asi většina z nás jsem v posledních pár dnech sledoval debaty okolo našeho shromáždění. Označovali nás za SRAZ XENOFOBŮ, FAŠOUNŮ, NÁCKŮ. Nic takového před sebou nevidím – vidím lidi různého věku, pohlaví, sociálního postavení, životních stylů – které spojuje to, že milují svobodu. Neváhali jste obětovat čas, pohodlí, často i finanční prostředky, přijeli z velké dálky, riskovali zhoršení pověsti u svých blízkých, abyste přišli říct – NE, ne ideologii, která je s lidskou svobodou v rozporu.  

Podnětem ke svolání tohoto shromáždění byly dvě věci. Za prvé, internetová iniciativa Islám v České republice nechceme, vzniklá ze skromných začátků diskusní skupiny před 5 lety, dosáhla někdy okolo Tří králů 100 000 příznivců. Za druhé to byl masakr v redakci pařížského humoristického časopisu, zbabělá vražda neozbrojených novinářů, vykonaná džihádistickými zmetky jako trest za takzvanou „urážku proroka“, což je podle věrouky zvané ISLÁM neodpustitelný, hrdelní zločin.

V tom humbuku se poněkud zapomíná, že masakr v Charlie Hebdo nebyl první – ani v Evropě, ani ve Francii. Stačí zmínit židovskou školu v Toulouse a židovské muzeum v Bruselu. Britského vojáka Lee Rigbyho. Znásilňovací vlnu ve Skandinávii. No-go zóny a pravidelná zapalování aut v západoevropských městech. Nenávistná kázání v mešitách, špatně zastřené vyhrůžky zástupců evropských muslimů (obojí se děje i u nás). A Londýnské metro, madridský vlak a beslánskou školu a ...

Západ, respektive jeho představitelé, se pár dní tvářil zděšeně – jen aby zase, ústy mediálních hlav a národních vůdců, kterým by nikdo soudný nesvěřil ani trafiku, spadnul do staré známé písničky. „Vrahy byli teroristé a špatní muslimové“. „Teror nemá nic společného s islámem.“ „Islám je mírumílovný a všechny nás obohacuje sluncem a láskou.“ Vrcholem vší hanby byla pařížská tryzna, kde prezident země, jejíž občany džihádisté střílejí jako koroptve, pochodoval ruku v ruce s blízkovýchodními tyrany, zástupci teokratických totalit jako Katar a Saudská Arábie – za „svobodu slova“.

My, kteří jsme se zde dnes sešli, si nemusíme nic nalhávat. Tvrdit, že islámské útoky na evropskou kulturu, tradice, bezpečnost, na evropské životy, „nemají nic společného s islámem“, je drzá mediální lež, kterou se současné evropské elity snaží ukonejšit své občany. Co hůř, je to neuvěřitelně RASISTICKÁ lež. I když se mezi různými džihádisty najdou lidé všech možných etnik, pořád mezi nimi převažují arabsky mluvící osoby z oblasti mezi Marokem a Mezopotámií, případně lidé z Kavkazu, Pákistánu a okolí. Jestliže by činy těchto lidí neměly nic společného s islámem – jejich vírou, myšlenkami  – musely by mít něco společného s jejich etnicitou, rasou. To je samozřejmě nesmysl – všichni víme, že existují i křesťanští nebo sekulární Arabové, kteří se terorismu nedopouštějí a naopak jsou našimi nejlepšími přáteli a spojenci.

Terorismus, či přesněji řečeno válka bez pravidel, byl nástrojem šíření islámu od samého počátku.  „Vítězil jsem skrze teror“, říká Mohamed v jednom známém hádisu. Teror, rozsévání hrůzy, totiž zasahuje přímo duši protivníka, s cílem ji zlomit. Teror, přátelé, byl součástí islámu od jeho vzniku. Náboženství, které stojí na teroru, náboženství jménem islám, v naší zemi nechceme.

Teror však, přátelé, není zdaleka jediným důvodem, proč v této zemi islám nechceme. Islám znamená především podřízení – podřízení člověka pravidlům, které údajně diktoval jakýsi alláh, ve skutečnosti však jistý Mohamed, chlap, který měl problém především sám se sebou, jehož životopis vypadá jako sbírka psychiatrických diagnóz a jehož činy by stačily na osádku středně velkého vězení. Věrolomnost. Porušování slova. Megalomanie a narcismus. Přepady slabších. Zabíjení bezbranných zajatců a zotročování zajatkyň. Hrabivost. Sadistická likvidace protivníků, především těch, kteří se mu dovolili vysmívat. Neuvěřitelně hnusné chování k ženám. Podivné sexuální perverze, z nichž asi nejšílenější bylo prznění devítileté „manželky“, kterým se ten ubožák ještě chlubil. A do toho všeho pověrčivost, obsedantní rituály týkající se tělesné čistoty, oděvu nebo chování při vyměšování. A tenhle dávno mrtvý zoufalec, tohle klubíčko podrazů, křiváren a komplexů, má být pro islámské věřící morálním a  životním vzorem.

Říkají nám, že islám je vznešená víra, že v sobě nese civilizační a lidské hodnoty. Přátelé –  jaké hodnoty může mít následování agresivního psychopata? Křesťanská víra našich předků, ale i různé pohanské kulty našich pra-pra-předků, stály na bozích a prorocích, kteří byli lidští, dokázali odpouštět, byli vzorem pro civilizované chování mezi lidmi. Antická vzpoura člověka proti boží zvůli, i křesťanský Bůh, který za lidské hříchy obětuje svého jediného syna, jsou absolutním opakem islámské slepé poslušnosti, nadřazenosti nad nevěřícími a slavného „Zabíjejte je, kdekoli je najdete“. Jak řekl Turan Dursun, turecký exmuslim  a ateista, zavražděný už roku 1990 podobně jako před 10 dny pařížští karikaturisté: „Bůh možná existuje, ale není to ten Mohamedův.“

Islám, přátelé, nám vyhlásil válku. Učinil tak už dávno, v 7. století, a za těch 1400 let si vypracoval obdivuhodné mechanismy svého šíření, udržení, ale i maskování se, když je sláb. Jeho jediným cílem je – šířit islám. Původně sloužil k růstu moci Mohammeda, jehož zastoupily armády dalších malých mohamedů, všelijakých gaunerů, kteří islámské učení umně využívají jako mocenský nástroj – nástroj ke zblbnutí oveček, nástroj k získání moci a majetku. Jak známo, islám požaduje po lidech buď přijetí islámu – tedy ono podřízení se, de facto ubití svědomí a lidskosti v člověku – nebo podřízené postavení občanů druhé kategorie, lovné zvěře. A tento islám se, vinou hloupé politiky posledních desetiletí, šíří Evropou a začíná zapouštět kořeny i u nás. 

Důvody, proč se tak stalo, nemusíme rozebírat. Souhra hloupých náhod: Islámské blbství tak oslabilo jejich vlastní země, že Evropané během19. a20. století přestali brát vážně, svého tisíciletého úhlavního nepřítele. Mohamedánské elity na islám kašlaly, „fundamentalismus“ se týkal chudých venkovanů, případně vykořeněných intelektuálů. Jenže pak přišla ropa, obrovský příliv peněz do islámských zemí, který jim vrátil sebevědomí a umožnil financovat globální šíření víry, a současně hloupý nápad s masovou imigrací islámských věřících na západ, a krátce nato doktrína multikulturalismu, podle níž nemáme lidi z jiných kultur nemáme získávat pro naši kulturu,  ale máme je respektovat – což je to nejhorší, co nás mohlo napadnout, protože islám pokládá respekt za slabost. Do toho etnomasochismus a sebenenávist na západě, móda plivat na vlastní kulturu a tradice. To vše vytvořilo třaskavou směs, umožňující rakovinné bujení islámu a zbavující západ schopnosti se bránit.

 Když jsem někdy před nějakými 15 lety začal růst islámu na západě sledovat, doufal jsem, že se západní Evropa vzpamatuje, že její vůdcové musejí mít plán B, že oficiální řeči o „náboženství míru“ jsou jenom hra o získání času. Když začalo být jasné, že tomu tak není, věřil jsem alespoň této zemi, tomuto národu. Jsme sekulární, skeptičtí, svobodomyslní, zdravě cyničtí – a hlavně pořád máme relativně čerstvou zkušenost s totalitou. Doufal jsem v odpor celé společnosti, ve všech jejich vrstvách, věřil jsem, že se nenecháme zlákat středověkou blbárnou. Spoléhal jsem na zesměšňování islámu v médiích a kultuře, skrz které islám přestane být „sexy“ pro jejich mladou generaci; v podrazy českých byznysmenů, které zlomí místní finanční bázi džihádu, v solidaritu mezi lidmi, která jim zabrání skupovat zde nemovitosti, v drobnou úřední šikanu na všech frontách, která jim ztíží stěhování sem, a také v český humor, který jasně ukáže, co jsou zač – fanatičtí trapáci.

To vše se do značné míry děje, Češi si vůči islámu vedou LÉPE, než většina národů kolem. Ale přece tu máme politiky, kteří z paktování s islámem cítí vlastní profit, intelektuály, kteří se bojí pojmenovat očividné, křesťanské církve, jejichž představitelé blábolí o „bratrství ve víře“ a nechtějí slyšet, že islám bratra nezná.  Především tady však máme ty, jimž říkám „sluníčkáři“, širokou frontu lidí, která je s nástupem islámu smířena, myslí si „po nás potopa“ nebo „nějak to přežijeme“, případně vůbec odmítá něco se o islámu dozvědět a připustit si, že je proti všemu, co sami pokládali za hodnoty. Ti lidé bez hnutí brvou riskují zničení takových západních a všelidských hodnot, jako je rovnost občanů před zákonem, nadřazenost vědeckého poznání nad pověrami, rovnost pohlaví, ochrana našich vlastních žen a dětí před ponižováním a násilím. Je to, přátelé, zrada elit, jaké není rovno.

Přesto, přátelé, chci hovořit hlavně o NADĚJI. První nadějí je, že odpor vůči islámu sílí všude ve světě.

Vzpomeňte si, kde jsme byli před rokem – banda internetových žvanilů, která sotva sehnala 50 statečných, ochotných protestovat proti muničnímu skladu jménem „Palestinská ambasáda“. Rozhlédněte se okolo sebe, kde jsme nyní: Stojíme před starodávným hradem českých králů, je nás tady plné náměstí a říkáme islámu jednoznačné – NE!

Obrovskou vzpruhou byla Petice, která místním muslimům ztížila šanci na registraci 2. stupně. Zorganizovat tu Petici bylo, a to by zde mělo zaznít, nápadem „neúspěšné političky“ Jany Volfové. Mě samotného úspěch petice – a stál jsem s ní i na náměstích několika měst, ubezpečil, že nejsme izolováni, že proti islámu se staví značná část naší společnosti. Byla to krása, pocítit bezprostřední podporu svých spoluobčanů.

Nyní jsme ještě dál. Prostřednictvím poslanců, kteří se nebojí hájit zájmy občanů své země, přicházíme s prvními zákonodárnými iniciativami – konkrétně s novelou Zákona o církvích, proběhlo několik parlamentních interpelací. Smáli se nám, nyní o naši přízeň usilují politici, zavedené strany přejímají naši agendu. Stáváme se mainstreamem, přinejmenším v Česku

Druhou nadějí jsou muslimové sami. I oni mnozí z nich si postupně uvědomují, že ten islám nemusí být to pravé ořechové pro šťastný spokojený život vezdejší, a vlastně ani ten budoucí. Určitě se na tom podepisuje vývoj na Blízkém východě, vzestup takzvaného Islámského státu, který těm milionům mladých naivních, kteří na svých internetových profilech léta uváděli „politické přesvědčení – chalífát“ najednou ukazuje, jaké důsledky by vítězství islámu mělo – pro ně samé. Nejen na západě, i v islámských zemích roste počet exmuslimů, tajných ateistů či tajných křesťanů, nebo aspoň lidí, kteří se vědomě snaží flákat své náboženské povinnosti, včetně šíření islámu a džihádu. Pomáhá zde vzdělání, pomáhají zde informační technologie, pomáhá zde internet.

Část evropských muslimů je jistě nadržená, jak to tady jednou ovládne a bude nás, nemuslimy, utlačovat a masakrovat. Jenže jiná část začíná couvat. Žel, mnozí si stále neuvědomují, že ten fanatismus, který vidí u ISIL, Boko Haram a zástupců radikálních mešit, je islám.

Je to islám. Je to ten nejopravdovější islám, islám Mohameda a prvních chalátů.

Proto na tomto místě, před hradem českých králů, ještě jednou zopakuji výzvu, kterou jsem před časem učinil nejpopulárnějšímu českému muslimovi, Mohammedu Abbásovi.

Muslimové, nejste naši nepřátelé – jste jen obětí odporné doktríny, která z vás ty nepřátele dělá. Najděte v sobě odvahu, postavte se islámskému jhu, přestaňte se chovat jako otroci dávno mrtvého sadistického křiváka. Osvoboďte se z otroctví, staňte se svobodnými lidmi a bratry zbytku lidstva – OPUSŤTE ISLÁM!

My, odpůrci islámu z řad českých občanů, vás přijmeme mezi sebe a ochráníme vás před vašimi dnešními souvěrci.

Přátelé, kdybych nebyl optimista, nestál bych tady. Opravdu jsem přesvědčen, že Česká republika se vzpamatovala dostatečně včas, aby ten příval zastavila. Bohužel to nepůjde samo. Islámští věřící se neustále snaží islám šířit – my musíme být stejní, musíme se stejně usilovně snažit islám potlačit.

Troufám si tvrdit, že 90 procent národa zde islám nechce – ale mnozí se proti němu odmítají vyhranit, bojí se konfliktu, nevěří si, ztratili víru v sebe, svou kulturu a své kořeny.

Přátelé, vyhrajeme. Vyhrajeme, protože na rozdíl od islámců nemáme mozky vymyté nesmyslnou doktrínou, jsme kreativní, odvážní a odhodlaní. A na rozdíl od falešných elit nejsme na prodej. Vyhrajeme, chce to jen pár maličkostí.   

První věc, a to jsem si během mnoha let nekonečných hádek s islámci a islámofily uvědomil - musíme dát do pořádku naši vlastní společnost.

Rodina. Děti. Staří lidé. Komunita, kmen, obec. Pokud dojde k nejhoršímu, a budeme po sobě s mohamedány střílet, bude to válka v ulicích měst. Kosovo, ale ve větším, kontinentálním měřítku. Neubráníme se, pokud se znovu nenaučíme držet při sobě. No a pokud k nejhoršímu nedojde, aspoň dáme do pořádku výše uvedené věci, což také není na škodu.

Pomáhejme i těm z nás, kteří o to zdánlivě nestojí. Takzvaným „sluníčkářům“. Jejich sebenenávist je často jen nedostatek sebevědomí a lásky.

Vzdělávejme se a připravujme se.  Netřeba hned, Churchillovsky, volat o slzách, potu a krvi. Třeba volat spíš Masarykovsky po každodenní drobné práci.

Druhá věc, neméně důležitá – naučme se znovu demokracii a porazme islám demokraticky. Což znamená – nebojme se být politicky aktivní.

Chtějme po politicích, po poslancích, senátorech a prezidentovi republiky, a chtějme to po nich tvrdě, aby plnili svou jedinou povinnost, proč tady jsou – ochranu obyvatel, jejich bezpečí a zažitého způsobu života. Současně odmítněme politiky a zákony, které islámu napomáhají – ano, mluvím o snaze dua Dientbier-Šabatová pronásledovat za názory, pod pláštíkem takzvaného „boje proti diskriminaci“.

České zákony už nyní umožňují tvrdě si na islám došlápnout. Odmítněme šátky na veřejnosti a ve školách, odmítněme náboženskou propagandu ve školách, trvejme na dodržování našich hygienických a veterinárních předpisů v otázce halal porážek, využijme existující zákony o potírání extrémismu.

Máme zhruba 5-7 let náskok před západní Evropou. Nechceme-li se, podobně jako nešťastní Francouzi, Britové nebo Švédové, stát cizinci a lovnou zvěří ve vlastní zemi, musí se mnozí z nás, kteří jsme se zde dnes sešli, připravovat na aktivní vstup do reálné volební politiky. Diskutujme už nyní, a diskutujme o tom otevřeně, jaká politika, a teď myslím programový obsah, může přispět k porážce islámu v naší zemi.

Našim dlouhodobým cílem je právní postavení islámu na roveň nacismu: zákaz jeho šíření, propagace a veřejného vyznávání, tvrdé potlačení jeho veřejných projevů, současně jeho společenské odsouzení. A ať si říkají, že to nejde, že jsme vázáni smlouvami se stále sebevražednější EU. Faktem je, že západní země budou brzy mít tolik starosti samy se sebou, že nám do toho ani nestihnou mluvit.

Nyní však je čas na konkrétní kroky – a o ty bych požádal další řečníky. 

Autor: Martin Konvička, Praha, ČR, 18.1.2020

(řeč byla pronesena na první protiislámské demonstraci na Hradčanském náměstím v Praze, 16.1.2015)

Zdroj:

http://martinkonvicka.blog.idnes.cz/c/444407/Porazme-islam-demokraticky-Rec-prednesena-16-ledna-2015.html


 

 

12. led, 2020

Fakt, doposud jsem žádný neviděl, když tedy nepočítám maily, které si tu-a-tam posílají akademici, a v nichž mi chodí blogy přátel z alternativy, včetně mých vlastních...

Tento mě zaujal, protože je skrznaskrz "lidový". Zmiňuje i pár věcí, které neznám, protože nám intelektuálům se o revize kotlů a autolékárničky starají - ale nikomu to neříkejte - manželky. Znemaná to, že řetězové maily skutečně existují a že už asi jsem "starý a odepsaný buran z vesnice" - nedávno jsem oslavil padesátku. Proto mě asi Putin zařadil mezi adresáty. Celý mail, i s velkými písmeny atd., kopíruji níže. Předpokládám, že mnozí čtenáři podobné texty znajíKdo ale nezná, přečtěte si to - a zkuste jako já varovat Vám známé zastánce současného režimu. Shrnuje docela pěkně, co trápí neprivilegované občany "v podzámčí". Těm lidem dochází trpělivost. Na místě režimních ikon bych se začínal bát. Statisíce zbraní mezi populaci, včetně zbraní dlouhých (myslivci!). Chápu, že příznivci "evropské liberální demokracie" postrádají pud sebezáchovy - ale až tolik?

TEXT ŘETĚZOVÉHO MAILU (Autor nezmámý)

1)   revize kotle (800-1500 CZK)

2) revize komína (800 CZK)  

3) v elektřině platím nesmyslné větráky či Slunce
4) ve vodě platím Francouze
5) v tabáku neziskovky

6) uhlí už je dneska drahé jako s*ině, a je čím dál horší

7) cenu dřeva vyšroubovali na šílenou výšku kvůli nesmyslným štěpkám pro skopčáky

8 ) zakázali mi kouřit v hospodě

9) vnitráci mě sledují na internetu, kdekdo mě může udat za cokoli, všude mě sledují kamery

10) kdekdo mi může vlézt do baráku na kontrolu bůhvíčeho

11) když chci jet někam autobusem, tak abych si na tu cestu šetřil

12) platím na auto pojistku, dálniční známku, technickou, teď i nějakou pokutu, mám nařízené pneumatiky,  spoustu vybavení, které musím nesmyslně měnit

13) k doktorům musím dojíždět a když jdu do lékárny, tak se nestačím divit

14) v krámě kupuji jedovaté potraviny

15) výrobky nikdo neopravuje, všechno se vyhazuje

16) na baráku, který jsem koupil za zdaněné peníze, musím stejně platit daň státu, pojištění, a musím ho z   něčeho udržovat, aby mi nespadl na palici

17) kamkoli vlezu na úřad, platím nějaké poplatky, a ještě na mě čumí jak na otravný hmyz

18) Halík, Singr, Rusnok, Kalousek, Sobotka, Chovanec, Bělobrádek, Marksová, Šabatova, Benda, Gazdík, Schwarzenberg a řada dalších darmojedů, které platím, ze mě dělají venkovského burana a nevzdělaného pitomce…

A mohl bych pokračovat… Už mě to pořádně se*e!!!

A kdekdo se mi snaží vnutit, že můj největší nepřítel je Rusák!!!

Ho*no…, spíše EU, Merkelová, Söros a podobní!!!

Můj největší nepřítel je tenhle stát a jeho politici…

Žádný Rusák, žádný soused, žádný normální člověk mě ku*va tak zavile nepronásleduje a neokrádá, jako tenhle náš dobytek, který sedí za moje ale i tvé peníze ve vládě, parlamentu, senátu, ale i v jiných kancelářích státní správy a státní moci!!!

Já nemám strach vyjádřit svůj názor.

PROSÍM TĚ, JESTLI SE CÍTÍŠ JAKO ČECH V NAŠÍ REPUBLICE A NELÍBÍ SE TI KONÁNÍ NAŠÍ VLÁDY, ALESPOŇ SI TO PŘEČTI, KDYŽ S TÍM SOUHLASÍŠ, NEBUĎ NETEČNÝ A PŘEPOŠLI TO TVÝM DALŠÍM PŘÁTELŮM, MOC TI DĚKUJI ZA PODPORU… NIC TĚ TO NESTOJÍ, ALE DÁŠ ASPOŇ VĚDĚT DALŠÍM, DĚKUJI TI  !!!!!

Kdo souhlasí, ať potvrdí souhlas dole: Milí Češi, Moraváci i Slováci,tento režim je již tak zkorumpovaný a politici tak pyšní a přesvědčení o své neomezené moci, že se nestydí rozkrádat stát různými privatizacemi, amnestiemi  a rozprodáváním státního majetku za hubičku kamarádům s tučným všimným pro sebe, a potom přidat důchodcům s příjmem okolo deseti tisíc 40 korun, ale poslancům, kteří s vedlejšími přivýdělky v různých podnikových radách berou statisíce dají 14 % ze základu, soudcům 9 % a další vyjmenovávat by bylo na týden.

Co je ale do nebe volající, že „Oni, tmaví, ukřičení a stále se ohánějící diskriminací“ – dostanou bez práce byt, sociální dávky, příspěvky na energie, zařízení bytu, zdravotní péči i školné a dokonce ochranu policie. A ještě stále vykřikují, že pro ně stát nic nedělá a že je lidé označují hanlivým názvem „nepřizpůsobiví“!!

Je jedno, jak je budeme nazývat, jestli Romové nebo muslimové. Státní agentura pro začleňování Romů obdržela v minulých dnech od státu opět částku 200 000 000,- Kč a na děti s leukémií se sbírají víčka od Petek! Přitom nevládní organizace v ČR berou celkem za jeden rok přes půl miliardy Kč dotací na přistěhovalce a lidi v tísni!!! Na co je používají, když tu údajně skoro žádní nejsou, proč to není pro naše nemocné děti,opuštěné děti v Klokánkách či invalidy???

Dovážejí se v rámci humanitární pomoci s velkou slávou cizí muslimské rodiny na operace do IKEMU, ale naše děti jim za pomoc nestojí, pro ně peníze nejsou!?! Budeme s tím už konečně něco dělat a při příštích volbách se podle toho zařídíme? Náš slavný státní rozpočet nemá peníze na centra pro slepé, vozíčky pro postižené, lůžka pro staré a nemocné, děti v Klokáncích. Ale kolik peněz z naší práce stojí taková normální „romská rodina“a co teprve bude stát daleko početnější „muslimská rodina“, pokud si je sem necháme nalézt a množit se“ ?MUSLIMOVÉ a ROMOVÉ budou mít téměř vše zadarmo: bydlení, léčení i školství a sociální dávky budou mít 2x takové než důchodci a lidi, co přišli o práci, tedy ti, kteří celý život pracovali pro vlast, budovali ji a hlavně – odváděli daně!!! Ti, kdo poctivě pracují, živí líná, sprostá a primitivní individua, která nikdy pracovat nebudou a žene se sem horda ještě horších, kteří nás nebudou jen vyžírat, ale půjdou nám přímo po krku!!!!

Budeme se bát ozvat se, aby nám ještě nebylo vyčteno nějakou přiblblou ochránkyní práv, že je živíme špatně?? Ať si je vezme na měsíc domů a pak něco říkat do médií. Zrovna tak jako Husajn z OSN, který nás kritizuje a přitom jeho bohatá Saudská Arábie si nevzala jediného imigranta – bratra ve víře se stejným jazykem i zvyky!!!

Proč za nabízených 800 miliard Eur, která chtějí věnovat na výstavbu mešit v Evropě, pro ně nepostaví domy a podniky, aby měli práci??? Chtějí nás prostě zlikvidovat, naše svobody, kulturu, zvyky a zabrat naše ženy, děti i výsledky tisíce let práce našich předků !

NEDOVOLME TO!!!

Kdybych vylovil zlatou rybku, přál bych si, aby se ženy politiků z nákupu vracely uličkou „černé většiny“ po pokálených schodech a měly od nich počmárané a poničené dveře. Aby za rozbitým oknem poslouchali hluk, nadávky, vulgarity a řvaní – lidové umění utiskované menšiny – a napjatě hlídali, kdy se za rohem objeví jejich ratolest, plížící se se strachem ze školy. A aby si vyzkoušely žít bez blahobytu, ochranky a střežených rodinných haciend a třásly se strachy, kdy si je vyhlídne nějaký nadržený imigrant plný testosteronu a znásilní ji, či jako zvrhlý pedofil bez výčitek svědomí použije ke svému chtíči její malou dcerku a zařadí je tak obě do kolonky „neobjasněné zločiny“!

Toto už se totiž běžně děje v Německu, Francii, Anglii, Švédsku, prostě všude tam, kde je vítali s otevřenou náručí a oni už jsou rozlezlí a přesvědčují nás, že jsou pány území, která zabrali!!!

V Anglii říkají znásilněným holčičkám „EASY MEAT“ – snadné maso!!!

Soudci se jich bojí a odsoudí raději místní obyvatele. Opravdu Vám to nedochází, páni poslanci a senátoři, nebo máte pocit, že Praha je daleko a vás se to stejně netýká, neboť to vaše ochranka nedovolí? Kolik z vás by je chtělo mít za sousedy? Nebo si tímto způsobem zvete k udržení své moci další miliony nových voličů a hodláte   z nich udělat ozbrojené Lidové milice jako Merkelová???

Tam již údajně chodí po městech a upozorňují na nevhodné oblečení, zakazují Rakušákům jódlovat, chodit se psy, kde se pohybují muslimové, neboť je to nečisté. Všechno je uráží a salámovou metodou odkrajují stále více našich práv a zvyků ve jménu diskriminace a práva šária.

Někteří starostové měst již vyvlastňují nadměrné byty, aby měli ubytování pro imigranty, vlastní vojáky vystěhovali z kasáren do stanů, blíží se zima a vůbec jim to není blbé. Kdy začnou totéž dělat i naši přisluhovači EU s námi?!

Dr. Hnízdil kdysi napsal, že vláda tím, že stresuje svůj národ nekompetentním rozhodováním, podporováním korupce a zlodějen a vytvářením nejisté budoucnosti, je přímo odpovědná za kvalitu zdraví národa!

Musím s ním souhlasit jen napůl, vláda je totiž nyní přímo odpovědná nejen za naše zdraví, ale přijímáním kvót    a příkazů z Unie již dnes ohrožuje i naše životy!!!

Ale na to jsme jí ve volbách mandát nedali. Pokud si pamatuji, žádná z volených stran neměla ve svém programu z nás islamizací naší země nadělat otroky!!!

ISLÁM není slučitelný s jakoukoli demokracií, je to TROJSKÝ KŮŇ V EVROPĚ!!!

Čím víc nás bude nesouhlasit, tím více se budou nuceni i politici zamýšlet nad svou i naší existencí. Zlo využije vždy náš soucit jako slabinu ve svůj prospěch!! My jsme je sem nezvali, ani je tady nechceme!!!

NECHCEME BÝT DISKRIMINOVANÍ VE VLASTNÍ ZEMI A ZE SVÉ PRÁCE ŽIVIT DARMOŽROUTY ODKUDKOLI!!! CHCEME BEZPEČNOU BUDOUCNOST A SVOBODY PRO NAŠE DĚTI!!! A POKUD NAŠI POLITICI NECHTĚJÍ BOJOVAT ZA NAŠE PRÁVA A BRÁT OHLEDY NA NAŠE POŽADAVKY, MUSÍ BÝT ODVOLÁNI, JSOU NÁM NA NIC!!!

Autor: Martin Konvička, České Budějovice, ČR, 12.1.2020


 

6. led, 2020

Hodně lidí se mě ptá, co bude na Blízkém východě dál...

Naše patriotická scéna působí rozděleně - jedni si připíjejí, že nám Trump odbouchl arciteroristu, druzí staví "indoevropský a vcelku civilizovaný" Irán a tammní šiíty proti "skoro africkým a chaotickým" sunnitským Arabům. Též je zde Sulejmánova role v bojích proti ISIL na straně demokratického Iráku. 

Obě strany mají svůj díl pravdy, ale jde o Blízký Východ, tam je situace nepřehledná už z principu. Včerejší spojenci jsou dnešní nepřátelé, umírněnost na místě A se mění v radikalismus na místě B a skoro všichni tam alláhují, nebo věří v jiné imaginární kamarády.  Když si uvědomíme, že to na "i" (v sunnitské i šiítské podobě) je vlastně falešná, a proto zlá, hra na chlapáckou "dominanci", pochopíme, že tam se férová či umírněná politika neprosadí. Už 1400 let si tam dávají po čuni kvůli sporu, čí "náboženství míru" je mírumilovnější.  

Nebudu psát o tom, na čí stranu se postavit a jak se konflikt bude vyvíjet, ale o tom, co by ostatní svět měl s Blízkým Východem podniknout. 

Je to jednoduché. Společně rezignovat na geopolitickou přetahovanou, vycouvat - a oplotit. Jako řekněme oboru se zvířátky. Snažit se tam něco "vyřešit" je jako řešit procítěné spory chovankyň dívčího internátu. Nelze. 

Dobrým příkladem blízkovýchodní pošahanosti je právě šíitsko - sunnitský konflikt. Věroučně jde o detaily, srovnatelné ne s rozdíly mezi protestanty a katolíky, ale řekněme katolíky řeckými a římskými. Kolik minaretů má mít mešita, zde se denně modlit čtyřikrát nebo pětkrát. Racionálně vzato prkotiny. Prapříčinou je naprostá šílenost, rodinná rozmíška ze 7. století. Šlo o to, zda po prorokovi, který nezanechal syny, převezme velení jeho synovec a zeť Alí (syn otcova bratra, sezdaný s jeho dcerou - šlo tedy o dědičnost "dvojitě" pokrevní a příbuzensky řádně prokříženou), nebo jeho tchán Abu Bakr, který mu dohodil svou mladičkou dceru Aišu (šlo tedy o dědičnost zásluhovou, z kumpána na kumpána). Dočasně vyhrál Abú Bakr, první chalífové vznikali skrze kumpánství. Později se (ironicky) objevily slavné sunnitské dynastie, to už ale spor šía - sunni hořel naplno, a nikdy nezhasnul.   

Přes bizarní vznik není konflikt řešitelný, protože být šía se stalo synonymem disentu proti hlavnímu islámskému proudu. Jakmile nějaký spor vyhrají šíité, stanou se z poražených sunnité, a naopak. Takto byl po valnou část středověku šíitským například Egypt, dnes centrum sunnitské vzdělanosti, a chvíli dokonce i Al Andalus. K šíitům se hlásí i syrští alavité, ale ti to nedělají kvůli prorokovi ani počtu minaretů (žádné totiž, coby kryptokřesťané, nemají), ale kvůli rovnováze sil. Proto vznikají paradoxy, kdy jsou šíité doktrinálně nesnesitelní v Iránu (kde vládnou), působí jako radikálnější v Iráku (do Iránu je blízko) - a  naprosto umírnění v Sýrii. Vše se ovem může kdykoli obrátit, což se v historii stalo nesčetněkrát. 

A teď si na tento základní nepřehledný syžet navlékněte jako korálky sváry různých královských rodin a feudálních rodin, etnickou různorodost, kmenovou loajalitu (islámem upevňovanou), odvěký konflikt mezi pastevci a zemědělci, vznik státu Izrael… Umístěte celou tuto ZOO do nejúrodnější a člověku nejpříznivější, proto jako první civilizovanou, oblasti planety Země. A podlijte to celé ropou, kvůli které sem neustále zasahují vnější síly.  

Dostanete neřešitelný hlavolam. Čím víc se o řešení budete snažit, tím víc se budete zaplétat do paradoxů typu "americké podpory umírněné syrské opozice" (ve skutečnosti tam USA podporovaly ta nejhorší teroristická hovada), nebo "bezpečnostních záruk Kurdům" (které se rozplynuly jako pára, jakmile na kus Sýrie dostal zálusk členský stát NATO). Pokud na Blízkém východě něco platí, tak to, že čím vnějšího zasahování, tím delší a krvavější konflikty. A čím krvavější konflikty, tím větší produkce "lidí na útěku, doma ohrožených na životě" … kterým se, jakmile oblast opustí, zasteskne po ohrožování nějakých jiných lidí na životě.

Americký religionista Robert Spencer, editor portálu www.jihadwatch.org a Učitel globálního antiislámu, říká k blízkovýchodnímu konfliktu, a západnímu zasahování, už asi 15 let stále totéž: Nechat je být, a soustředit se na ideový boj proti islámu jako takovému. Islám je prapříčinou blízkovýchodního marasmu a protože má tendenci expandovat, ohrožuje i lidi mimo region. Pokusím se ten postoj shrnout do několika bodů. 

1. Islám je soupeř ideologický, je třeba jej porazit ideologicky - podobnými postupy, jako uplatnil západ vůči SSSR za Studené války. Pomáhat tamním sekularistům, islámskou věrouku ideově a kulturně rozvracet, a také se po všech směrech snažit, aby neislámské společnosti byly lákavější pro život. 

2. Alláhovce s jejich konflikty, problémy a mindráky nepouštět ven z obory.  Ty, kteří už jsou v našich zemích, deislamizovat ( = důsledně integrovat). Pokud odmítnou, vrátit do obory. 

3. Z obory pomáhat jen prověřeným našim lidem. Možná přesídlit ohrožené křesťany. 

4. V nouzi (po)držet Izrael, ne protože jej máme nebo nemáme rádi, ale protože na sebe váže pozornost a vztek těch největších magorů. 

5. Do regionálních konfliktů nezasahovat. Jejich obora - jejich zábava. Pokud už se do nějakého konfliktu nedej alláh zapleteme, pomoci momentálně sekulárnější straně. Ale pak rychle ven.

6. Pokud jde o ropu, netřeba se obávat. Prodával ji i Islámský stát, budou ji prodávat všichni. Jejich mírumilovné zábavy se totiž neobejdou bez zboží, které sami neumějí vyprodukovat. 

7. Co se týče prodeje zbraní, proč ne, v oborách taky plníme krmelce. Prodávat jim ale zbraně určené k minulým válkám, nikoli techniku válek budoucích.

8. Dát si kávičku ... oni si to tam sedne samo.  

Víme, že "západ" posledních 15 let dělal vše přesně naopak. Především se nevyhranil proti islámu jako takovému. Tím udělal medvědí službu jak svým skutečným přátelům v oblasti, tak ostatním muslimům, které přidržel v bludech všeho druhu. Na vině byla nejdřív studenoválečniká, pak prostě imperiální mentalita amerických "jestřábů", kteří v oblasti viděli jen kolbiště konfliktu s Ruskem, potřebovali jím zdůvodnění své existence - a nějak si nevšimli, že karty jsou dávno rozdány jinak. Vše zhoršil Obambi, sám sunnitský muslim, podporou Muslimského bratrstva v době tzv. "arabského jara". Když USA podporovaly sunnitské Saudy (a Turky), Rusko "muselo" podpořit šíitský Irán. Ruské angažmá v Sýrii bylo jiného typu, tam šlo o dávnou carskou tradici ochrany arabských křesťanů (a kryptokřesťanů), v době bojů proti Islámskému státu morálně oprávněnou. I Rus se ale v situaci zamotal - nyní je spojencem současně Assadova režimu a stále fundamentalističtějšího Turecka. Je čas vycouvat. 

Škody se staly, stala se jich spousta, pořád však lze mnohé zachránit. Model "obora" není prosaditelný bez shody hlavních kupců na ropném trhu - nejen západu, ale i Ruska, Číny, Indie a vůbec států BRICS. Zapomenout na vzájemné sváry, nechat alláhovce, ať si své spory řeší mezi sebou, obchodovat s nimi, ale nedovolit jim další expanzi. Nějak takto jistě uvažují v Číně, zaručeně v Indii, možná v Rusku. Rozpolceny jsou USA s těsnými vazbami tamního "deep state" na sunnitské mocnosti, jakož i "stará EU" s šílenými plány na výměnu nevděčných Staroevropanů za pestrobarevné Novoevropany. Trump si svůj domácí problém, doufejme, vyřeší vyhranými volbami. EU směřuje mílovými kroky k rozpadu. Pak by stažení mocností z Blízkého východu, a ideové ofenzívě proti islámu jako takovému, nemělo nic bránit. 

Autor: Martin Konvička, České Budějovice, ČR, 6.1.2020


 

4. led, 2020

Studio Beta – Martin Konvička & jeho komentáře...

Audio zde:
 
 
Autor: Svobodne-radio.cz, ČR, 4.1.2020