PETR HAMPL

9. kvě, 2019

Odjakživa tomu bylo tak, že když jsem příslušníkem nějaké skupiny, která dělá příšerné věci (většinou je dělá její vedení), mám jen tři možnosti:

a) ze všech sil bojovat, abych změnil postoje své skupiny,
b) odejít z ní,
c) nést spoluvinu a odpovídající osobní důsledky.

Ti, kdo odmítají princip kolektivní viny, ve skutečnosti odmítají veškerou morálku. Není morálky bez kolektivní viny. Ostatně, i tihle "humanisté" ji běžně aplikují. Nemají problém ničit životy chudých lidí, aby byly vráceny peníze, které rozmařile utratil nějaký vládce. Souhlasili se zabíjením srbským civilistů, když se americké vládě nelíbily kroky Jugoslávské vlády. Tvrdí, že dnešní západoevropanky se musí nechat znásilňovat, aby tím odčinily jakési domnělé zločiny, kterých se prý dopustili vládcové v minulých staletích. Organizují bojkoty izraelských podnikatelů, protože nesouhlasí s kroky izraelské vlády bránící zemi proti džihádu.

Kolektivní vina existuje, vždy existovala a Češi byli zcela v právu, když ten princip aplikovali vůči německé menšině.

Autor: Petr Hampl, Dobřichovice, ČR, 9.5.2019


 

6. kvě, 2019

Jak jsou trestány akty násilného džihádu v České republice:

·         zhanobení pravoslavného kostela v Praze na Olšanech a vyhrožování věřícím - pachatel potrestán domluvou,

·         znásilnění zdravotní sestry na Bulovce - pachatel osvobozen,

·         pokus o podříznutí v Brně - pachatel vyšetřován na svobodě a podle všeho zmizel,

·         sedm bodných ran v těle mládence v Olomouci - pachatelům umožněno zmizet,

·         pokus o vraždu pražského číšníka, která skončila "jen" jeho zmrzačením - většina pachatelů propuštěna a vypadá to, že dva z nich dostanou mírné tresty.

Menší záležitosti typu okázalých podvodů se ani neřeší.
To už není otázka selhání jednotlivců. To ukazuje, že justice je absolutně nepřipravena na džihád vedený formou systematického zastrašování místního obyvatelstva.

Autor: Petr Hampl, Dobřichovice, ČR, 6.5.2019


 

3. kvě, 2019

470 nebezpečných slov o svévolném a ničemném jednání ústavních soudců...

Varování: Následující text obsahuje narativy, které pražskou a brněnskou kavárnu dohánějí k zuřivosti

Rycheckého  ústavní soud si dokázal v poměrně krátkém čase vytvořit tradici naprosto nesmyslných rozsudků, po kterých si celá země ťuká na čelo, ale nemůže nic dělat. Jasné poučení z toho je, že nezávislost a neodvolatelnost jsou dvousečné zbraně, a pokud se s nimi nezachází s nesmírnou opatrností, mohou vést k likvidaci občanských svobod a nastolení despotického režimu.

Tentokrát šlo o zdánlivou maličkost. Jeden ostravský hotel má majitele magora, který rozhodl, že pokud jste ruské národnosti a chcete u něj bydlet, musíte podepsat prohlášení o svých politických názorech. Fakticky to nepůsobí žádnou velkou škodu. Komu to vadí, tak se ubytuje v sousedním hotelu. A jsou i horší libůstky, mohl třeba po hotelu běhat nahatý, za zpěvu starých indiánských písní.

Jenže když domyslíme, že by rozhodnutí ústavního soudu mělo být aplikováno na všechny podobné případy, vypadá situace úplně jinak.

Není těžké si představit, že se pět největších výrobců nápojů v zemi domluví a že své produkty začnou dodávat jenom těm hotelům a penzionům, kde budou po svých hostech požadovat vyjádření, že obdivují Emanuela Macrona. V praxi by to znamenalo, že macronofobové nedostanou v celé zemi ubytování. Stejný princip může být rozšířen na sociální sítě, telefony, vodu, dopravu, energie, jídlo…

Navíc je myslitelné, že toho bude přibývat, dlouhé seznamy, v čem všem musíte mít správný názor.  A ty body mohou být navzájem v rozporu. Totální chaos.

Tržní komsomolci budou tvrdit, že trh přirozeně vytvoří tlak na to, aby se měřítko politických názorů neuplatňovalo. Budou tvrdit, že ten, kdo bere všechny zákazníky, bude zvýhodněn, a že těm ostatním nezbyde, než se přizpůsobit. Ve skutečnosti je takový názor založen na velmi povrchním studiu ekonomie. Žádná ekonomická teorie totiž netvrdí, že tržní síly přinutí lidi chovat se racionálně. Ekonomická teorie tvrdí pouze, že existuje přirozená tendence přibližovat se k bodu, kdy by se tlak na racionální chování projevil. Připouští ale, že ve skutečném světě nemusí být takového bodu vůbec dosaženo.

Obávám se, že dva soudci ústavního soudu ve skutečnosti sdílí představu, která je mezi politiky a profesionálními intelektuály velmi rozšířena. Podle té představy mají platit pro různé lidi různá pravidla. Ti s politicky korektními názory nebudou vůbec obtěžováni. Přijdou o svobodu projevu, ale jenže oni o ni stejně nestojí. Lidé s nesprávnými názory nemají mít absolutně žádná práva.

Že to z naší ústavy nevyplývá? A kdo říká, že se musí ústavní soud řídit ústavou České republiky? Spíš to působí dojmem, že se začalo rozhodovat podle nepsané ústavy, která lze shrnout následovně.

  1. Zdrojem vší moci jsou globalistické struktury.
  2. Lid České republiky nemá právo kritizovat nebo dokonce odmítat nařízení globalistických struktur.
  3. Občanská práva mohou být libovolně přidělována a odebírána globalistickými strukturami.
  4. V případě sporu mezi různými občany a skupinami občanů je dáno za pravdu vždy tomu, kdo stojí výše v globalistické hierarchii.

To je celé. Pokud nemáte chuť na revoluci, tak si zvykněte.

Autor: Petr Hampl, Dobřichovice, ČR, 3.5.2019


 

 

 

 

 

2. kvě, 2019

IBM a další korporace úkolují českou vládu, jak má vypadat rodinná politika. Přitom to s jejich nemá absolutně nic společného. Cítí se být něčím na způsob koloniální správy. Neuvěřitelná drzost!

Že ekonomicky není jejich přítomnost žádným pozitivem, to už je jasné několik let. Vysávají zemi tak, že životní úroveň stoupá pomaleji než za předlistopadového bolševického plánovaného hospodářství. Jenže ono začíná být stále jasnější, že jejich vliv je taky neslučitelný s demokracií a občanskými svobodami.

Vzpomeňte si na to, až vám bude někdo tvrdit, že pokud by odešly, byla by to pro nás ztráta.

Mimochodem, ty firmy mají ještě něco společného. Na českém trhu žijí z dotací či státních zakázek nebo aspoň podnikají ve vysoce regulovaném prostředí. Neplatí daně a posílají do centrál stovky miliard.

Autor: Petr Hampl, Dobřichovice, ČR, 2.5.2019


 

29. dub, 2019

Akce D.O.S.T. pořádá dvacátý sedmý diskusní večer s názvem „Hovory na pravici“.

Setkání se uskuteční v pondělí 29. dubna 2019 od 18:00 hodin v budově ČSVTS (sál č. 217), Novotného lávka 5,Praha 1.

Téma diskuse: Politické neziskovky přetvářejí svět. Mají k tomu mandát?

Úvodní příspěvky přednesou:

MUDr. Ivan David – lídr kandidátky za SPD do eurovoleb                             

PhDr. Petr Hampl – sociolog a publicista

Mgr. Stanislav Novotný – předseda Asociace nezávislých médií

Mgr. Michal Semín – místopředseda Akce D.O.S.T.

Celým večerem bude provázet předseda Akce D.O.S.T. Petr Bahník.

Autor: DOST, Praha, ČR, 29.4.2019

Zdroj: