8. říj, 2017

ZLÍNSKÝ PATRIOT DAVID NEPIMACH: NĚCO MÁLO O MINULOSTI, PŘÍTOMNOSTI & BUDOUCNOSTI

Přátelé, kamarádi, včera jsem byl s přáteli v Kroměříži na akci „DEN UNIFORMOVANÝCH SBORŮ“. Setkal jsem se tam s mnoha lidmi, kteří jsou „zapáleni“ do historie a umí o ni nejen hezky vyprávět. Bylo tam mnoho nádherných uniforem jak z naší historie ( až po současnost ), tak i ze zahraničí. V každém období bylo mnoho krásy, plno běžných dní, ale i mnoho nespravedlnosti a zrady. Vždy byla společnost namíchaná jak z čestných lidí, tak z darebáků. Ale já si uvědomil jedno:

„JSEM ŠŤASTNÝ, ŽE MŮŽU ŽÍT V TÉTO DOBĚ A NEMĚNIL BYCH. A CO MOHU A MUSÍM UDĚLAT JE, ŽÍT ČESTNĚ, BÝT SPRAVEDLIVÝ, CTÍT RODINU A NAŠE PŘEDKY A ČINIT VŠE PRO TO, ABYCH ZANECHAL NAŠI ZEMI, PRO NAŠE DĚTI, V TAKOVÉM STAVU, ABYCH SE NEMUSEL STYDĚT !!!“

Autor: David Nepimach, Zlín, ČR, 8.10.2017