12. říj, 2018

ZLÍNSKÝ PATRIOT DAVID NEPIMACH: Zneužívání Městského divadla Zlín k politickým PR aktivitám

Městské divadlo Zlín, je příspěvková organizace statutárního města Zlín. Je tedy placena z veřejných peněz. A to města Zlín, Zlínského kraje, Ministerstva kultury ČR. Z toho vyplývá, že divadelní prostor má být politicky "neutrální" a nemyslím teď zákaz politické satiry, ale PR akce různých politických exponentů, například prezidentských kandidátů...

22.1.2018 se v Městském divadle Zlín, konala akce na podporu prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. Vstup byl volný, akci pořádal zapsaný spolek Zlínská křižovatka. Diskutovat na jeviště Městského divadla Zlín přijel pan Drahoš již po třetí (poprvé to bylo v červnu 2017 a to hned dvakrát). Vše zaštiťoval zmíněný spolek Zlínská křižovatka (pražáci vědí, co znamená Pražská křižovatka - aktivity tzv. "pravdoláskařů"). 

Ve zmíněném zapsaném spolku Zlínská křižovatka figuruje i ředitel MDZ Petr Michálek. Vyzývám ho tedy, aby objasnil některé věci, s MDZ a tímto spolkem spjaté.

1) Kolika jiným politickým kandidátům různých názorů, byl prostor MDZ poskytnut, kromě kandidáta na prezidenta Jiřího Drahoše? Proč nebyli pozváni i jiní kandidáti?

2) Kdo platil pronájem za tyto aktivity? Kolik dostala MDZ za pronájem divadla od zmíněné organizace Zlínská křižovatka? Byl tento pronájem srovnatelný cenově s jinými podobnými pronájmy? 

3) Jak obhájíte to, že je prostor veřejné příspěvkové organizace MDZ dáván k dispozici PR politických exponentů a to jen jednoho určitého směru?

4) Jaké náklady tyto aktivity MDZ stojí? Kolik za ně bylo utraceno, a kdo to v MDZ schválil?

5) Byly tyto "pronájmy" zapsány do rozpočtu MDZ v roce 2017, 2018? 

6) Na jaký další neziskový sektor je Zlínská křižovatka napojena, například na Post Bellum o.p.s., nebo Knihovna Václava Havla, která je financována zdroji nechvalně proslulého Zdeňka Bakaly ?

7) Útok na senátora Ivo Valentu, kdy jste jeho Nadaci Synot opakovaně žádal o peníze a divadlo od této nadace získalo 2,5 milionu korun a za dobu vašeho ředitelování šlo o 400 tisíc korun vám přijde jako čestný? Bránící demokracii? 

8) Jste placený z veřejných financí, jako ředitel příspěvkové organizace. Nepřijde vám to z hlediska vaší kandidatury a dnes již politické exponence minimálně nesoudné, neetické a porušující veškerá pravidla slušnosti? 

Děkuji za odpověď. Podnikatel, který nežije z veřejných peněz & Zlínský Patriot David Nepimach. Zlín, ČR, 12.10.2018

Zdroj:

http://www.zlinskejaro.cz/2018/04/02/setkani-na-podporu-jiriho-drahose-2/

https://www.divadlozlin.cz/cs/divadlo/rozpocet/

https://www.divadlozlin.cz/cs/divadlo/podporuji-nas/

https://www.rozhybejme.to/clanek/20/petr-michalek-lze-jako-kdyz-tiskne/