EVA HRINDOVÁ

17. zář, 2020

Na jaře letošního roku mohlo být dost lidí vystrašeno, protože informací bylo málo a museli jsme být obezřetní... 

Mnoho z nás samozřejmě varovalo, že nástup „pandemie“ byl podpořen standardními mediálními způsoby, což zavánělo neobjektivitou. Novináři bohužel už dávno ztratili morálku a většině redakcí nejde o hledání objektivní pravdy, ale jen o čtenost a sledovanost.
 
A tak jsem už tehdy měla víceméně jasno o nafouklé bublině, ale s definitivním názorem jsem čekala na podrobnější informace. V Itálii objektivně zemřelo mnoho lidí (byť jen lokálně) a každý zodpovědný člověk musel situaci okolo nemoci posuzovat s respektem. Dnes už ale víme. Informací je dost a dost. A to dokonce informací, které se nedají nijak zkreslit. Čísla jsou daná a je neoddiskutovatelné, že nás mohou strašit pouze prognózami, protože v reálu se nic mimořádného neděje. Z covidu se vyklubala další z řady virových infekcí, která se dá standardně zvládnout. K razanci zabijáka chřipky se covid neblíží ani náhodou. Na přelomu let 1995/96 proletěla českými zeměmi opravdová epidemie. Za sedm týdnů zemřelo víc jak 10 000 osob. Ano, na chřipku! 90 000 lidí onemocnělo, a to velmi příznakově. Na rozdíl od těch kumulativně nasbíraných 30 000 s mírnými nebo žádnými příznaky nemoci covid-19.

K těmto číslům se naši hrdinní epidemiologové nijak nevyjadřují a nová covidová čísla uvádí zásadně bez kontextu. Operují infikovanými, ale cudně mlčí o procentu bezpříznakových. Jen zaslepený a k smrti vystrašený koronapanikář nevidí, že se panika takto uměle udržuje při životě jen za účelem dalších zisků. Farmakapitáni, ke kterým patří především Bill Gates, jsou docela v klidu. Dostupná data, která pandemii nepotvrzují v žádném ohledu, je nezneklidňují. Mají na své straně média a ty umí hysterii slušně živit. Získali i nečekané podporovatele, kteří jim nahrávají nevědomě. Některé celebrity, různí aktivisté, někteří lékaři, kteří se nechali vystrašit, dál roztáčí kola paniky svými vizemi a prognózami. Vystrašení jsou i politici a konají pod tlakem uměle živené mediální hysterie. Logiku jejich konání nemá. Asi se bojí víc, než myslí.

Kdyby je neovládal strach, mohli by vyhodnotit všechny údaje, které se od jara podařilo získat. Odpovědní vědci a lékaři také mohli zkoumat příčiny některých excesů. Situace v Itálii byla ovlivněna několika faktory, které zavinily vyšší množství úmrtí. Ne virus, ale objektivní okolnosti měly na tragickou situaci vliv. Nedávno se vědci začali zabývat studií z roku 2012. Studie byla uveřejněná v časopise Clinical Infectious Diseases a uvádí, že děti, které dostaly vakcíny s deaktivovanou chřipkou, měly až o 440 % vyšší získání ostatních infekcí respiračními virusovými patogeny včetně těch koronavirových.

Autoři studie doslova tvrdí: „Příjemci trivalentní deaktivované vakcíny (TIV) proti chřipce jsou sice chránění před chřipkou, ale může jim dočasně chybět nespecifikovaná imunita, která je chránila před jinými respiračními viry.“  

Když se podíváme na údaje o proočkovanosti proti chřipce v jednotlivých zemích, nepřekvapí nás, že nejvíce se očkovalo ve Velké Británii, Holandsku, Itálii a Španělsku. Je snad náhoda, že právě tam měli největší problémy s covidem? Naopak země s nejnižší proočkovaností měly nejméně komplikovaných případů a úmrtí (Slovensko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko).

Objevují se také studie o vlivu plicních ventilací na zhoršení stavu nemocných. Podle zkušeností lékařů se plicní ventilace nasazuje moc brzy a moc agresivně. Pacienti pak zbytečně umírají. Covid-19 způsobuje plicní onemocnění, které se nemůže léčit stejně jako zápal plic. Nový protokol léčby publikoval například tým plicní a urgentní péče pod vedením Dr. Paula Marika z Lékařské školy Východní Virgínie. Apelují na zastavení automatického používání ventilátorů, které situaci pacientů zhoršují. V rámci prevence doporučují podávaní vitamínů C a D3, zinku a melatoninu. Jen připomenu, že na Slovensku se nepodařilo zachránit žádného pacienta, kterého připojili na umělý plicní ventilátor (vyjádření z konce srpna).

Ve světle výše uvedeného se onemocnění covid-19 nejeví tak démonickým a podle konkrétních zkušeností, čísel a statistik je to taková méně nebezpečná forma chřipky. Obchází děti a normálně zdravé jedince. Chřipka tak vybíravá není…

Jak si ale vysvětlit pokračující dezinformovaní médií? Opravdu si myslí, že jsou lidé tak pitomí, že si nedají dvě a dvě dohromady? Většina lidí už má jasno, v realitě poznali, že nemoc není nebezpečná a zařídili se podle toho. Pořád ale existuje část lidí, kteří nemají dost informací a prvoplánové mediální strašení na ně působí. Strach je mocná emoce a dovede lidi dotlačit k chování, které je extrémní a nebezpečné. Začíná to útoky na sociálních sítích a v konečném důsledku se může projevit i v reálném světě. Občas vás někdo upozorní, že nemáte nasazenou roušku správně nebo narazíte na byrokrata kříženého s člověkem, který je k smrti vystrašený, a pak se mohou dít věci. Potyčky v MHD, zastavení vlaku, policie povolaná k někomu, kdo si zapomněl nasadit roušku. O tom, že k smrti vystrašení spoléhají na roušku jako na jediný prostředek ochrany ani nemluvě. Zcela tak zanedbávají další možnosti ochrany a tím sami sebe ohrožují a vystavují se riziku infekce.

I u nás existuje odpor proti koronanařízením, ale bohužel je z mnoha důvodů slabý. Jsme tedy vydáni všanc šílencům typu profesora Flégra a dalším lidem, kteří cítí příležitost ke zbohatnutí. Doufat můžeme jen ve vítězství prezidenta Trumpa a v sílící odpor mezinárodní vědecké a lékařské komunity. Z domácích zdrojů nám zatím šance na návrat do normality nekyne…

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 17.9.2020

Zdroj:

https://www.evahrindova.cz/druha-vlna-pandemie-ne-je-druha-vlna-propagandy


PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!


14. zář, 2020

Doba se změnila...

Dříve byl vzdělaný člověk respektovaný okolím a nemusel se bát o práci. Současná devalvace především vysokoškolského vzdělání ale přispěla k opaku. Vzdělání dnes není zárukou ničeho...

Respekt lidí ale nezmizel - mají ho všichni, za kterými stojí dobrá práce a dovedou vytvářet hodnoty, které mají smysl. Ať už je to opravený odpad, postavený dům nebo zajímavé historické pojednání.

Vzdělání totiž nestačí - ještě je k němu třeba přidat zdravý rozum, zvídavost a pracovitost. A to si můžete trénovat i při čtení knih. Zajímat se o to, co si myslí jiní a přemýšlet o všem, co se děje, je totiž tím pravým znakem člověka, který se vzdělává! 

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 14.9.2020

Zdroj:

https://www.facebook.com/nastvanematky/posts/353443426035450


PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!


 

 

7. zář, 2020

Pamatujete si? 

Všechny ty vzrušené tiskovky v době nouzového stavu měly jediný cíl. Přesvědčit lidi o nutnosti zastavit šíření nemoci jako prevence zahlcení zdravotních zařízení. Nikdo nechtěl „Itálii“, kde nestíhaly nemocnice. Nakupovaly se dýchací přístroje a sledoval se počet hospitalizovaných.

Dnes už nikdo o nutnosti připravit se na nával nemocných nemluví. Po českých nemocnicích jich leží asi 150, z toho jen pár desítek má skutečně vážné problémy. Většinou lidé i jinak vážně nemocní a také lidé vysokého věku. Nic, z čeho by se dala udělat tragédie. A tak se změnila rétorika. Dnes počítáme počty nakažených, protože to jsou jediná čísla, která v někom mohou vzbudit jakési ohrožení. Sdělujeme je bez kontextu a nikdo se nezabývá tím, že důvod jarních opatření (příprava nemocnic na nával nemocných) jaksi pominul. Přístrojů a míst na JIPkách máme dost.

Jenže na to oblbování musí být dva – ten, kdo oblbuje a ten, kdo se nechá. V realitě života lidé vidí, že nemoc není ani hrozivě smrtelná a není ani extrémně nakažlivá. Existují tisíce případů, kdy se lidé nenakazili od infikovaného, a to ani tehdy, sdíleli-li s ním společnou domácnost. Jen idiot přehlíží fakt, že rozhodujícím faktorem odolnosti není rouška ani častá dezinfekce, ale vlastní imunita. V tomto duchu připravil i Olympijský výbor reklamu na Instagramu, kde jasně říká, že lépe než rouška lidi ochrání vlastní imunita.

Absurdní divadlo ale pokračuje a souboj o to, kdo otestuje více lidí a objeví osoby, které mají nebo měli v sobě běžný vir, pokračuje. Čím více testujeme, tím více takových lidí objevíme. Tak se prostě viry chovají a lidské tělo si s nimi umí poradit. Absurdní hon na vir samozřejmě stojí peníze (testy musí někdo zaplatit) a čas lidí, kteří se tomu věnují. Mohli by dělat něco smysluplnějšího a peníze, které vyletí oknem za testy, by mohly sloužit třeba k posílení imunity ohrožených skupin.

Už jsme si zvykli, politická elita prostě dělá nesmyslné věci, bylo to tak v minulosti, je to tak i dnes. V hospodě si zanadáváme, o hloupých nařízeních si myslíme své a žijeme dál jak se dá. Holt tady zkrachuje pár firem, mnoho lidí přijde o živobytí. Nic nového. Jak si zvykáme na nový vir, zvykneme si i na čím dále větší debilitu veřejného života. Ostatně jak moc se liší kolaps zahraničního cestovního ruchu v Praze od zmařených čínských zakázek po cestě předsedy senátu na Tchaj-wan? Nebo od problémů automobilek, které se marně snaží uspokojit nařízení Evropské komise? Nijak. Je to všechno stejná blbost.

Zvykli jsme si i na to, že na čele zástupu idiotů jsou vědci a vysokoškolští učitelé. Mnozí proto, že jim z toho kyne prospěch, jiní prostě proto, že jsou produktem korektního vzdělávání, které respektuje výmysly nové doby. Naposledy mě takto uvedly v úžas snahy britských pokrokových koumáků přenést odpovědnost za znásilnění na oběť. Když je běloška, může si přece za to sama.  V tomto případě ale už takový idiotský přístup ohrožuje životy a je absurdní a neomluvitelné, že v Británii neexistuje žádná občanská ani politická síla, která by takový přístup razantně odmítla.

U nás se zatím můžeme smát – nejde o životy, jen pár lidí zkrachuje, přijdou o peníze a dost zásadně se jim změní život. Pár lidí spáchá sebevraždu, protože jsou vyděšení k smrti. Pár lidí onemocní, protože otrocké nošení roušek jim vyvolá všelijaké nemoci. Vzhledem k tomu, že směřujeme k povinnému očkování neskutečným sajrajtem, asi ten smích ale na místě úplně není.

Člověk nemusí být doktor, aby viděl, že v koronapandemii dost věcí nesedí. A nesedí tak moc, že odporují logice a rozumu. Jako sláma z bot z toho čouhá velká kulišárna na obyčejné lidi. Dost jich také tu kulišárnu prohlédlo, ale není jich dost na to, aby se roztočené kolo absurdit zastavilo. Média a vedení politických stran ovládají připosraní slaboši a ti tedy opravdu sílu na zastavení devastujícího absurdního divadla nemají. Těm jde jen o to, udržet se na pozicích. Nějací lidé a jejich životy jsou jim úplně ukradené.

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 7.9.2020

Zdroj:

https://www.evahrindova.cz/tady-nas-nekdo-taha-za-nos


PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!


 

 

28. srp, 2020

Fotka z Německa ukazuje poslušné děti, které ve škole vítá duhová vlajka, učitelé a představitelé církví v rouškách...

Skoro vypadá jako naaranžovaná, jako ukázka totálního zmatení a podřízenosti. Ale to je realita Německa.

Proč bych své dítě od takové školy držela dál?

Protože tam nepodporují kritické myšlení, nevedou děti k svobodnému uvažování a také dětem berou jistoty, které potřebují k zdravému vývoji. Protože co jiného je znejisťování ohledně pohlavního sebeurčení? Všechny ty nesmysly o tom, že si děti mohou vybrat pohlaví jsou jen totálním matením a mají negativní vliv na psychiku dítěte. Děti potřebují klid, jasné hranice a fakt nepotřebují otevírat dveře k sexualitě předčasně, potřebují pohádky, zvířátka a hodné paní učitelky. 

Možná že ty roušky jsou v Německu povinné, nicméně roušky jsou symbolem vpynutí mozku a absolutního přejímání příkazů. Nechci, aby mé děti nepřemýšlely o věcech, které jsou jim nařizovány. Nechci, aby mé děti podléhaly propagandě a staly se bonzáky a fanatickými vykonavateli příkazů. V Německu se vám klidně může stát, že vám dítě ve škole tak zpracují, že vás udá nebo alespoň vámi začne pohrdat za "nepokrokové" názory.

Jenže to se může stát i u nás. Minimálně v Praze určitě. Tam se totiž stahují pokrokové celebrity a "moderní" vedení města má jistě vliv i na obsazení různých rozhodujících pozic. Kdo má rozum, z Prahy prchne, protože tam je toxické prostředí. Potvrdila mi to i včerejší reportáž z nějakého celebritního bazárku. Hvězdy nadačního světa v čele s Dášou Havlovou pózovaly v rouškách, byť nejsou povinné. Naše celebrity stály vždy na čele tuposti a hlouposti a není tomu jinak ani dnes. Jen ta duhová vlajka tam chyběla. Chceš-li vědět, co je určitě špatně, sleduj naše celebrity. Jsou nádherným ukazatelem propagandy. Naletí totiž spolehlivě všemu jako první.  

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 28.8.2020

Zdroj:

https://www.evahrindova.cz/ve-skole-zacina


PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!


 

 

 

 

26. srp, 2020

V jedné diskusi o přístupu ke koronakrizi se jeden její účastník oháněl odbornými články a jejich čtení považoval za měřítko informovanosti...

Nic proti vědeckému zkoumání a odborným argumentům. Jen i tu vědu musíme konfrontovat s realitou.

Zvláště v posledních letech se věda docela diskvalifikovala, protože měřítkem angažovanosti vědců se staly granty – tedy peníze. Granty často udělují ti, kteří sami chtějí ovlivňovat veřejné dění. Prostě přes peníze vědu používají k vytváření závěrů, které se jim hodí. Nejlépe je to vidět asi na klimatickém zkoumání. Je třeba „vyzkoumat“ mnoho důkazů, které donutí vlády sypat peníze do alternativních zdrojů energie. A tak jsme atakováni výsledky vědeckých studií, které nás přesvědčují o extrémním suchu, a přitom prší a prší a prší…

Stejná neúměrnost panuje ve výzkumu o rakovině. Čím více se do zkoumání o rakovině nasype peněz, tím jsme dále od řešení. Miliardy dolarů nepomohly ani definovat příčinu vzniku onkologických onemocnění. Až se vkrádá do hlavy myšlenka, že je prostě výzkum rakoviny dobrý byznys a jen hlupák by tento dobře fungující penězovod ohrožoval nějakým „nebezpečným“ závěrem.

Než tedy člověk přečte nějakou odbornou studii, měl by vzít v potaz výše uvedené. Odborný článek uveřejněný v odborném časopise ještě není argumentem. Protože dnes umí být vědci velmi kreativní a pokud jde o získání grantu a přisátí se na nějaký mohutný penězovod, umí i vědci najít příhodné úhly pohledu. Je prostě nutné dělat vše pro to, aby zůstali u zdroje.

Ne všechna zkoumání jsou „cinknutá“. Obory, které nejsou v hledáčku politiků, korporátníků a aktivistů, jistě zkoumají různé věci zodpovědně a poctivě.

Než se tedy začnete ohánět jakýmkoliv odborným článkem, přemýšlejte. Jak moc se shodují výsledky studie s realitou? Jestliže se lidem špatně dýchá pod rouškou, což si asi člověk může sám ověřit, dají se brát vážně studie a měření o množství vydýchaného vzduchu pod rouškou a jeho zpětném vdechování. Stejně tak se budou pravdě spíše blížit studie o malé infekčnosti viru, protože ani prodavačky ani řidiči MHD ani lékaři a sestry se ve velkém neinfikovali a když už se u nich infekce prokázala, pocházela z rodiny nebo z mimopracovní aktivity.

Většina lidí ani nezná nikoho, kdo by se nakazil a trpěl vážnými projevy nemoci. Mírná teplota, pár dní únava, někdo ztratil čich a chuť a jinak nic. Žádní vážně trpící nemocní, žádná krematoria, která nestíhají, prostě nic. Někteří lékaři i přiznávají, že se v nemocnicích nudili. Vystrašení lidé totiž zůstávali doma a celkově se provádělo méně zákroků. To je realita, ve světle které, jen těžko můžete brát vážně neustále upravované a posouvané předpovědi apokalypsy.

Realitou jsou i komplikace pro mnoho lidí. Momentálně jsou nejvíce ohroženi lidé z kultury a pořadatelé větších akcí. Je velmi smutné, když muselo mnoho lidí ukončit své podnikání, zadlužili se, dostali se do existenční nejistoty. A kvůli čemu? Kvůli viru, který se chová stejně – dokonce i mírněji – než chřipkový vir. Když se bavíte s lidmi, mají toho už plné zuby a chtějí zase normálně fungovat. Roušky – jako symbol pandemie – už nechtějí nosit a nevěří, že by cokoliv jejich nošení ovlivňovalo. To je realita. A myslí si to navzdory masírování médií, které neustále jedou covid agendu s počítáním infikovaných. Udělali si názor sami, nepotřebovali žádné odborné články ani se nenechali „zmastit“ obrácenou propagandou některých alternativních médií. Nakonec stále platí to, že nejblíže je pravdě ten, kdo nesleduje žádné zpravodajství.

Dnes prostě nestačí číst odborné články. Je třeba také sledovat realitu, mluvit s lidmi a dělat si i vlastní pozorování. Na vědu se dnes spolehnout nedá, protože je stejně jako jiné obory promořena aktivismem a uplácením.

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 26.8.2020

Zdroj:

https://www.evahrindova.cz/i-veda-se-musi-konfrontovat-s-realitou


PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!