EVA HRINDOVÁ

21. čvn, 2018

Naše stránka Naštvané matky, která se stala nejsilnějším opozičním komunikačním kanálem na sociálních sítích, byla zablokovaná. Bez udání důvodu, prostě jen tak...

Stránku jsem vedla se skupinou adminů už několik let, ale poslední dobou jsem hlavním editorem byla já. Sama jsem si hlídala obsah a formální úroveň příspěvků. Po sérii blokací a mazání příspěvků jsem si hlídala pečlivě informační hodnotu všech sdílených odkazů a vyhýbala jsem se emotivním výkřikům.

Dokonce i mí názoroví odpůrci uznávají, že snaha mě umlčet, má co dělat s čistým omezováním svobodného projevu. A není tomu jinak i se zrušením naši stránky Naštvané matky. Neexistuje žádný jiný důvod, než omezení svobody slova. Čistá cenzura v té nejkrystaličtější podobě.

Dnes mě jímá bezmoc a smutek. Poslední dobou se nám dařilo oslovovat velké množství lidí a to mnohem intenzivněji a úspěšněji než mnohé politické strany. Dařilo se nám diskutovat o ožehavých tématech a udržet je tak ve veřejném prostoru v kultivované podobě. Se zrušením naší stránky zmizí z veřejného prostoru důležitý názorový kanál a místo k otevřené diskusi. Mluvili jsme s lidmi, kterými mainstream opovrhuje. Vysvětlovali jsme jim souvislosti, které média opomíjejí. Kdo s nimi teď bude mluvit? Kdo bude jejich vztek měnit na rozumné politické chování?

Sebereme-li velké skupině občanů místo a prostor k diskusi, která je řízená a kontrolovaná odpovědnými lidmi, kam se přemístí? Co se bude dít s jejich vztekem a frustrací? Ale hloupí lidé neumí uvažovat v těchto souvislostech a nevidí si ani na špičku vlastního nosu. Hloupí lidé si myslí, že problémy zmizí, když se zneviditelní, ale to se pletou. Problémů přibývá, absurdního chování politiků a institucí přibývá, tak snaha umlčovat lidi s názory, které se vymykají politické korektnosti, stále sílí. Ale stejně tak sílí i vzdor lidí.

Budeme v naší práci pokračovat, paradoxně nás překážky posilují – ukazují totiž lidem, že je třeba jejich většího zapojení. Svobodu si nesmíme nechat ukrást a každý, kdo chápe význam slov svoboda a demokracie, musí přiložit ruku k dílu.

Možností je mnoho – je třeba šířit nekorektní názory a postoje a využívat především mailové adresy. Je třeba podporovat a sledovat názorové platformy a weby, které se nebojí a stále tvoří nekorektní obsah. Je třeba podporovat v nadcházejících senátních volbách rozumné a nezávislé politické kandidáty. Mandáty senátorů, kteří mluví nekorektním jazykem a mají důvěru lidí, budeme potřebovat a to i přes to, že senát není mezi lidmi oblíben. Čeká nás mnoho práce, ale my ji budeme dělat – nás neumlčí, nás nezastaví!

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 21.6.2018

Zakladatelka spolku Naštvané matky

Aktualizace - 21. 6. 2018 - 12.30 hodin - právě nám byla facebookem naše stránka po kontrole vrácena. Nicméně stále trvá naše snaha otevřít diskusi na téma fake news, nahlašování příspěvků, nálepkování a udávání lidí za jejich postoje. 

Zdroj:

http://www.nastvanematky.cz/cenzura-opet-uderila


 

 

19. čvn, 2018

Kam to vede, když nemáte odvahu postavit se proti politické korektnosti... Lidé, kteří tu odvahu mají, jsou umlčováni, zavíráni, hrozí jim smrt...

To jsou ta lidská práva??? Jsem neskutečně naštvaná na všechny, kteří přestali hájit svobodu a svá selhání omlouvají odkazem na Tommyho údajná pochybení. To je nevyviní z toho, že oni svou korektností přispívají k zabíjení svobody a spravedlnosti!

A jak správně zmínil jeden novinář - tohle je důsledek neochoty poslouchat ty, kteří říkají i nepříjemné věci. V konečném důsledku přece nechceme zabíjet názorové oponenty... Kéž by to došlo i více novinářům a začali konečně dělat svou práci! 

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 19.6.2018
15. čvn, 2018

V halasu světového dění nám někdy mohou unikat ty nejhlubší souvislosti. Každý den vidíme děsivé události, nad nimiž jen nevěřícně kroutíme hlavou a ptáme se PROČ? Proč musejí v Německu umírat mladé holčičky? Proč V Norsku a i jinde kradou rodičům děti za nesmyslná a vykonstruovaná obvinění? Proč musí moudří lidé čelit sprostým útokům fanatických idiotů? Kam se ten svět řítí?

Na mnohé otázky docela přehledně dokáže odpovědět kniha Petra Hampla Prolomení hradeb. Když si ji přečtete, budete si na mnohá proč umět odpovědět. Je ale logické, že jako žena se přece jen podrobněji zamýšlím nad chováním lidí, přemítám nad tím, proč se mnozí mladí fanatici chovají tak nedůstojně a proč se mnozí úředníci v nechutných mašinériích chovají tak nelidsky. I když chápu, proč se systém tak chová, nemohu se s mířit s tou jednotlivou lidskou zlobou, nenávistí, ochotou ničit lidské životy a nebrat ohledy na lidskou slušnost.

Napsala jsem už mnoho článků a blogů, kde okolo lidských motivací kroužím a pokouším se najít to jádro problému. A čím dál víc jsem přesvědčená o tom, že příčinou a zároveň řešením je žena ve své přirozenosti. Ona umí v dobrém ovládat a inspirovat muže a to i k dobrým postojům a k spravedlnosti. Žena je nositelkou života a jako matka vychovává další generace. Žena je tmelem rodiny jako základní jednotky komunit a států. A tato žena selhává – ne vždy vlastní vinou. Důsledkem je rozvrat hodnot, které nikdo nedrží a neupevňuje.

Mnoho už bylo řečeno o zhoubném vlivu feministického hnutí, které z žen dělá roztřesené hysterky, které svou nejistotu zakrývají agresivitou. I kdybychom ale zrušili všechny gender neziskovky a jejich „aktivistky“ převychovali na sebevědomé mladé ženy, nestačilo by to. Špatné vzory a devastující modely lidského chování jsou prolezlé vším okolo – jsou v hudbě, v literatuře, v politice, v bulváru, ve vědě, prostě všude… Každá žena je tím ovlivněna a to i přes to, že žádnou feministku v životě neviděla, nečte Respekt a netuší, co je to A2larm.

Současné mladé ženy změnily skupinově své chování – jsou promiskuitní, touží po kariéře a srovnávají se s muži. Na jednu stranu odmítají sexistické chování, ale často nevědomky jsou ony samy zdrojem a příčinou špatného chování mužů k nim. Stačí si přečíst nějaký hodně rozšířený ženský časopis. Najdete v něm plno návodů, jak oklamat muže, jak ho donutit sloužit ženě, jak ho svádět a pak odkopnout. Ženy považují za nespravedlnost, když muži děvkaři jsou oslavováni a ženy běhny jsou znevažovány. A tak se snaží tuto domnělou nespravedlnost napravit tím, že ženskou promiskuitu oslavují a zbavují ji amorálních nálepek. Škodí tím ale nejvíc samy sobě…

Žena se nemá chovat jako muž – není jí to přirozené a nepřirozené chování je zdrojem frustrací, špatných pocitů a nízkého sebevědomí. Společnost se ale ženě snaží namluvit, že za to může jakýsi nedefinovatelný „útlak a útisk“ a s tím je třeba zatočit. Přitom za nespokojeností ženy jsou úplně jiné příčiny.

Nedávno jsem měla možnost se setkat s jednou mladou sympatickou ženou, která je přesně takovou typickou moderní ženou – nezávislou, ambiciózní, bojující za svá práva. Vedly jsme spolu dlouhý rozhovor. Snažila jsem se jí vysvětlit své „antifeministické“ postoje a došly jsme až k tématu ženské promiskuity a dravého chování, kdy samotná žena si uloví muže, který se jí líbí. Nechápu to – proč žena loví muže? Co si tím chce dokázat? Že je stejně šikovná jako chlap? V tu chvíli jsem nedokázala přijít na ten správný argument, ale teď už ho mám a podělím se s vámi o něj. Ona ale možnost sbalit si chlapa považovala za své právo a důkaz nezávislosti. Ach můj bože…

Žena, která si sama uloví muže, se nikdy nedozví, jestli jí ten muž opravdu chce. Muži jsou jednodušší, a když ho balí žena, málokdy ji odmítne – proč by to dělal, když mu někdo sám od sebe a pro něho bez práce nabízí sex? Takže taková lovkyně se často odsuzuje ke vztahům, které nejsou pro ni dobré a nedají jí žádné naplnění. Líný chlap se nechá sbalit, aniž by se musel snažit. Není lepší nechat chlapa, aby se trochu posnažil? Jedině tak budete mít jistotu, že s vámi opravdu chce být a že je ochoten do vztahu investovat i nějakou energii.

Neznám ženu, která by nechtěla fungující a naplňující vztah. Neznám ženu, která by netoužila po dětech a funkční rodině – i když to možná mnohé zakrývají chvástavými slovy. Ženská přirozenost je taková a jakékoliv pokusy o to přepsat přirozenost vedou jen k depresím, smutkům a k neštěstí. Nejhůř – ničí to děti a to je opravdový problém, který má zásadní vliv na celou společnost. Ne nadarmo známá německá novinářka Eva Herman dospěla k jednoznačnému závěru – chceme-li ozdravit společnost, musíme začít u dětí. Jako novinářka veřejnoprávní televize měla velké problémy, když hovořila o důležitosti citové vazby mezi matkou a dítětem, o tom, jak matka s dítětem musí být a věnovat se mu. Tak jasná věc a je tak nebezpečná novodobé byrokracii. Proč jinak by takové názory cenzurovala a likvidovala?

Pro byrokratickou hydru je výhodnější, když je žena nešťastná a uštvaná a když se dobrovolně zbaví citového pouta ke svému dítěti a přenechá výchovu institucím. K tomu bude povolnější žena, která odmítne svou přirozenost a je zpovykaná společností k tomu, aby si dokazovala svou nezávislost třeba promiskuitním a hloupým chováním. Žena bez souznícího a silného partnera je slabá a málo odolná. Rodina nefunguje, společnost se rozpadá a jediné, co funguje, je byrokracie.

Je to skutečně tak, když sloupáváme slupky a dostáváme se k jádru problému, dojdeme až sem – ke vztahu mezi mužem a ženou a k jejich schopnosti tvořit rodinu. Když vše funguje tak, jak má – přirozeně a hladce – je rodina silným prvkem, který je zdrojem sebevědomí, svobody a síly. V takové rodině se nerodí otroci. A proto je třeba ji zničit…

Jestli má někdo sílu se proti tomu vzepřít, je to žena. A v tom já vidím i svou úlohu – dávat ženám i jiný pohled na svoje fungování, než najdou ve veřejném prostoru, který ovládají zmatené ženské redaktorky ženských časopisů, fanatické novinářky, arogantní celebrity a hysterické feministické aktivistky. Necháme-li je řádit, zničí všechno dobré, co ještě v naší zemi zůstalo.

Vážení, držme si palce. Ale to nebude stačit, každá rozumná žena se musí zapojit. Musíme šířit naše myšlenky a diskutovat s mladými ženami, které jsou ohrožené feministickým aktivismem a fanatismem. Když jim nedáme dobré vzory a naději, ztratíme je a tím ztratíme i naši budoucnost.

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 15.6.2018

Zdroj:

http://www.evahrindova.cz/kdo-se-chova-prirozene-nestane-se-otrokem


 

12. čvn, 2018

Zapojení žen do snižování dopadů klimatické změny za skoro 500 000 korun? Opravdu nevím, co si pod tím představit a říkám si, že naše vláda opravdu myslí na všechno...

Co bychom si jako ženy počaly, kdyby nám někdo nevysvětlil jak problematiku klimatických změn vnímat...

To je opravdu k zblití. Když si pročítám, na co všechno stát přispívá, vidím jen velmi málo rozumného a potřebného. Spíš vidím šikovné aktivisty, kteří si dokázali zařídit příspěvky z rozpočtu na své pohodlné žití.

Problematika gender opravdu nepotřebuje státní podporu. Je tam pár věcí, které patří do zdravotnické kapitoly, jiné do gesce ministerstva vnitra. A zbytek? Zrušit a přestat jim vyplácet peníze.

Ať se neziskovky předvedou, jak se obejdou bez státních příspěvků!

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 12.6.2018


 

10. čvn, 2018

Včera se demonstrovalo na podporu Tommyho Robinsona. A byly tam i nějaké strkanice. Není se čemu divit, když se vláda chová tak, jak se chová. Nadržuje islámským radikálům a vlastní lidi šikanuje a buzeruje. Šokoval mě třeba velmi mírný rozsudek nad ženou radikálkou, která chystala nějaké útoky a vyzývala k nim i ostatní muslimy. Její děti ji přece potřebují... To nevymyslíš...

Divíte se, že pak lidem z té frustrace prasknou nervy?

Británie už není bezpečné místo a opravdu nedoporučuju tam posílat děti na výlety. Snad se ještě Britové vzpamatují a začnou se bránit, ale jestli to stihnou, je ve hvězdách. Londýn už je muslimský a plno dalších měst. Při porodnosti muslimských komunit není mnoho času na záchranu.

Nemáme ho ani my, nemůžeme čekat, až nás zaplaví migrační vlna, proti které naše vláda absolutně nic nedělá. Myslete na to, až půjdete k dalším volbám. Je třeba volit "Tommy Robinsony", ne "Theresy Mayové"!!!

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 10.6.2018