EVA HRINDOVÁ

6. říj, 2020
Jen by lidé museli chtít...
 
Ono je obecně těžké přinutit lidi, aby se zajímali o veřejný život. Aktivizují se teprve tehdy, hrozí-li jim bezprostřední nebezpečí. Proto je třeba počítat s tím, že volby nejsou příliš využívaný nástroj ke změnám ve společnosti. Ne proto, že by nefungovaly. Jen proto, že lidi tento nástroj nechtějí využívat a nevěří, že by se jimi dalo cokoliv změnit.

Jestliže tedy politické strany čekají až na horkou volební kampaň a myslí si, že pomocí billboardů naženou lidi k volbám, spláčou nad výdělkem. Nefunguje to a fungovat to nebude. Lidé se na plakáty v ulicích dívají tak, jako na reklamu v televizi. Nevnímají je, nezajímají se o ně a nalepí se na ně něco jen velmi podprahově. Jsou to vyhozené peníze.

Politici by měli získávat voliče úplně jiným způsobem. Přemýšlet o tom, co lidi chtějí, snažit se najít s nimi společnou řeč a zaměřit se na jedno až dvě hlavní témata, která musí komunikovat neustále a stále dokola. Jen tak si jich lidi všimnou a pokud se politici strefí do jejich potřeb, mají šanci získat nové voliče.

To se o posledních krajských volbách podařilo jen velmi málo. Volební účast byla jen o něco vyšší než před čtyřmi lety. Trochu její nárůst ovlivnila koronavirová „pandemie“. Přece jen je to téma, které ovlivňuje zásadně celou společnost. Přesto se nestalo hlavním tématem krajské kampaně. I když se v debatách částečně komunikovalo. Problém je jen jeden – lidi se na tyto debaty nedívají. Proto se zásadní postoje politiků k tématu projevily ve volbách jen málo. Škoda – silné téma leželo na ulici a mohlo se pro šikovné politiky stát prostředkem k aktivaci nevoličů.

Ignorace politiků tady dostoupila vrcholu. Lidé jsou opatřeními otrávení a přijímají je ve většině jako nutné zlo, kterému se je nutné kvůli možným represím podřídit. Potvrdilo se mi to i na proběhlé výstavě podzimní Flory. Měla jsem možnost bavit se s náhodnými návštěvníky. Mezi lidmi je především znechucení a jestli premiér Babiš bude stále tlačit na pilu a krýt záda šílenému plukovníkovi, poštve lidi i proti sobě a své straně ANO. Jak moc se lidi cítí podvedeni a opuštěni, se jistě někde projeví. Definitivně se z politiků stali ti „oni“, kteří na lidi kašlou a dělají si věci po svém, bez ohledu na praktické dopady. Lidé se cítí jako za komunistů – opuštěni, využíváni, podvedeni…

Přesto si stále myslím, že je třeba lidi učit chodit k volbám. Stále dokola jim vysvětlovat, že volit srdcem je nesmysl, že je třeba volby využívat jako silný nástroj na ovládání politiků. Je to jedna z mála možností, jak reálně politiky donutit dělat věci, které občanům vyhovují. Vedle silného veřejného mínění je to další reálný nástroj, který politiky tlačí tam, kam chceme. Bohužel jsme se ho ještě nenaučili pořádně používat. Vidím i velkou roli občanských uskupení, které by měly budovat svou nezávislou pozici a dávat volební doporučení. Chybou různých spolků je příliš silné propojování se s politickými stranami, čímž se připravují o svou důvěryhodnost. A je jedno, jestli politickou stranu podporují nebo na ni plivou.

Volby jsou reálný nástroj, který funguje. Předpokládá ale, že si lidé uvědomují svou moc a chtějí ji použít. Mám skoro pocit, že je to předem prohraná bitva, kde vítězem není občan. Když se lidé dobrovolně své moci vzdávají, je to smutné. Ještě smutnější je, když někdo lidem mylně valí klíny do hlavy a přesvědčuje je, že nechodit k volbám je něčeho řešení. Ano – když nepůjdete k volbám, dostávají se k moci lidé jako Anna Šabatová, Jiří Drahoš nebo šílení Piráti. Je to tedy řešení, ale to konečné.

Bohužel se vytrácí rozum, a to ve všech ohledech. Nemám už sílu bojovat s nesmyslnými konspiracemi, s emocemi, které zamlžují rozum, s teoriemi, které se neopírají o realitu. Hodnotit politiky podle sympatií a hledat shodu na 100 % je dětinské a nevyzrálé. Volím ty, kteří v danou chvíli plní úkol, který je prioritní.  Na sympatie sere pes. Obávám se ale, že můj postoj je tak marginální, až se mi z toho chce brečet. Evidentně nás čeká polototalitní režim plný omezení, kdy nám budou vládnout šílenci podobní těm slovenským. Pokud se ovšem lidé nevzpamatují a své priority nedají cíleně politikům najevo v dalších parlamentních volbách!

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 29.9.2020

Zdroj:

https://www.evahrindova.cz/volby-jsou-nastrojem-ktery-lide-neumi-pouzivat


PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!


29. zář, 2020

Platí to nejen v současné pandemii, ale i v životě a společenských jevech...

 
Jedině otevřenost, kontakt s okolím, neustálé reagování na nové souvislosti/nové viry, jsou zárukou přežití.
 

V současné přelomové době můžeme pozorovat, jak neúspěšné jsou všechny principy izolování/dezinfikování a ochraňování před nebezpečnými viry/myšlenkami. Analogie je platná po celou dobu, co lidské společenství existuje.

Nejprve k těm virům. Opravdu si nepomůžete, když se budete izolovat. Vaše imunita přestane dostávat podněty a začne slábnout. Zajímavý postřeh zmínila jedna lékařka na odborné přednášce. Existuje onemocnění pásový opar. Je to nepříjemná nemoc a trpí jí určité procento lidí. Zajímavé je, že učitelé tímto nepříjemným onemocněním trpí ale jen minimálně. Odpověď je jednoduchá, jejich imunita je neustále v kontaktu s viry, kterými je promořený dětský kolektiv. Neustále musí reagovat třeba na viry planých neštovic, a to jejich imunitu neustále posiluje. Chcete-li být zdraví, neizolujte se. Budete v kontaktu s běžnými viry a bakteriemi a budete trénovat svou imunitu. Děti z lesních školek a děti, jejichž rodiče je nechají hrabat se v zemi, cákat se v kalužích a dělat jiné podobné „nebezpečné“ aktivity, jsou zdravější než chudáčci izolovaní v městských bytech.

Ne karanténa, ale naopak neustálý kontakt s živým a různorodým prostředím, nás posiluje. Samozřejmě že je třeba dodržovat hygienické zásady a v případě nemoci zůstat doma a v klidu se léčit. Ale zdraví mají doslova povinnost nepřestávat žít a trénovat imunitu kontaktem s přirozeným světem okolo nás. To je opravdové budování kolektivní imunity, které chrání slabé a ohrožené. Izolace člověka, rodiny, celého státu je nanic. Oslabuje a nic neřeší. Vir se dá porazit jedině silnou imunitou, nejde zlikvidovat izolací.

Stejně je to s myšlenkami. Když přestanete přijímat podněty, které vám nekonvenují, začnete blbnout. Vaše intelektuální schopnosti prostě začnou slábnout. Uzavíráte se do svého světa a podněty zvenčí blokujete, nebo označujete za nepřijatelné. Postupem času se z vás stane fanatik, který věří jen svým teoriím. Když pozoruji diskuse ohledně pandemie, sleduju například vytěsňování, označování myšlenek za konspirace či útoky na nositele „závadných“ myšlenek. Proto se já osobně uchyluji k blokování komentujících jen minimálně. Nikdy nevíte, jestli nejdete špatnou cestou a v mnoha ohledech je dobré mít oponenty, kteří vás nutí přemýšlet a konfrontovat své postoje s okolním světem.

Do určité míry je normální nepřipouštět pochybnosti o svých poznatcích. Když se to ale přežene, umírá diskuse a ze zásadového člověka se stává fanatik. Víra bez pochybností je vlastně taková dezinfekce a izolace. Ne náhodou ti, kteří se dezinfikují a zaklínají rouškami, patří i k těm, kteří si vynucují souhlas a své oponenty nejsou schopni vystát. Snaha žít v čistém prostředí prostě zabíjí každou novou myšlenku a jiný úhel pohledu. Vývoj společnosti tak ustrne na mrtvém bodě. Pozorovat to můžete například v islámských zemích. Tam dovedly očistu společnosti od „špatných a nepřijatelných“ myšlenek k dokonalosti.

Svoboda slova dělá společnost zdravou. Znovu a znovu se o tom přesvědčujeme. Celá pandemie nám ukazuje hloubku chronické nemoci celého systému. Vlastně žijeme v zajímavé době. Čekají nás velké změny a ty se stanou bez ohledu na přání mocných. Příroda si umí udělat pořádek a kolektivní rozum se nedá obelhávat pořád. Uvidíte, vše dobře dopadne!

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 29.9.2020

Zdroj:

https://www.evahrindova.cz/izolace-likviduje-predevsim-ty-kdoz-se-izoluji


PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!


 

23. zář, 2020

Lidé, kteří se velmi dobře orientují v jedné oblasti, často přehlížejí souvislosti a kvůli tomu často prosazují hloupá řešení...

Říká se jim fachidioti. Jsou skvělí třeba v pohledu na stavbu atomu, ale totálně selhávají v pochopení ekonomických principů. Jejich mozek je tak intenzivně zaměřen na jednu věc, že jim nezbývá energie na pochopení běžného života.
 

S fachidiotstvím jsme konfrontováni poslední dobou velmi často. Vidíme plno odborníků na epidemie, kteří ale zcela ignorují kontext. Jistě můžeme jakoukoliv nemoc zastavit na nulu a dovedu si představit, jak to provést. Dovedu si také nakreslit všelijaké grafy a spočítat tabulky. Ono to ale úplně nejde, protože člověk není stroj a lidská společenství fungují v propojeních a souvislostech, která ovlivňují dění navzdory propočtům.

Počty nakažených nemůžete spočítat, protože každý člověk má jinou imunitu a některý se nakazí a jiný zase odolá. Někdo je sice nemocný, ale nenakazí se také, protože prostě nesleduje zprávy a není psychicky oslaben. Toto do tabulek nedostanete. Fachidioti ale s lidským faktorem nepočítají.

Neberou do úvahy ani životy jednotlivých lidí. Jejich nastavení jim velí zničit virus (což je z logiky věci stejně nemožné) a to i za cenu zničení normálního života. Žádná oběť jim není dost velká. Podle jejich nastavení senioři nesmí umírat (ani ti, kteří už dospěli na konec své cesty) a chtějí toho dosáhnout i za cenu totálního rozkladu společnosti. Chybí jim kontext a empatie.

Fachidiot nepřipouští diskusi, protože jeho vnímání světa je omezené a fanatické. Je zaměřen jen na svůj problém a jiné se mu zdají podružné. A tak přehlížejí, že v kontextu s jinými nemocemi je současná nemoc jen banální podružností, kterou společnost zvládne levou zadní. Lidé jsou vesměs zdraví (proto tolik bezpříznakových) a pro ty nemocné máme dostatek kapacit v nemocnicích. Je jim totálně jedno, že navrhovaná opatření existenčně ohrožují velkou část společnosti.

Ti, kteří s vypětím všech sil přežili jarní nouzový stav, současnou hysterii už nezvládnou. Možná zachráníme pár lidí a prodloužíme jim život o pár měsíců. Ale za jakou cenu? Devastace rodin, psychické problémy těch, jimž výsledky jejich práce a investic mizí před očima. Kolaps zdravotnictví, které ovlivněno covidem selhává v jiných oblastech. Každý den se investují miliony do velkého množství testů, které nám jsou k ničemu. Proč potřebujeme objevovat bezpříznakové nosiče viru a jejich okolí uvrhávat do karantén? Proč potřebujeme likvidovat kulturu a sport a oslabovat tak psychické zdraví společnosti?

Vystrašení lidé volají po opatřeních jen proto, že je jim znemožňován vidět kontext. Do popředí se vystrkují fachidioti, kteří ho ignorují a jako bezcitné stroje tlačí společnost ke kolapsu.

Většina lidí jen útrpně přijímá nutnost ochrany. Zdravý rozum jen tak nezmizí. Vidíme selhávání médií a politiků, kteří jsou zásadně ovlivněni svým osobním postojem k pandemii. Prezident Zeman se nechal natlačit do izolace a jeho okolí z něho udělalo ohroženou osobu, která se má strachovat o svůj život v osamění. Stejně tak premiér. Bojí se nemoci a nevychází bez respirátoru. Upnul se na roušky jako na jedinou bariéru před šířením nemoci. Člověk by mu až dal pětikorunu, když ho vidí prosit občany o to semknutí v dezinfekci a s rouškou na puse.

Ale život jde dál a žít se musí. Nemůže si každý dovolit se zabarikádovat doma a nic nedělat. Lidé musí chodit do práce, k tomu potřebují mít děti ve školách a školkách. Ono se zas tak moc neděje a kdo není fachidiotem nebo není vystrašen k smrti, tak to vidí. Jediné, co se prokazatelně děje, je to, že bohatí ještě více zbohatnou, a to na úkor stále se rozšiřující skupiny chudobných. Nijak mě netěší, že zase o mnoho více lidí bude závislých na libovůli těch nejbohatších. Stále více lidí se dostane do kolonky otrok bez možnosti se vymanit. Otroci nejsou kreativní, v otrocké společnosti není rozvoj a životy lidí nejsou moc pěkné. A tahle „pandemie“ NIKOHO NIJAK NEOBOHATÍ. Vyjma těch, kteří na ní nemorálně bohatnou. Až zase budete volat po přitvrzení, myslete na to, komu tím prospíváte. Rozhodně ne chudákům seniorům. Ti trpí karanténou a opatřeními více než kdokoliv jiný. Prospíváte tím nadnárodnímu kapitálu a nepřímo tím podporujete ty nejhorší lidské zrůdy, kterým na lidských životech zbla nezáleží. Fachidioti nemají řídit společnosti. Fachidioti patří do laboratoří a vědeckých ústavů a rozhodně nemají nic řídit.

Budou volby, nenechte se znechutit a běžte volit. A volte politiky, kteří mají zdravý rozum a chápou kontext současného dění.

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 23.9.2020

Zdroj:

https://www.evahrindova.cz/fachidioti-ignoruji-kontext


PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!


 

17. zář, 2020

Na jaře letošního roku mohlo být dost lidí vystrašeno, protože informací bylo málo a museli jsme být obezřetní... 

Mnoho z nás samozřejmě varovalo, že nástup „pandemie“ byl podpořen standardními mediálními způsoby, což zavánělo neobjektivitou. Novináři bohužel už dávno ztratili morálku a většině redakcí nejde o hledání objektivní pravdy, ale jen o čtenost a sledovanost.
 
A tak jsem už tehdy měla víceméně jasno o nafouklé bublině, ale s definitivním názorem jsem čekala na podrobnější informace. V Itálii objektivně zemřelo mnoho lidí (byť jen lokálně) a každý zodpovědný člověk musel situaci okolo nemoci posuzovat s respektem. Dnes už ale víme. Informací je dost a dost. A to dokonce informací, které se nedají nijak zkreslit. Čísla jsou daná a je neoddiskutovatelné, že nás mohou strašit pouze prognózami, protože v reálu se nic mimořádného neděje. Z covidu se vyklubala další z řady virových infekcí, která se dá standardně zvládnout. K razanci zabijáka chřipky se covid neblíží ani náhodou. Na přelomu let 1995/96 proletěla českými zeměmi opravdová epidemie. Za sedm týdnů zemřelo víc jak 10 000 osob. Ano, na chřipku! 90 000 lidí onemocnělo, a to velmi příznakově. Na rozdíl od těch kumulativně nasbíraných 30 000 s mírnými nebo žádnými příznaky nemoci covid-19.

K těmto číslům se naši hrdinní epidemiologové nijak nevyjadřují a nová covidová čísla uvádí zásadně bez kontextu. Operují infikovanými, ale cudně mlčí o procentu bezpříznakových. Jen zaslepený a k smrti vystrašený koronapanikář nevidí, že se panika takto uměle udržuje při životě jen za účelem dalších zisků. Farmakapitáni, ke kterým patří především Bill Gates, jsou docela v klidu. Dostupná data, která pandemii nepotvrzují v žádném ohledu, je nezneklidňují. Mají na své straně média a ty umí hysterii slušně živit. Získali i nečekané podporovatele, kteří jim nahrávají nevědomě. Některé celebrity, různí aktivisté, někteří lékaři, kteří se nechali vystrašit, dál roztáčí kola paniky svými vizemi a prognózami. Vystrašení jsou i politici a konají pod tlakem uměle živené mediální hysterie. Logiku jejich konání nemá. Asi se bojí víc, než myslí.

Kdyby je neovládal strach, mohli by vyhodnotit všechny údaje, které se od jara podařilo získat. Odpovědní vědci a lékaři také mohli zkoumat příčiny některých excesů. Situace v Itálii byla ovlivněna několika faktory, které zavinily vyšší množství úmrtí. Ne virus, ale objektivní okolnosti měly na tragickou situaci vliv. Nedávno se vědci začali zabývat studií z roku 2012. Studie byla uveřejněná v časopise Clinical Infectious Diseases a uvádí, že děti, které dostaly vakcíny s deaktivovanou chřipkou, měly až o 440 % vyšší získání ostatních infekcí respiračními virusovými patogeny včetně těch koronavirových.

Autoři studie doslova tvrdí: „Příjemci trivalentní deaktivované vakcíny (TIV) proti chřipce jsou sice chránění před chřipkou, ale může jim dočasně chybět nespecifikovaná imunita, která je chránila před jinými respiračními viry.“  

Když se podíváme na údaje o proočkovanosti proti chřipce v jednotlivých zemích, nepřekvapí nás, že nejvíce se očkovalo ve Velké Británii, Holandsku, Itálii a Španělsku. Je snad náhoda, že právě tam měli největší problémy s covidem? Naopak země s nejnižší proočkovaností měly nejméně komplikovaných případů a úmrtí (Slovensko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko).

Objevují se také studie o vlivu plicních ventilací na zhoršení stavu nemocných. Podle zkušeností lékařů se plicní ventilace nasazuje moc brzy a moc agresivně. Pacienti pak zbytečně umírají. Covid-19 způsobuje plicní onemocnění, které se nemůže léčit stejně jako zápal plic. Nový protokol léčby publikoval například tým plicní a urgentní péče pod vedením Dr. Paula Marika z Lékařské školy Východní Virgínie. Apelují na zastavení automatického používání ventilátorů, které situaci pacientů zhoršují. V rámci prevence doporučují podávaní vitamínů C a D3, zinku a melatoninu. Jen připomenu, že na Slovensku se nepodařilo zachránit žádného pacienta, kterého připojili na umělý plicní ventilátor (vyjádření z konce srpna).

Ve světle výše uvedeného se onemocnění covid-19 nejeví tak démonickým a podle konkrétních zkušeností, čísel a statistik je to taková méně nebezpečná forma chřipky. Obchází děti a normálně zdravé jedince. Chřipka tak vybíravá není…

Jak si ale vysvětlit pokračující dezinformovaní médií? Opravdu si myslí, že jsou lidé tak pitomí, že si nedají dvě a dvě dohromady? Většina lidí už má jasno, v realitě poznali, že nemoc není nebezpečná a zařídili se podle toho. Pořád ale existuje část lidí, kteří nemají dost informací a prvoplánové mediální strašení na ně působí. Strach je mocná emoce a dovede lidi dotlačit k chování, které je extrémní a nebezpečné. Začíná to útoky na sociálních sítích a v konečném důsledku se může projevit i v reálném světě. Občas vás někdo upozorní, že nemáte nasazenou roušku správně nebo narazíte na byrokrata kříženého s člověkem, který je k smrti vystrašený, a pak se mohou dít věci. Potyčky v MHD, zastavení vlaku, policie povolaná k někomu, kdo si zapomněl nasadit roušku. O tom, že k smrti vystrašení spoléhají na roušku jako na jediný prostředek ochrany ani nemluvě. Zcela tak zanedbávají další možnosti ochrany a tím sami sebe ohrožují a vystavují se riziku infekce.

I u nás existuje odpor proti koronanařízením, ale bohužel je z mnoha důvodů slabý. Jsme tedy vydáni všanc šílencům typu profesora Flégra a dalším lidem, kteří cítí příležitost ke zbohatnutí. Doufat můžeme jen ve vítězství prezidenta Trumpa a v sílící odpor mezinárodní vědecké a lékařské komunity. Z domácích zdrojů nám zatím šance na návrat do normality nekyne…

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 17.9.2020

Zdroj:

https://www.evahrindova.cz/druha-vlna-pandemie-ne-je-druha-vlna-propagandy


PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!


14. zář, 2020

Doba se změnila...

Dříve byl vzdělaný člověk respektovaný okolím a nemusel se bát o práci. Současná devalvace především vysokoškolského vzdělání ale přispěla k opaku. Vzdělání dnes není zárukou ničeho...

Respekt lidí ale nezmizel - mají ho všichni, za kterými stojí dobrá práce a dovedou vytvářet hodnoty, které mají smysl. Ať už je to opravený odpad, postavený dům nebo zajímavé historické pojednání.

Vzdělání totiž nestačí - ještě je k němu třeba přidat zdravý rozum, zvídavost a pracovitost. A to si můžete trénovat i při čtení knih. Zajímat se o to, co si myslí jiní a přemýšlet o všem, co se děje, je totiž tím pravým znakem člověka, který se vzdělává! 

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 14.9.2020

Zdroj:

https://www.facebook.com/nastvanematky/posts/353443426035450


PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!