NÁZOR ČTENÁŘE

3. lis, 2019
Za jinak stejných podmínek; aneb Kreativní statistika IV.
 
(polemika s Petrem Hamplem)
 
Milé děti. 
Už tu dlouho nebyl příklad práce s kreativní statistikou – a zatím všechny takovéto příklady směřovaly proti mainstreamovým médiím, nebo politickokorektním agitátorům. V zájmu vyváženosti je ovšem zapotřebí postupovat nestranně a tu a tam upozornit i na chybu u lidí, kteří stojí mimo mainstream.
 
Článek Petra Hampla „Která strana má nejhloupější voliče“ je nádherný příklad argumentačního faulu od autora, s nímž bych se dost možná na lecčems shodl. Tady ovšem šlápl evidentně vedle, a to na tak mnoha úrovních, že to prostě bez povšimnutí nechat nejde. Nebo – což je podstatně horší možnost – se možná k užívání argumentačních faulů snížil vědomě? 
 
Zaprvé, ohání se výzkumem a neuvádí zdroje. Jako absolvent vysoké školy by měl vědět, jakým způsobem se citují výzkumy. Nedodá-li platnou citaci, sotva ze jeho tvrzení brát v potaz. Ale o tom to není; třeba ten výzkum existuje, možná je dokonce i pravdivý, a autor na citaci jen zapomněl, že. Krom toho, toto tvrzení nesouvisí s logikou, a proto se jím zabývat nemusíme.
 
Zadruhé, jeho tvrzení pracuje s tzv. přeskokem, či jak to nazvat. Zkrátka na základě jednoho atributu jedné skupiny lidí v určitém kulturním prostředí (průměrná inteligence jistého typu feministek – překvápko, i feminismus má několik různých, radikálně názorově odlišných, odvětví) usuzuje na vlastnosti zcela jiné skupiny lidí ve zcela jiném kulturním prostředí (český volič). Logika této paralely je totožná s logikou ve starém vtipu o dvou policistech: 
„Máš doma akvárko?“ 
„Ne.“ 
„No tak to jsi buzerant.“
 
Zatřetí, aby tento naprosto očividný nedostatek logiky zamaskoval, Hampl žongluje kvantifikátory. Jde mu to, to se musí nechat. 
 
Tak třeba takticky vynechává zmínku o tom, z jakého kulturního prostředí příslušný průzkum pochází (pravděpodobně z USA – téměř určitě ze severoatlantického civilizačního okruhu, kde již ženy jsou s muži plně rovnoprávné). V těchto zemích, kde má boj za rovnoprávnost žen dlouhou tradici a důležitých met již bylo dosaženo, se lidé k feminismu často utíkají jako k berličce, kterou nahrazují svou vlastní nedostatečnost. V zemích, kde je oč bojovat a feministkám či feministům hrozí velmi tvrdé postihy (jako jsou např. islámské země, ale i Rusko) se naopak k tomuto názorovému směru hlásí pouze lidé velmi vnitřně silní a vysoce inteligentní. Zkrátka, je to jako tvrdit „Jediná látka plave, a to dřevo“ a zanedbávat všechny ostatní látky, které plavou (technicky vzato „plovou“) taky
 
Hampl také z nepopiratelného tvrzení „někteří příznivci feminismu jsou neolevicovými aktivisty“ změnou kvantifikátorů vyrábí tvrzení „všichni příznivci feminismu jsou neolevicoví aktivisté“. Logika totožná s tvrzením: „Dřevo plave a kachna taky plave, takže kachna je vyrobená ze dřeva.“
 
Hampl také zcela ignoruje možnost, že jednotlivé části tzv. neolevicové agendy může zastávat i člověk, který levicové postoje nevykazuje. Např. ekologie a péče o klima hospodařením v krajině je bytostně konzervativní názor; stejně tak na popírání klimatické změny člověk nemusí být pravičák, ale nutně musí být idiot (z řec. Idiotés = člověk, zpravidla nevzdělaný, který se stará pouze o vlastní prospěch a ignoruje zájmy společenství). Logika totožná s tvrzením „existuje pouze jeden druh kachny – a to dřevěná.“
 
Hampl také ignoruje rozličné důvody, proč lidé volí politické strany. Je evidentní, že k Pirátům přešli určití levicoví extrémisté, poté, co svým neskrývaným extrémismem potopili volební šance Strany Zelených. Zároveň je ale nepopiratelné, že levicoví extrémisté tvoří menšinu i mezi samotnými Piráty, a natož mezi jejich voliči. Mezi voliče Pirátů se totiž počítají, namátkou 
- lidé, které zklamala Top 09 
- lidé, které zklamala ODS 
- lidé, které zklamali Svobodní 
- mladí voliči, kterým Starostové a nezávislí nepřijdou dost akční a cool 
- lidé, kteří dávají přednost viditelné činnosti před systémem „spousta řečí a skutek utek“
 - lidé, kterým vadí opovrženíhodná, protizákonná činnost Andreje Babiše a kteří Pirátům věří, že tohoto nejhoršího veřejného nepřítele, jakému kdy Česká Republika čelila, dostanou tam, kam patří.
 
Většina těchto voličů smýšlí pravicově. 
 
Top 09 ztratila většinu voličů nikoliv pravicově-konzervativním elitářstvím, na kterém byla původně založena, ale naopak příklonem k nadnárodní levici a tzv. „eurohujerství“. Tito voliči příklonem k Pirátům rozhodně nezačali smýšlet levicově, jen nemají koho jiného volit. 
 
ODS ztratila většinu příznivců kvůli korupčním kauzám, souvislostem s organizovaným
zločinem a problematickým osobám typu Ivan Langer a Mirek Topolánek. Tito pravicoví voliči se
už zvolna k ODS vrací, mnoho z nich ale zůstává u Pirátů, protože „nové ODS“ zatím nevěří.
 
Svobodní zklamali téměř všechny, kdo je kdy podporovali, svojí totální neakceschopností a paradoxně velmi autoritářským vedením strany v podobě Petra Macha. Od Svobodných byl odliv lidí k Pirátům dlouhodobý, a to nejen v rovině voličstva, ale i v rovině politiků jako takových. Rozhodně kvůli přechodu pod jinou vlajku nezačali smýšlet levicově – jen nemají koho jiného volit.
 
Starostové a nezávislí jsou silní zejména na venkově, s mladým městským publikem neumí komunikovat, protože o dobrých věcech, které dělají nepíšou na sociální sítě. Voliče mají středové, i z obou stran spektra – stejně tak mladí, kteří se rozhodují mezi Starosty a Piráty, zdaleka nejsou jen levicoví. Sem patří i pragmatici, kteří zase rádi vidí činnost. Bez ohledu na politickou orientaci, jediné dvě strany, které viditelně více dělají, než řeční, jsou právě Piráti a Starostové.
 
A konečně, s Hamplem rád budu souhlasit, že mít pravicové či konzervativní názory v prostředí amerického školského systému vyžaduje vyšší inteligenci (neboť student tyto názory musí skrývat, nechce-li mít problémy; nebo musí být schopen čelit problémům dostatečně inteligentně, aby nebyl vyhozen). Takže podobný výzkum nemůže být reprezentativní už sociologicky. Ale pořád ještě je tam i statistický faul. Pointa je tato: Jestliže zkoumáme takto malý vzorek respondentů, o kterých víme, že jsou zastoupeni nestejným dílem a zároveň že se nacházejí poblíž horní hranice spektra IQ, pak skupina, která má méně participantů, se pravděpodobně umístí v průměru lépe, než skupina, která má více participantů. A to z toho prostého důvodu, že u každého dalšího příchozího člena je pravděpodobnost, že bude mít IQ stejné nebo nižší než průměr členů skupiny vyšší, než že bude mít IQ vyšší (a tím pádem skupině zvedne průměr). Hamplovo tvrzení „ne-feministé na vysokých školách jsou v průměru inteligentnější než feministé na vysokých školách“ je tudíž ekvivalentní s tvrzením „feministů je na vysokých školách víc“. 
 
Celkove tvrzení Hamplova článku tedy zní: „Jestliže volíte Piráty, pak jste levicoví aktivisté. Jestliže jste levicoví aktivisté, pak jste feministé. A jestliže jste feministé, tak jste hloupí a nebudu se s vámi bavit.“ Logika bezchybná, že? Identická s logikou z Monty Pythonova Svatého Grálu: „Jestliže váží jako kachna, tak plave. Jestliže plave, je ze dřeva. Jestliže je ze dřeva, je to čarodějnice a upálíme ji.“
 
Za čtvrté, kupodivu ale ani toto mnohaúrovňové pošlapání elementární logiky není tím nejhorším faulem, kterého se Hampl v textu dopouští. Tím faulem je totiž věta „za jinak stejných podmínek“. Předpokládám, že drahý čtenář má potuchu o Gaussově křivce – tedy že mnoho vlastností (včetně inteligence) je v populaci rozděleno nerovnoměrně, stylem „10% velmi nízká hodnota, 10% velmi vysoká hodnota, zbytek někde mezi.“
 
Stejně tak by čtenáři mělo být jasné, že pouhých cca 2000 lidí není pro podobné výzkumy reprezentativní vzorek. 
 
A konečně, s Hamplem rád budu souhlasit, že mít pravicové či konzervativní názory v prostředí amerického školského systému vyžaduje vyšší inteligenci (neboť student tyto názory musí skrývat, nechce-li mít problémy; nebo musí být schopen čelit problémům dostatečně inteligentně, aby nebyl vyhozen). Takže podobný výzkum nemůže být reprezentativní už sociologicky. Ale pořád ještě je tam i statistický faul.
 
Pointa je tato: Jestliže zkoumáme takto malý vzorek respondentů, o kterých víme, že jsou zastoupeni nestejným dílem a zároveň že se nacházejí poblíž horní hranice spektra IQ, pak skupina, která má méně participantů, se pravděpodobně umístí v průměru lépe, než skupina, která má více participantů. A to z toho prostého důvodu, že u každého dalšího příchozího člena je pravděpodobnost, že bude mít IQ stejné nebo nižší než průměr členů skupiny vyšší, než že bude mít IQ vyšší (a tím pádem skupině zvedne průměr).
 
Hamplovo tvrzení „ne-feministé na vysokých školách jsou v průměru inteligentnější než feministé na vysokých školách“ je tudíž ekvivalentní s tvrzením „feministů je na vysokých školách víc“. 
 
A tady se konečně dostáváme k tomu faulu. Věta „za jinak stejných podmínek“ je samozřejmě pravdivá, ale je použitá zavádějícím způsobem. Ano, pokud náhodně vyberete malou skupinu anti-feministek a (v témže prostředí) velkou skupinu feministek, a zároveň všichni členové těchto skupin budou mít nadprůměrné IQ, téměř vždy dostanete výsledky, naznačující, že antifeministky jsou inteligentnější. Výsledky budou tím přesvědčivější, čím více bude průměrné IQ zkoumané skupiny vzdáleno od průměrného IQ běžné populace. To ovšem je pouze matematickou vlastností daného postupu, a nikoliv vlastností řečené názorové skupiny; konečně, pokud byste tentýž postup (velká skupina feministek, malá skupina antifeministek) zopakovali mezi inteligenčně podprůměrnými lidmi, dojdete k přesně opačným výsledkům. Ba naopak: abychom došli ke stejným výsledkům, tj. aby i mezi podprůměrně inteligentními lidi vycházely feministky jako ty hloupější, muselo by jich být v této skupině méně... Což Hampl sám naznačuje.
 
Jaké důsledky by to mělo pro celkový pohled, to ať si domyslí čtenář sám. („Antifeministek je méně než feministek mezi nadprůměrně inteligentními a více mezi podprůměrně inteligentními; která z těch dvou skupin je tedy chytřejší?“) Naštěstí už výzkum, ze kterého Hampl vycházel je pofidérní, nespolehlivý a zkoumající úzkou skupinu lidí – jinak by se Hamplovi mimoděk podařilo prokázat opak svého vlastního tvrzení. Hampl totiž z věty „za jinak stejných podmínek“ chybně vyvozuje, že antifeministky jsou inteligentnější vždy a všude. Jinými slovy, na základě výzkumu nedostatečného statistického vzorku za specifických podmínek usuzuje na obecnou příčinnou souvislost dvou parametrů, mezi nimiž ve skutečnosti existuje stěží korelace, natož kauzalita.
 
Autor: Tomáš Straka, Praha, ČR, 3.11.2019
 
5. říj, 2019

Zemřel Karel Gott. Ale o tom psát nechci. V určitém slova smyslu je to škoda, ale měl svůj věk a všichni lidé jednou umřou. Včetně umělců...

Což nemá vyznít neuctivě, naopak. I nejrůznější angažovaní strážci nejvyšší morálky před Mistrem smekají klobouk. Ostatně, vlastně musí. Úcta k muži, který dokázal oslovit miliony lidí v celé střední Evropě, a to navíc napříč třemi generacemi, je jaksi povinná, i pokud jste vy sami jeho hudbu neměli v oblibě. A je to tak správně. A přece někteří kverulují...

Je to zvláštní druh lidí, ti kritici, kteří vždycky vědí, jak se mají ostatní chovat. Vždy vědí, co jedině má říkat veřejně známá osobnost, slavný sportovec či zpěvák. Jaké má mít názory, na koho se usmívat a s kým si ani ruku nepodat. Zkrátka, jak se chovat v situacích, do nichž se oni sami nikdy nedostanou. Jako by sláva odlidšťovala. Jako by pověst zbavovala práva na vlastní názor, aťsi hloupý, menšinový nebo potrhlý...

Tihle kritici jsou dost často z těch, kteří taky nejlíp vědí, jak by se mělo zacházet s penězi. A zejména jak by s penězi, které ti kritici nikdy mít nebudou, měli zacházet bohatí lidé, kteří si je vydělali. A myslím poctivě vydělali, bez dotací a daňových úniků. Zkrátka, ti kritici, kteří budou horovat dnem i nocí za nové a vyšší daně, protože oni přece umí s penězi zacházet nejlépe...

Ti náčelníci dobrých mravů, líbezní darmopilové a marnojedky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů...

Citace není náhodná. Ve stínu zpráv o odchodu Karla Gotta téměř zaniká zpráva o dalším tažení proti Jaromíru Nohavicovi. Patrně když je třeba zatnout zuby a velebit zesnulého nejslavnějšího zpěváka v zemi, hodí se si aspoň zchladit žáhu na druhém nejslavnějším českém zpěváku a nejlepším písničkáři. Znovu vytahovat jeho vynucenou spolupráci s StB, dost možná i jako pomstu za to, že když vyšla najevo, nekonal pokání dosti okázale, nebo že se nestal hlasatelem Jediných Správných Názorů...

Ale o tom možná jindy. Pro dnešek jen tolik: I umělci jsou lidé. Někdy citliví a mravní, jindy zas hrubiánští a zpustlí, někteří zpívají pro davy a jiní jen kolemjdoucím, někteří do své tvorby vtělují své ideály a jiným jde hlavně o peníze... Zkrátka jsou to jen lidé. A světe div se, kvalita jejich tvorby v nejmenším nesouvisí s tím, jak mravný byl jejich život a jak sveřepé bylo jejich politické zacílení. A stejně jako Karel Gott se nestal po podpisu anticharty o nic horším zpěvákem, ani Nohavicovy texty nemají o nic menší hloubku jen proto, že pod nátlakem vypovídal na StB.

P.S.:
Nevím jak vy, ale když vezmu v úvahu, jak obvykle vypadá tvorba ideologicky správně orientovaných umělců s čistým morálním profilem... nemohu se zbavit dojmu, že u řady z nich je onen čistý morální profil a ideologická orientace tím nejcennějším, co mají.
Zkrátka, soudíte-li umění, netahejte do toho politiku. Škodili byste v první řadě sami sobě, přišli byste o spoustu zajímavých děl; ale pokud je váš ideologický zápal dostatečný, dost možná i svému okolí. Konečně, kam to může dotáhnout průměrný mazal, který namísto poctivé umělecké tvorby začal dbát o čistotu ideologie, nám už historie ukázala.

Autor: Tomáš Straka, Praha, ČR, 5.10.2019

Zdroj:

https://www.novinky.cz/kultura/clanek/nohavicu-kvuli-stb-nechteji-na-megakoncert-k-vyroci-republiky-40298482


 

 

29. zář, 2019
Existuje mnoho různých politických orientací. Nejhlasitější politickou skupinou dneška je takzvaná liberální levice...
 
Je bezpochyby výhodné do ní patřit, v lepší společnosti začíná být zvolna nepřípustné přihlásit se k pravicovému smýšlení, není-li zároveň progresivně-liberální, nebo ke konzervativnímu smýšlení vůbec. Nejlepší je ovšem být přímo progresivní liberální levičák. A jste jím? To vám ukáže náš test. Budete konfrontováni s různými tvrzeními, se kterými můžete a nemusíte souhlasit.
 
1. Julian Assange přinesl veřejnosti informace o kauzách, které by jinak byly zameteny pod
koberec. Zasluhuje Nobelovu cenu za mír. Tommy Robinson rovněž přinesl veřejnosti informace o kauzách, které by jinak byly zameteny pod koberec. Zasluhuje zavřít, až zčerná.
Souhlas s oběma tvrzeními – 2 body
Souhlas pouze s druhým tvrzením – 1 bod
Souhlas pouze s prvním tvrzením – 0 bodů
Úplný nesouhlas - -1 bod
 
2. Názory, s nimiž souhlasím, jsou samostatné názory inteligentních lidí, i pokud se prokáže, že je platí George Soros. Názory, s nimiž nesouhlasím, jsou Putinova propaganda psaná ruskými trolly, i pokud se prokáže, že jejich pisatel nikdy nedostal od Kremlu ani jeden pokyn a ani jeden rubl.
Souhlas – 2 body
Souhlas s jedním nebo druhým tvrzením – 1 bod
Nesouhlas - 0 bodů
 
3. Nejsem rasista, věřím, že lidé všech barev mají stejnou hodnotu. Jen ti bílí jsou horší.
Úplný souhlas – 2 body
Souhlas pouze s první větou – 0 bodů
Úplný nesouhlas - -2 body
 
4. Nejsem sexista, veřím, že ženy jsou stejně hodnotné jako muži. Proto ženy potřebují být
zvýhodňovány. Ne, existuje více než dvě pohlaví, a zvýhodnění si zaslouží všichni kromě mužů – 3 body
Souhlasím – 2 body
Souhlasím pouze s první větou – 1 bod
Souhlasím pouze s druhou větou – 0 bodů
Úplný nesouhlas - -2 body
 
5. Znásilnění je těžký zločin, který by měl být tvrdě trestán. Není třeba použít násilí, aby došlo ke znásilnění. Znásilněním je cokoli, co žena za znásilnění považuje.
Plný souhlas – 3 body
Souhlas s prvními dvěma větami – 2 body
Souhlas pouze s první větou – 0 bodů
Zcela nesouhlasím - -2 body
 
6. Základem euroamerické civilizace je oddělení církve od státu. Díky němu je možné dělat si
legraci z náboženství, nebo náboženství veřejně kritizovat. Kromě judaismu. A kromě islámu.
Zcela souhlasím – 2 body
Islám bych nekritizoval, judaismus ano – 1 bod
Kritizoval bych všechna náboženství bez rozdílu – 0 bodů
Nekritizoval bych žádné náboženství – 0 bodů
Islám bych kritizoval, judaismus ne – -1 bod
 
7. Jestliže člověk spáchá zločin pod vlivem náboženství, měl by být souzen mírněji.
Ano, jde-li o islám – 3 body
Ano – 2 body
Ne – 0 bodů
Ne, měl by dostat tvrdší trest bez ohledu na náboženství - -1 bod
Ne, pokud je muslim, měl by dostat tvrdší trest - -3 body
 
8. Věřící zločinci nebo zločinci z řad imigrantů by měli být souzeni v kontextu kultury, v níž
vyrůstali, namísto kultury, v níž zločin spáchali.
Ano – 2 body
Ne, zákon platí pro všechny – 0 bodů
 
9. Neexistuje rozdíl mezi válečným uprchlíkem a ekonomickým migrantem.
Souhlasím – 2 body
Rozdíl existuje, ale je třeba pomáhat oběma skupinám – 1 bod
Rozdíl existuje, a je třeba pomáhat pouze válečným uprchlíkům – 0 bodů
Rozdíl mě nezajímá, pomáhat nechci ani jedněm - -2 body
 
10. Konzervativně smýšlející lidé jsou pro budoucnost světa horšími nepřáteli, než neonacisté.
Souhlasím – 3 body
Nevidím rozdíl mezi těmito dvěma skupinami – 2 body
S konzervativci nesouhlasím, ale fašisté jsou nebezpečnější – 1 bod
Konzervativní názory jsou platnou součástí diskuse – 0 bodů
Sám jsem konzervativec - -1 bod
Sám jsem neonacista - -3 body
 
11. Jestliže nějaký produkt či službu považuji za amorální, neekologický nebo jinak potenciálně škodlivý...
...chci to zakázat – 2 body
...chci to regulovat zákonem a vysoce zdanit – 1 bod
...nebudu si to kupovat – 0 bodů
 
12. Změna klimatu je závážný problém. Důležitou součástí jeho řešení je zvýšit stávající daně a
zavést nové.
Souhlas – 2 body
Souhlas pouze s první větou – 0 bodů
Nesouhlas – -2 body
 
13. Namísto starých profesorů, kteří chodí učit na univerzitu, je vhodné naslouchat mladé dívce, která nechodí studovat na střední školu.
Souhlas – 2 body
Nesouhlas – 0 bodů
 
14. Je důležitější „stávkovat za klima“, než pro klima reálně něco udělat.
Souhlas – 3 body
Stávky jsou stejně důležité, jako reálná činnost – 2 body
Reálná činnost je důležitější, ale stávky jsou taky potřeba – 1 bod
Reálná činnost je důležitá, stávky jsou úplně k ničemu – 0 bodů
Klima není potřeba řešit - -2 body
 
15. Je špatné upozorňovat na rizika, která Evropě přináší neřízená migrace lidí z Afriky, protože vyvoláváním strachu se problém nevyřeší. Zároveň je bytostně nutné vyvolávat strach z klimatické změny, protože bez upozorňování na rizika, která tato změna přináší, se ten problém nevyřeší.
Souhlasím – 2 body
Nesouhlasím, situace jsou podobné – 0 bodů
Nesouhlasím, uprchlíci jsou problém, klima není - -2 body
Vyhodnocení:
>30 bodů: Gratulujeme! Jste skutečný levicový liberál moderního střihu! Před logikou dáváte
přednost emocím, názorové oponenty považujete za vtělení všeho zla, a dobrý úmysl je pro vás
důležitější, než dobrý výsledek. Konečně, pokud se dočkáte toho, jak nějaký váš dobrý úmysl
způsobí víc škody než užitku, jistě dokážete najít někoho, na koho půjde svalit vinu za nezdar.
21-30 bodů: Zjevně vám to politicky myslí, ale máte ještě mezery. Jste-li konfrontováni se zjevným nesmyslem, míváte tendenci si všimnout, že jde o nesmysl a nejásáte tak nadšeně, jak se sluší a patří. Přesto i vy se svými názory budete v tzv. lepší společnosti jistě excelovat.
11-20 bodů: Příliš přemýšlíte a málo se necháváte unést emocemi. Pravděpodobně jste příliš
vzdělaní, nebo máte několik vyhraněných názorů, vybočujících z kánonu moderní doby. A nebo
zkrátka nejste v nitru přesvědčenými levičáky. Váš úspěch bude záviset na tom, komu dáte své
politické smýšlení najevo, a komu ne. Zkrátka, jestli se dokážete držet v pozadí, jestli dokážete dostatečně věrohodně předstírat, nebo jestli vás angažovanější kolegové časem označí za zrádce a nepřítele.
0-10 bodů: Ajaj. Vždyť vy snad nejste levicový liberál, dost možná ani levičák jako takový. Jistě, třeba se na něčem s levicí shodnete, ale v nitru vás to táhne spíš ke konzervativismu. A to je zlé, to je moc zlé. Konzervativce považuje nová levice za nejhorší nepřátele, protože kromě emotivních výkřiků obvykle zvládají vést diskusi i pomocí logických argumentů, často dokonce podložených ověřenými fakty. A logických argumentů se nová levice bojí jako čert kříže a snaží se je umlčet za každou cenu. Na druhou stranu, pravděpodobně máte celkem umírněné názory, a pokud je mezi nimi i nějaký extrémnější, není ve vás zakořeněn tak hluboce, aby vám bránil v normálním životu, dokud budete držet hubu a krok.
-10-0 bodů: Vy nebudete levičák, a test jste si dělal pro zábavu. Vaše názory jsou rozhodně
pravicové, a dost z nich je v moderním eko-levicovém diskursu nepohodlných. Pravděpodobně už jste kvůli nim několikrát narazili... a pokud se nenaučíte je držet na uzdě, zaděláváte si na problémy do budoucna.
<-10 bodů: Pane, vy jste magor. Kromě evidentního pravičáctví s úkroky do extrémismu to taky dost pravděpodobně nemáte v hlavě tak úplně v pořádku – a ještě se nestydíte to dát najevo. Berte tedy tenhle test jako varování před problémy, které by vás mohly čekat
 
Autor: Tomáš Straka, Praha, ČR, 29.9.2019
17. zář, 2019

Muže, jehož otec se na jejich budování jako velvyslanec jistě podílel a tak lépe než kdokoliv jiný ví, jakého úsilí a finančních prostředků v řádu desítek milionů korun stálo zachovat důstojnou památku lidem, kteří padli a skutečně nemají důvod být v té zemi oslavováni jako hrdinové?

Tomáš Garrigue Masaryk byl president Osvoboditel. Bez přispění Československých legií by měl obnovení naší národní nezávislosti s Benešem a Štefánikem mnohem obtížnější. Před sto lety vrcholily v dalekých sibiřských končinách boje našich legionářů. Byli donuceni bojovat proti bolševikům, kteří, vázaní podmínkami Leninovy brestlitevské kapitulace vůči Německu, bránili jejich evakuaci do Vladivostoku a společně s propouštěnými německými a rakouskými zajatci představovali pro naše legionáře závažnou hrozbu. Legie proto byly nuceny svést v závěru 1. sv. války a během ruské občanské války mnoho bitev. Jen na území Ruska tak máme přes čtyři tisícovky padlých československých vojáků, řádově vice než v legiích italských nebo francouzských. Jejich těla jsou pohřbena na nejrůznějších místech Povolží, na Urale a podél Transsibiřské magistrály. Někde jejich hroby a pomníčky nepřežily dekády Sovětského svazu, kdy byli českoslovenští legionáři, hanlivě Sověty přezdívaní “Běločeši”, označováni za vrahy a nepřátele. Jinde přežily a na mnoha místech jsou ve spolupráci českého ministerstva obrany, Československé obce legionářské a ruských úřadů (opravdu) hroby obnovovány a je zvelebováno jejich okolí. Děje se tak na základě mezistátní smlouvy, která obě strany zavazuje o svoje válečné hroby a památníky pečovat a chránit je. V některých ruských městech místní úřady kladou obnovování československých pomníků odpor, známým příkladem je například povolžská Samara. V takových případech česká strana argumentuje tím, že my svoje smluvní povinnosti plníme a o ruské vojenské memoriály příkladně pečujeme.

Bohužel, o tento pádný argument nás nyní připravil starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, který si ve snaze se zviditelnit energicky vyšlápl na pomník sovětského maršála Ivana Koněva. Možná tím u některých voličů získá sympatie, ale cenou za to jsou škody, které tím napáchá na hrobech našich padlých v Rusku. Celá kauza, a zejména emotivní projev Ondřeje Koláře, který vyvrcholil rozhodnutím pomník odstranit, byly široce medializovány u nás i v Rusku. Nyní budeme Rusům těžko vymlouvat, že se nesnažíme přepisovat historii a odstraňovat připomínky obětí, které za naše osvobození přinesli jejich předkové.

Naši legionáři byli pro Rusko spíš okupanti než cokoliv jiného a jejich hroby rozhodně nejsou nadšeně vítány. Přesto nám dovolují jejich památku důstojně uctít způsobem dojednaným mezinárodní smlouvou. Nezpochybňujme to. Nestojí to za to.

Autor: Jana Marková, Mladá Boleslav, ČR, 17.9.2019

Zdroj:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3623873357626609&set=a.546535752027067&type=3&theater


 

 

15. zář, 2019

V posledních dnech se v Česku docela dost řeší přechylování ženských příjmení. Z mediálního pokrytí se až zdá, že jiné téma není důležité, "-ová" a "ne-ová" zastínily dokonce i kauzu Čapí Hnízdo...

Je třeba vyzvednout obětavou práci našich novinářů, kteří dnem i nocí pracují na zajištění objektivních informací. Zejména Rádio Wave, které cílí na nejmladší, a proto má v popisu práce se jakékoliv ideologické náplni vyhýbat, tento úkol plní na výbornou. V této náročné terénní reportáži (https://wave.rozhlas.cz/jazyk-hluboce-ovlivnuje-nase-mysleni-a-pohled-na-svet-rika-lingvistka-anna-8075275) vyzpovídali řadu náhodných lidí "z ulice" na téma, co si myslí o přechylování a výsledky jsou jednoznačné: Většina náhodně vybraných chodců je proti. A je nepochybně jen náhoda, že většina oněch chodců - a vlastně všichni, kdo jsou proti přechylování - je, nebo donedávna byla studenty FAMU, a aktivně se hlásí k nové levici...

Autor: Tomáš Straka, Praha, ČR, 15.9.2019

Zdroj: