29. zář, 2019

NÁZOR ČTENÁŘE: Jste moderní levičák?

Existuje mnoho různých politických orientací. Nejhlasitější politickou skupinou dneška je takzvaná liberální levice...
 
Je bezpochyby výhodné do ní patřit, v lepší společnosti začíná být zvolna nepřípustné přihlásit se k pravicovému smýšlení, není-li zároveň progresivně-liberální, nebo ke konzervativnímu smýšlení vůbec. Nejlepší je ovšem být přímo progresivní liberální levičák. A jste jím? To vám ukáže náš test. Budete konfrontováni s různými tvrzeními, se kterými můžete a nemusíte souhlasit.
 
1. Julian Assange přinesl veřejnosti informace o kauzách, které by jinak byly zameteny pod
koberec. Zasluhuje Nobelovu cenu za mír. Tommy Robinson rovněž přinesl veřejnosti informace o kauzách, které by jinak byly zameteny pod koberec. Zasluhuje zavřít, až zčerná.
Souhlas s oběma tvrzeními – 2 body
Souhlas pouze s druhým tvrzením – 1 bod
Souhlas pouze s prvním tvrzením – 0 bodů
Úplný nesouhlas - -1 bod
 
2. Názory, s nimiž souhlasím, jsou samostatné názory inteligentních lidí, i pokud se prokáže, že je platí George Soros. Názory, s nimiž nesouhlasím, jsou Putinova propaganda psaná ruskými trolly, i pokud se prokáže, že jejich pisatel nikdy nedostal od Kremlu ani jeden pokyn a ani jeden rubl.
Souhlas – 2 body
Souhlas s jedním nebo druhým tvrzením – 1 bod
Nesouhlas - 0 bodů
 
3. Nejsem rasista, věřím, že lidé všech barev mají stejnou hodnotu. Jen ti bílí jsou horší.
Úplný souhlas – 2 body
Souhlas pouze s první větou – 0 bodů
Úplný nesouhlas - -2 body
 
4. Nejsem sexista, veřím, že ženy jsou stejně hodnotné jako muži. Proto ženy potřebují být
zvýhodňovány. Ne, existuje více než dvě pohlaví, a zvýhodnění si zaslouží všichni kromě mužů – 3 body
Souhlasím – 2 body
Souhlasím pouze s první větou – 1 bod
Souhlasím pouze s druhou větou – 0 bodů
Úplný nesouhlas - -2 body
 
5. Znásilnění je těžký zločin, který by měl být tvrdě trestán. Není třeba použít násilí, aby došlo ke znásilnění. Znásilněním je cokoli, co žena za znásilnění považuje.
Plný souhlas – 3 body
Souhlas s prvními dvěma větami – 2 body
Souhlas pouze s první větou – 0 bodů
Zcela nesouhlasím - -2 body
 
6. Základem euroamerické civilizace je oddělení církve od státu. Díky němu je možné dělat si
legraci z náboženství, nebo náboženství veřejně kritizovat. Kromě judaismu. A kromě islámu.
Zcela souhlasím – 2 body
Islám bych nekritizoval, judaismus ano – 1 bod
Kritizoval bych všechna náboženství bez rozdílu – 0 bodů
Nekritizoval bych žádné náboženství – 0 bodů
Islám bych kritizoval, judaismus ne – -1 bod
 
7. Jestliže člověk spáchá zločin pod vlivem náboženství, měl by být souzen mírněji.
Ano, jde-li o islám – 3 body
Ano – 2 body
Ne – 0 bodů
Ne, měl by dostat tvrdší trest bez ohledu na náboženství - -1 bod
Ne, pokud je muslim, měl by dostat tvrdší trest - -3 body
 
8. Věřící zločinci nebo zločinci z řad imigrantů by měli být souzeni v kontextu kultury, v níž
vyrůstali, namísto kultury, v níž zločin spáchali.
Ano – 2 body
Ne, zákon platí pro všechny – 0 bodů
 
9. Neexistuje rozdíl mezi válečným uprchlíkem a ekonomickým migrantem.
Souhlasím – 2 body
Rozdíl existuje, ale je třeba pomáhat oběma skupinám – 1 bod
Rozdíl existuje, a je třeba pomáhat pouze válečným uprchlíkům – 0 bodů
Rozdíl mě nezajímá, pomáhat nechci ani jedněm - -2 body
 
10. Konzervativně smýšlející lidé jsou pro budoucnost světa horšími nepřáteli, než neonacisté.
Souhlasím – 3 body
Nevidím rozdíl mezi těmito dvěma skupinami – 2 body
S konzervativci nesouhlasím, ale fašisté jsou nebezpečnější – 1 bod
Konzervativní názory jsou platnou součástí diskuse – 0 bodů
Sám jsem konzervativec - -1 bod
Sám jsem neonacista - -3 body
 
11. Jestliže nějaký produkt či službu považuji za amorální, neekologický nebo jinak potenciálně škodlivý...
...chci to zakázat – 2 body
...chci to regulovat zákonem a vysoce zdanit – 1 bod
...nebudu si to kupovat – 0 bodů
 
12. Změna klimatu je závážný problém. Důležitou součástí jeho řešení je zvýšit stávající daně a
zavést nové.
Souhlas – 2 body
Souhlas pouze s první větou – 0 bodů
Nesouhlas – -2 body
 
13. Namísto starých profesorů, kteří chodí učit na univerzitu, je vhodné naslouchat mladé dívce, která nechodí studovat na střední školu.
Souhlas – 2 body
Nesouhlas – 0 bodů
 
14. Je důležitější „stávkovat za klima“, než pro klima reálně něco udělat.
Souhlas – 3 body
Stávky jsou stejně důležité, jako reálná činnost – 2 body
Reálná činnost je důležitější, ale stávky jsou taky potřeba – 1 bod
Reálná činnost je důležitá, stávky jsou úplně k ničemu – 0 bodů
Klima není potřeba řešit - -2 body
 
15. Je špatné upozorňovat na rizika, která Evropě přináší neřízená migrace lidí z Afriky, protože vyvoláváním strachu se problém nevyřeší. Zároveň je bytostně nutné vyvolávat strach z klimatické změny, protože bez upozorňování na rizika, která tato změna přináší, se ten problém nevyřeší.
Souhlasím – 2 body
Nesouhlasím, situace jsou podobné – 0 bodů
Nesouhlasím, uprchlíci jsou problém, klima není - -2 body
Vyhodnocení:
>30 bodů: Gratulujeme! Jste skutečný levicový liberál moderního střihu! Před logikou dáváte
přednost emocím, názorové oponenty považujete za vtělení všeho zla, a dobrý úmysl je pro vás
důležitější, než dobrý výsledek. Konečně, pokud se dočkáte toho, jak nějaký váš dobrý úmysl
způsobí víc škody než užitku, jistě dokážete najít někoho, na koho půjde svalit vinu za nezdar.
21-30 bodů: Zjevně vám to politicky myslí, ale máte ještě mezery. Jste-li konfrontováni se zjevným nesmyslem, míváte tendenci si všimnout, že jde o nesmysl a nejásáte tak nadšeně, jak se sluší a patří. Přesto i vy se svými názory budete v tzv. lepší společnosti jistě excelovat.
11-20 bodů: Příliš přemýšlíte a málo se necháváte unést emocemi. Pravděpodobně jste příliš
vzdělaní, nebo máte několik vyhraněných názorů, vybočujících z kánonu moderní doby. A nebo
zkrátka nejste v nitru přesvědčenými levičáky. Váš úspěch bude záviset na tom, komu dáte své
politické smýšlení najevo, a komu ne. Zkrátka, jestli se dokážete držet v pozadí, jestli dokážete dostatečně věrohodně předstírat, nebo jestli vás angažovanější kolegové časem označí za zrádce a nepřítele.
0-10 bodů: Ajaj. Vždyť vy snad nejste levicový liberál, dost možná ani levičák jako takový. Jistě, třeba se na něčem s levicí shodnete, ale v nitru vás to táhne spíš ke konzervativismu. A to je zlé, to je moc zlé. Konzervativce považuje nová levice za nejhorší nepřátele, protože kromě emotivních výkřiků obvykle zvládají vést diskusi i pomocí logických argumentů, často dokonce podložených ověřenými fakty. A logických argumentů se nová levice bojí jako čert kříže a snaží se je umlčet za každou cenu. Na druhou stranu, pravděpodobně máte celkem umírněné názory, a pokud je mezi nimi i nějaký extrémnější, není ve vás zakořeněn tak hluboce, aby vám bránil v normálním životu, dokud budete držet hubu a krok.
-10-0 bodů: Vy nebudete levičák, a test jste si dělal pro zábavu. Vaše názory jsou rozhodně
pravicové, a dost z nich je v moderním eko-levicovém diskursu nepohodlných. Pravděpodobně už jste kvůli nim několikrát narazili... a pokud se nenaučíte je držet na uzdě, zaděláváte si na problémy do budoucna.
<-10 bodů: Pane, vy jste magor. Kromě evidentního pravičáctví s úkroky do extrémismu to taky dost pravděpodobně nemáte v hlavě tak úplně v pořádku – a ještě se nestydíte to dát najevo. Berte tedy tenhle test jako varování před problémy, které by vás mohly čekat
 
Autor: Tomáš Straka, Praha, ČR, 29.9.2019