DĚJINY OKEM ALTRIGHT

25. zář, 2019

Autor: TGM, Praha, ČR, 25.9.2019 Zdroj: Twitter

14. srp, 2019

Úpadek a morální kolaps labouristů...

V roce 1950 labouristé oslabují a v roce 1951 se vrací na scénu Churchill. Až do voleb 1964 labouristé oslabují. Tehdy nastupuje první sociálně liberální labouristický premiér, Harold Wilson. Legalizuje homosexualitu, rozšiřuje právo na potrat, omezuje cenzuru, ale na druhou stranu zavádí omezení pro imigraci. V roce 1968, ale rozšiřuje v rámci „Race Relations Act 1968“ práva imigrantů. Roku 1970 prosazuje rovnostářství v platech mezi ženami a muži. Británie v této době zažívá socioekonomický boom, kdy plíživá sociální liberalizace je ovšem zastírána masivním růstem příjmů, osobního vlastnictví a konzumního zboží. Zároveň, protlačoval Velkou Británii do Evropského společenství, které se později stalo Evropskou unií.
 
Po plichtě v roce 1970 odchází Wilson do ústraní a vrací se v roce 1974. Navzdory sociálním reformám, anebo díky nim, v roce 1975 dosáhla nezaměstnanost v Británii 1,000,000 nezaměstnaných. Ze zdravotních důvodů, kdy se u něho začal projevovat počínající Alzheimer, Wilson rezignoval v roce 1976 na vládní funkce. Pozici převzal James Callaghan, který byl nucen obratem požádat MMF o půjčku 4 miliard dolarů, protože Británie bankrotovala. Inflace dosahovala 20%, a teprve po roce 1978 se jí podařilo srazit pod 10%, ale nezaměstnanost už byla 1,5 miliónu. Callaghan padl v zimě 1978/1979, kdy byla Británie rozvrácena masivní generální stávkou různých profesí, mrazy, nedostatečným zásobováním a ekonomickou krizí. Neúspěšně vyjednával s generální radou Odborového kongresu a stávka pokračovala. Jako první začala stávka kamioňáků. Přidala se stávka hrobníků a popelářů. Všichni požadovali vyšší platy, na které nebyly peníze. Stávka nakonec skončila, ale smetla labouristy.
 
Volby 1979, 1983 i 1987 vyhráli konzervativci vedení Železnou lady Margaret Thatcherovou. V době jejího působení labouristé podpořili generální stávku hornictva v letech 1983, až 1984, která byla infiltrována agenty KGB. Sovětský svaz podporoval tuto stávku, která paralyzovala těžební průmysl a těžbu uhlí ve Velké Británii, aby následně mohl prodávat do Velké Británie svoje uhlí.
 
Zlom nastává v roce 1997, kdy labouristé drtivě vyhrávají volby pod vedením Tonyho Blaira. Získávají 43,2% a 418 poslanců. Nikdy předtím nezažili takovou podporu, která pramení především z Blairova charismatu a aktivního vystupování a výborného PR. Tony Blair posouvá Labour Party od starého a dělnického socialismu k novému, liberálnímu a multikulturnímu neomarxismu. Podporuje válečné akce v zahraničí, včetně bombardování Kosova. Blair dokonce, i ve srovnání s Billem Clintonem, patřil k nejextrémnějším protijugoslávským politikům, když žádal vojenskou invazi do Jugoslávie a nařídil mobilizaci 50,000 britských vojáků k přípravě invaze. Roku 2003 málem rozštěpil stranu, když podporoval válku v Iráku, proti které se postavilo 139 labouristických poslanců.
 
Blair rozšířil pravomoci policie, dnes používané proti vlastním obyvatelům, pokračoval v útocích na odbory, zavedl národní minimální mzdu, která přilákala imigraci, pokračoval v privatizaci labouristy znárodněných podniků. Tuto privatizaci zahájili už konzervativci, ale Blair jí nezastavil.
 
V červnu 1997 prosadil zákon, který imigrantům ulehčil přitáhnout ze zahraničí své rodiny, deklaroval podporu multikulturalismu, a během celého svého působení se nesnažil omezit imigraci. Naopak, on jí naplno otevřel dveře. V otázce Brexitu bojuje za setrvání v Evropské unii a je horlivým eurohujerem.
 
V roce 2007 opustil vedení Labour Party a na jeho místo nastoupil necharismatických Gordon Brown. V této době už je labouristická strana, čím dál tím více infiltrována neomarxismem a proimigračními frakcemi. Ve volbách 2010 jsou labouristé poraženi, končíce na druhém místě za Cameronem a jeho konzervativci. Pod údajně „charismatickým“ a „moderním“ Edem Milibandem porážky pokračují. Roku 2016 podporují labouristé setrvání v EU, ale už po volební porážce 2015 dochází k další změně uvnitř Labour Party.
 
Stranu převezme Jeremy Corbyn, předchůdce amerického Bernie Sanderse, představitel extrémně levicové a liberální formace uvnitř Labour Party. Ve stranických volbách, s 59%, drtivě porazil všechny své protikandidáty. Pod jeho vedením se Labour Party přiklonila k antisemitismu, ještě hlubšímu multikulturalismu, podpoře palestinských Arabů a jiným liberálním tématům. Ekonomicky je blíže starým socialistům, ale politicky, zejména v otázce multikulturalismu a sociálně liberální politiky, jednoznačně liberálním Blairovcům.
 
Corbynův antisemitismus by vydal na vlastní článek, takže jen pár bodů. Corbyn se nijak neštítil chválit Hamás a Hizballáh, které označil za své „přátele“. Roku 2011 se dokonce jako jeden z 23 poslanců, pokusil iniciovat přejmenování „Památného dne holokaustu“ na „Památný den genocidy“. Absurdní obhajobu předložil, když se přihlásil k účasti na akci organizace Jewdas, židovské antisemitské–„antisionistické“ levicové organizace, která bojuje proti Izraeli. Průzkum ze září 2018 uspořádaný mezi britskými Židy odhalil, že 85,9% považuje Corbyna za antisemitu a téměř stejné procento britských Židů kritizuje toleranci labouristů vůči antisemitismu.
 
Právě pod jeho vedením labouristé podpořili setrvání Velké Británie v EU, přestože i část labouristických voličů hlasovala pro odchod. Z počátku se zdálo, že na tom, zejména díky slabosti a neschopnosti „želatinové lady“ Mayové, labouristé uspějí. Vždyť ve volbách 2017 posílili, ale jejich zatvrzelý vzdor vůči naplnění přání britského lidu je v posledních evropských volbách oslabil. Labouristé přišli o 10% hlasů v Evropském parlamentu a poslední předvolební průzkumy ve Velké Británii jim přisuzují 20-25% hlasů oproti 40% z roku 2017.
 
Úpadek labouristů nastal i v členské základně. Ta klesla z 1 miliónu v roce 1952 na 400,000 v roce 1996 a na 200,000 v roce 2016. Částečné oživení nastalo díky Corbynově postojům a různých, ze zahraničí sponzorovaných antisemitů, na svoji stranu.
 
Nicméně, labouristická strana už je minulostí. Je labouristická jen svým jménem, ale fakticky je multikulturní, liberální, neomarxistická, proti národu i proti dělníkům.
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 14.8.2019
8. srp, 2019

Počátek labouristů...

Ve volbách 1900, Výbor labouristických zástupců získává jen minimum poslanců (dva). Volby v roce 1906 přináší prudký vzestup na 29 poslanců, získaných zejména na úkor konzervativců a liberálních unionistů. Do roku 1923 labouristé drtivě posilují, až se stávají druhou nejsilnější stranu s 191 poslanci. O rok později, v důsledku kauzy známé jako „Zinověvův dopis“, kdy byla Labour Party nařčena, že chce nastolit v Británii sovětský komunismus, labouristé ztratili 40 poslanců, ale ve volbách 1929 na celé čáře zvítězí, a přestože, že už v roce 1924 vedli britskou vládu, až nyní je to na plné volební období. V tom prvním padla vláda po jedenácti měsících.
 
S podporou liberálů, labouristé omezují pracovní dobu pro horníky, provádí zemědělské reformy, masivní výstavbu domů a zničení slumů. Provádí reformy podpory v nezaměstnanosti, zaměstnaneckého pojištění, zvyšují vdovecké a starobní důchody, zvyšují pravomoci místních a regionálních rad, investují dva milióny do rozvoje nejchudších částí venkova, zvyšují výdaje na školství, zdravotnictví, snižují počet administrativně nelegálních škol a zavádí všeobecné pojištění.
 
V důsledku Velké hospodářské krize, krize kolem zlatého standardu a dalších problémů, se vláda rozpadá a je nahrazena „Národní vládou“ složenou ze všech hlavních stran, kromě labouristů. V nové „Národní vládě“ jsou konzervativci, liberálové, národní liberálové a odštěpená frakce labouristů, národní labouristé.
 
Toto je první krize labouristů, protože kromě pádů vlády, dojde i k rozštěpení, kdy premiér Ramsay MacDonald, první labouristický premiér, roztrhne stranu a založí výše uvedené národní labouristy. Ve volbách drtivě prohrává, stejně jako hlavní labouristická strana a vyhrávají konzervativci. Zůstávají, ale na druhém místě a stranu přebírá Clement Attlee, který jí obrodí. Volby 1935 jsou poslední volby, až do roku 1945, z důvodu války.
 
Po nástupu Winstona Churchilla a konci éry appeasementu a zoufalého Chamberlaina, Churchill ustanovuje novou národní vládu se zastoupením všech stran. Churchill je, ale navzdory veškerému úsilí a sebeobětování, všem svým úspěchům a vítězstvím nad nacismem, ve volbách 1945 poražen a premiérem se stává labourista Attlee, který se taky jako reprezentant Velké Británie účastní Postupimských jednání. Tohle je doba, kdy jsou labouristé na vrcholu svých sil. Získali skoro 12 miliónů hlasů a 393 poslanců.
 
Za Attleeho působení získá Velká Británie jaderné zbraně, reformuje hornická práva, reformuje zdravotnictví a pojištění, znárodňuje britské banky a leteckou dopravu. Tato první vlna znárodňování je navázána druhou, kdy znárodní doly, ocelárny, železnice, energetiku, a téměř pětina britského hospodářství je znárodněna. Navzdory tomu ekonomika roste o 3%, příjmy obyvatel o 10% ročně, a růst je celkově lepší, než v USA. V zahraniční politice se Attlee staví na stranu USA a podporuje Marshallův plán. V červenci 1949, Attlee proti stávkujícím komunistům nasadí 13 tisíc vojáků.
 
Na druhou stranu, byl to Attlee, kdo nastartoval ničivý proces dekolonizace Britského impéria. V roce 1947 umožnil nezávislost Indie a Pákistánu, a byla to právě jeho vláda, která v roce 1948 dodávala zbraně, munici a vojenské poradce arabským armádám útočícím na Izrael.
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 8.8.2019
6. srp, 2019

Labour Party – konec velkého symbolu...

Historické pozadí
 
Velká Británie byla průkopníkem moderního kapitalismu, průmyslové revoluce, revoluce v ekonomických i společenských vztazích, a zároveň byla jednou z prvních bašt socialismu a boje za sociální spravedlnost.
 
Počátek socialismu v Británii se datuje ke svatému Thomasi Moreovi a jeho dílu „Utopie“, ve které nastiňoval spravedlivou společnost. Dalším milníkem byla Anglická občanská válka a strana Levellerů, která podporovala systém porot, progresivní zdanění, zrušení monarchie, aristokracie a rozšíření volebního práva.
 
Průkopníkem socialismu v Británii byl paradoxně kapitalistický podnikatel a vlastních textilních manufaktur Robert Owen, který se postavil proti zaměstnávání dětí mladších deseti let, a místo toho financoval jejich vzdělávání. Později napsal řadu pamfletů a provolání, ze kterých vzešel britský socialismus.
 
Cechovní systém Anglie padl s průmyslovou revolucí, ale na místo cechů nastoupili odborové organizace a hnutí, zpočátku nepolitizované, s konkrétními ekonomickými cíli. Nějakou dobu existovalo utopické „hnutí rozbíječů strojů“, kteří ničili tkalcovské a jiné stroje, protože jim brali práci.
 
Chartisté žádající rovné volební právo pro muže starší 21 let a různé sociální reformy, získali v roce 1838 přes 3 milióny podpisů, a jsou považováni za součást socialistického a demokratického hnutí a za počátek britského dělnického hnutí.
 
Tvůrci komunismu, Němci Marx a Engels, se po vyhnání z Německa usídlili v Anglii, kde Engels, syn továrníka, napsal text „Podmínky dělnické třídy v Anglii“, která kritizovala sociální a ekonomické postavení dělnictva. Navzdory popularitě tohoto textu se jejich organizace, Liga komunistů, ustavila jen jako velice okrajová formace v rámci dělnického hnutí.
 
Dva další zlomové body jsou roky 1885 a 1893. V prvním zmíněném vzniká první britská labouristická strana – Labouristická strana Skotska. V druhém vzniká Nezávislá labouristická strana, ze které vzejde dodnes existující Labour Party. Labouristé mají svůj základ v britských Liberálech. Paradoxní je, že největší pokroky v sociálním, ekonomickém a legálním postavení dělnictva v Británii proběhli nikoliv za labouristů, ale za konzervativního premiéra Disraeliho.
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 6.8.2019
2. srp, 2019
Vzestup, pád a zánik sociální demokracie: Poslední dějství a řada restartů...
 
A právě na slabosti ČSSD a zkorumpovanosti „pravicových“ stran zažívá v roce 2013, i díky Miloši Zemanovi, výrazný vzestup ANO. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013, ještě ČSSD ustojí s odřenýma ušima v podobě 20% hlasů a s ANO těsně za zády, ale pak už je to jen horší. Slabý Sobotka, který si nedokáže zjednat pořádek ve své strany, ambiciózní a charismatický Babiš, který velmi prozřetelně odvrhl velkoměstské liberální voličstvo a začal získávat podporu u bývalých sociálních demokratů, v malých městech a na vesnicích, president Zeman, který se chtěl Sobotkovi a dalším pomstít za zradu z roku 2003, to všechno vede ČSSD k ničivým porážkám.
 
Ztrácí poslance v Evropském parlamentu. Propadá se ze 7 na 4 poslance, a většinu podpory má nejspíše jen díky Janu Kellerovi. ČSSD i komunisté ztrácí ve prospěch Babiše a prohrávají v krajských volbách 2016. ČSSD přichází o 80 krajských zastupitelů a končí na 125. V souběžných senátních volbách ztrácí 10 senátorů. Pod vlivem Jiřího Dienstibera a Sobotky se ČSSD snaží přiblížit, co nejvíce k liberálnímu voličstvu, k té části voličské základny, která už je rozebrána TOP09, ODS a různými liberálními pidipartajemi, zatímco komunisté si drží své venkovské pozice a velký segment voličů ČSSD získává ANO.
 
Andrej Babiš celou situaci a stav věcí postaví do roviny – co úspěch, to Andrej Babiš, co neúspěch, to Bohuslav Sobotka a ČSSD. A umírající ČSSD to nedokáže nijak zvrátit. Nemá k tomu odvahu, ani autoritu. Je eunuchem.
 
Volby 2017 jsou další porážkou a definitivním potvrzením „třetí“ krize ČSSD. Slabý Sobotka končí, na jeho místo nastupuje, ještě slabší a ještě liberálnější Hamáček. ČSSD ztrácí 35 poslanců a končí na 6. místě s 15 poslanci. ČSSD získává 368 tisíc hlasů (pro srovnání – 1998 – skoro dva milióny hlasů). Podle červnových předvolebních odhadů má ČSSD preference okolo 5-6%.
 
Faktická podpora ČSSD pro Jiřího Drahoše v prezidentských volbách 2018 ještě víc oslabuje její jednotu a popularitu. V zastupitelských volbách 2018 ztrácí ČSSD více, než polovinu zastupitelů. Hamáček vyhlašuje první restart ČSSD, že se ČSSD odráží ode dna a připravuje na evropské volby. V evropských volbách 2019 ČSSD poprvé za celou dobu členství v EU, ztrácí všechny poslance a končí na 9. místě s 93 tisíci hlasů. Hamáček vyhlašuje druhý restart ČSSD, že se ČSSD odráží ode dna a připravuje na krajské volby, kde se ČSSD sama upozadí ve prospěch lokálních hnutí, se kterými bude kandidovat.
 
Veškeré skutečně upřímné a slušné pokusy starých sociálních demokratů, konzervativních vlastenců jako je Jaroslav Foldyna a spol., zvrátit tento tragický a bolestivý vývoj, se setkávají jen s nenávistí, štvavými útoky masmédií a liberálních lobbistů. Éra sociální demokracie je u konce.
 
Nyní je opět ve vládě, ale tentokrát to není vláda Bohuslava Sobotky, ale Andreje Babiše. V rámci této vlády dosadila do pozice ministra zahraničních věcí asi vůbec nejhoršího možného politika, který nejspíše překonal i Karla Schwarzenberga, a to Tomáše Petříčka, který podporuje palestinské Araby, ignoruje české zájmy v zahraničí, ignoruje banderovskou propagandu na Ukrajině a tlačí nás, co nejvíce do EU. Ve stejnou chvíli ČSSD svrhává svého nejpopulárnějšího ministra Staňka. Pokud budou v tomhle stylu pokračovat, po krajských volbách zažijeme třetí restart, třetí odražení ode dna a v ČSSD zůstane jen Hamáček, Petříček a jim podobní liberálové.
 
Určitě jsem nevyjmenoval všechno důležité a podstatné. To by ten článek byl ještě mnohem delší, ale vlastně to ani nejde. Jen vidíme to, že státotvorná strana, která měla několikamiliónový elektorát a držela si neustále jedno ze dvou vedoucích míst, je dnes v troskách.
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 2.8.2019