LICHTENŠTEJNSKO

24. úno, 2019

V malém knížectví Lichtenštejnském se právě konala schůzka tzv. neformální "Rýnské 5", která je obdobou naší V4...

 

Skupina zemí, kde se mluví německy, je složená z Německa, Rakouska, Švýcarska, Lichtenštejnska a Lucemburska. Právě proběhlá schůzka se týkala bezpečnosti. Zúčastnil se jí ministr vnitra Rakouska, šéf policie ze Švýcarska a zástupce ministra vnitra Německa. Lucembursko zastoupili v jednání Lichtenštejnští politici a úředníci. Schůzka proběhla v hlavním městě knížectví Vaduzu.

 

Na programu byla různá témata, hlavně však šlo o bezpečnost

 

„Pravidelná konstruktivní výměna s kolegy z německy mluvících zemí, s ohledem na přetrvávající problémy v oblasti migrace a bezpečnosti našich zemí bylo nesmírně cenné" řekla ministryně vnitra Lichtenštejnska Dominique Hasler. Kromě toho byla podrobně diskutována témata náboženského extremismu, terorismu a počítačové kriminality. 

 

Kromě toho byl projednán současný stav a výzvy nadcházejících projektů v Schengenském prostoru. Hlavní důraz byl kladen na vstupní a výstupní systém a na návrh systému celoevropského cestovního informačního a autorizačního systému. Lichtenštejnská ministryně vnitra Dominique Hasler, následně představila projekt LieLa (metoda pro jazykovou a sociální orientaci žadatelů o azyl, pro německy mluvící země). Kurzy "LieLa" jsou v současné době nabízeny spolupracovníky ve všech německy mluvících zemích, a tato metoda vyvinutá v Lichtenštejnsku, tak aktivně přispívá žadatelům o azyl s německými jazykovými dovednostmi. Jasně tak definuje toho, kdo má schopnosti k tomu, aby mu byl azyl v německy mluvící zemi udělen a toho, kdo tyto schopnosti zcela postrádá. Tím se samozřejmě značně eliminuje výše udělení azylu, což je pro malé státy jako je Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko zásadní. Německo o tento model zatím velký zájem neprojevilo, Rakousko už jej testuje.

 

BREXIT

 

Konečným bodem diskuse byl BREXIT a jeho význam pro spolupráci v oblasti bezpečnosti a spolupráce mezi státy Schengenu a Spojeným královstvím.

 

Návštěva předsedy vlády Lichtenštejnska Adriana Haslera

 

Konečným bodem programu byla krátká návštěva předsedy vlády Adriana Haslera. Návštěva Lichtenštejnska byla zakončena degustací vín a tradičních jídel v rámci oslav 300. výročí knížectví.

 

Autor: TGM, Praha, ČR, 24.2.2019

 

Zdroj:

 

https://www.radio.li/news/artikel/vaduz-hochrangiges-treffen-in-liechtenstein/


 

 

9. pro, 2018

Lichtenštejni nebyli Němci, neměli německé občanství, za války byli neutrální a neuznali mnichovskou dohodu ani Protektorát Čechy a Morava...

Odešli i z Rakouska hned poté, co jej ke III. říši připojil Hitler jako tzv. Východní Marku. Knížectví Lichtenštejské udělovalo azyl za války uprchlíkům z nacisty obsazených zemí. Pomáhalo finančně protinacistickému odboji...

Schwarzenbergové...Tchán současného Karla Schwarzenberga se osobně podílel jako rakouský nacista, člen ilegální NSDAP v Rakousku a velitel SA jednotek, na vraždě Rakouského kancléře Engelberta Dollfusse. Rakouská i Německá větev (a nejen ony) rodu z vesela kolaborovala s nacisty a i když se dnes historici snaží seč mohou, skutečnost, že i česká větev nemá čisté svědomí je nabíledni...

Schwarzenbergům byl majetek po revoluci vrácen...Lichtenštejnům nikoliv...Přes to Lichtenštejni platí ze svého opravy památek jako je zámek v Lednici a další památky na Jižní Moravě, nebo další památky v Krnově, který jim také patřil a to ze svého...Schwarzenbergovi na to stát přispíval dotacemi...

Nehledejte spravedlnost...Lichtenštejni prostě nejsou šířitelé MultiKulti světa...taková je realita...

Lichtenštejni mají plné právo na svůj majetek. A je nešťastné, že se o něj musí soudit...

Kromě toho nejsou členem ani v EU ani v NATO...jsou neutrální...

Autor: TGM, Praha, ČR, 9.12.2018

Zdroj:

https://ekonomika.idnes.cz/lichtenstejnsko-majetek-les-benes-dekrety-cr-restituce-zaloba-mzv-1dd-/ekonomika.aspx?c=A181206_110801_ekonomika_mato


 

 

15. lis, 2017

Neformálně obnovený "Rýnský spolek", jehož členy jsou Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko. Země střední Evropy, kde se mluví německy, pokračuje ve svém programu. Tentokrát se schází vědci, s podporou vlád, aby tak kooperovali a řešili možnosti vědy v průmyslu. 

Státy střední Evropy, které mají jako hlavní jazyk německý, se začali scházet před dvěma lety v Lichtenštejnsku, od té doby se schází pravidelně. Jako hlavní téma mají spolupráci, která má udržet rozvoj germánských zemí, jejich průmysl, vědu, kulturu, sport, školství, bezpečnost atd. Jde v podstatě o takovou "germánskou V5". Spolupráce vědců je pro rozvoj nových technologií a jejich udržení zásadní. Náskok těchto zemí, oproti ostatním zemím Evropy se tak bude i nadále zvyšovat. Ekonomika těchto států je na vzestupu a tak mohou investovat do budoucnosti. Například v Lichtenštejnsku za posledních 10 let zaznamenali prudký nárůst robotizace firem. Projekt Průmysl 4.0 a digitální ekonomika, a jejich realizace v praxi tomu jen napomáhá.

Autor: TGM, Praha, ČR, 15.11.2017

zdroj:

http://www.regierung.li/de/mitteilungen/166063/?typ=news