ŠVÝCARSKO

11. čvn, 2019
Švýcarsko díky trvalému tlaku Švýcarské lidové strany (SVP), nepodepsalo dohodu s EU...
 
Federální rada vlády Švýcarska, odmítla podepsat smlouvu s EU. Švýcarský kabinet po konzultacích s obchodními spolky, odbory či místními úřady konstatoval, že je potřeba upřesnit ustanovení, která se týkají mezd, ochrany pracovníků, státních dotací a občanských práv.
 

Smlouva mezi Švýcarskem a EU má poskytnout rámec pro jednotlivé dvoustranné dohody o volném pohybu osob, letecké dopravě či obchodu se zemědělskými produkty. Švýcarsko ale poukazuje na nepřijatelné nové povinnosti vyplývající ze zapojení do unijního vnitřního trhu.

Například unijní směrnice mají být v budoucnu téměř automaticky přejímány, občané EU mají mít větší nárok na švýcarské sociální dávky a Švýcarsko musí omezit dosud povolenou ochranu své vysoké mzdové úrovně. Nejsilnější strana ve švýcarském parlamentu,  Švýcarská lidová strana (SVP), smlouvu označila za „koloniální“. A jako nejsilnější vládní strana rozhodla ji nepodepsat. Nejvíce ji vádí přístup EU k ilegální migraci. Švýcarsko už tři roky kontroluje opět svoje hranice, i když má dohodu o Schengenu.

Autor: TGM, ČTK, Praha, ČR, 11.6.2019

Zdroj: 
 
 
21. úno, 2019
Šéf Švýcarské armády Philippe Rebord, chce implementovat směrnice EU o právech držení zbraní ve švýcarské armádě. Proti tomu se zvedl odpor ve švýcarské asociaci důstojníků, která otevřeně vyzývá k demokratickému protestu proti šéfovi armády a doporučuje volit v referendu proti této myšlence.
 

Všichni občané by měli hlasovat pro "ne", říká Švýcarská asociace důstojníků. Asociace odkazuje na nátlak svého šéfa armády, který chce implementovat pokyny EU pro zbraně. Ospravedlňuje to tím, že uvádí, že Švýcarsko je jako člen Schengenského prostoru povinno přizpůsobit vlastní zákon o zbraních právu EU. Také by to znamenalo, že poloautomatické zbraně, jako jsou útočné pušky 90 a 57, budou zakázány pro jednotlivce.

 

Kluby za držení zbraní a asociace důstojníků v tiskových zprávách uvedly, že doporučují všem občanům aby 19. května, hlasovali proti nápadu na zpřísnění legislativy držení zbraní podle požadavků EU. Většina federální rady a poslanci jsou pro změnu zákona. Pouze hlavní vládní Švýcarská lidová strana (SVP) je proti a odmítá zpřísnění.

 

Ředitel armády Rebord tvrdí, že omezení právních předpisů pro zbraně, by mělo být zaměřeno pouze proti zneužívání zbraní.

 

Autor: www.blick.ch, Švýcarsko, TGM, Praha, ČR, 21.2.2019

 

Zdroj:
 
 
 

 
26. lis, 2018
Česká Televize opět lže, až se jí od huby práší tentokrát o Švýcarském referendu, které se konalo včera...
 
 "Švýcaři v referendu odmítli nadřadit ústavu mezinárodním smlouvám. Šlo hlavně o migraci"
 
Tak zní titulek na webu ČT 24. Skutečnost je klasicky jiná. Referend bylo více, a otázka "Švýcarské ústavy" nebyla ta hlavní. V této věci hlasovalo jen na 47,7 % obyvatel. Zcela ji vypustila malá města a venkov. Ten považuje "Švýcarsko ústavu" za stabilní a nepožaduje v ní žádné změny. Co se týká migrace, tam už referendum proběhlo, výsledek omezuje migraci a dává přednost občanům Švýcarska, takže toto referendum nebylo potřebné. Vyhlášeno ale být muselo, protože iniciativa, která jej chtěla, sebrala na konání referenda dostatečný počet podpisů. ČT 24 říká, že teď bude muset Švýcarská vláda přehodnotit svůj negativní postoj k přijetí Globálních paktů. Na to se dá jen napsat, že je to přání otcem myšlenky - jež nemá to s realitou Švýcarské vlády z hlediska GP co dělat.
 
Monitorování sociálního zabezpečení
 
Toto referendum bylo ve skutečnosti pro Švýcary mnohem zajímavější, pro hlasovalo 64,7 %. Ve shodě bylo 24 kantonů. Jde o zneužívání sociálního pojištění a díky novému zákonu i dohled nad tímto zneužíváním. Asi není nic překvapivého, že jde hlavně o zneužívání sociálního pojištění ze strany migrantů, kterým byl přiznán azyl, status imigranta, nebo občanství. Stává se však, že zabezpečení dostanou i ti, co na něj nemají nárok. Monitorování bude provádět policie...
 
Mediálně nejpreferovanější referendum o kravách & kozách
 
Toto referendum mělo zaručit kravám a kozám ve Švýcarsku státní příspěvek. Šlo o iniciativu Zelených. Podle nich není o švýcarské krávy a kozy dobře postaráno. Většina Švýcarů si však myslí opak a v referendu to dala jasně najevo. Šlo samozřejmě o klasický "neziskový" tunel. Ten měl zajistit financování neziskovek, které by buzerovaly za státní peníze farmáře a zemědělce. Příspěvek měl být 190 švýcarských franků na krávu a 38 švýcarských franků na kozu. To by stálo federální vládu 15 milionů švýcarských franků ročně (330 milionů Kč ročně). O ty by se pak neziskovky samozřejmě postaraly, nicméně, nevyšlo jim to.
 
Místní referenda o místních zákonech Kantonů
 
Dále proběhla také místní referenda v kantonech. V St.Gallen tak rozšíří regionální vězení v Altstättenu (kvůli komu asi?). V kantonu Uri po 600 letech voliči rozhodli o zrušení soudního okresu Urseren. Město Zurich bude mít díky voličům nový fotbalový stadion. Ve městě Thun obhájil post starosty Rafael Lanz za pronárodní Lidovce SVP...
 
Přímá demokracie prostě funguje!
 
Autor: TGM, Praha, ČR, 26.11.2018
 
Zdroj:
 
 
8. lis, 2018

Vládní SVP i FDP navrhují referendum o schválení Globálních paktů o migraci...

Vládní poslanci i ministři se o Globálních paktech vyjadřují povětšinou s tím, že pokud není nutné smlouvu podepsat, pak je lepší ji nepodepsat. Otázka migrace je citlivá a měli by o ní rozhodnout občané v referendu. Dokonce i švýcarská levice je proti Globálním paktům. Státní politická komise vyzvala Národní radu, aby smlouvu nepodepsala. 

Již 25.11.2018 se ve Švýcarsku koná referendum o sebeurčení, to má zaručit, že Švýcarská ústava je nadřazená všem mezinárodním smlouvám, tedy i migračnímu globálnímu paktu. 

Autor: TGM, Praha, ČR, 8.11.2018


 

11. čvn, 2018

Ve Švýcarsku proběhlo referendum, které rozhodně stojí za povšimnutí. Nedopadlo sice jak bychom si my, národní konzervativci a ekonomičtí nacionalisté přáli, ale kvitujeme, že se otázka, kterou se zabývalo dostala na přetřes. Šlo o otázku měnové suverenity...

Organizace s názvem Asociace pro moderní peněžnictví, začala od roku 2011 připravovat všelidové referendum a petici s cílem posílit ekonomickou suverenitu Švýcarska a omezit potenciální hrozbu dalších ekonomických a finančních krizí, které před deseti lety postihli svět. K otázce světové hospodářské krize roku 2008 se brzy vrátíme, v některém z dalších článků, protože je povinností národně konzervativních sil vypořádat se s tímto temným dědictvím oligarchického kapitalismu, ale zpět ke Švýcarsku.

Iniciativa výše uvedené asociace měla zajistit monopol Švýcarské národní banky na
vytváření elektronických peněz, které tvoří drtivou většinu oběživa. Vytváření bankovek a mincí je pod monopolem ŠNB. Elektronické peníze jsou však vytvářeny jako dluh ve prospěch komerčních bank a soukromého finančního sektoru. Tomu chtějí iniciátoři do budoucnosti předejít, respektive chtěli. Jde o tzv. bankovnictví částečných rezerv, kdy finanční rezervy jsou rozprostřeny mezi více soukromých subjektů. Neustále dochází k rozšiřování nabídky peněz, což zavdává k potenciální krizi poptávkové, kdy se větší část vkladatelů rozhodne vybrat peníze, kterých nebude dostatek, a tím se banky a fondy v systému bankovnictví částečných rezerv mohou dostat do těžké krize, včetně krachů bank. Krize bankovnictví částečných rezerv měla svůj podíl, jak na Velké hospodářské krizi roku 1929, tak na posledních hospodářských a finančních krizích, přesto nechtějí mocní oligarchové, adokonce i samotné národní banky, proti tomuto systému vystoupit.

V případě Švýcarska byl nicméně tento pokus předem ztracen. Švýcarsko je bankovní
velmocí a uvědomuje si, že zásadní reformy bankovního systému, včetně likvidace bankovnictví
částečných rezerv, by mu mohli výrazně uškodit. Plných 75% Švýcarů se tak nakonec vyslovilo proti měnové suverenitě ve prospěch ŠNB.

My tyto zásadní regulace soukromého finančního sektoru jednoznačně podporujeme a
usilujeme o ně i v České republice. Soukromé banky a pojišťovny mají být podpůrnou, nikoliv
dominantní částí ekonomiky. Mají ekonomiku ovlivňovat a pomáhat jí, nikoliv jí řídit a diktovat, jak má fungovat, a v čí prospěch existovat. Proto jsou regulace bankovnictví, jako prevence světovým finančním krizím, na místě.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 11.6.2018