10. čvn, 2018

BALKÁN NEWS: SRBSKO: Kusturica: Národní státy hynou kvůli zájmům nadnárodních korporací

Srbský filmový režisér Emir Nemanja Kusturica řekl na mezinárodní konferenci v Bělehradě v Jugoslávském kině, že kultura se hroutí, protože se hroutí národní státy a že všechny země na světě hynou, protože jsou na obtíž zájmům nadnárodních korporací...
 
Emir Nemanja Kusturica:
 
"Když hovoříme o globalizaci, musíme mluvit o dvou věcech. Jeden odkazuje na pozitivní spojení světa. Hrál jsem a ukázal své filmy ve všech částech světa a globální přístup k artefaktům z malé komunity je velký, když mají co říct, ale já mám zájem o politické zdroje vytváření podmínek pro efektivní globalizaci."
 
Známý režisér také zmínil nákupní centrum jako liberální kulturní dílo, které postihlo všechny země.
 
"Celé město se přestěhuje do nákupního centra a pohřbívá tam příznaky starého Řecka a kulturu, kterou zdědila křesťanská civilizace od svého předchůdce. Očekávám, že v nákupní centra budou brzy zahrnovat posvátná místa, lázně, že se tam bude odehrávat městská správa."
 
Zdůraznil, že je snadné zjistit, kdy začala globalizace, a vyjádřil přesvědčení, že to začalo objevem televize a rozpadem SSSR.
 
"Rádio nemělo tuto silnou propagandu. Vezmeme-li rychlost, při které nejrychlejší jezdci Čingischána přišli na břeh Dunaje, na druhé straně světa, říkali, že oni potřebovali deset dní, a informace dorazí z jednoho na druhý konec světa rychleji než vystřelená kulka. Překročí rychlost a obvykle má smrtící účinek střely ." 
 
„Všechno je složité, protože komunistická Čína má moderní zbraně, stejně jako Ruská federace avšak Napoleon-Hitler syndrom zádpadu, se vyskytuje už jen v podobě slov o humanismu.“ 
 
Kusturica řekl, že globalizace nemůže být oddělena od vojenských cílů a že existuje politická koncepce, která ničí národní kulturu a všechno ostatní.
 
"Trpěli jsme u nás bomby pro liberální demokracii, kdy tento svět nereagoval na ochranu vlastní kultury. Globalizace potřebuje nové zisky a neexistuje pro ni žádný lidský aspekt, jen technologický,."
 
Řekl, že v nedaleké historii máme příklad, že silné multikulturní prostředí lze vytvořit jen silným pořádkem, jako byl v Jugoslávii.
 
"Jugoslávie byla, podmíněně řečeno, kompaktní multikulturní prostředí, ale za to můžeme poděkovat řádu, který vytvořila. V tomto prostě Tito věděl co dělat, že lidé touží po tom, co vytváří řád, a to uměl nabídnout. „
 
On se odkazoval na postoj západních intelektuálů, že ideologie by neměla existovat, protože má kořeny ve fašismus nebo komunismu, a místo toho, že Západ používá nadideologii a dogmatickým způsobem pokrývá trh jako hlavní zdroj šíření myšlenky rovnosti mezi lidmi, které však nepřicházejí.
 
"Dnes vidíme stále více rozdílů v Evropě, lidé se cítí ohroženi a obrací se zpět ke svým národním projektům a státu jako takovému. V hlavním vysílacím čase v televizi ve Francii a Anglii atd..., posiluje učení, které je v podstatě dogmatické a slouží pro obrovské množství finančního kapitálu, který se tlačí do nových oblastí a přes národní banky drží ruku na ekonomice celého světa. „
 
Kusturica připomněl idealizovaný svět, že Hollywood nabídl v padesátých a šedesátých letech model, „náboženství bez Boha“, televize se stala nejmocnějším nástrojem v rukou elity, a upozorňuje, že film se stal bezcitným, protože dnešní autor nechce jednat s člověkem a jeho životem, ale zajímá ho jen zisk.
 
Poznamenal také, že výsledek dnešního Hollywoodu a modelu Elvis Presley reality show je, že nyní žijeme v takovémto světě, což znevažuje všechen lid a je posledním záběrem naší nicoty a ztráty sebeúcty člověka.
 
Autor: RTS.rs, Emir Nemanja Kusturica, Bělehrad, Srbsko, TGM, Praha, ČR, 10.6.2018