24. srp, 2018

BALKÁN NEWS: SRBSKO: EMIR NEMANJA KUSTURICA: Píšu román & chystám film v Číně

Píšu román, který vyjde v Číně, a pak v Evropě, a na základě té knihy natočím film...

Film jako moderní příběh, který bere v úvahu všechny významné motivy a individualitu v tomto novém století a nějakým způsobem morální přezkoumání doby, v Číně, kdy začala prosperovat se svou ekonomikou a její populační nárůst. Ta situace, kterou se snažím vytvořit, zavádí morální dilema, které bylo nalezeno v literatuře, nebo v muži, který vypadá jako lord Myškin v "Idiotovi" a Raskolnikov, který zabil lichvářku a přemýšlel, jestli má pravdu.

Všechny tyto otázky byly dnes již vyřčeny, ale najednou se staly velmi významné, protože morálka je kategorie, která se dnes světu skoro vyhýbá. Svoboda a její vnímání již nejsou předmětem výzkumu, protože všechny tyto teorie se utápí v praxi, co víme o naší minulosti, nebo z toho, co očekáváme v budoucnu. Bez takových věcí a jevů nebo konceptů, jako je morálka a svoboda, je velmi obtížné hovořit o tom, co nás zítra čeká...

Autor: Emir Nemanja Kusturica, Mečavnik, Srbsko, 24.8.2018