SRBSKO

4. lis, 2018
"Mladí lidé dnes žijí bez ideologie, nebo vzývají falešnou levici a největším bojovníkem za tuto falešnou levici (neomarxismus), je jedním z nejbohatších Američanů (Soros), je to paradoxní. Jedná se o mechanismus, který přemohl náš dnešní svět."  Emir Nemanja Kusturica
 
Autor: Emir Nemanja Kusturica, Mokra Gora, Srbsko, TGM, Praha, ČR, 4.11.2018
13. říj, 2018

Tento týden vyšla nová kniha slavného srbského a světově uznávaného filmového režiséra Emira Nemanji Kusturici, pod názvem Co bych měl dělat ? Jedná se o deníky a texty, které pokrývají období od turbulentních devadesátých let až po současnost a od pera člověka, který je již osvědčeným spisovatelem...

Jak vydavatel na svém webu uvádí:

"V této knize je všechno: emoce, osudy, drama, osobnost, myšlenky, postoje, polemika ... Každý den.

Talentovanému, inteligentnímu, vzpurnému, tvůrčímu Emiru Nemanji Kusturicovi není žádné téma příliš vzdálené ani neznámé. Každého si je vědom. Každá z nich pochází z plnokrevných příhod. Každému je stejně oddaný. S vášní. S láskou. A když píše o sarajevských občanech a jejich trampotách; a když se v Praze potýká s názory někdejších spolužáků na FAMU a raději se věnuje pražskému kulturnímu "Undergroundu"; a když je polemický s francouzskými filosofi; a se srbskými producenty komerčními; a pravoslavnými a srbskými pravoslavnými křesťany...

Kusturica je upřímný. Jemný a divoký. Sentimentální a neobvyklý.

Žijící v písmu, přesvědčivý ve vyvolávání atmosféry, sugestivní pro myšlenku, zuřivý při jednání s útočníky. Viskózní a vtipný.

Kusturica nabízí sbírku témat, nápadů a postojů.

Veškerou svoji intezitu životní začlenil do těchto hrubých, šťavnatých a hořkých textů ze svého deníku. Po více než dvě desetiletí zde praskli jeho myšlenky a pravdy. A všechno je opět živé jako včera.

Unikátní Emir Kusturica! 

Knihu lze objednat prostřednictvím webových stránek Vukotić Media a brzy bude k dispozici ve všech hlavních knihkupectvích. Kniha vyšla v srbštině.

Autor: Iskra.co, Srbsko, 13.10.2018
 
Zdroj:

http://iskra.co/kultura/sta-mi-ovo-treba-iz-stampe-izasla-nova-knjiga-emira-kusturice/


 

24. srp, 2018

Píšu román, který vyjde v Číně, a pak v Evropě, a na základě té knihy natočím film...

Film jako moderní příběh, který bere v úvahu všechny významné motivy a individualitu v tomto novém století a nějakým způsobem morální přezkoumání doby, v Číně, kdy začala prosperovat se svou ekonomikou a její populační nárůst. Ta situace, kterou se snažím vytvořit, zavádí morální dilema, které bylo nalezeno v literatuře, nebo v muži, který vypadá jako lord Myškin v "Idiotovi" a Raskolnikov, který zabil lichvářku a přemýšlel, jestli má pravdu.

Všechny tyto otázky byly dnes již vyřčeny, ale najednou se staly velmi významné, protože morálka je kategorie, která se dnes světu skoro vyhýbá. Svoboda a její vnímání již nejsou předmětem výzkumu, protože všechny tyto teorie se utápí v praxi, co víme o naší minulosti, nebo z toho, co očekáváme v budoucnu. Bez takových věcí a jevů nebo konceptů, jako je morálka a svoboda, je velmi obtížné hovořit o tom, co nás zítra čeká...

Autor: Emir Nemanja Kusturica, Mečavnik, Srbsko, 24.8.2018


 

19. čvc, 2018

Věhlasný srbský režisér Emir Kusturica v rozhovoru pro RT uvedl, že si dokáže představit scénář, při kterém se západní Evropa nebo Spojené státy pokusí o invazi do Ruska, tak jak to svého času učinili Napoleon a Hitler. Podle něj však ani tento pokus ovládnout Rusko neuspěje. Místo toho dojde ke sjednocení Eurasie. Informuje světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes (Russia Today)...

„Západní Evropa nebo Amerika se mohou pokusit o to samé co Napoleon,“ řekl Kusturica, když mluvil o vztazích mezi Západem a Ruskem. „Napoleon šel do Ruska se 600 tisícem vojáků, ale vrátil se s 30 tisíci. Hitler byl taky poražen,“ uvedl. Na druhou stanu ale věří, že během pěti let se lidé na celém eurasijském kontinentě spojí a jejich život bude mnohem lepší, ale pouze za podmínky, že nebude velká válka.

„Nakonec může dojít, když už ne k politickému, tak jistě k ekonomickému sjednocení eurasijského kontinentu… Je to nevyhnutelné,“ řekl. Západ a Východ budou společně vyrábět zboží v rámci sjednocené Eurasie.

 Jsme svědky krachu Evropské unie

„Umělý svět“, vykonstruovaný „evropskou elitou, degeneruje“, řekl Kusturica. „Máme Německo, které je na špici ekonomického úspěchu, ale máme migrační krizi, která byla importována zvenku,“ domnívá se režisér a poznamenává, že i on sám se považuje do jisté míry za migranta a proti migraci samotné nic nemá.

Podle něj však současná migrační krize byla vytvořena uměle, aby došlo ke zničení národních států. Na adresu migrantů řekl: „Mají zničit Evropu a zaměnit krev Evropy, abychom neměli národní státy, ale regiony, ve kterých náboženství a kultura nebudou důležité?“ klade si otázku Kusturica.

Svět je podle něj nyní svědkem krachu Evropy, kdy měl na mysli projekt Evropské unie. Dále tvrdí, že politické elity vytvářejí krize na Blízkém východě, rozpoutávají války a ponoukají migrační vlny přímo do Evropy. „Ti, kteří jsou zodpovědní za tuto degradaci, pouze podněcují války a otevírají dveře chaosu,“ řekl Kusturica.

Autor: Emir Nemanja Kusturica, Srbsko, RT, TGM, Praha, 19.7.2018

Zdroj:

https://www.rt.com/news/433489-emir-kusturica-interview-rt/

https://cz.sputniknews.com/svet/201807177732372-kusturica-evropa-usa-rusko-valka/


 

 

10. čvn, 2018
Srbský filmový režisér Emir Nemanja Kusturica řekl na mezinárodní konferenci v Bělehradě v Jugoslávském kině, že kultura se hroutí, protože se hroutí národní státy a že všechny země na světě hynou, protože jsou na obtíž zájmům nadnárodních korporací...
 
Emir Nemanja Kusturica:
 
"Když hovoříme o globalizaci, musíme mluvit o dvou věcech. Jeden odkazuje na pozitivní spojení světa. Hrál jsem a ukázal své filmy ve všech částech světa a globální přístup k artefaktům z malé komunity je velký, když mají co říct, ale já mám zájem o politické zdroje vytváření podmínek pro efektivní globalizaci."
 
Známý režisér také zmínil nákupní centrum jako liberální kulturní dílo, které postihlo všechny země.
 
"Celé město se přestěhuje do nákupního centra a pohřbívá tam příznaky starého Řecka a kulturu, kterou zdědila křesťanská civilizace od svého předchůdce. Očekávám, že v nákupní centra budou brzy zahrnovat posvátná místa, lázně, že se tam bude odehrávat městská správa."
 
Zdůraznil, že je snadné zjistit, kdy začala globalizace, a vyjádřil přesvědčení, že to začalo objevem televize a rozpadem SSSR.
 
"Rádio nemělo tuto silnou propagandu. Vezmeme-li rychlost, při které nejrychlejší jezdci Čingischána přišli na břeh Dunaje, na druhé straně světa, říkali, že oni potřebovali deset dní, a informace dorazí z jednoho na druhý konec světa rychleji než vystřelená kulka. Překročí rychlost a obvykle má smrtící účinek střely ." 
 
„Všechno je složité, protože komunistická Čína má moderní zbraně, stejně jako Ruská federace avšak Napoleon-Hitler syndrom zádpadu, se vyskytuje už jen v podobě slov o humanismu.“ 
 
Kusturica řekl, že globalizace nemůže být oddělena od vojenských cílů a že existuje politická koncepce, která ničí národní kulturu a všechno ostatní.
 
"Trpěli jsme u nás bomby pro liberální demokracii, kdy tento svět nereagoval na ochranu vlastní kultury. Globalizace potřebuje nové zisky a neexistuje pro ni žádný lidský aspekt, jen technologický,."
 
Řekl, že v nedaleké historii máme příklad, že silné multikulturní prostředí lze vytvořit jen silným pořádkem, jako byl v Jugoslávii.
 
"Jugoslávie byla, podmíněně řečeno, kompaktní multikulturní prostředí, ale za to můžeme poděkovat řádu, který vytvořila. V tomto prostě Tito věděl co dělat, že lidé touží po tom, co vytváří řád, a to uměl nabídnout. „
 
On se odkazoval na postoj západních intelektuálů, že ideologie by neměla existovat, protože má kořeny ve fašismus nebo komunismu, a místo toho, že Západ používá nadideologii a dogmatickým způsobem pokrývá trh jako hlavní zdroj šíření myšlenky rovnosti mezi lidmi, které však nepřicházejí.
 
"Dnes vidíme stále více rozdílů v Evropě, lidé se cítí ohroženi a obrací se zpět ke svým národním projektům a státu jako takovému. V hlavním vysílacím čase v televizi ve Francii a Anglii atd..., posiluje učení, které je v podstatě dogmatické a slouží pro obrovské množství finančního kapitálu, který se tlačí do nových oblastí a přes národní banky drží ruku na ekonomice celého světa. „
 
Kusturica připomněl idealizovaný svět, že Hollywood nabídl v padesátých a šedesátých letech model, „náboženství bez Boha“, televize se stala nejmocnějším nástrojem v rukou elity, a upozorňuje, že film se stal bezcitným, protože dnešní autor nechce jednat s člověkem a jeho životem, ale zajímá ho jen zisk.
 
Poznamenal také, že výsledek dnešního Hollywoodu a modelu Elvis Presley reality show je, že nyní žijeme v takovémto světě, což znevažuje všechen lid a je posledním záběrem naší nicoty a ztráty sebeúcty člověka.
 
Autor: RTS.rs, Emir Nemanja Kusturica, Bělehrad, Srbsko, TGM, Praha, ČR, 10.6.2018