POLSKO

8. úno, 2018

Kauza Německého koncentračního tábora Auschwitz...

Jak jistě víte, patřím mezi velké zastánce Státu Izrael, nicméně nyní jsem se já sám dostal do rozepře s postojem tohoto státu. Jde o polský zákon o Osvětimi. Polský sejm přijal zákon, který jasně určuje a vymezuje historická fakta proti proti-polskému revizionismu. Liberální levičáci a taky omluvači německých zvěrstev a masových zločinů se snaží na mnoha místech shodit vinu za holocaust na jiné státy a národy. Snaží se tak vetřít do přízně Čtvrté říše. Ostatně zažíváme to i u nás v Čechách, kde dnešní čeští proněmečtí kolaboranti obviňují z řady zločinů páchaných Němci právě Čechy a své české předchůdce. Polsko, ale řeklo dost. Rozhodlo se zakázat neblaze proslulí termín „polské tábory smrti“, který se objevoval v souvislosti s koncentračními tábory na území Polska.

Jakkoliv jsem absolutním zastáncem svobody slova a taky zastáncem Státu Izraele, zde se musím postavit na stranu Polska, protože toto je součást polského boje za ochranu své minulosti a své identity proti lžím proněmeckých kolaborantů. V posledních letech dochází k systematickému smazávání viny nacistů a Německa, bagatelizují se zločiny Němců a zveličují se zločiny, některých kolaborantů, vina se připisuje jiným státům a národům, aby se zapomnělo, že to bylo právě Německo, které zavraždilo milióny lidí a rozpoutalo válku, na jejímž konci bylo 70 miliónů mrtvých.

Odmítáme tvrzení Státu Izrael, že zákon, který zakazuje spojování polského národa s tábory smrti je antisemitský. Není antisemitský, je historický a relevantní. Nepopíráme, že v okupovaných státech docházelo k zvěrstvům páchaným i kolaboranty, zejména na Ukrajině, o které se ovšem dnes z politických důvodů mlčí, ale zároveň říkáme, že ve všech ohledech je vina jednoznačně na Německu, které bylo společně se svými islámskými spojenci (nejvyšším muftím) prapůvodním iniciátorem konečného řešení židovské otázky. Byl to Adolf Eichmann, Reinhard Heydrich a další, kteří se sešli ve Wannsee, aby dojednali a organizovali největší etnickou čistku v historii. Žádní Poláci, ani Češi u toho nebyli. Naopak, polský lid bez okolků likvidoval proněmecké kolaboranty a zachránil desítky tisíc Židů před smrtí. Poláci tvoří největší segment „Spravedlivých mezi národy“, jak se označují lidé, kteří aktivně bojovali proti holocaustu a zachraňovali Židy.

Žádáme, proto Stát Izrael, aby neoznačoval tento zákon za antisemitský, protože antisemitským není. Jde o ochranu polského národa a národní identity a historie proti pangermánskému revizionismu, který je dnes šířen z Berlína a Bruselu.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 8.2.2018


 

20. pro, 2017

Tažení proti Polsku!

Frans Timmermans, náš oblíbený eurosvazový politik a hrůzobuditel, se opět dal slyšet, že v důsledku „ohrožení právního státu“ bude proti Polsku použito čl. 7 Lisabonské smlouvy, který může omezit hlasovací práva Polsku a podpoří další sankce proti této svobodné zemi.

Je nasnadě říct, že se tak děje krátce potom, co byl do čela Polska ustanoven Morawiecki, o kterém různí levicový a havlističtí pisálci hovořili jako o „proevropském politikovi“. Ten se skutečně chystá v lednu do Bruselu, aby jednal se zástupci okupačního režimu Evropské unie, ale faktem je, že unijní agrese proti Polsku dosahuje nevídaných výšek, když útočí i nyní, po odchodu Szydlové. Evropská unie tak opětovně chce zasahovat do toho, co má být výsostnou doménou každého státu a tím je reforma soudnictví. Tu Poláci podporují, ale hlas Poláků není pro bruselskou byrokracii důležitý.

Co tedy vlastně hrozí?

Protektorátní správa v Bruselu chce aktivovat článek 7 Lisabonské smlouvy (v ČR protlačené Mirkem Topolánkem) proti Polsku. K tomu jí stačí podpora 4/5 vlád EU a tolik kolaborantských politiků určitě najde. Ovšem její postup vůči Polsku je zablokován v otázce sankcí. Tam musí jít o jednomyslné rozhodnutí (kterého se ovšem neúčastní sankcionovaný stát). Zde se již místopředseda maďarské vlády dal slyšet, že Maďarsko podpoří polský lid a bude vetovat všechny pokusy o sankce proti Polsku. Nyní musíme jen čekat, jak se bude Morawiecki chovat v Bruselu. Dobrým signálem ovšem je, že Morawiecki a jeho ministři ignorovali předchozí vyhrožování ze strany Herr Junckera. Polský prezident už ve svém vystoupení postupu komise EU odsoudil a řekl, že zákony o justici podepíše. 

Český premiér Babiš, si dnes s Morawieckim telefonoval a řekl mu, že věří a doufá, že si Polsko problém vyřeší...To není zrovna podpora spojence z V4...

Jak bude chtít Brusel tlačit na Polsko? Možná na něj pošle legie duhových bojovníků z LGBTQ komunity...to Poláky jistě vyděsí a naučí poslušnosti...

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 20.12.2017


 

10. pro, 2017

Kritarchie, tedy vláda soudců a tribunálů, v Polsku konečně končí. Polský Sejm a senát schválil zákon o soudcovských radách, který má zefektivnit fungování justice, očistit jí od komunistických elementů a zajistit spravedlnost pro polský lid.Tato odhlasovaná verze byla upravenou verzí od presidenta Dudy, která měla částečně vyjít vstříc libtardům. 239 ze 460 poslanců se vyslovilo pro, 171 proti a 24 se zdrželo.

Nyní bude možné očistit soudcovskou radu a sesadit 15 stávajících soudců-členů. Zda tak vláda učiní u všech, ještě není jasné. Od nynějška budou členové soudcovské rady navíc vybíraní Sejmem, tedy zastupiteli lidu, a nikoliv soudcovskou samosprávou, která uzavírala kruh moci soudců a ochraňovala jejich systém moci. Česko je naštěstí ušetřeno existence tak tristního orgánu jako je soudcovská rada, ale i tady to není nic moc extra.

Západní liberálové a tzv. Benátská komise, jejímž cílem je spolu-udržovat nadvládu Evropské unie nad zákonnými pořádky národních států, varuje, že dojde k oslabení nezávislosti soudců, prokuratury a zpolitizováni soudcovské rady, jakoby snad dnes nebyla zpolitizovaná!

Samozřejmě, že liberálové a levičáci při přijímání zákona předváděli směšná divadélka jako vyvěšení polské vlajky s pohřební stuhou, ale pokud je to pohřeb kryptokomunistických elit a samovlády soudních tribunálů v Polsku, pak by to měl být pohřeb pro všechen polský národ radostný. Dá se jen očekávat, že Evropská unie napadne Polsko a bude žalovat, nejen kvůli migrantům, ale i kvůli tomuto novému zákonu.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 10.12.2017


 

8. pro, 2017

V polské národně obrozenecké vládě se odehrávají změny a to významné změny. Změní se hlavní postava polské vlády na pozici premiéra. Dosavadní premiérka Beata Szydlo končí a na její pozici nastupuje Mateusz Morawiecki, kterému se tu podíváme na zoubek, abychom věděli, co můžeme čekat.

Mateusz Morawiecki se narodil v roce 1968 jako syn Kornela Morawieckého, antikomunistického disidenta a současného vůdce národně konzervativní a protekcionistické strany Svobodní a solidární, kteří podporují současnou vládu. Mateusz byl už od dvanácti let aktivní v boji za svobodu svého národa a státu. Nezákonně kopíroval politické pamflety a tiskoviny proti komunistickému režimu. Za to byl vyslýchán a mučen polskou tajnou policií Służba Bezpieczeństwa. V roce 1988 se účastnil okupační stávky Univerzity ve Vratislavi. To se opakovalo v roce 1989.

Po pádu režimu začal studovat historii na Univerzitě ve Vratislavi, později Technologickou univerzitu ve Vratislavi a nakonec Ekonomickou univerzitu ve Vratislavi, kde vystudoval obor podnikové administrativy. Evropské právo a ekonomickou integraci studoval v Hamburku a evropská studia na švýcarské Basileji. Od roku 1996 do roku 2004 přednášel ekonomii na Univerzitě ve Vratislavi. Souběžně s tím pracoval bance BZWBK, kde byl kromě jiného supervizorem oddělení ekonomické analýzy a oddělení mezinárodního obchodu. Od roku 2001 byl bankovním manažerem a o šest let později se stal šéfem banky BZWBK. Poté působil jako honorární konzul Irska v Polsku. Od listopadu 2015 byl místopředsedou vlády a ministrem rozvoje. V březnu 2016 vstoupil do strany Právo a spravedlnost.

Téhož roku byl jmenován ministrem financí, kde se stal fakticky zodpovědným za ekonomickou stránku obrození polského národního státu. V září 2016 představil plán masivní modernizace a rozvoje Polska, investice za bilióny zlotých mají elektrifikovat autobusy, vést k výstavbě bytů, rozvinout železniční dopravu a to vše do roku 2023. Tento program je nazývaný jako „Morawieckého plán“. Plán počítá s rozvojem školství, zdravotnictví a navýšením rozpočtů místních samospráv. Dále mají vzniknout nové polské drony a přívozy, „Polské těžařské sdružení“ pro rozvoj a revitalizaci uhelné těžby a průmyslu, Centrum rozvoje biotechnologií, program polských lékařských produktů, „Kyberpark Enigma“ a středně velká města jako zdroje pokročilého outsourcingu. Toto vše má rozvinout Polsko pro nadcházející měsíce a léta. Investice, které nakonec zvednou příjmy a umožní zavést prorodinnou politiku, o kterou se Morawiecki jako ministr financí taky snažil. Prorodinný plán „Rodina 500+“ je zaměřen na finanční pomoc rodinám s 2 a více dětmi.

V březnu 2017 reprezentoval Morawiecki na schůzi ministrů financí G20 v Baden-Badenu Polsko, jako první zástupce Polska na těchto summitech. A 7. prosince byl jmenován novým polským premiérem.

Stal se tak v reakci na hlasování o nedůvěře vládě, které sice dopadlo pro polskou vládu úspěšně, ale hlasy žádající rezignaci Beaty Szydlo už byly příliš silné. Někteří komentátoři tvrdí, že Morawiecki má zlepšit vztahy mezi EU a Polskem. Možné to je, ale spíše zbytečné.

Je o pět let mladší, než Beata Szydlo, ambice mu rozhodně nescházejí, pochází z patriotické rodiny a drží se těchto tradic, má manželku a čtyři děti, tedy můžeme očekávat, že bude myslet na jejich budoucnost. Morawieckého hlavním cílem v roli premiéra musí být připravit Polsko na budoucnost bez EU, ať už opustí Polsko EU dobrovolně, či nikoliv. V tomto ohledu mu lze přát, jen a pouze štěstí a úspěch.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 8.12.2017


 

1. pro, 2017

Až dosud polská národně konzervativní vláda trpělivě a úporně snášela lžikomentáře a polopravdy šířené západními neziskovkami, veřejnoprávními a soukromými médii a levicovými úderkami na sociálních sítích. Tomu je nyní konec. Vláda se rozhodla přejít z pasivity do defenzivy a nyní zakládá organizaci "Tvrz dobrého jména", která má chránit pověst Polska proti západním lžím a demagogii. 

Poslední kapkou pro polskou vládu byla série polopravd a lží v souvislosti s polským Dnem nezávislosti, kdy byl pochod oslavující nezávislost označován za „fašistický“, „rasistický“, „nacistický“ a „xenofobní“ a polská veřejnost byla za svou účast na státním svátku pranýřována západními médii a neziskovkami. 
 
Tvrz dobrého jména vzniká jako internetová stránka a organizace sdružující polskou diasporu ve světě. Její členové budou usilovat o vyvracení dezinformací západních skupin, Evropské unie a levicově-liberálních médií. Tato akce není jen o ochraně dobrého jména Polska a jeho svobodného národa, ale je i prvkem v mozaice ochrany národní suverenity a identity. Přejeme Redutě Dobriego Imienie hodně štěstí ve sdružování polské emigrace do obrany své domoviny a ve vyvracení lživé eurohujerské propagandy!  
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 1.12.2017
 
zdroj: