POLSKO

12. kvě, 2018

Při čtení českých masmédií, při čtení na internetu, sledování televize, při reakcích
komentátorů, člověk začne mít pocit, že jediný důvod návštěvy prezidenta Zemana v Polsku, bylo vlastnoručně tam rubat dříví v Bělověžském pralesu. Právě na ten se nejvíce soustředila veškerá masmédia, která se snažila ignorovat úspěšné rozhovory mezi oběma prezidenty v otázkách Trojmoří, Visegrádu a unijního rozpočtu, stejně jako v otázce nutnosti jednotného postupu zemí Visegrádu a jasného odmítnutí Dublinu IV a ilegální migrace...

Takže, o co vlastně jde? Bělověžský prales je území na východním Polsku rozkládající se na
ploše 1,418 km2. Během historie tam docházelo k lovům i těžbě dřeva. Král Vladislav II. Jagelonský tam nasytil své vojsko před tím, než rozdrtil německé křižáky v bitvě u Grunwaldu. Dnes němečtí byrokraté nařizují Polákům, co tam smí a nesmí dělat. Od roku 1923 byl Bělověžský prales přírodní rezervací, kde došlo k úspěšnému znovuosídlení oblasti téměř vyhynutými zubry evropskými.Nacističtí předchůdci EU v čele s Hermannem Goeringem chtěli udělat z rezervace největší loviště v Evropě. Od roku 2015 vláda Práva a spravedlnosti ztrojnásobila těžbu dřeva v této oblasti, proti čemuž se ozvala ekoteroristická lobby, mající silný vliv v unijních strukturách. Soudy Evropského sovětského svazu nakonec v dubnu 2018 nařídili Polsku zastavit těžbu dříví. Doufejme, že Polsko vydrží a vzepře se těmto diktátům.

Nyní k masmédiím. Česká televize primárně informovala o tom, že Miloš Zeman obhajoval
kácení Bělověžského pralesa. Její redaktoři s tímhle otravovali už na samotné tiskové konferenci obou prezidentů. A taky opruzovali novičokem, asi aby zaseli nesváry mezi oba prezidenty. Článek iRozhlasu o prezidentově návštěvě v Polsku je z 90% věnován otázce Bělověžského pralesu. Ten navíc poskytl prostor radikálním ekologickým nátlakovým skupinám, aby se vyjádřili, ale neposkytl jej zastáncům těžby dřeva, včetně demagogických útoků proti prezidentu Zemanovi v rámci jejich vyjádření.

Novinky.cz si to odbyli hned v titulku, ale stejně se tím zabývalo zhruba v polovině svého
článku, jakoby to byl nejdůležitější bod jednání.

Tyden.cz to pojal stejně jako iRozhlas. Uveřejnil celý článek o kácení Bělověžského pralesa
a hanebné úloze prezidenta Zemana v tomto strašlivém zločinu.

Soukromá média mají pochopitelně právo informovat, o čem chtějí, dokonce i když je to
stupidní. Nechme konat. V tomto článku nám jde, ale o to ukázat tu profesionální degeneraci a paskvil, který představují česká masmédia, která už neumí nic jiného, než útočit na prezidenta Zemana, i přes ta nejabsurdnější témata.

Opakem jsou navíc polská média, která primárně informovala o podstatných součástech
jednání obou prezidentů, a to i veřejnoprávní média, která byla před pár lety osvobozena z moci neziskovek a liberálních demokratů. Polská média neútočila na prezidenty, a místo toho se věnovala skutečným tématům této schůze. Gospodarkamorska.pl a Wpolityce.pl to zmínily okrajově. Radio Poland na thenews.pl to nezmínilo vůbec, zabývalo se stručně důležitými body jednání.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 12.5.2018


 

6. kvě, 2018

Polský prezident požaduje referendum, aby Poláci rozhodli o změně o ústavy...

Polský prezident Andrzej Duda uvedl, na státní svátek Polska 3.května, že požádá vrchní sněmovnu parlamentu o vypsání referenda v listopadu tohoto roku, aby konzultoval s občany  možné změny ústavy státu.

"Předložím senátu návrh, aby konzultační referendum o ústavě proběhlo 10. a 11. listopadu," řekl Andrzej Duda.

Polsko označuje Den Ústavy, 3. května, jako státní svátek, kdy země oslavuje historický dokument přijatý 3. května 1791.

Duda apeloval na Poláky, aby hlasovali v referendu o tom, zda podporují změnu ústavy a "promluvili tak o své vizi" politického systému země.

Autor: TGM, Praha, ČR, 6.5.2018


 

20. dub, 2018

Není příliš časté, zejména po zkušenostech ze západní Evropy, aby afričtí a arabští imigranti, či potomci imigrantů, projevovali větší patriotismus vůči své hostitelské zemi, než projevuje i část místních občanů. Jedním takovým následování hodným Izu Ugonoh. Nigerijec, který se rozhodl opustit nigerijské kmeny a převzít za svůj nový domovský kmen polský národ. Izu Ugonoh je polský mistrboxu v těžké váze. Jeho rodiče se přistěhovali do Polska za minulého režimu, otec studoval navigaci lodí a matka právo...

Izu byl nedávno pozván do levicové liberální televize TVN24, kde se mu uvědomělá polská
reportérka Anita Werner, snažila vysvětlit, že je utiskován polskou rasistickou společností. Izu se proti tomu ohradil, poukázal na to, že je polským vítězem v boxu, že jeho sestra vyhrála soutěž krásy v Polsku, a že nikdy žádný rasismus od Poláků nezažil. Vyjádřil navíc odpor vůči imigrantům, kteří se odmítají asimilovat do společnosti, kteří odmítají přijmout zvyky, tradice a zákony hostitelské společnosti a solidarizuje s polskými vlastenci. Izu, který se narodil ve Štětíně, říkal, že měl problémy pouze v mládí, ale že nyní, když je Polsko nenáviděné a zatracované Evropsku unií, je tato země mnohem tolerantnější a otevřenější.

Jak můžete vidět, není to o barvě kůže, ale o tom, zda migrant přijme novou kulturu za svou.
Aby mohl být imigrant respektován, měl by tak vždy učinit. Musí tak vždy učinit. Potom se stane se plnohodnotnou součástí hostitelské společnosti.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 20.4.2018


 

30. bře, 2018

Nejen polští patrioti brání svou zem, ale i americké rakety Patriot, které jsou určené jako protiraketová obrana při případném útoku agresorů proti Polsku...

Po mnoha letech vyjednávání uzavřelo Polsko 28. března dohodu se Spojenými státy americkými o posílení své obranyschopnosti pomocí protiraketových baterií Patriot. Polsko nakoupí dva systémy Patriot po třech bateriích a mělo by je obdržet kolem roku 2022. Celý kontrakt vyjde na 295 miliónů dolarů (asi 6 miliard Kč). Může se zdát, že jde jen o malé posílení obranyschopnosti Polska, ale ve skutečnosti je to klíčové z mnoha důvodů.

Raketové systémy protiraketové obrany Patriot jsou vysoce účinné a efektivní, jak se o tom ostatně přesvědčil například i Izrael. Zároveň je to jasný signál Rusku, že Polsko bude bránit svou svrchovanost a suverenitu proti případným snahám Rusů o oslabení Polska a nakonec je to i potvrzení pokračující spolupráce mezi Polskem a Trumperikou. A začtvrté, Poláci tím vysílají, nejen Rusku, ale i celému světu signál, že chtějí být silným národním státem, a proto potřebují mít i efektivní a moderní armádu.

Česká republika by se měla od Poláků učit!

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 30.3.2018


 

8. úno, 2018

Kauza Německého koncentračního tábora Auschwitz...

Jak jistě víte, patřím mezi velké zastánce Státu Izrael, nicméně nyní jsem se já sám dostal do rozepře s postojem tohoto státu. Jde o polský zákon o Osvětimi. Polský sejm přijal zákon, který jasně určuje a vymezuje historická fakta proti proti-polskému revizionismu. Liberální levičáci a taky omluvači německých zvěrstev a masových zločinů se snaží na mnoha místech shodit vinu za holocaust na jiné státy a národy. Snaží se tak vetřít do přízně Čtvrté říše. Ostatně zažíváme to i u nás v Čechách, kde dnešní čeští proněmečtí kolaboranti obviňují z řady zločinů páchaných Němci právě Čechy a své české předchůdce. Polsko, ale řeklo dost. Rozhodlo se zakázat neblaze proslulí termín „polské tábory smrti“, který se objevoval v souvislosti s koncentračními tábory na území Polska.

Jakkoliv jsem absolutním zastáncem svobody slova a taky zastáncem Státu Izraele, zde se musím postavit na stranu Polska, protože toto je součást polského boje za ochranu své minulosti a své identity proti lžím proněmeckých kolaborantů. V posledních letech dochází k systematickému smazávání viny nacistů a Německa, bagatelizují se zločiny Němců a zveličují se zločiny, některých kolaborantů, vina se připisuje jiným státům a národům, aby se zapomnělo, že to bylo právě Německo, které zavraždilo milióny lidí a rozpoutalo válku, na jejímž konci bylo 70 miliónů mrtvých.

Odmítáme tvrzení Státu Izrael, že zákon, který zakazuje spojování polského národa s tábory smrti je antisemitský. Není antisemitský, je historický a relevantní. Nepopíráme, že v okupovaných státech docházelo k zvěrstvům páchaným i kolaboranty, zejména na Ukrajině, o které se ovšem dnes z politických důvodů mlčí, ale zároveň říkáme, že ve všech ohledech je vina jednoznačně na Německu, které bylo společně se svými islámskými spojenci (nejvyšším muftím) prapůvodním iniciátorem konečného řešení židovské otázky. Byl to Adolf Eichmann, Reinhard Heydrich a další, kteří se sešli ve Wannsee, aby dojednali a organizovali největší etnickou čistku v historii. Žádní Poláci, ani Češi u toho nebyli. Naopak, polský lid bez okolků likvidoval proněmecké kolaboranty a zachránil desítky tisíc Židů před smrtí. Poláci tvoří největší segment „Spravedlivých mezi národy“, jak se označují lidé, kteří aktivně bojovali proti holocaustu a zachraňovali Židy.

Žádáme, proto Stát Izrael, aby neoznačoval tento zákon za antisemitský, protože antisemitským není. Jde o ochranu polského národa a národní identity a historie proti pangermánskému revizionismu, který je dnes šířen z Berlína a Bruselu.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 8.2.2018