MAĎARSKO

25. čvn, 2018

Minulý týden se nesl v Maďarsku ve znamení dalších důležitých změn, a to změn týkajících se dvou věcí – prosazení zákona Stop Soros! A prosazení ústavních reforem. Zatímco první jmenované je důležité především z krátkodobého hlediska, ústavní reformy pomáhají zlepšit orientaci a rozvoj země v dlouhodobém měřítku...

Stop Soros!

Je dlouhodobě projednávaný, a kdysi stažený zákon, který má omezit financování politických neziskovek ze zahraničních zdrojů a omezit podíl zahraničních zdrojů na celkovém objemu příjmů a zdrojů jednotlivých neziskových organizací. Název dostal podle největšího mecenáše politických neziskovek a škůdce Georga Sorose. Zákon zároveň ustanovuje novou kategorii zločinů „propagace a podpory ilegální imigrace“. Nebude už tedy možné legálně škodit vlastním zemím tím, že sem budou dopravovány armády imigrantů. Za tento zločin bude možné odsoudit proimigrační aktivisty, až na rok vězení. Další možností je zavedení 25% daně na příjmy proimigračních a politických neziskovek.

Maďarská ústava

Další změny se týkaly maďarské ústavy. Aby došlo k rozmělnění moci soudcokracie a téměř
všemocného Nejvyššího soudu, vznikne podle ústavních změn nový Nejvyšší správní soud. Ústavní změny omezují absurdní osvícenecký blud trojdělení moci na legislativní, soudní a výkonnou, luxus, který je v době obrany národních států neudržitelný. Pro efektivní fungování a obranu národních republik je nutné propojit tyto mocenské struktury. To se právě nyní bude dít v Maďarsku, kde je ztrouchnivělá a zkorumpovaná liberální demokracie nahrazena neliberální demorkacií, či spíše křesťanskou demokracií, protože dalším prvkem ústavních změn je deklarace Maďarska jako křesťanského a národního státu chránícího tradiční rodinu, majetek a osobní svobodu. Jediný kritizovatelný bod je asi obskurní zákaz bezdomovectví, respektive ústavní ukotvení zákona proti přítomnosti bezdomovců na veřejných prostorech. Bezdomovectví se musí řešit jinak, než ústavními reformami. Jinak lze říci, že v pořadí, již sedmá reforma maďarské ústavy přináší výhradně chvályhodná pozitiva.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 25.6.2018


 

22. čvn, 2018

Události posledních měsíců a celého období od nástupu Sebastiana Kurze a HC Strache v Rakousku, dávají znát, že Visegrád se pozvolna, ale jistě rozšiřuje, že z Visegrádské čtyřky se možná stane Visegrádská pětka...

To se ukázalo i nyní, když se summitu V4 v Budapešti zúčastnilo Rakousko s kancléřem Kurzem jako zástupcem. Hostitelským zástupcem byl premiér Viktor Orbán, za Česko přicestoval Andrej Babiš, za Slovensko Peter Pellegrini a za Polsko Tadeusz Morawiecki.

Na neděli se chystá tzv. minisummit Evropské unie, který bude neoficiálním setkáním
ohledně imigrace, který organizuje Německo. Zástupci Visegrádské čtyřky odmítli účast s tím, že minisummit by neměl mít žádnou autoritu a státy, které ho organizují, už se dávno rozhodli, co chtějí přijmout, a jak budou bojovat proti Visegrádské čtyřce. Rakouský kancléř Kurz nakonec dorazí, stejně jako italský premiér Conte.

Na summitu V4 došlo k odsouzení současného návrhu na navýšení projektu Frontex. Ten se
má rozšířit z 600 pracovníků na 10,000. Ovšem reálně půjde o navýšení o 9,400 byrokratů, kteří
budou jen dávat dohromady statistiky, protože Frontex nemá prostředky a kompetence k boji proti pašerákům. Navýšení tedy Visegrád podpoří jen ve chvíli, kdy dojde k reformě kompetencí a struktur Frontexu.

Pro franko-německý tandem začíná v Evropské unii horké období. Vedení EU přebírá
Rakousko, které čím dál tím více spolupracuje s neposlušnými středo-východo-evropskými státy. Rakousko již nyní za heslo svého předsednictví vybralo slova „Evropa, která chrání“. Přesně tak. Evropa, která chrání své obyvatele proti migrantské invazi.

Doufejme, že kancléř Kurz neselže i když již několikrát prokázal, že se šílené Merkelové nebojí. Otázkou je, co udělá náš premiér Babiš, který si v Budapešti hrál na lva, ale v Bruselu a Berlíně je jen malinkatou čivavou...

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 22.6.2018


 

8. kvě, 2018

Nejen obranou Maďarů doma je maďarský stát živ. Aby přežil, brání proti perzekuci i
maďarský národ v zahraničí. Maďarský stát si uvědomuje, že ochrana národa a lidu je nutná pro jeho vlastní přežití, a proto nyní kategoricky zasahuje proti represím a perzekucím vyvolávaným kyjevským režimem...

Orbánova vláda má dlouhou tradici ochrany Maďarů za svými hranicemi, a v tomto ohledu
se nenechá pokořit nikým, ani NATO, natož Evropskou unií. To dokázala i nyní, když Maďarsko
vetovalo jednání s Kyjevem v rámci NATO do doby, než Kyjev zastaví represe proti národnostním menšinám, zejména proti Maďarům, na západě Ukrajiny.

Úmyslně používám termín Kyjev, protože ukrajinský lid nemá nic společného s represemi a
terorem páchaným kyjevskými radikály a politickými elitami úplatnými západními režimy. Ukrajinský lid nesouhlasí s represemi proti kulturním, národním a etnickým menšinám, které kdysi dali Rusům záminku k rozpoutání agrese proti Krymu a východní Ukrajině.

V tomto případě jde o maďarskou menšinu žijící na Zakarpatsku, v oblasti, která historicky
po staletí patřila uherskému státu. Maďarů žije na Ukrajině 150 tisíc, většina z nich v jihozápadním Zakarpatsku, oblasti, která nikdy nepatřila Ukrajině, ale která byla posouvána různými směry, včetně Československa.

Vyzýváme kyjevskou juntu, aby ukončila kulturní represe proti národním menšinám
v podobě uzavírání škol patřících menšinám, potlačování místních jazyků a vnucování ukrajinštiny do oblastí, kde nikdy nebyla historicky zakořeněna. Ať je ukrajinština státním jazykem, ale ať maďarština, rumunština a ruština mají pozice regionálních jazyků, tak jak o to usiluje například Nadija Ševčenková, ale jak se proti tomu staví celá kyjevská garnitura.

Dokud nebudou vyslyšeny požadavky národnostních menšin, není možné ani uvažovat o
začlenění Kyjeva do západních, humanistických a liberálně demokratických struktur. Vyzýváme proto Maďarsko bránící své bratry a sestry na Zakarpatsku a Polsko, které bojuje proti historické falzifikaci Banderovci, aby blokovali každý pokus Kyjeva o proniknutí na Západ!

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 8.5.2018


 

6. kvě, 2018

Po porážce a odchodu Sorose z Maďarska se maďarský národní vůdce Viktor Orbán
rozhodně nezastavil, a dokazuje, že mu nejde jen o Maďarsko, ale o celou Evropu. Nechal se totiž slyšet, že pokud by snad měl být příští rozpočet EU určen i na podporu imigrantů, Maďarsko jako členský stát EU zablokuje tento rozpočet...

Viktor Orbán tak prokazuje, nejen vůli bojovat za Maďarsko, ale i za celou Evropu a zároveň dává jasně najevo, že mu jde o zájmy Evropy jako Evropy národů, nikoliv Evropy jako Evropy neosocialistické oligarchie.

Své varování vyřkl Orbán v rozhlasovém pořadu Kossuth Rádió, tento pátek. Vyzval k tomu,
aby migrantskou otázku řešili jednotlivé národní státy a zároveň dal najevo, že Maďarsko nepodpoří snížení dotací do zemědělství, aby tak bránil zájmy maďarských sedláků proti nemaďarským migrantům.

V souvislosti s těmito tématy uvedl, že se maďarská vláda chystá novelizovat Ústavu
Maďarska tak, aby nebylo možné přesidlovat migranty na území Maďarska, a aby byla chráněna
národní křesťanská kultura. Jde tak o pokračování, před dvěma lety neúspěšného, ale lidovým
referendem schváleného, pokusu o novelizaci Ústavy. Nyní má národně-konzervativní FIDESZ
dostatek síly k tomu, aby zlepšil Ústavu ve prospěch maďarského národa.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 6.5.2018


 

21. dub, 2018

Po dlouhé době cítím velké zadostiučinění a radost. Právě jsem se dočetl, že prodloužená ruka miliardáře, oligarchy a ničitele národů Georga Sorose, obávaná nevládní organizace „Open Society Foundations“, se stahuje z Maďarska! Je to veliké vítězství uherského národa a evropských národních států v jejich boji za svrchovanost a suverenitu!

Open Society Foundations oznámilo přestěhování své centrály z Budapešti do svého politického domova v Berlíně. Jde o výsledek velkolepého vítězství Viktora Orbána a uherských vlastenců v posledních parlamentních volbách. Ti zvítězili navzdory nenávistné a štvavé kampani Sorose, jeho nevládek a jeho prokádrovaných studentů. Soros pochopil, že Orbán své tažení myslí vážně, a nejen jako předvolební rétoriku. Kromě prosazení zákona „Stop Soros“ jde i o uveřejnění jmen 200 Sorosových služebníků působících v Maďarsku, jejichž jmenný seznam uveřejnila provládní média. Soros se sice pokusil o protiútok v podobě financování a zorganizování protivládních nepokojů, ale ty se rychle rozplynuly jako pára nad hrncem.

Nyní tedy můžeme s radostí a hrdostí v hlase prohlásit, že Maďarsko bylo uhájeno a osvobozeno od nejhorších projevů a nejhorších sil Sorosova vlivu! Uherský stát je ubráněn a vítězství národních konzervativců ztvrzeno! Gratulujeme premiéru Orbánovi a jeho vládě k triumfálnímu vítězství!

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 21.4.2018