MEZIMOŘÍ - TROJMOŘÍ

21. kvě, 2020
Ruský komentátor V.V.Pjakin často správně hodnotí světovou politiku jako akty globálního významu... 
 
V prognóze Eurochalifátu, obnovy R–U, nebo v realizaci projektu Trojmoří ovšem používá ambivalentní fakta a nebere v potaz antagonismy jednotlivých složek projektů.

Správně používá odkazy na aktivity různých klanově–korporátních skupin,které sledují své vlastní zájmy na ukor zájmů ať tradičních nebo zformátovaných států současnosti. A právě v antagonismech těchto korporátních skupin tkví čertovo kopyto výbuchů těchto projektů. Jak?Autor pokládá snahu vytvořit Eurochalifát pod dominátem Iránu za hotový proces,a nepředpokládá možnost střetu západních států s tímto projektem. Na první pohled to tak dnes vypadá. Ale jen na první pohled.
 
Zatímco se zdá, že islamizace západní Evropy je již muslimy vyhrána, nebere se v potaz dosavadní vření pod Papinovými kotly jednotlivých národních států.

Kdo jsou hořícími poleny pod kotly států Západu? Francie, hnutí Le–Penové, Německo – hnutí AfD, Británie – UKIP a další seskupení. Jediný stát, který se zdá být ztracen v islamizaci, je Švédsko,ale i tam může dojít k výbuchu. Za výbuchy pokládám možné občanské války, které znemožní trvalou integraci muslimů. Tak jako válka na Donbasu znemožňuje trvalou integraci Ukrajiny. Takže celý projekt islamizace Západu může být nejen zpomalen, ale i dlouhodobě přerušen – přes veškerou snahu klanově korporátních skupin jej dokončit. Zde nic není jisté.

A projekty R–U, resp.U–R a Trojmoří?

V integraci seskupení V4, vládnou velké antagonismy jednotlivých členů, z nichž nejdůležitější je antagonismus Polska a Uherska o vedoucí roli. Češi a Slováci již v tom nehraji větši roli, než roli případných přídavných článků. Dodejme slabých článků po všech stránkách.

Osvětleme to na příkladu zamýšlených projektů R–U a Trojmoří. Pjakin operuje s tím, že údajně jediný historický stát v seskupení jsou Uhry, což není historická reálie. Rakousko a Česko, jsou rovněž historicky generované státy, a jejich dočasná inferorita nic nemění na historické genezi. Polsko mělo rovněž historickou genezi, ovšem daleko déle přerušovanou, než Rakousko nebo Česko. A zde vidíme zásadní slabiny projektu nazvaného Pjakinem Uhersko–Rakousko,a to pro sanaci Habsburské knihovny a pražského okultního kruhu...

Antagonismy vedoucí roli v této "Podunajské federaci" (stará myšlenka, prosazovaná jž za Karla I., která se nemohla zdařit), jsou tak velké, že integrace by nemohla mít delší trvání,ani kdyby se ji zdařilo dočasně politicky slepit! Rakušané by se nikdy nesnížili k tomu, být podřízeni Uhrům, jako naopak. Každý kdo byl v Rakousku ví, že nostalgie po vedoucí roli v obnovené federaci (monarchii?) je tak živá a silná ,že by Rakušané NIKDY nepřijali jakoukoli podřízenou roli. U Uhrů je to totéž.

Mimochodem, mapy Velkouherska, kterými V.V.Pjakin operuje,nejsou nic nového. Ostatně i Rumuni operuji de facto stejnou mapou jako Uhři.Obě mapy jsem viděl, v muzeích Uher i Rumunska. Už za socialismu...

Další nepodřiditelná regionální mocnost, která by přes veškerou diplomacii V4 nesnesla vedení Uhrů, jsou Poláci. Poláci jsou národně nejsilnější část středovýchodní Evropy a nikdy se nepodřídí jakékoli dominaci, natož se strany Maďarska. A to i přes dlouhotrvající diplomatické vztahy s Uhry. Poláci z podstaty svých dějin nemohou přijímat jakoukoli dominanci – ať se strany ruské, nebo německé,a tak tomu bude i s dominanci uherskou.

Tudíž projekt bude uskutečnitelný jen velmi těžko, a pokud by se uskutečnil, potrvá jen krátce, než se zboří, jako staré Rakousko–Uhersko. Ostatně i Poláci patřili k úspěšným bořitelům staré monarchie, viz Dmowski, Paderewski, Pilsudski a další.

Jinak se to má s projektem Trojmoří pod manifestovaným vedením Polska. Tomuto projektu by mohly věnovat pozornost i elity Česka, Slovenska a Slovinska. Zas je tu antagonismus Rakušanů, o Uhrech nemluvě. A navíc, jelikož jde o globalistický projekt vzniklý pod patronací U.S.A. je otázka, jaká bude jeho životnost v souvislosti s probíhající faktickou občanskou válkou o moc mezi zjednodušeně řečeno clintonovci a trumpovci.

Takže oba projekty mají závažné trhliny, bránící jejich současnému uskutečňování.

Celý tento politický galimatyáš středovýchodní a středojižní Evropy (problémy Balkánu, zvláště zničené Jugoslávie, navazují!) samozřejmě zavinilo sjednocení Německa, před kterým velice výstižně varovala již Margaret Thatcherová, která toto sjednocení pokládala za konec tradiční Evropy a hrozbu pangermánské dominance v Evropě – jakkoli je Německo okupovaný stát! 
 
Margaret Tchatcherová měla v tomto ohledu stejnou pravdu, jakou měl W.S.Churchil s Hitlerem.

Ovšem v jednom ohledu lze s V.V.Pjakinem jednoznačně souhlasit – jestliže existuje nějaká mocnost, která může ochránit středovýchodní a středojižní Slovany před likvidací, pak je to jedině Rusko.


Autor: Dr. Jiří Jaroš Nickelli, Spol.L.Svobody Brno, Praha, ČR, 20.5.2020
 
Zdroj:
 
 
16. úno, 2020
Podpora Trojmoří z USA...
 
Spojené státy mají v úmyslu poskytnout středoevropským a východoevropským zemím zapojeným do iniciativy Tří moří až 1 miliardu dolarů na investice do energetiky, ministr zahraničí USA Mike Pompeo to oznámil v sobotu, na konferenci o bezpečnosti v Mnichově.
 
Trojmoří tvoří 12 členských států ležících mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem: Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bulharsko a Rumunsko. Všechny kromě Rakouska jsou postkomunistické země. V zemích Trojmoří žije 112 milionů obyvatel a zabírají plochu 1 218 975 km2.
 
Autor: TGM, Praha, ČR, 16.2.2020
 
Zdroj:
 
 
8. pro, 2019

Švýcarský Neue Zürcher Zeitung am Sonntag vydal komentář Maximiliána Zecha, který se zabývá střední a východní Evropou...

Napřed k autorovi komentáře. Není to žádné natvrdlé sluníčko. Například jeho dřívější komentáře se zastávají kritiků islámu a požadují zachování svobody slova. Též kritizují bezbřehý liberalismus dneška.

Národní & kulturní bohatství, jako obrana, před jakoukoliv celosvětovou ideologií

Zech se dívá do historie států střední & východní Evropy a popisuje na nich, proč se tyto státy nechtějí vzdát národní identity a kultury. Píše, že to byla mnohdy jediná ochrana pro národy, které patřily pod Rakousko - Uherskou monarchii, později pod Německou III. říši či Sovětský svaz. Jak známo, monarchie tyto vlastenecké aktivity nepodporovala, stejně jako nacistická III. říše nebo Sovětský svaz ve svém počátku. Marx i Lenin chtěli celosvětovou vlast pro dělníky. O tom, že šlo o Němce, Čechy, Poláky atd., nebyla v klasickém marxismu řeč. Změnil to až Stalin ve "Velké vlastenecké válce" Sovětů proti Němcům. Tento směr potom fungoval až do pádu komunismu ve Východním bloku. Všechny tehdejší sovětské satelity, Československo, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, atd., sice byly v područí Moskvy a komunistické ideologie, zároveň ale podporovaly myšlenku vlastního národa. Byla to v podstatě myšlenka antikomunistická, protože komunismus nezná národ, zná jen dělníka.

90 léta 20. století

Po pádu komunismu začátkem 90 let, se střední a východní Evropa snažila dohnat západní Evropu po všech směrech, a to i ve směru zapomenutí na národní myšlenku. EHS, potom ES a následně EU ( = Evropský svaz) měla být jedna velká vlast, bez ohledu na národnost. Jenže právě s tím mají státy střední a východní Evropy historickou zkušenost, a to zkušenost negativní. Likvidace jejich národního a kulturního dědictví pro ně znamená likvidaci samotnou. Kosmopolitní multikulturní svět, který mezitím budovali na západě, jim značně připomíná doby, kdy jejich země neprosperovaly. A nejde jen o prosperitu ekonomickou. Formu volného trhu a svobodného podnikání tyto země přijaly, ovšem už vystřízlivěly z toho, že vše ze "západu", je skvělé a potřebné.

Paradox konzervativně-národní pravice & národní socialisté

Paradoxem stran v Polsku, Maďarsku, ale i Česku nebo na Slovensku je to, že v Polsku jde o pravici, stejně jako v Maďarsku, ale jejich politika národovecká. Je v podstatě pokračováním revolucemi z roku 1989 zpřetrhané politiky "národních komunistů", což ale neznamená, že by to byli komunisté. Jen se prostě přirozeně vrací k modelu, který střední & východní Evropa preferuje. V Česku nabídl miliardář Babiš mix pravice, národovectví, levice a konzervatismu, okořeněno liberalismem, který je ovšem ryze český a EU do toho nemá co mluvit. Na Slovensku zase se Smer posunul od původní socdem strany prozápadního střihu k národovecko-konzervativně sociálním hodnotám.

Varování už v roce 1992

V roce 1992 historik a odborník na východní Evropu Gerhard Wettig varoval před zaváděním nadnárodních hodnot Západu do střední a východní Evropy:

„Bez, nebo dokonce proti národnímu principu, nelze ve střední a východní Evropě navázat funkční ani trvalý řád. Je proto důležité nasměrovat národní smýšlení pozitivním a konstruktivním směrem."

Na Západě to však nepochopili, nebo nechtěli chápat...

Autor: Maximilián Zech, Curich, Švýcarsko, TGM, Praha, ČR, 8.12.2019

Zdroj:

https://nzzas.nzz.ch/wissen/wie-linke-heimatliebe-rechte-parteien-im-osten-erfolgreich-macht-ld.1526792


 

 

 

29. srp, 2019

Zasedání vlád Polska & Česka se neslo jak v duchu kooperace na formátu V4, tak i na formátu iniciativy Trojmoří...

Polsku chybí dálnice, která by propojovala jihopolskou Vratislav či hlavní město Varšavu s Prahou. Uvedl to polský premiér Mateusz Morawiecki po společném zasedání české a polské vlády ve Varšavě. Zmínil se i o možnosti dálnice, jež by z Krakova vedla přes Moravu dál do Rakouska či Maďarska. Lepší silniční propojení by podle předsedy polské vlády zlepšilo česko-polskou spolupráci v ekonomice, turismu nebo výměně zboží...
 
Během jednání se řešil i kanál Dunaj - Odra -Labe, který je součástí iniciativy Trojmoří, ten se u nás snaží dehonestovat veřejnoprávní a liberální média, stejně jako pravdoláskový politici...
 
Ministři obrany podepsali dohodu o spolupráci mezi vojenskými letectvy, což je pro posílení armád V4 pozitivní, podobnou dohodu mají už armády Česka & Slovenska.
 
Spolupráci si pochvalovali následně čeští i polští ministři na twitteru:
 
Na dnešním zasedání česko-polských vlád jsme společně s ministrem 
@mblaszczak
 podepsali  Dohodu o spolupráci v oblasti vojenského letectví - ta nám mimo jiné umožní plnit alianční závazky a úkoly v rámci integrovaného systému protivzdušné obrany!
 
„S Polskem máme celkově nadstandardní vztahy a například v rámci V4 fungujeme velice dobře. Jak Polsko, tak Česká republika jsou skutečně úspěšné země. Bojujeme o přední příčky v Evropě. Můžeme být vzorem pro další evropské země,“ řekl 
@AndrejBabis
 po mezivládních konzultacích.
 
Musíme využít polské zkušenosti s výstavbou dálnic. Na společném zasedání obou vlád nás polští kolegové informovali, že ve výstavbě mají nyní 1000 kilometrů. Stranou nezůstala ani vodní doprava. Podpoříme splavnění Odry a její zařazení do transevropské dopravní sítě.
 
Polsko nás podporuje ve výstavbě jádra. ČR naopak slíbila poskytnout technolog. a legislat. kapacity v přípravě budování reaktorů v Polsku. Ústup od uhlí obě země dodrží, vše ale musí být v kontextu struktury průmysl.a energ. mixu.Probíhá zasedání české a polské vlády ve Varšavě.
 
Polsko je další země, která podpoří náš projekt Centra excelence v oblasti umělé inteligence (AI) v EU! Právě jsme projednali s polskou ministryní pro podnikání a technologie J. Emilewicz. Detailní obsah národního tématu AI představíme se zástupci vědy a průmyslu zítra na TK.
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: TGM, Praha, ČR, 29.8.2019
10. čvn, 2019

IV. summit Iniciativy Trojmoří se konal ve Slovinské Lublani...

Podle hostitele, slovinského prezidenta Boruta Pahora, účastníci rokování podpořili všechny základní cíle iniciativy Trojmoří, která sdružuje 12 zemí mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem, včetně České republiky. Kromě zrychlení ekonomického růstu jde o modernizaci infrastruktury, což se týká posílení dopravy, energetiky a digitálního propojení.

Mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček na twitteru mimo jiné poznamenal:
"Panu prezidentovi se podařilo prosadit do společného prohlášení summitu Iniciativy tří moří pasáž podporující efektivní hospodaření s vodou, včetně propojování řek a vodních cest." Prezident Zeman na summitu propagoval projekt kanál Dunaj - Odra - Labe.

Slovinský list Delo napsal, že podle odhadu Evropské investiční banky by státy zapojené do iniciativy potřebovaly pro investice do roku 2030, jen pokud jde o infrastrukturu, kolem 500 miliard eur.

Účastníci obchodního fóra, které summit iniciativy provázelo, podle deníku poukázali na to, že hlavními úkoly při investicích je získat soukromý kapitál, využít podpůrné mechanismy a zajistit spolupráci mezi zeměmi.

Do iniciativy Trojmoří je kromě Česka a Slovinska zapojeno Slovensko, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bulharsko, Rumunsko a jako jediná nepostkomunistická země také Rakousko. Tento region tvoří téměř třetinu celkové rozlohy Evropské unie a žije v něm 112 milionů obyvatel.

Autor: TGM, Praha, ČR, 10.6.2019

Zdroj:

https://three.si

www.trojmori.cz

www.mezimori.cz

www.medzimorie.sk

www.trojmorie.sk

http://www.d-o-l.cz

https://www.investicniweb.cz/news-summit-iniciativy-trojmori-podporil-vznik-investicniho-fondu/

https://www.delo.si/novice/slovenija/kako-do-500-milijard-za-investicije-v-infrastrukturo-192756.html