ZEMANOVINKY

14. bře, 2018
Dobrý večer, milí moji,
 
posaďte se. Před rokem jsme se ve Španělském sále sešli a já jsem vám oznámil, že budu znovu kandidovat na funkci prezidenta České republiky. Tehdy jste mě odměnili dvouminutovým potleskem, a já vám za to velice děkuji.
 
Výborně. Já myslím, že jsme si to zopakovali, bitva skončila a my jsme to vyhráli. A vyhráli jsme to všichni. Byla by nafoukanost a domýšlivost, kdybych tvrdil, že jsem to vyhrál já nebo velmi úzký okruh lidí kolem mě. Vyhrály to tisíce a tisíce lidí, kterým bych chtěl poděkovat, ať už tady jsou, nebo nejsou, protože nebýt jejich pomoci a nebýt jejich podpory, tak to mohli vyhrát jiní. Počínaje už akcí, která shromažďovala hlasy v petiční akci, Ivanko, chtěl bych Ti velice poděkovat za tuto petiční akci, ale i všem dalším, kteří se účastnili toho, čemu nemohu říkat volební kampaň, protože volební kampaň dělali oni, nikoli já.
 
Ale dovolte mi, abych dříve, než přistoupíme ke koncertu, na který se velice těším, se s vámi podělil o jednu zkušenost. Před pěti lety jsem byl v daleko snadnější situaci, protože, pokud si na to dobře vzpomínáte, tak třetí na pásce, Jan Fischer, mi vyjádřil svoji podporu, stejně tak podporu vyjádřil i profesor Franz, jehož tetování bylo naprosto nezapomenutelné. A jinak to byl chytrý, až moudrý, člověk. A sociální demokracie, poté, co neuspěl Jiří Dienstbier, mě rovněž podpořila, takže co mi chybělo. Zatímco tentokrát můj protikandidát měl podporu všech významných dalších kandidátů v prezidentské volbě. Co to znamenalo? Když si to lidi sečetli, tak dospěli k názoru, že Jiří Drahoš vyhraje ve druhém kole s výrazným náskokem. A dokonce pět hejtmanů už šaškovalo na louce s nápisem Drahoš na Hrad, protože věřili této aritmetice. Ale politika není založena na aritmetice, naštěstí.
 
Prožili jsme zajímavé a trochu nervózní chvilky ve čtyřech televizních debatách, doufám, že trochu přispěly k celkovému výsledku. Ale víte, komu bych chtěl také poděkovat? Těm, kdo nešli k volbám v prvním kole, ale nechali se zdvihnout ze židlí v kole druhém. Bylo jich sedm a půl procenta, a těch sedm a půl procenta to nakonec rozhodlo proti původnímu očekávání.
 
Zažil jsem politology, kteří říkali, Zeman vyhraje, když bude nízká volební účast. Titíž politologové nám oznámili, Zeman vyhrál, protože byla vysoká volební účast. Není nad tak vážnou a důležitou vědu, jako je politologie.
 
Nicméně, bylo to těžší než před pěti lety z důvodů, které jsem uvedl, a o to krásnější je vítězná bitva. Pozvali jsme sem především lidi, kteří nebyli z nějakých důvodů na inauguraci, a já se nesmírně těším na to, protože mám lidi rád, že se s dalšími z nich budu pravidelně setkávat v krajích, v městech, v obcích po celých dalších pět let svého působení.
 
A poslední poznámka, kterou si při své lásce nikoli pouze k novinářům, ale v tomto případě k umělcům, nemohu odpustit. Před několika dny se konal Český lev a jakýsi režisér vykřikl na posluchače, nevolte Miloše Zemana. Chtěl bych mu sdělit, že jeho čas minul a náš čas nastal.
 
A přeji vám krásný zážitek z hudby, která nám má přinést radost, a kdy už nemusíme být nervózní a nemusíme se obávat toho, co nám přinese budoucnost. Budoucnost je na pět let naše.
 
Děkuji vám, že jste přišli.
 
8. bře, 2018
Moje milá ženo Ivanko, moje milá dcero Kačenko, vážený pane prezidente Klausi, vážená paní Klausová, vážená paní Havlová, vážený pane předsedo Senátu, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, vážení členové zákonodárného sboru, excelence, dámy a pánové.
 
předstupuji před vás podruhé s inauguračním projevem a považuji za správné, abych v první části svého dnešního vystoupení se pokusil zhodnotit, co se v uplynulých pěti letech podařilo, ale také, co se nepodařilo. A teprve poté ve druhé části bych vás rád seznámil se svojí představou výkonu prezidentské funkce v dalším pětiletí.
 
Role prezidenta je dvojí. Chce-li mít prezident poměrně klidný život, stačí mu, aby plnil některé ústavní povinnosti, například jmenoval soudce Ústavního soudu nebo jmenoval členy Bankovní rady a podobně. V první části svého funkčního období jsem takto jmenoval předsedu Ústavního soudu a doplnil Ústavní soud na patnáct osob. V druhé části jsem jmenoval guvernéra České národní banky a doplnil Bankovní radu na sedm osob. Ale i když formálních povinností tohoto typu jsou desítky, zastávám názor, že prezident by si měl zvolit ještě další téma, které by ho provázelo celou dobu výkonu jeho funkce. Takovým tématem v mém případě bylo setkávání se s občany a jsem rád a musím za to poděkovat občanům, že účast na našich setkáních byla hojná a že naše diskuze byla velmi, velmi zajímavá.
 
Ano, 28. října každého roku vyznamenám mezi třiceti až čtyřiceti výrazných osobností, ať už z vědy, umění, sportu, podnikání, veteránů druhé světové války nebo například zahraničních osobností, z nichž bych rád připomenul alespoň jednu, Güntera Verheugena, protože tento člověk se výrazně zasloužil o vstup České republiky do Evropské unie. Zatímco v případě Ústavního soudu i Bankovní rady nebyly zásadní námitky vůči odborné erudici členů těchto institucí, v případě vyznamenaných se takové námitky objevily, ale to už je český folklor, a kritiky jsou většinou ti, kdo by žádné vyznamenání sami nedostali, protože by pro ně nebyl žádný důvod. Nicméně, co je to třicet nebo čtyřicet lidí ročně, když v České republice je množství lidí, kteří si zaslouží obdobné vyznamenání rovněž. A právě proto jsem byl velmi rád, že celých pět let jsem mohl navštěvovat kraje České republiky a s těmito lidmi se setkávat.
 
Vážím si těch hejtmanů, kteří vyhlásili soutěž o osobnost kraje v nejrůznějších oblastech lidské činnosti, a rád jsem se s těmito osobnostmi setkával. Stejně tak, jako jsem se setkával s podnikateli nebo s představiteli příspěvkových a dalších organizací na krajské úrovni, s krajskými a komunálními zastupiteli a samozřejmě především s občany. Když jsem se připravoval na své dnešní vystoupení, prošel jsem si měsíční programy za posledních pět let a s překvapením jsem zjistil, že jsem absolvoval více než čtyři tisíce setkání. A tak je to dobře, protože prezidentský úřad je místem setkávání se. Prezident by neměl být uzavřen za hradbami Pražského hradu nebo za zdmi lánského zámku. A v těchto setkáváních jsem se mnohé naučil, a protože nejsem mlčící sfinga, také jsem občas něco sám říkal.
 
Snažil jsem se poznatky, které jsem získal, přenést mimo jiné na vládní úroveň, protože, jak dobře víte, podle ústavy má prezident právo povolávat si členy vlády a konzultovat s nimi jejich činnost. A protože ve většině případů jsem měl s členy vlády korektní až přátelské vztahy, jsem rád, že tato setkání byla oboustranně užitečná. Samozřejmě, že vedle těchto jednorázových konzultací jsme pravidelně v Lánech s mým expertním týmem realizovali setkání s ministry, která se týkala dlouhodobé koncepce jejich práce.
 
Dalším takovým tématem byla ekonomická diplomacie. Možná, že řeknete, že je to činnost šedivá a nudná, a snad i z hlediska publicistiky budete mít pravdu, ale jsem rád, že na mých cestách do zahraničí mě celkem doprovázelo osmnáct podnikatelských misí, kterých se zúčastnilo více než sedm set podnikatelů. Tyto cesty mají samozřejmě velký význam zejména tam, kde partnerská strana má takzvaný prezidentský režim, protože prezident prezidentovi nejlépe rozumí.
 
V tomto úsilí chci nyní pokračovat, protože bez kontaktu s občany, chcete-li dolních deset milionů, není prezident plnohodnotný. A prezident, který se považuje za součást jakési vyvolené elity, je jenom ornamentem na státní budově a ničím víc.
 
Vedle pozitivních věcí, které jsem ve své prezidentské funkci zažil a za které děkuji, byly i problémy, a nebylo by poctivé, se o nich nezmínit. Před pěti lety jsem upozornil na tři takové problémy.
 
Prvním z nich byla hrozby neonacistických bojůvek v české společnosti. Konkretizoval jsem tuto hrozbu ve svém projevu v Lidicích, kde jsem za neonacistickou stranu označil Dělnickou stranu sociální spravedlnosti. Dovolte mi krátkou terminologickou vsuvku. Občas se setkáváme s terminologií fašismus a fašistický, rád bych připomněl, že fašismus je specifický italský fenomén, který se lišil od německého nacismu například tím, že nebyl vyhraněně antisemitský, čímž ho vůbec neomlouvám. Ale víte, proč se u nás v minulosti téměř nepoužíval termín nacismus? Protože když si tento termín dešifrujete, tak je to nacionální socialismus, a protože minulý režim měl jako erbovní slovo slovo socialismus, bylo obtížně přijatelné, aby se vedle tohoto erbovního slova vyskytovalo i slovo nacionální socialismus.
 
Myslím si, že prezident by neměl příliš zasahovat do politické struktury, neměl by známkovat politické strany, protože nejsou strany první a druhé kategorie, stejně tak jako nejsou jejich voliči první a druhé kategorie, ale zde jsem učinil jednu výjimku, a jsem povinen ji zdůvodnit. Tímto zdůvodněním je skutečnost, že Dělnická strana sociální spravedlnosti aktivně spolupracovala s Kotlebovou neonacistickou stranou na Slovensku. To znamená stranou, která výslovně schvalovala vyvraždění šedesáti tisíc slovenských občanů a která schvalovala i vyslání Rychlé divize na východní frontu nebo potlačení Slovenského národního povstání. Kdo podporuje neonacisty, je sám neonacista. A Němci mají docela hezké přísloví, ‚spolu chyceni, spolu pověšeni‘. V každém případě platí, že s touto jedinou výjimkou jsem neznámkoval naši politickou strukturu, i když mohu vyjádřit radost, že Dělnická strana sociální spravedlnosti nezískala žádný mandát, jak v krajských, tak v parlamentních volbách.
 
Druhým problémem, na který jsem před pěti lety upozorňoval, byl problém ekonomické kriminality. Jsem sice rád, že mezitím došlo k určitému pokroku, a že vliv ekonomických mafií zeslábl, nikoli však vymizel. Podpořil jsem v Poslanecké sněmovně zákon o prokázání původu příjmů a majetku, pouze lituji, že není aplikován ve větším rozsahu. Podpořil jsem i další kroky proti daňovým podvodům, jako je kontrolní hlášení nebo elektronická evidence tržeb. Ale bohužel u nás je stále ještě jedna velká skvrna, a ta skvrna se jmenuje Zdeněk Bakala. Chci upozornit, že se nejedná pouze o dnes před soudem stojící kauzu podivné privatizace OKD, ale že se jedná o daleko rozměrnější akci, protože podle odborných odhadů z OKD bylo dohromady vytunelováno sto miliard korun. Mimochodem, akcie OKD uvedené na burzu měly nominální hodnotu čtyři sta korun, a na konci klesly na hodnotu dvacet haléřů za akcii. Jak velký to podnikatelský úspěch, že. Ale na druhé straně ještě těsně před krachem podniku, který zaměstnává deset tisíc osob, Zdeněk Bakala inkasoval posledních šestnáct miliard korun na dividendách. A přitom jen tak mimochodem stačil okrást i nájemníky OKD o jejich byty. Dokud tento problém nebude vyřešen, vyšetřen, pak nemůžeme tvrdit, že v České republice velká ekonomická kriminalita je minulostí a že Viktor Kožený skrývající se na Bahamách nemá svého velkého nástupce právě v osobě Zdeňka Bakaly. Když jsem se ptal jak ministra spravedlnosti, tak před časem i nejvyššího státního zástupce, zda v této věci proběhne nějaké vyšetřování, padni komu padni, setkal jsem se s velmi rozpačitou odezvou. Mrzí mě to a budu na to upozorňovat i nadále.
 
Přecházím ke třetí a poslední části hodnocení minulosti, a to je pokus manipulovat českou veřejností. A svým způsobem mohu velmi snadno navázat na předchozí téma, protože noviny, jako jsou Hospodářské noviny nebo týdeník Respekt nebo server Aktuálně.cz, jsou ve vlastnictví Zdeňka Bakaly. A tyto noviny nás každodenně poučují o tom, jak se máme chovat. Podle mého názoru novinář, který bere peníze získané tímto způsobem, by neměl mít naši úctu a neměli bychom ho brát vážně.
 
Samozřejmě, že kritika, která se týká mediální sféry, se nedá redukovat pouze na Bakalovo mediální impérium, a není to ani kritika pouze papírových médií. Je to například i kritika veřejnoprávní České televize. Rád bych vám připomněl nedávnou studii Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která uvádí, že zpravodajství naší veřejnoprávní, vyvážené, objektivní České televize bylo v minulosti výrazně ovlivněno její příchylností ke straně, která se jmenuje TOP 09. Budu předpokládat, že vzhledem k nedávným volebním výsledkům této strany se Česká televize napříště stane poněkud vyváženější. Snažme se tedy, abychom dokázali rozlišit novináře, kteří hledají pravdu, od novinářů, kteří hledají senzace, a domnívám se, že patří úcta těm prvním a neúcta těm druhým.
 
Rád bych uvedl alespoň dva naprosto konkrétní příklady. Nejde o to, že občas slyším od skupin lidí, kteří zastávají svůj názor, že ti, kdo jejich názor nezastávají, jsou lůza. V tom případě si vždy připomínám Bedřicha Smetanu a jeho operu Braniboři v Čechách, kde je krásná věta, my nejsme lůza, my jsme lid. Ale myslím si, že mohu demonstrovat i dvěma dalšími konkrétními příklady, proč různé nátlakové skupiny považuji za nehodné úcty nikoli kvůli jejich názorům, ale kvůli tomu, že jsou zapouzdřeny ve vzájemném sebeutvrzování se, aniž by byly ochotny podrobit se argumentované diskuzi.
 
Tak tedy, prvním takovým příkladem je výrok jednoho komentátora, který rozdělil českou populaci na občany a obyvatele. Občani jsou ti, kdo mají správné názory a uvědoměle hlasují. Obyvatelé jsou ti ostatní. A jako druhý příklad bych rád uvedl jednoho dalšího komentátora, který už po skončení prezidentské volby vyjádřil naději, že v nejbližších pěti letech zemře půl milionu mých stoupenců a že díky tomu bude voličská mapa za pět let poněkud jiná. Mně už to může být jedno, ale obludnost tohoto výroku je podle mého dostatečným argumentem, proč nemám rád některé novináře, a ostatně oni nemají rádi mě, takže je to vzájemně naprosto vyrovnané. Tolik pokud jde o hodnocení minulosti.
 
A nyní k budoucnosti. Dámy a pánové, hodlám samozřejmě pokračovat v tom, co jsem dělal v minulosti, protože to pokládám za užitečné. Nicméně rád bych to doplnil dalším tématem, kterým jsem se částečně už v minulosti zabýval, a tímto tématem je občanská angažovanost, nebo chcete-li jinak, aktivní občanství. Nemám tím rozhodně na mysli občanské aktivisty, kteří si někdy léčí svůj komplex méněcennosti tímto způsobem. Mám tím na mysli participaci občanů našeho státu na věcech veřejných. Vidím zde tři základní dimenze. Dimenzi ekonomickou, sociální a politickou.
 
Pokud jde o ekonomickou dimenzi, možná, že víte, že jsem vždy obdivoval Tomáše a Jana Baťovi a jejich přístup k zaměstnancům. Oni jim mimochodem neříkali zaměstnanci, ale spolupracovníci. Baťa zaváděl osobní účty, na které připisoval zaměstnancům podíl na zisku, ale pozor, také podíl na ztrátě, bylo-li to nutné. Něco, jako je dnešní Profit sharing. Samozřejmě, že jsou možné i jiné varianty, mluvil jsem kdysi o americké metodě ESOP, Employee stock ownership plan. Mluvil jsem o německém zákonu Mitbestimmung Gesetz, který umožňuje participaci zaměstnancům, a chci věřit, že naše odbory se v budoucnosti této tematice budou věnovat více než dosud. Bylo by samozřejmě výhodné, aby to byla tematika, která by byla prospěšná pro obě strany. Zvýšení podílu na zisku by mělo být doprovázeno přinášením nových inovací, zvyšováním produktivity práce a přidané hodnoty. Nicméně onen baťovský model, ať už v jakékoli formě, by podle mého názoru měl v naší ekonomice mít silnější místo, než má dosud
 
Pokud jde o sociální dimenzi, myslím si, že tady bych připomenul svoje mládí. Když jsem byl mlád, byl americkým prezidentem John Kennedy, a jedním z jeho počinů byly takzvané Mírové sbory. Američané je většinou posílali do rozvojových zemí a já se domnívám, že Mírové sbory bychom potřebovali i na našem vlastním území, aby podaly pomocnou ruku zejména v těch regionech, které to více než jiné potřebují. A byl jsem rád, když jsem byl informován, že už se připravuje zákon o dobrovolnictví, který bych považoval za účinnější, než je činnost některých, zdůrazňuji některých, neziskových organizací.
 
A konečně třetí a poslední dimenze je dimenze politická, o ní již mluvím velice dlouho. Myslím si, že je poněkud bizarní, jestliže politici se vlichocují občanům, když se ucházejí ve volbách o jejich přízeň, a pokud tuto přízeň dostanou, tak na občany zapomenou. A přitom, jsou-li občané dostatečně kompetentní, aby rozhodli, kdo má vyhrát volby, proč by neměli být dostatečně kompetentní i k tomu, aby rozhodovali o dalších otázkách.
 
Existuje několik témat v této souvislosti, a já doufám, že během mého mandátu se podaří prosadit alespoň jedno, a sice přímou volbu starostů, hejtmanů a samozřejmě i primátorů. Mimochodem existuje několik variant přímé volby, a já jsem vždy doporučoval variantu, která bude respektovat dvojí úctu, úctu k vítězi voleb jako politické straně nebo hnutí a úctu k osobnosti uvnitř tohoto hnutí nebo strany. To první je vyjádřeno volebními výsledky, to druhé je vyjádřeno preferenčními hlasy. Jinými slovy, hejtmanem, primátorem nebo starostou se podle mého návrhu stává ten, kdo dostal nejvíce preferenčních hlasů na kandidátce nejúspěšnějšího kandidujícího subjektu. Tím odpadá často uváděný argument, podle něhož takový starosta by byl pouze solitér, který by byl ve válce se svým zastupitelstvem.
 
Byl jsem vystaven kritice, že preferuji švýcarský model referend, se zdůvodněním, že nejsme Švýcarsko. Já bych to obrátil, chceme-li se stát Švýcarskem, musíme převzít některé jeho zákony a některá jeho pravidla. A myslím si, že ve Sněmovně už leží dlouhou dobu návrh zákona o referendu, který jsem rovněž podpořil, a je mi líto, že se tento návrh zákona neprojednává.
 
Jsem si vědom toho, že se bohužel asi nepodaří prosadit myšlenku takzvaného panašování, to znamená toho, aby si občané mohli sami sestavit kandidátku z nabídky kandidujících subjektů tak, jak je tomu v komunálních volbách. Podle mého názoru hlavní příčinou tohoto odmítání je strach. Strach některých politiků a politických stran z toho, že by tento model, pokud nemají na kandidátkách dostatek výrazných osobností, je přivedl k neúspěchu. Zatímco takto musíte volit stranu nebo hnutí jako celek a nemůžete kombinovat jednotlivé kandidátky.
 
A poslední věc, kterou bych rád podrobil diskuzi, je povinná volební účast. Připomínám, že u nás byla za Masarykovy první republiky. Připomínám, že je v Belgii, Lucemburku nebo v Austrálii, že to není nic nového a nic originálního. Ale opět platí onen strach, a chceme-li, aby tady bylo skutečně aktivní občanství, pak i povinná volební účast je jeho součástí.
 
Dámy a pánové, myslím, že jsem vás už dostatečně unavil, a proto mně dovolte, abych vám zcela na závěr, vlastně asi jako třetí ilustraci české žurnalistiky, uvedl server ihlas.cz, který nedávno vypsal anketu, kdy umřu. Bylo tam jenom několik set diskutujících a většina z nich se shodla na roku 2020. Chtěl bych vám proto sdělit, že jsem se rozhodl žít minimálně do devadesáti let, a pokud mě sem, do Vladislavského sálu, pozvete, bude mi potěšením se nejméně třikrát zúčastnit inaugurací svých nástupců.
 
Děkuji vám za vaši pozornost.
 
1. bře, 2018

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve čtvrtek dne 1. března 2018 dopis Jeho Svatosti papeži Františkovi.

Vaše Svatosti, 

dovolte mi předat Vám srdečné pozdravy z Prahy a současně Vám nabídnout v roce, kdy si v naší zemi připomínáme výročí mnohých významných událostí, které v minulém století ovlivnily náš národ i českou katolickou církev, své osobní svědectví o působení našeho statečného spoluobčana Dominika Duky. 

Jeho Eminence Dominik kardinál Duka je v České republice mimořádně váženým představitelem katolické církve a je to též do značné míry právě jeho zásluhou, daří-li se nám postupně odstraňovat bariéry po dlouhé roky existující mezi církví a státem v naší zemi.

V nelehkých dobách před rokem 1989 patřil kardinál Duka k bojovníkům proti zvůli totalitního režimu, za což byl perzekuován a dokonce i vězněn spolu s dalšími významnými českými disidenty. Do dnešní doby se oprávněně těší v široké společnosti pověsti vysoce morální osobnosti a neochvějného bojovníka za pravdu. Také proto se dostává panu kardinálovi četných ocenění až po to v naší zemi nejvýznamnější, kdy v roce 2016 za své nezpochybnitelné zásluhy obdržel nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva I. třídy. 

Vaše Svatosti, kardinál Duka, jak jsem měl možnost jej osobně poznat, svou činností nejen důstojně naplňuje odkaz a poslání katolické církve, ale je též neúnavným šiřitelem hodnot, které jsou v české společnosti neoddělitelně spojovány s obrazem čestného a morálně pevného člověka. 

S výrazem nejhlubší úcty 

Miloš Zeman
prezident České republiky

Autor: Miloš Zeman, prezident ČR, Praha, ČR, 1.3.2018

Zdroj:

https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-zaslal-dopis-papezi-frantiskovi-13929


 

 

18. úno, 2018

Milé přítelkyně, vážení přátelé, už dlouho jsem toto oslovení nepoužil, a bylo mi to líto. Stýskalo se mi po vás. Chtěl bych vám poděkovat za pozvání a chtěl bych vám říci, že jsem sem přijel z několika důvodů. 

Ten první a důležitý je vděčnost. Ano, říká se, že politika nezná vděčnost. Ale lidé, kteří vyznávají tuto zásadu, na to dlouhodobě zpravidla doplatili. A já bych chtěl poděkovat těm, kdo mi v prezidentské kampani vyjádřili svoji podporu a dali mi svůj hlas. Chtěl bych tedy poděkovat třem v médiích nejčastěji uváděným kandidátům na předsedu, a to v abecedním pořadí, tedy Janu Hamáčkovi, Milanovi Chovancovi a Jirkovi Zimolovi, a omlouvám se těm zbývajícím, tuším, asi pěti kandidátům, jejichž stanoviska neznám, a proto jim nemohu ani poděkovat, ani vynadat. 

Pokud jde o další, velmi si vážím stanoviska Ivany Stránské, paní hejtmanky Jihočeského kraje, a pana Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina, a rovněž jim velice děkuji za jejich podporu. Samozřejmě, že plně respektuji i odlišné názory, a proto respektuji i názor tří sociálně demokratických hejtmanů, kteří vyjádřili podporu Jiřímu Drahošovi. To jest Martina Netolického, hejtmana Pardubického kraje, Josefa Bernarda, hejtmana Plzeňského kraje, a Jiřího Štěpána. Já si vždycky říkám Husák a Štěpán, a jmenuje se Husák, nebo Štěpán? Tak v tomto případě je to Štěpán. Tito tři hejtmani společně s Jiřím Čunkem a trestně stíhaným Martinem Půtou udělali docela hezkou a svěží věc, že skotačili na louce a skládali písmenka, a z těch písmenek jim vyšlo jméno Drahoš. Proč ne. Vždyť je to osvěžující a v poměrně nudné kampani před prezidentskou volbou to byl alespoň nějaký krok lidové tvořivosti, lidové umělecké tvořivosti. Ale, přátelé, když už vyjádřím tuto podporu nějakému kandidátovi, tak bych měl být alespoň natolik důsledný, že budu sdílet jeho názory. Nejde o pozitivní názory mého protikandidáta, ty se mi zatím nepodařilo odhalit, ale o negativní názory, a ty byly evidentní. Nebudu jmenovat premiérem člověka trestně stíhaného. Plně respektuji tento názor, i když s ním nesouhlasím. Jak říkal Voltaire, nesouhlasím s vámi, ale udělám vše, abyste svůj názor mohl zastávat. Dobrá tedy, ale pak skupina lidí, říkejme jim bez jakékoliv pejorativní konotace drahošovci, by měla být důsledná, a jestliže nesouhlasí s tím, aby premiérem byl trestně stíhaný člověk, pak by měli zavést sociální demokracii do vod opozice. To je konzistentní postoj, proti kterému nic nemám, i když s ním nesouhlasím. 

A teď se dostávám k jádru pudla. Nelekejte se, můj projev už bude trvat jen tři a půl hodiny, takže to základní už vyjádřím v několika následujících minutách. Milí přátelé, sociální demokracie je jediná strana, která neměla jasné stanovisko, kdo je vlastně její prezidentský kandidát. Sociální demokracie je jediná strana, která nemá jasné stanovisko, zda jít do opozice, nebo se účastnit vlády. A sociální demokracie je jediná strana, která neví, kdo bude její předseda. Jinak jste naprosto v pořádku. Takže začněme to klubko rozplétat. Chci vám jasně říci, že nebudu prstem ukazovat na nikoho z asi osmi, teď už se dokonce přihlásil devátý, jak jsem si přečetl, z devíti kandidátů na předsedu, je tedy zvěrstvo, když se někdo přihlásí den před sjezdem, ale prosím, má na to právo. A nebudu tedy ukazovat tím prstem už proto, protože nebudu opakovat svoji chybu, největší chybu ve své politické historii, kdy jsem ukázal na Vladimíra Špidlu jako svého nástupce, a on to prostě lidsky neunesl. Já teď, s odstupem času, bych spíše mluvil o soucitu než o pohrdání, ale to, že poškodil sociální demokracii, je bohužel neoddiskutovatelný fakt. A nebyl sám. Ale na druhé straně, a proto jste mě sem přeci pozvali, chcete slyšet můj názor na to, zda jít do opozice, anebo zda se pokusit jít do vlády, ať už v jakékoli konfiguraci. 

Dovolte mi, abych svůj názor uvodil slovy starého sociálně demokratického politika první republiky, který se jmenoval Rudolf Bechyně, a ta slova zní, suchá je skýva opozice. A já bych dodal, ta skýva není ani posolená. To znamená, že ti z vás, kdo vás budou v dobré víře, já nepochybuji o jejich dobrých úmyslech, vyzývat, abyste odešli do opozice, vás budou vyzývat, abyste nic nedělali, abyste nepracovali ani pro tuto republiku, ani pro sociální demokracii. Těch vašich ubohých patnáct poslanců se prostě smíchá do jakéhosi podivného koktejlu s těmi ostatními poslanci, koho tam máme, TOP09, vynikající, STAN, ještě lepší, ODS, KDU-ČSL a potom anarchisticko-chaotické hnutí, které se nazývá Piráti. A to je tak zhruba všechno. Takže ano, chcete-li být v tomto koktejlu, poslužte si, jen vám říkám, že vám to nepomůže a že můžete klesnout i pod pětiprocentní hranici, protože o vás nikdo nebude vědět. 

Na druhé straně je těžká cesta, kterou můžete zvolit, a ve tvrdém vyjednávání s hnutím ANO si můžete vymoci určité programové i personální koncese. Možná, že vás překvapím, ale můj osobní názor, který vám vůbec nevnucuji, zní, necpěte se do vlády, nechtějte ministerská křesla, s těmi patnácti poslanci je to trochu komické. Chtějte náměstky ministrů, chtějte odborníky, chtějte někoho, kdo může pro sociální demokracii něco udělat. A varujte se jedné věci, která unikla, když se mluvilo o emailech Bohuslava Sobotky. Tehdy tam byl jeden email od pana Václavíka, který zněl, Slávku, je mi šedesát let a chtěl bych být politickým náměstkem na jakémkoli ministerstvu. Konec citátu. Pane bože, copak toto není hrůzné, copak právě toto není onen fakt, proč sociální demokracie touhou po funkcích či korytech klesla na těch dnešních sedm procent? Že místo toho, aby pracovala pro republiku a koneckonců i pro sebe, pracovala pouze pro některé funkcionáře, a nakonec ti strhli tuto stranu do propasti. A proto si myslím, že z tohoto hlediska by bylo velmi dobré, abyste zahájili jednání s hnutím ANO, a to je to, co vám doporučuji, a jestli toto doporučení budete nebo nebudete respektovat, už záleží pouze na vás. 

Jsem to já, kdo pověřil ministerského předsedu tímto jednáním, jsem to já, kdo se s ním dnes večer setká, a příští týden se setkám s předsedy KSČM a strany SPD, vyslechnu si jejich názory, ale znovu opakuji, není to prezident, který sestavuje vládu. Je to ministerský předseda, který je tímto prezidentem pověřen. A moje doporučení zní, nechcete-li upadnout do zapomenutí, pracujte. A pracovat můžete pouze tehdy, když budete v jakémkoli složení, v jakékoli konfiguraci účastni vládních aktivit. Mimochodem, teď jsem si probíral těch asi dvě stě návrhů zákonů, které padly pod stůl po ukončení činnosti Poslanecké sněmovny. Drtivá většina z nich je opoziční. Chcete-li tedy, aby žádný z vašich návrhů zákonů se nedostal do reálné praxe, staňte se opozicí. Suchá skýva, ale nicnedělání. A budete se věnovat pokřiku z opozičních lavic, stejně tak, jako jste se teď, před mým příchodem a před příchodem Roberta Fica, bavili naprosto nesmyslnou diskuzí o jednacím řádu. Já si myslím, že strany vyhrávají svoje souboje se svými konkurenty nikoli tím, jaký mají jednací řád, když jsem byl vaším předsedou, říkal jsem, udělejme univerzální jednací řád pro všechny situace, a ne abychom ho projednávali vždy znovu a znovu, ale sebektriticky přiznávám, nikdy se mi to nepodařilo. 

Rád bych dodal, že v této situaci jsou různé možnosti oné vládní konfigurace, a bude záležet na vás, jak se rozhodnete. Pravda je, že hnutí ANO má zájem o spolupráci se sociální demokracií a je ochotno čekat, pravda je, že toto hnutí, a já nechci mluvit jeho jménem, má současně dva další partnery, kteří mu bohatě stačí k tomu, aby měli většinu v Poslanecké sněmovně. 

Tím končím svoje doporučení, takže polovina tohoto sálu, takzvaní drahošovci, bude rozladěna, zbývající polovina bude zastávat názor, že je zapotřebí jít do vlády, ale záleží jen na vás, jak se rozhodnete, jste demokratická strana a jediné, co bych si přál, a vy jste to bohužel neudělali, je to, že nejdříve by měly zaznít kandidátské proslovy asi osmi nebo devíti kandidátů, které by měly jasně odpovědět právě na tuto otázku ano či ne, a teprve k nim by měla být diskuze. Já jsem se dozvěděl, že místo toho bude nejdříve dvou a půl hodinová diskuze a teprve potom tyto projevy. Nic proti tomu, jen mě omluvte, že už tam z důvodů jiných se musím omluvit, i když je mi to líto. 

A závěrem mi dovolte, protože vy určitě budete analyzovat důvody svého neúspěchu, abych vám řekl svůj nezbytně subjektivní pohled na věc. Samozřejmě, že se můžeme ptát, co vedlo sociální demokracii k tak razantnímu a víceméně setrvalému poklesu. A já vám nabídnu vysvětlení, které vám bude připadat jako krajně zjednodušující, ale o němž jsem přesvědčen, že je pravdivé.  

Ano, v úzkém kruhu členů jakékoli politické strany známe klíčové funkcionáře. Ale znají tyto klíčové funkcionáře i voliči těchto stran? Ti znají většinou jen předsedu a nikoho jiného. Když ve Francii zvítězil Macron, věděl někdo z nás, kdo jsou jeho, byť nejbližší, spolupracovníci? Američané mají krásné přísloví, perception is always right, vnímaní, rozuměj vnímání předsedy, je vždy pravdivé. A osm a půl milionu voličů proti asi tak ani ne dvaceti tisícům členů sociální demokracie zná jen předsedu. V dobrém i ve zlém. A buď ten předseda je dokáže strhnout a má charizma, a nebo to nedokáže. Buď je jemně řečeno nepřitažlivý, nejemně řečeno odpudivý. A protože nechci mluvit o konkrétní osobě Bohuslava Sobotky, dovolte mi, abych si zvolil konkrétní osobu Miroslava Kalouska. Tak tedy, na druhém pólu českého politického spektra se objevuje odpudivý, dnes už bývalý, předseda pravicové politické strany. Jinými slovy moje vysvětlení zní, dostali jste se na těch sedm procent především, ne jenom, ale především proto, protože ve vašem čele nestála osobnost. Je to smutné, ale je to tak. A já vám chci popřát, abyste si na dnešním sjezdu dokázali takovou osobnost zvolit a abyste si uvědomili, že pokud to bude šedivá, nudná, úřednická bytost, pak opět nezískáte žádné voliče se všemi důsledky, k nimž to povede. 

Milí přátelé, jsem ovlivněný tím, že právě v této místnosti jsem byl v roce 1993 zvolen předsedou sociální demokracie a vykonával jsem tuto funkci osm let. Byla to nejkrásnější politická léta mého života, a víte, proč? Protože jsme šli nahoru, bylo to heroické období, kdy každý rok přibývala procenta preferencí, kdy za tři roky, s dvaceti šesti procenty z těch původních sedmi, jsme byli druhou nejsilnější stranou a za další dva roky, i když nám to nikdo nevěřil, jsme vstoupili do Strakovy akademie hlavním vchodem a dokázali jsme i to, čtyři roky, že sociální demokracie umí úspěšně vládnout. Toto heroické období skončilo zradou, skončilo komplexem méněcennosti, skončilo závistí, a díky tomu i pádem. Já bych vám chtěl popřát, abyste tuto chybu už nikdy neopakovali, protože tím oslabujete svoji vlastní stranu. Budete-li si vrážet kudlu do zad, budete-li, jako se to v poslední době stalo například Jirkovi Zimolovi, kterému mimochodem blahopřeji, že policie stáhla obvinění, budete-li se snažit zbavovat se svých názorových odpůrců, pak tím oslabujete svoji vlastní stranu a oslabujete i sami sebe. Oppenheimer na otázku, co je největší tajemství atomové bomby, odpověděl, to, že ji lze vyrobit. Největší tajemství možného úspěchu sociální demokracie je, že můžete opakovat úspěch z let 1993 – 2002, ale neopakovat závistivé chyby, které nastaly potom. Chcete-li být skutečnými přáteli, nebuďte stranou podrazáků, a já vám přeji, abyste opět našli své místo na slunci. 

Děkuji vám za vaši pozornost. 

Autor: Miloš Zeman, prezident republiky, Hradec Králové, ČR, 18. února 2018

zdroj:

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-40.-sjezdu-cssd-13907


 

 

13. led, 2018
Prezident Miloš Zeman zvítězil v prvním kole prezidentských voleb s 38,56% a 1 985 547 hlasů. Získal tak v prvním kole o 739 699 více hlasů než v prvním kolem v roce 2013. Zeman také na tiskové konferenci řekl, že se zúčastní televizních debat se svým protikandidátem. Tím se stal Jiří Drahoš. Ten získal 26,60% a 1 369 601 hlasů. To je o 615 946 hlasů méně než Miloš Zeman. Druhé kolo se koná 26.1.-27.1.2018.
 
Autor: TGM, Praha, ČR, 13.1.2018
 
zdroj: