ZEMANOVINKY

6. lis, 2018

Dámy a pánové,

ředitel zahraničního odboru Rudolf Jindrák měl nedávno interview v Českém rozhlase a redaktor Českého rozhlasu nevěděl nic lepšího, než se ho zeptat, jaké problémy se během mé návštěvy vyskytly. Typický novinář. Já mu vyhovím vaším prostřednictvím, ale vím pouze o jednom jediném problému, ale protože mě rozčílil, tak vám ho sdělím.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu pan Hüner, třebaže byl na to dvakrát upozorněn, opomněl zařadit Českou republiku mezi takzvané partnerské země na tomto veletrhu, a díky tomu pracovníci naší ambasády měli určité problémy s umístěním expozice a podobně. Naštěstí pochopením čínské strany se všechno vyřešilo, ale to nemění nic na tom, že ministr průmyslu a obchodu je tady od toho, aby zajišťoval příhodné podmínky pro mimo jiné i české expozice v zahraničí, a když to neudělá, je dobře, že už není ministr.

To je jediný problém, který tady byl. Všechno ostatní proběhlo skvěle. Já předpokládám, že jednotlivé body našeho programu jste sledovali včetně teď nedávného česko-čínského podnikatelského fóra, kde jste viděli vysokou účast jak z čínské, tak z české strany.

Jednání s prezidentem Si, už sedmé, rovněž proběhlo velmi dobře. V dubnu na pozvání pana prezidenta tady tedy budu popáté a s ním se setkám poosmé. Mám z toho velmi dobrý pocit zejména proto, že jsme pokročili v konkrétních projektech ekonomické spolupráce. Víte, že vyznávám ekonomickou diplomacii, a jsem rád, že se podařilo věci posunout dopředu v mnoha oblastech. Zmínil bych jenom podpis dohody o dodávce letadel L 410, ale protože jste pozorní novináři, tak jste si jistě všech uzavřených dohod všimli sami a není nutné, abych vám napovídal.

Autor: Miloš Zeman, prezident republiky, Šanghaj, Čína, TGM, Praha, ČR, 6.11.2018

Zdroj:
 
 
 
30. říj, 2018

Bratři Slováci, sestry Slovenky, milí přátelé,

děkuji za pozvání na výročí Martinské deklarace, která byla uzavřena pouhé dva dny poté, co v Praze byla rovněž vyhlášena nezávislost českého národa na soustátí Rakouska-Uherska. Oběma našim národům hrozilo tehdy odnárodnění. Čechům hrozila germanizace, Slovákům hrozila maďarizace. Toto výročí si připomínáme především proto, že díky těmto událostem jsme neztratili svoji národnost, neztratili jsme svůj jazyk a mohli jsme se svobodně rozvíjet.

Plně souhlasím s Andrejem Kiskou, který připomínal nesmyslné hádky o tom, kdo na koho doplácí. Podívejte se na ekonomiky obou našich zemí, které skvěle prosperují, aniž by byly obviňovány z nějakých penězovodů. 

A souhlasím i s názorem, že ač jsme se rozešli, setkali jsme se v Evropské unii, která je skvělým projektem, jen bych si někdy přál, aby jeho projektanti byli poněkud kvalifikovanější a aby dosáhli úrovně otců zakladatelů Evropské unie.

Milí přátelé, v době listopadové revoluce celým Slovenskem zněla píseň Ivana Hoffmana - Slíbili jsme si lásku a já jsem sem přijel, abych jménem českého národa vám slíbil přátelství. Nejsou na světě bližší národy než český a slovenský, a nejde jenom o jazykovou podobnost. A proto věřím, že spolu budeme v rámci Evropské unie dlouhá léta, dlouhé desítky let, možná i dlouhá staletí. A přesvědčil jsem se o tom, když jsem seznal, že váš státní svátek se drží, v tomto případě svátek Svatomartinské deklarace, jednou za sto let, což není poněkud obvyklé. Nicméně slibuji vám, že když mě pozvete, tak i za těch sto let přijedu. Pravda budu o něco starší a dá-li Bůh, možná i o něco moudřejší. 

Dovolte mi tedy závěrem, abych podobně, jako jsem před dvěma dny na Pražském hradě popřál českému národu šťastnou budoucnost, abych totéž popřál i vám. Přeju vám lásku, přeji vám štěstí, přeji vám přátelství a přeji vám šťastnou budoucnost.

Děkuji.

Autor: Miloš Zeman, prezident republiky, Slovenská republika, Martin, 30. října 2018, TGM, Praha, ČR, 30.10.2018

Zdroj:

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-vzpominkoveho-aktu-ke-100.-vyroci-martinske-deklarace-14382


 

 

27. říj, 2018

Vojáci Armády České republiky, 

v nedávné době jsme se smutkem vzali na vědomí smrt vašich čtyř kamarádů, kteří zahynuli v souboji s teroristickým islamistickým hnutím Tálibán v Afghánistánu. Vzniká otázka, proč naše jednotky spolu s dalšími spojenci v Afghánistánu jsou, a já chci na tuto otázku jasně odpovědět. 

Vzpomenu zde Nevilla Chamberlaina, který v září 1938 řekl, proč máme bojovat za zemi, o které nic nevíme. Správná odpověď tehdy zněla, protože je to i ve vašem zájmu. A stejná odpověď platí i dnes. 

Je v zájmu České republiky, aby v Afghánistánu nevzniklo další teroristické centrum, které by připravovalo útoky na civilizované země, jako se poprvé, nikoli naposledy, stalo v roce 2001 útokem na newyorská dvojčata. Od té doby uplynulo sedmnáct let a naším úkolem je zabránit, aby se tyto útoky neopakovaly a dosáhnout toho, aby se snížilo riziko teroristických útoků i vůči České republice. 

Tehdy v roce 2001 jsem řekl, že s teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje, a dnes pouze dodávám, že před teroristy se neutíká. Jako vrchní velitel ozbrojených sil proto očekávám, že budete-li nasazeni v kterékoli ze zahraničních misí, splníte svoji povinnost danou vaší přísahou.

Autor: Miloš Zeman, prezident republiky, Hradčanské náměstí, 27. října 2018, TGM, Praha, ČR, 27.10.2018

Zdroj:

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-slavnostni-vojenske-prisaze-a-slibu-policistu-a-hasicu-14362


 

 

 

24. říj, 2018

Prezident Miloš Zeman ve svém vystoupení ve sněmovně kritizoval dotace na obnovitelné zdroje energie, nefunkční informační systémy, počet státních úředníků a výdaje na inkluzi – ty navrhuje zrušit a peníze raději použít třeba na opravy silnic druhé a třetí třídy...

Prezident Miloš Zeman:

„Růst investice má být vyšší než růst spotřeby. Investice nemá volební právo, proto se vždy v diskusích o státním rozpočtu snažím akcentovat význam investic pro budoucnocí vývoj naší společnosti. A pokud tedy jde o investice, nemohu říct, že jsem zcela nadšen, ale oproti minulosti, kdy byla naše ekonomika výrazně podinvestována, se situace zlepšila.“ 
 
„Naše republika vydává ročně na dotace obnovitelných zdrojů více jak 40 miliard korun, z toho 26 miliard z rozpočtu ministerstva průmyslu a obchodu.  Kdybychom tyto dotace dokázali zrušit a dali obnovitelným zdrojům tržně konformní prostředí, tak za pět let bychom měli peníze na výstavbu jednoho jaderného bloku, což je jedna z největších plánovaných investic.“
 
 „Uznávám význam informatizace, ale byl bych rád, aby byla konána profesionálním způsobem, a ne způsobem, který připomíná spíš tunelování.“ O zjištění NKU.
 
„Připomínám, že krajům chybí na opravy silnic 2. a 3. třídy právě čtyři miliardy a to je investiční výdaj, je ale inkluze investice? Pochybuji.“ 
 
„Prostudoval jsem si podrobně metodické pokyny ministerstva školství k inkluzi a našel jsem tam větu, že postižené dítě spolu se svým pedagogickým asistentem má být od ostatních dětí odděleno paravánem. Nemám pocit, že paraván by byl vhodným nástrojem socializace inkluzovaných dětí, hrozí jim naopak šikana,“
 
„Chtěli bychom rychleji, ale bojím se, že by to bylo na úkor investic, a ne snížení spotřeby,“ O snižování deficitu státního rozpočtu.
 
Autor: Miloš Zeman, prezident republiky, TGM, Praha, ČR, 24.10.2018
 
Zdroj:
 
 
 
17. říj, 2018

Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové,

jsem rád, že jsem již na pátém česko-čínském investičním fóru, a rád bych zdůraznil to slovo investiční. Když jsem věnoval čínskému prezidentovi jabloňový strom, řekl jsem mu, je snadné jíst jablka, ale daleko důležitější je sázet jabloně. Jsem rád, že i my sázíme těmito našimi setkáními jabloně.

Byl jsem informován o výsledcích vašeho jednání a těším se, že se zítra setkáme i se společností CITIC Group, a jsem velmi rád, že tato společnost, jak jsem slyšel, přivezla do Prahy celé svoje vedení. Věřím, že to bude mít efektivní výsledky právě v oněch investicích, právě v oněch jabloních.

Možná, že ode mě očekáváte, že teď vyjmenuji celou řadu investičních projektů z obou stran, ale to bychom tu byli do půlnoci. Jsem velmi rád, že se každým rokem množí tyto projekty a že roste jejich objem. Dalo by se to ostatně ilustrovat i na počtu linek, které spojují Čínu a pražské letiště. Dříve nula, pak jedna, dnes čtyři. A jak jsem slyšel, uvažuje se o páté. Vzhledem k tomu, že narůstá i počet čínských turistů, a věřím, že i čínských podnikatelů a samozřejmě i čínských studentů a naopak, tak můžeme mít radost z úspěšného vývoje našeho společného projektu.

Ale proto tady nejsme. Když se přátelům nedaří, bylo by dobré postavit se za ně a vyjádřit jim svoji solidaritu. Chtěl bych tedy vyjádřit své osobní stanovisko, kterým si možná někoho rozhněvám, ale to je mi srdečně jedno, a sice že pokusy vést obchodní války zvyšováním cel, zaprvé, zcela odporují učebnici ekonomie v prvních ročnících Vysoké školy ekonomické, kde protekcionismus je považován za školáckou, učednickou chybu, zadruhé, že poškozují vzájemný obchod, a to nejen obchod mezi dvěma zeměmi, ale celou světovou ekonomiku, a mohou dokonce vyvolat celosvětovou ekonomickou krizi.

Chtěl bych proto říci, že věřím, že tato válka skončí, a chtěl bych připomenout těm, kdo se domnívají, že jí srazí na kolena druhou a v budoucnosti první největší světovou ekonomiku, osud malé země, která se jmenuje Kuba. Vůči Kubě bylo aplikováno embargo, bojkot, cla a já nevím, co všechno ještě. Když jsem přijel do Miami a setkal se s kubánskými emigranty, říkal jsem jim tehdy, kolegové, vaše strategie je naprosto vynikající, má jenom jednu drobnou vadu. Fidel Castro je stále prezident Kuby. Tenkrát jím byl čtyřicet let a ještě dalších deset let to trvalo. Barack Obama, jak dobře všichni víme, sankce po padesáti letech zrušil. Máme čekat dalších padesát let? Snažme se v rámci našich možností, v rámci našich kompetencí a veřejně, nikoli jen mezi čtyřma očima, říkat, s čím nesouhlasíme, říkat, že nesouhlasíme s obchodními válkami, říkat, že práce našich lidí má příliš velkou hodnotu, než aby byla kažena hloupostí těch politiků, kteří obchodní války vyvolávají.

Samozřejmě, že politici poněkud opatrnější, než jsem já, tohle nikdy neřeknou. Dovolte mi proto, abych na setkání přátel, které spojuje strategické partnerství, jež jsme uzavřeli s čínským prezidentem, toto jasně řekl.

A nyní už mi jen dovolte, abych vám popřál příjemnou zábavu, zajímavou diskuzi a samozřejmě i dobrou chuť. Pevně doufám, že česká kuchyně bude našim čínským přátelům chutnat, a kdyby ne, tak příště připravíme něco jiného.

Dobře se bavte a krásný večer.

Autor: Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 16. října 2018 

TGM, Praha, ČR, 17.10.2018

Zdroj:

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-slavnostnim-veceru-china-investment-forum-2018-14333