ZEMANOVINKY

11. čvc, 2018

Projev prezidenta republiky při 17. schůzi Poslanecké sněmovny...

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, milé kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, dámy a pánové,

asi před měsícem jsem byl požádán předsedy hnutí ANO, České strany sociálně demokratické a Komunistické strany Čech a Moravy o vystoupení v Poslanecké sněmovně na podporu této vlády. Rád jsem tomuto požadavku vyhověl, protože je koneckonců povinností každého prezidenta, aby podpořil vládu, již předtím jmenoval.

Chtěl bych blahopřát všem třem jmenovaným předsedům politických stran, jakož i jejich týmům za, jak věřím, úspěšné dovršení velmi složitých jednání a chtěl bych jako rozený optimista vyjádřit naději, že dnes Sněmovna této vládě vysloví důvěru.

Nechci se zabývat peripetiemi, které se vázaly na jednání o vládě, a už vůbec ne personálními otázkami, které jsou často medializovány, protože je to jediné téma, jež novináři dokáží pochopit. V každém případě bych se chtěl zabývat programovým prohlášením vlády, neboť ministři přicházejí a odcházejí, jak jsme se mohli přesvědčit i u Ministerstva spravedlnosti, ale programové prohlášení by mělo zůstat a mělo by být jakýmsi fundamentem dlouhodobé činnosti naší vlády.

Moji spolupracovníci mně říkali, že nemám hovořit déle než tři hodiny, protože mě na letišti čeká letadlo, které mě odveze do Bruselu na summit NATO. Pokusím se tedy býti co nejstručnější a omezím se pouze na dvě trochu obšírnější poznámky o tomto programovém prohlášení, z nichž jedna bude pochvalná a druhá, jak je u mě obvyklé, pro změnu kritická.

Pokud jde o tu pochvalnou poznámku, velice si vážím toho, že v programovém prohlášení je obsažena myšlenka dlouhodobého, tedy desetiletého investičního programu, ať už na úrovni měst a obcí, krajů, anebo celé republiky. Ve svých předchozích vystoupeních i před touto Sněmovnou jsem vždy horlil proti přehnaným spotřebním výdajům a zdůrazňoval jsem, že jsou to investice, které vytvářejí naši budoucnost. Dovolte mně, abych citoval Aljošu z Bratrů Karamazových, byla by veliká idea dát lidem chleba. Ano, idea veliká. Ale ne největší. Člověk se nají a hned zapomene a řekne si, co bude dál. A to, co bude dál, jsou investice, díla, která máme předat budoucím generacím stejně tak, jako nám naši předkové předali líbeznou kulturní krajinu, kterou někdy ničíme. Takže vítám tento investiční program.

Kdybych měl mluvit o svých subjektivních preferencích, pak bych dal na první místo ochranu kulturních památek, které se nám někdy rozpadají pod rukama, jak dokazují publikace Státního ústavu památkové péče Národního památkového ústavu. Přitom za poslední desetiletí jsme s několika málo výjimkami nedokázali naše města oživit jedinou moderní architekturou. Vzpomeňme na Kaplického knihovnu na Letné a další. Tak alespoň zachraňme to, co tady zůstalo z minulosti. Ale to je subjektivní preference.

Objektivně z hlediska České republiky vidím největší část, jakousi páteř investičních programů ve dvou oblastech, v oblasti infrastruktury a v oblasti energetiky. A když si přečtu vládní programové prohlášení, tak v oblasti infrastruktury je poněkud určitější než v té energetické oblasti, což pokládám za chybu.

V tom vládním programovém prohlášení jsou samozřejmě i body na téma, komu přidáme a kolik přidáme, ale tím se opravdu nechci zabývat. Vzpomínám si na Davida Camerona, který říkal, parlamentní demokracie je skvělá, jenom kdyby pokaždé nebyly nějaké volby. Obávám se, že měl hlubokou pravdu, zejména když u nás v poslední době jsou volby každý rok.

Pokud jde o výstavbu dopravní sítě, jsem rád, že pan ministr Ťok zpracoval velmi podrobný materiál, který obsahuje údaje o zahájení a doufejme i ukončení dopravních staveb včetně rozpočtu.

Rád bych s radostí konstatoval, že nedávná studie proveditelnosti doporučila také můj oblíbený projekt kanál Dunaj-Odra-Labe. Milí přátelé, tento projekt podporoval již Karel IV., František Josef I. ho vtělil do vodocestného zákona z roku 1901 a Jan Antonín Baťa ho ve své knize Budujeme stát pro 40 000 000 lidí označil za jeden ze tří nejdůležitějších projektů. Já jsem tedy velice rád, že tato stavba projektovaná na patnáct let se snad konečně zrealizuje a že já se dožiji jejího zahájení. Aspoň toho zahájení. Mimochodem samozřejmě očekávám, že se objeví i poznámky o megalomanských projektech. Znám lidi, nebudu jmenovat, pro něž každý projekt přesahující velikost kurníku, je projektem megalomanským.

Tolik k dopravní infrastruktuře. A vím, že tento vodní koridor může, jak říkal předminulý ministr zemědělství pan Milek, přivést vodu i na suchem sužovanou jižní Moravu.

Daleko žalostnější je situace v oblasti energetiky. Zde máme sice jakousi údajnou koncepci energetiky, ale co ta koncepce říká? Že bychom se měli soustředit na jádro a uhlí. To je sice hezké, s tím souhlasím, ale to ještě není koncepce. Koncepce znamená, že podobně jako u dopravních staveb budou specifikovány konkrétní investiční aktivity, a to bohužel není. Dosud vůbec nevíme, jestli se budou stavět jenom Dukovany, nebo i Temelín, dosud nemáme žádnou představu finančního rámce a diskutujeme o tom, jestli to má platiti ČEZ, což si myslím, že je správná myšlenka, anebo že se na to má vzít nějaký jiný finanční systém. A kromě toho i v oblasti uhelné energetiky vůbec nevíme, co dělat a co nedělat. Příkladem je elektrárna Počerady, kde nevíme, jestli ji prodat nebo jestli ji má ČEZ udržovat. A takových příkladů zmatené nekoncepční práce v naší energetice bych našel desítky.

K tomu ještě přistupuje jedna nepříjemná věc. Naše milovaná Evropská unie se rozhodla zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů. Nemám nic proti obnovitelným zdrojům, pokud jsou zasazeny do tržně konformního prostředí, to znamená, pokud nejsou dotovány, dokonce neúměrně dotovány. A to právě obnovitelné zdroje, zejména zdroje solární, jsou. A Evropská unie má představu zvyšování podílu těchto zdrojů, i když u nás nemáme ani alpské řeky, ani severoněmecké pobřeží se silnými větry. Takže po úspěchu naší diplomacie v oblasti migračních kvót očekávám další úspěch v souboji s podle mého názoru nesmyslně vysokým podílem dotovaných, zejména solárních zdrojů. Zde už bych jenom dodal, že každý ví, že solární zdroje jsou nestabilní kvůli počasí, takže musí být díky této volatilitě zálohovány a přitom ta zálohovaná kapacita není pochopitelně zcela využívána. Je to prostě plýtvání našimi zdroji. Myslím si, že tím jsem vyčerpal asi tak první polovinu svého projevu.

A nyní mně dovolte přejít k tomu, s čím v programovém prohlášení nesouhlasím, případně co v něm vůbec není. Doufám, že se zvláštním zaujetím mě bude poslouchat vláda, kolegové, protože pochvala sice těší, ale kritika inspiruje, není-liž pravda? Výborně. Tak tedy, co v tom není. Není tam jasná odpověď na otázku, kde na to vezmeme peníze. A to by tam samozřejmě býti mělo. Objevují se názory, a já s nimi nesouhlasím, že takovým zdrojem by měl být deficitní rozpočet. To znamená, že těch 50 miliard deficitu bychom měli oproti původním úvahám ponechat a věnovat na investice. Je to hezký alibismus, ale politika je také o symbolech a gestech. A pokud jsme se v minulosti zavázali, že budeme plynule snižovat rozpočtový deficit, neměli bychom ho zmrazovat, tedy uchovávat v této výši z těch alibistických důvodů, o nichž jsem mluvil. Podívejte se, jsem pro deficit v době krize. Nejsem pro deficit v době ekonomického růstu. A myslím si, že bychom měli směřovat minimálně k vyrovnanému rozpočtu, ne-li k rozpočtu přebytkovému. Pak ovšem při všem uznání práce, která se vykonala například ve výběru daní, vzniká otázka, kde na to vezmeme? A moje odpověď, kolegyně a kolegové, bude jasná a krutá. Jsou obrovské zdroje šetření v úsporách, v boji proti plýtvání. Tato ekonomika a tato společnost je nemírně plýtvavá a toto plýtvání někdy přecházíme naprostou lhostejností.

Dovolte mi, abych uvedl v této druhé části alespoň několik málo konkrétních příkladů. Začnu tím největším. 48 miliard ročně vyhazujeme na podporu obnovitelných zdrojů. Je to samozřejmě chyba minulých vlád a minulých parlamentů, tehdejšího zeleného šílenství, ale to nás nezbavuje odpovědnosti bojovat proti tomu. Jsem rád, že jsme se dohodli s panem premiérem a s generálním ředitelem ČEZu, že ČEZ, samozřejmě zadarmo, dá Úřadu vlády k dispozici právnický tým, který bude hledat způsoby řešení tohoto problému. Ve vládním programovém prohlášení už je jeden způsob naznačen.

Další příklad, a teď si myslím, že rozčílím velmi mnoho lidí, jsou státní úředníci. Za mé vlády bylo státních úředníků 80 tisíc. Dnes je jich 150 tisíc, z toho 70 tisíc na centrální úrovni, 70 tisíc na úrovni městských úřadů a 10 tisíc na úrovni krajských úřadů. Za tyto údaje vděčím paní poslankyni Vildumetzové. A co s tím. Že si tito lidé, aby ospravedlnili svoji existenci, vymýšlejí práci, která je často zbytečná, to je jedna věc. Že k tomu bezmocně přihlížíme, je věc druhá. Místo kritiky hledejme řešení a nesnažme se tento počet dále zvyšovat, tím méně těmto úředníkům přidávat peníze v jejich mzdách.

Mimochodem, když mluvím o úřednících, je nám, doufám, všem jasné, že nemluvím o státních zaměstnancích obecně. To je dramatický rozdíl.

Tady se ukázalo, a zejména naši kolegové, kteří mají tak rádi myšlenku digitálního Česka, by to měli uvítat, že v oblasti bankovního sektoru už nastoupila robotizace. To není samozřejmě žádný humanoidní robot, to je algoritmus vložený do počítače, který umožňuje realizovat celou řadu dříve rutinních, běžných úkonů bankovního úředníka. Na západě od nás už propouštějí bankovní úředníky. U nás zatím jenom velmi okrajově. Proč se neinspirovat touto myšlenkou, nealgoritmizovat státní správu, a propuštění úředníci beze sporu najdou při nedostatku pracovních sil pohodlně zaměstnání v soukromém sektoru, čímž se odlehčí státnímu rozpočtu. Jenom chtít a mít trochu odvahu postavit se proti této někdy až lobbistické skupině.

A samozřejmě, že kromě tohoto zdroje úspor jsou i úspory, které jsem si vyžádal od pana prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Míly Kaly, vřele vám doporučuji, abyste si je přečetli, je to děsivé čtení. Ti, kteří mají tak rádi informační systémy, si tam mohou například v kapitole, která se jmenuje Kleště informačních systémů, přečíst, že předminulá ministryně práce a sociálních věcí zakoupila za jednu miliardu sto milionů Kč tři počítačové systémy, z nichž ani jeden nefunguje a nejsou kompatibilní. Najděte někdo miliardu na chodníku. Nepodaří se vám to.

Tím jsem si potvrdil Zemanův zákon. Pokud někdo z vás ještě nezná Zemanův zákon, tento zákon zní, každý nový počítačový systém je dražší, pomalejší a poruchovější, než systém předchozí. Zdravím naše Piráty. Ale samozřejmě vím, že je to nadsázka, a vím, že jsou i systémy, které fungují. Například registr vozidel, že ano. Dobrá tedy.

A pak máme ještě řadu dílčích příkladů, díky laxnosti předminulého Ministerstva zemědělství nám například hrozí, že budeme vracet evropské dotace za sedm a půl miliardy Kč.

Chcete, abych v tomto smutném výčtu pokračoval? Našly by se desítky a desítky položek charakterizujících plýtvání. Tuhle jsem přemýšlel, jestli se připravujeme na válku, protože jedině tak lze vysvětlit obrovský objem prostředků, který vkládáme do státních hmotných rezerv. Ale nebudu v těchto příkladech pokračovat.

Pan premiér, když skládal slib premiéra, se zavázal, že bude bojovat proti plýtvání, a chci věřit, že i ve svém expozé se tomuto tématu věnuje. Nicméně velmi rád bych viděl, aby jako doplněk programového prohlášení existoval ucelený materiál, který by rozhořčil některé lobbistické skupiny nutící nás předražovat jinak potřebné činnosti, a někdy nepotřebné činnosti, to je ta druhá píseň. A jestliže se tento materiál objeví, přivítám ho se stejným nadšením, jako jsem přivítal investiční program.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, když jsem jmenoval tuto vládu, použil jsem výrazu naše vláda a dva nebo tři novinářští filistři se rozčílili, proč mluvím o naší vládě. Odpověď je velice jednoduchá. Jestliže Poslanecká sněmovna dnes vysloví důvěru vládě České republiky, bude to naše vláda. Vláda všech občanů našeho státu. A to bez ohledu na to, z jakých parlamentních subjektů je složena. Všichni v této místnosti se snažíme pracovat pro Českou republiku vzdor různým názorům. A já bych vám závěrem chtěl ze srdce popřát, aby se vám tato práce dařila. A chtěl bych popřát České republice, aby byla úspěšným, klidným a bohatým státem.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Autor: Miloš Zeman, prezident republiky, Poslanecká sněmovna Parlamentu, Praha, ČR, 11.7.2018

Zdroj:

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-17.-schuzi-poslanecke-snemovny-14188


 

 

 

10. čvc, 2018

V původním scénáři bylo, vážená paní ministryně spravedlnosti, dámy a pánové...

Život je plný překvapení. Paní ministryni spravedlnosti jsem dnes dopoledne odvolal. Nového ministra spravedlnosti jmenuji asi za půl hodiny. Takže jste naprosto bezprizorní. A dovolte mně, abych vás oslovil, milé dámy a vážení pánové.

Ale konec konců ministři přicházejí a odcházejí, ale soudní soustava včetně vás zůstává. Při této příležitosti vždy jako starý člověk, který rád poučuje, pronáším mravoučná poselství, jejichž jedinou výhodou je to, že jsou velice stručná. Dovolte mně tedy, abych několik minut vašeho času věnoval tématu, které mě ve vztahu k soudcům, a nejen k nim, poněkud trápí.

Budete soudit kauzy, které přitahují pozornost médií, a novináři se z vás budou snažit vytáhnout nejrůznější podrobnosti o těchto kauzách dříve, než bude vynesen rozsudek. Chtěl bych vás varovat před tím, abyste podlehli iluzi, že novináři vás obdivují, že ve vás vidí mediální hvězdy. Ne. Chtějí z vás vytáhnout informace pro svá často bulvární média, a to není nikdy dobře. Novináři jsou cosi jako vosy, které kolem vás budou kroužit. Snažte se je zaplácnout, dát si pozor, abyste při tom nedostali žihadlo, a zachovávejte až do vynesení rozsudku mediální ticho. A to je moje prosba k vám, a možná, že si ji někdy ve své soudcovské praxi připomenete.

Hodně zdaru a hodně štěstí.

Autor: Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, ČR, 10.7.2018

Zdroj:

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-jmenovani-soudcu-obecnych-soudu-1-14183


 

 

27. čvn, 2018

Vážený pane premiére, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážení členové vlády, dovolte mi, abych vám ještě jednou blahopřál k vašemu jmenování...

Při této příležitosti bych chtěl poděkovat i předchozí vládě, která pracovala jako soudržný tým, a věřím, že tento týmový duch se přenese i do spolupráce vaší vlády a že tato vláda nebude zatížena resortismem.

Čtrnáctého července předstoupím před Poslaneckou sněmovnu, omlouvám se, mám dojem, že je to jedenáctého července, abych podpořil tuto naši vládu. V září jako každý rok navštívím tuto vládu při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu a na podzim tohoto roku si vás dovoluji pozvat na přátelskou neformální večeři v lánském zámku.

Chtěl jsem vám původně popřát hezkou letní dovolenou poté, co, jak věřím, vaše vláda dostane důvěru. Ale jak znám pana premiéra, tak moc té dovolené asi nebude. Takže vám přeji alespoň šťastný život a hlavně hodně radosti z vaší úspěšné práce.

Děkuji vám za pozornost.

Autor: Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, ČR, 27.6. 2018

Zdroj:

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-jmenovani-clenu-vlady-ceske-republiky-14169


 

 

18. čvn, 2018

Projev prezidenta Miloše Zemana, při příležitosti narozenin exprezidenta Václava Klause...

Gratulace prezidenta republiky Václavu Klausovi.

V každém případě jsem rád, že jsem tady, to zaprvé. Zadruhé jsem Ti přišel blahopřát k sedmdesátým sedmým narozeninám a vzpomněl jsem si na jednoho svého dobrého přítele, který říká, že lidský život se dělí do tří částí. Část mládí, část dospělosti a část vypadáte dobře. Václave, vypadáš dobře. Takže to je moje první přání ze tří, které jsem Ti přinesl. 

Zadruhé, myslím si, že se shodneme více, než jsme se shodovali v uplynulých letech, z toho prostého důvodu, že život přináší činnosti našich společných oponentů, a těmto oponentům musíme společně čelit. Proto mi dovolte krátké vyznání. Víte, vždy jsem byl, a jsem i nadále, zastáncem Evropské unie jako jednoty v různosti, jako principu subsidiarity, jako de Gaullovy Evropy vlastí. Ale bohužel v posledních několika letech stále více a více vnímám, že ona jednota hypertrofuje a ona různost je potlačována. Ať už jde o dohodu o jednotných vysavačích, což by mi ani tak nevadilo, a nebo o dohodu ve věci otevírání dveří cizím kulturám, které mohou narušit integritu Evropy jako kulturní entity. A proto bych chtěl říci, že jsem zde jako člověk, který by si přál, aby Evropa byla jednotná, ale aby to byla Evropa suverénních národních států, které budou v dialogu hledat rozumné řešení pro všechny z nich, aniž by byly vystaveny tlaku bruselské byrokracie. A to je poselství, s nímž dnes na tyto narozeniny přicházím. 

Milý Václave, obdivuji tvoji vitalitu, obdivuji, že jezdíš na jednu mezinárodní konferenci za druhou, že Tě to baví, člověče, ale budiž, je to Tvůj problém. Šimon Peres, kterého jsem v Izraeli potkal, když mu bylo devadesát let, byl úspěšný prezident. Jak se na Tebe dívám, devadesát Ti ještě není, ale mohl bys to zkusit, já mám před sebou už jen čtyři a půl roku a podle ústavy už kandidovat znova nemůžu. Ale v každém případě skončím svoje dnešní blahopřání, jak je mým zvykem, jednou anekdotou, nikoli happeningem. Happening jsem dělal předevčírem, kdy jsem spálil červené trenýrky na protest proti tomu, že jakási pornoherečka vytáhla ze své vaginy českou národní vlajku. Tak jsem si říkal, na to se musí reagovat, tak já spálím jejich vlajku, a také jsem spálil. Ale v každém případě skončím anekdotou, protože politika potřebuje i smysl pro humor.

Václave, bude to velmi stará anekdota, totalitní anekdota. Na náměstích a ulicích sovětských měst bylo vybudováno zařízení, které trochu připomínalo telefonní automaty. Takové mušle. A byly to automaty určené pro to, aby se tam občané Sovětského svazu mohli oholit. Takže když vložíte svůj obličej do této mušle, tak vás přístroj oholí. Někteří oponenti namítali, že každý má jiný obličej. Tvůrci těchto mušlí jim odpovídali, to platí jenom do prvního použití tohoto přístroje.

Milý Václave, můžeme se lišit v mnohém, ale oba dva si přejeme, aby Česká republika měla svou vlastní tvář a aby ji nikdo nezglajšaltoval do uniformní podoby, která mimochodem by byla tak odporná, jako je jakákoli uniforma. Budiž mi prominuto, protože armáda může protestovat, ale já teď nemluvím o armádě, já teď mluvím o názorové uniformě.

Radujme se z toho, že žijeme ve svobodné společnosti, a přijíždím k vám z míst, kde se snažím dosáhnout toho, aby českou zahraniční politiku neovlivňovali lidé, kteří si přejí uniformy.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Autor: Miloš Zeman, prezident republiky, Institut Václava Klause, Praha, ČR, 18.6.2018

Zdroj:

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/gratulace-prezidenta-republiky-vaclavu-klausovi-14141


 

 

31. kvě, 2018

V souvislosti s děním v tzv. kauze “Novičok” považujeme za důležité v rámci vyjasnění a uklidnění situace celou záležitost uzavřít. Proto zveřejňujeme dvě zásadní informace, které naleznete v přílohách...

Příloha 1  Příloha 2

Zdroj:

https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/informace-k-tzv.-kauze-novicok-14107

Autor: Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky, TGM, Praha, ČR, 31.5.2018