ZEMANOVINKY

31. pro, 2019

Vážení a milí přátelé,

do nového roku 2020 vám přeji především zdraví. Přeji vám štěstí a životní úspěch.
Přeji vám radost ze života.

Všechno nejlepší a krásný nový rok!

Váš,

Miloš Zeman

Autor: Prezident Miloš Zeman, Praha, ČR, 31.12.2019

Zdroj:

https://www.facebook.com/prezidentcr/posts/2688575761224832


 

 

 

 

23. pro, 2019

Vážení a milí spoluobčané,

adventní čas končí a již zítra prožijeme Štědrý den, následovaný připomínkou narození Ježíše v Betlémě.

Vánoce jsou tak především svátky rodiny. U štědrovečerní večeře se mnozí z vás setkáte po dlouhé době, přijedete za svými nejbližšími z velké dálky. Važte si té chvíle. Je to ten nejkrásnější dárek pod stromeček.

Přeji proto vám všem štědrost lásky, která je to nejcennější, co máme. Vzpomínám i na ty z vás, kteří budete o Vánocích osamoceni nebo v práci. Vězte, že nikdo není zbytečný, každý máme na tomto světě svůj podíl.

Ať jsou tedy pro vás všechny Vánoce láskyplné, radostné a tiché, bez zbytečného shonu a hluku současné uspěchané doby.

To vám ze srdce přeje Váš,

Miloš Zeman

Autor: Miloš Zeman, Praha, ČR, 23.12.2019

Zdroj:

https://www.facebook.com/prezidentcr/photos/a.522111397871290/2671940056221736/?type=3&theater


 

 

15. říj, 2019

Vážený pane premiére, vážený pane předsedo Senátu, vážený pane ministře obrany a vážený pane náčelníku Generálního štábu, dámy a pánové,

byl jsem požádán, abych se, pokud možno stručně, zabýval historií naší armády. Už pan generál Opata mluvil o těch světlých stránkách, to znamená o legionářích, kteří dokázali ovládnout Transsibiřskou magistrálu, ale já bych k tomu dodal ještě sokoly, kteří bojovali na Slovensku. A pak se postupně vyvíjela armáda moderní, vyzbrojená a nadšená, ale armáda zrazená. Francie sladká, hrdý Albion a my je milovali. Přemýšlel jsem mnohokrát o tom, zda jsme měli bojovat samostatně, je to těžká otázka. Po anšlusu Rakouska se domnívám, že při obnažení jižního boku naší obrany by tento boj byl pravděpodobně beznadějný. I když v opačném případě bych se k obraně asi přimlouval.

Závěrem bych rád popřál naší armádě zaprvé ona dvě procenta ze státního rozpočtu, mimochodem v letech 1998 - 2002 to byla naprostá samozřejmost a já nevím, proč se z toho teď dělají takové hrátky. Chtěl bych zdůraznit, že armáda by měla především investovat, a těch minimálně dvacet procent by mělo možná být i trochu vyšší.

S tím souvisí věc, která je tak trochu moje záliba a moje přesvědčení. Před dvěma lety jsem na Velitelském shromáždění doporučoval, aby se armáda vyzbrojila drony. Nesetkal jsem se s příliš velkým nadšením, zejména mezi vojenskými komentátory, jejichž vědomosti jsou nepřímo úměrné jejich sebevědomí. Nicméně praxe, nikoli naše praxe, ale praxe ve světě prokázala, že drony umějí bojovat. A já jsem proto rád, a oceňuji to, pane generále, že bude zřízen prapor, prapor dronů, a doufám, že to nebudou žádné hračky, ale že to budou plně bojeschopné drony. pozorovací, ale i bojeschopné, a že tedy bude šetřit naši živou sílu.

Co říci úplně na závěr. Jsem často kritizován, že podporuji mise a že dělám z české armády expediční sbor. Zaprvé to není pravda a zadruhé, v těchto misích, i když jsou výcvikové, našlo bohužel smrt čtrnáct vojáků české armády. A teď vám řeknu něco, co bude možná znít velmi cynicky. I tyto oběti ukazují, že naše armáda, traumatizovaná minulou historií, kdy nemohla bojovat, opět bojuje. A tento étos, ať je to boj v Afghánistánu, boj v Mali, nebo kdekoli jinde, tento étos ne jenom bojeschopné, ale bojující armády je, co bychom si měli do budoucnosti odnést.

Děkuji vám za pozornost.

Autor: Miloš Zeman, prezident republiky, Konferenční sál DAP, Praha, ČR, 15. října 2019

 

 
 
12. zář, 2019

“Dámy a pánové, já bych rád řekl, že podle mého názoru neexistují mezi Srbskem a Českou republikou žádné překážky, a to ani překážky obchodní,” konstatoval jsem na podnikatelském fóru v Bělehradě...

Vážený pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové,

je samozřejmě krásné, když se tady setkáváme, a jsem rád, že i naši ministři mají bilaterální setkání. Nicméně ještě krásnější bude, když prostor pro tato setkání bude permanentní, alespoň ze srbské strany. Já jsem mluvil s panem velvyslancem, který nabízí velvyslanectví. Předpokládáme, že agentura CzechTrade se na velvyslanectví přestěhuje, a to je jeden krok. Kdyby náhodou, milý pane prezidente, se podařilo rekonstruovat Český dům, tak to bude další místo setkávání, a samozřejmě, že ho využijeme pro srbsko-českou spolupráci.

Dámy a pánové, já bych rád řekl, že podle mého názoru neexistují mezi Srbskem a Českou republikou žádné překážky, a to ani překážky obchodní. Nevyhlašujeme vůči sobě zbytečná cla, jak dělají někteří jiní politici, a právě proto ten obchod se postupně zvyšuje a já pevně doufám, že až sem přijedu příště, a mám ještě tři a půl roku, takže zřejmě asi jednou ještě sem přijedu, tak že se podaří dosáhnout toho, aby ten obchod byl ještě výrazně větší.

Ale pozor, já jsem vždycky říkal takový nepříjemný fakt, je dobré, když si prodáváme jablka, ale je daleko lepší sázet jabloně. A já jsem proto rád, že ne jenom sázíme jabloně, v Telenoru anebo v Knjaz Miloš, to je opravdu od vás hezké, já si toho vážím, ale například i Avala, to je filmové studio, které má slavnou minulost, ne tak úplně slavnou přítomnost. A tato spolupráce může velice výrazně ovlivnit jeho další rozvoj.

Takže závěrem, přeji vám všem, abyste hlavně sázeli jabloně, a vaše děti se postarají o to, aby ty jabloně očesaly.

Děkuji vám za pozornost.

https://www.facebook.com/prezidentcr/photos/a.428442313904866/2459467267469017

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-hospodarskem-foru-v-belehrade-14996

Projev prezidenta republiky při setkání se zástupci českého tisku v Srbsku:

Dámy a pánové,

většinou jste sledovali všechny akce, které tady byly, takže mi dovolte pouze velmi stručnou rekapitulaci.

Už v první den jsme měli setkání s krajany, kde jsme probírali i konkrétní záležitosti, jako je například Český dům v Bělehradě, postavený v roce 28 a konfiskovaný v roce 64. Mluvil jsem o tom pak s panem prezidentem a probírali jsme i investice v obci Bela Crkva, což je obec české menšiny s českým starostou. Jak vidíte, takové konkrétní věci místo ujišťování se o podpoře našich krajanů.

Další věc, rozhovor mezi čtyřma očima s prezidentem, velmi podrobná jednání delegací, kde všichni čtyři ministři informovali o svých bilaterálních jednáních, a pak došlo k pracovnímu obědu. Jinak bylo velmi, velmi zajímavé business fórum, protože tam kromě padesáti českých účastníků se přihlásilo sto devadesát, což bylo neuvěřitelné, srbských účastníků, takže svědčí to o nikým neorganizovaném zájmu.

Co se týče vlastní tiskové konference, chápu, že u novinářů nejvíce vzbudil zájem problém Kosova. Vy znáte můj velmi dlouhodobý vztah ke Kosovu, takže vás nepřekvapí, že jsem se vyjádřil, jak jsem se vyjádřil. Nicméně považuji za užitečné uvést argumenty pro toto vyjádření. Ty argumenty jsou v zásadě dva.

Zaprvé, Poslanecká sněmovna svého času přijala usnesení vyzývající českou vládu, aby neuznávala Kosovo. Jan Hamáček, který byl iniciátorem tohoto usnesení, mi to dokonce včera pro osvěžení paměti ukazoval, a pro toto usnesení hlasovala téměř celá Sněmovna, pouze asi patnáct se zdrželo. To je tedy argument číslo jedna. Topolánkova vláda nerespektovala usnesení Sněmovny a na svém výjezdním zasedání v Teplicích pan Schwarzenberg prosadil uznání Kosova.

Argument číslo dvě, vy znáte současný postoj Haagského tribunálu, kvůli kterému dokonce teď rezignoval kosovský premiér. Haagský tribunál v podstatě stále vyšetřuje údajné válečné zločiny na kosovském území, ať už se to týkalo třeba odebírání orgánů a dalších zločinů, mimochodem kdybyste rádi četli, tak vám mohu doporučit i knihu Carly del Ponteové, bývalé generální prokurátorky Haagského tribunálu, která právě psala o zločinech UÇK. Musíte uznat, že jestliže jsou vedoucí politici počínaje premiérem vyšetřováni za válečné zločiny, tak je to něco jiného, než kdyby byli vyšetřováni za některé třeba hospodářské delikty. Takže to je druhý důvod.

Předpokládám, že na poradě ústavních činitelů, což jsou čtyři lidé, se pokusím tyto argumenty uplatnit, a buď se mně to podaří, anebo se mně to nepodaří. Takový je život.

To je vše, dámy a pánové, a teď se těším na vaše otázky.

Miloš Zeman, prezident republiky, Bělehrad, 12. září 2019

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-setkani-se-zastupci-ceskeho-tisku-v-srbsku-14998

https://www.facebook.com/prezidentcr/photos/a.428442313904866/2461074850641592/?type=3&theater

“Já bych ještě jednou chtěl poděkovat Srbsku za to, že se za nás postavilo v roce 38 i v roce 68, kdy nás okupovali Sověti. Máme co splácet a i proto jsem tady” uvedl jsem na tiskové konferenci v Bělehradě...

Celé mé vyjádření si můžete přečíst:

Vážený pane prezidente,

na cestě z letiště jste mně překvapeně řekl, we are the twins, tedy, jsme dvojčata. A já si myslím, že je to v mnohém pravda, protože obě dvě země jsou střední velikosti. Já odmítám tvrzení, malé země, střední velikosti, a obě dvě země mají společné osudy. Já bych ještě jednou chtěl poděkovat Srbsku za to, že se za nás postavilo v roce 38 i v roce 68, kdy nás okupovali Sověti. Máme co splácet a i proto jsem tady.

Chtěl bych reagovat na pana prezidenta a chtěl bych říci, že nikdo nemůže nahnat podnikatele, když si to sami nepřejí. Padesát podnikatelů, špičkových podnikatelů, odjelo z České republiky, a nyní už sto osmdesát srbských podnikatelů, kteří to mají pochopitelně blíž, odjelo ze svých domovů, aby se účastnili business fóra. Naše delegace informovala pana prezidenta o všech otázkách, které jsou spojeny se vzájemnou spoluprací, a i já sám jsem byl překvapen, jak hluboká tato spolupráce je.

Závěrem bych řekl několik provokativních vět, protože byste mně nevěřili, kdybych provokativní nebyl. Tak zaprvé, každý politik má především hájit zájmy své země a nebýt loutkou cizí moci, ať jakékoli cizí moci, to podtrhuji. Zadruhé, upřímně si vážím přátelství srbského a českého národa, a právě proto, i když to neprozrazuji, tak před vámi to prozradím, včera jsem přijal Emira Kusturicu, který studoval v Česku, a na doporučení tří českých osobností ho 28. října, což je den nezávislosti, vyznamenám Medailí Za zásluhy. I to je svým způsobem symbol, symbol lidí, kteří studovali v Praze, teď působí v Srbsku, a mohou i nadále působit jako pojítko. Last but not least.

Haagský tribunál nedávno vydal zprávu, ve které vyslovuje podezření z válečných zločinů kosovských politických představitelů. Myslím, že kosovský premiér na to konto rezignoval. Dovolte mi vyjádřit, byť osobní, ale o to silnější mínění, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických zemí.

https://www.facebook.com/prezidentcr/photos/a.428442313904866/2459446357471108/?type=3&theater

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-tiskove-konferenci-pri-navsteve-srbske-republiky-14995

Myslím, že jsem srbskému prezidentovi Aleksandaru Vučićovi dárky udělal radost.

Věnoval jsem mu české výrobky, hodinky PRIM a pistoli ČZ 75 SP01 z produkce České zbrojovky.

 

V Paláci Srbsko v Bělehradě jsem se setkal se srbským prezidentem Aleksandarem Vučićem.

Během mé návštěvy mi dělá velkou radost vřelé přátelství Srbů k Čechům. Moc si česko-srbského přátelství vážím !

 
Autor: TGM, Praha, ČR, 12.9.2019
11. zář, 2019

Prezident Miloš Zeman je na návštěvě Srbska. Setkal se s prezidentem Srbska Vučičem, českými krajany a také srbským filmovým režisérem Emirem Nemanjou Kusturicou...

Pan prezident se na nejbližší poradě nejvyšších ústavních zeptá, zda by bylo možné učinit krok v podobě oduznání Kosova, uvedl na dotaz novinářů na tiskové konferenci v Bělehradě.

Tisková konference dnes 11.9.2019 v Bělehradě, prezident Miloš Zeman: 
 
“Stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických zemí,” sdělil pan prezident svůj osobní názor na Kosovo na tiskové konferenci v Bělehradě.
 
“Chtěl bych ještě jednou poděkovat Srbsku za to, že se za nás postavilo v roce 1938 i v roce 1968. Máme co splácet,” uvedl také pan prezident na tiskové konferenci v Bělehradě.
 
“Upřímně si vážím přátelství srbského a českého národa. Včera jsem přijal Emira Kusturicu a na doporučení tří českých osobností ho 28. října vyznamenám Medailí za zásluhy,” řekl pan prezident na tiskové konferenci v Bělehradě.
 
 
 

 

Český prezident MILOŠ ZEMAN: "Srbové stále hájili evropské hodnoty v Kosovu"

Český prezident Miloš Zeman je přesvědčen, že příchod migrantů do Evropy je organizován, a věří, že Evropě hrozí nová vlna uprchlíků ze Středního východu a Afriky.

"Říká se, že nejméně několik milionů lidí, již bylo připraveno na migraci do Evropy v Africe. Protože se jedná hlavně o muslimy, jejichž kultura je neslučitelná s evropskou, nemyslím si, že je možná jejich asimilace". Zeman řekl bělehradským médiím.

"Když se podíváte na historii Evropy, ve skutečnosti to byla pokračující válka s muslimy. To je přesně to, co Srbsko zažilo na svoji vlastní kůži, mimo jiné na Kosovu". - Zeman tvrdí, že odkazuje na tlak migrantů na Evropu.

Na otázku novinářů, že EU neustále tlačí a vydírá Srbsko na otázku Kosova a Republiky Srbské, a když se zeptá, jak by Česká republika reagovala, kdyby byla vystavena takovému vydírání, Zeman říká:

"Musíte čelit každému vydíránu hned na začátku, protože pokud odstoupíte před vydíráním, nebudete ho moci uklidnit, ale budou mít větší a větší nároky".

Na otázku o jeho vztahu s Ruskem český prezident říká, že je určován významným ruským obchodním partnerem v České republice.

"A mým zájmem je podporovat ekonomickou diplomacii a mít dobré vztahy se všemi - opakuji - se všemi významnými zeměmi, Charles de Gaulle to nazýval "strategií všech azimutů," řekl.

Zeman připomíná, že byl jediným evropským prezidentem, který Donalda Trumpa podporoval před americkými volbami, a když se zeptal, jak nyní hodnotí jeho politiku, Zeman říká:

„Samozřejmě počkám na hodnocení, ale prozatím se zdá, že před volbami udělal to, co slíbil voličům,“ řekl.

Zeman také věří, že všechny barevné revoluce - od těch v arabském světě po ty, které jsou uvedeny v Gruzii a na Ukrajině, nakonec úplně selhaly.

Řekl také, že nová "Hedvábná stezka", je největším projektem infrastruktury v moderní historii a odhaduje se, že hodnota této investice bude 12krát vyšší než prostředky investované do Marshallova plánu, což hovoří o důležitosti této investice.

Zeman dodává, že Česká republika a Srbsko mají dobré vztahy s Čínou, a proto se liší od některých jiných členských států EU, které se snaží uvalit na Čínu embargo, ale neuvědomují si, že Čína je dnes největší ekonomikou světa a že každé embargo se nakonec obrátilo proti tě, co ho zavedli.

Projev prezidenta republiky při setkání s krajany v Srbsku:

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-setkani-s-krajany-v-srbsku-14994

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/1171490139903680512

Setkání s prezidentem Srbska Vučičem:

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/1171408017776136193

https://www.facebook.com/prezidentcr/posts/2459306170818460

Setkání se slavným srbským režisérem Emirem Nemanjou Kusturicou:

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/1171496693314899968

https://www.facebook.com/prezidentcr/photos/a.522111397871290/2458327014249709/?type=3&theater

Prezident Zeman o Kosovu:

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ap-zeman-po-priletu-do-srbska-rekl-vucicovi-ze-nema-rad-kosovo/1796225

http://pink.rs/politika/152519/zeman-prilikom-rukovanja-sa-vucicem-ja-volim-srbiju-i-volim-srpski-narod-a-ne-volim-kosovo-video

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/3656150/zeman-stigao-u-beograd.html

http://pink.rs/vesti/32729/predsednik-ceske-milos-zeman-srbi-su-jos-na-kosovu-branili-evropske-vrednosti

Srbsko je vstupní branou na Balkán pro české firmy:

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/srbsko-je-vstupni-branou-na-balkan-pro-ceske-firmy-124660.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_aktuality

Autor: TGM, Praha, ČR, 11.9.2019