ZEMANOVINKY

24. srp, 2019

Vážený pane prezidente Klausi, vážený pane ministře zemědělství, vážení vzácní hosté a zejména vážená a milá paní hejtmanko Jihočeského kraje...

já jsem tady inventář, protože jsem zhruba po patnácté na Zemi živitelce, a jezdím sem rád, protože se setkávám s moudrými lidmi, s lidmi práce, těžké práce, práce s půdou, práce s hospodářskými zvířaty. A já bych ve svém stručném příspěvku chtěl mluvit právě o těchto lidech.

Když se obyvatel staré Kréty ptali, proč nemají hradby, odpověděli, našimi hradbami jsou naši muži. A hradbami našeho zemědělství, faktorem jeho dalšího rozvoje jsou lidé, kterým říkám srdcaři. Setkávám se s nimi v hojném počtu při výjezdech do krajů a samozřejmě se s nimi setkávám i dnes. Važme si lidí, kteří dokáží mnoho obětovat pro svůj podnik, kteří s ním tak říkajíc žijí a mají ho rádi.

A nevažme si naopak lidí, a to už tady padlo, kteří ničemu nerozumějí, ale o to jsou agresivnější. Nechci se vyjadřovat k hrabošům, ale chtěl bych pozdravit čápy. Nechci se vyjadřovat ani k suchu, ale chtěl bych pozdravit déšť. A jediná věc, protože jsem blízko Šumavy, je kůrovec. Zastávám názor, že podobně, jako dobrý vedoucí pracovník zvyšuje produktivitu práce svého podniku, pak naopak ten špatný může výrazně zničit.

Před mnoha a mnoha lety byl ministrem životního prostředí Martin Bursík. A jednou v Parlamentě při interpelacích prohlásil, cituji: „Jsem přítelem kůrovce.“ Konec citátu. Naivní víra, že po staletí trvajících hospodářských lesích z nich najednou uděláme divočinu, zničila Šumavu. Vy vidíte statisíce uschlých stromů, takže Martin Bursík se negativně, jako jsou v matematice záporná čísla, zasloužil o české zemědělství. Mimochodem teď se stal ze záhadných důvodů předsedou jakési pražské klimatické komise. A první, co prohlásil, že obyvatelé Prahy, kteří mají auta se spalovacími motory, musí počítat s tím, že je to jejich poslední auto.

Dovolte mi tedy závěrem, abych bez jakékoli souvislosti s Martinem Bursíkem citoval Jana Wericha. Kde blb, tam nebezpečno.

Děkuji vám za pozornost.

Autor: Miloš Zeman, prezident republiky, České Budějovice, ČR, 22. srpna 2019 (24.8.2019)

Zdroj:

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-zahajeni-agrosalonu-zeme-zivitelka-2019-14959


 

25. čvc, 2019

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve čtvrtek dne 25. července 2019 blahopřejný dopis premiérovi Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Borisi Johnsonovi...

Mám velkou radost, že novým britským premiérem byl jmenován Boris Johnson. 

Napsal jsem mu blahopřejný dopis, který si teď můžete přečíst:

Vážený pane premiére,

dovolte mi, abych Vám pogratuloval ke jmenování do funkce premiéra Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Rád vzpomínám na náš osobní rozhovor v červnu 2017 během mé cesty do Velké Británie. Vedle audience u Jejího Veličenstva bylo pro mě naše setkání jedním z vrcholů celé návštěvy. Našel jsem ve Vás vzdělaného, charismatického a přátelského státníka, který se nevyhýbá ani těžkým a kontroverzním tématům. Jsem přesvědčen, že Velká Británie, která dnes stojí před náročným úkolem, potřebuje ve svém čele silnou osobnost, která se nebojí vést. Proto mě nesmírně těší, že jste byl premiérem jmenován právě Vy.

Vážený pane premiére, dovolte mi, abych Vám ještě jednou srdečně pogratuloval a popřál Vám pevné zdraví a hodně úspěchu ve Vaší nelehké roli. Pevně věřím, že v budoucnu najdeme příležitost k dalšímu osobnímu setkání.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Autor: Miloš Zeman, Praha, ČR, 25.7.2019

Zdroj:

https://www.facebook.com/prezidentcr/photos/a.428442313904866/2376116789137399/?type=3&theater

https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-zaslal-blahoprejny-dopis-britskemu-premierovi-14939


 

11. čvc, 2019

Vážený pane velvyslanče, vážený pane premiére, dámy a pánové,

Vy sám jste řekl, že tady nejsem poprvé, protože se tady vždy setkávám s velmi zajímavými lidmi. Myslím si, že není dobré, abychom česko-francouzské přátelství demonstrovali pouze slovy, ale i činy. A ptejme se tedy, kdo z nás, a měl by to být každý ze zde přítomných, v okruhu své působnosti konkrétními činy k rozvoji úspěšných francouzsko-českých vztahů přispěl.

Nechci rozdávat knížecí rady, a proto začnu sám u sebe s pytlíčkem mouky Karla Havlíčka Borovského. Svého času mi vláda navrhla a já jsem s potěšením jmenoval Michela Fleischmanna velvyslancem České republiky ve Francii. Přesně takhle, pane premiére, má vypadat spolupráce mezi vládou a prezidentem. Michel Fleischmann, který, jak jsem slyšel, je tady, a těším se, že si s ním opět popovídám, není politický trafikant. Je to člověk, který je v dobrém slova smyslu frankofilní. A nedávno obdržel od prezidenta Macrona Řád čestné legie.

Zažíváme ovšem občas i velvyslance, kteří neovládají jazyk země, kam přicházejí, neznají tamní reálie a nemají tam vybudované žádné kontakty. Michel Fleischmann je určitě přesným opakem tohoto typu, chcete-li kariérních, nebo chcete-li politických velvyslanců. To je také důvodem, proč nejsem příliš nakloněn, aby se straničtí funkcionáři stávali tu ministry, tu velvyslanci, tu něčím jiným, což spojuje jenom to, že ničemu z toho nerozumí.

A proto čím více odborníků milujících obě země bude budovat přátelství a spolupráci mezi oběma národy, tím lépe. A na to bych teď chtěl připít.

Vive la France! Ať žije Česká republika!

Autor: Miloš Zeman, prezident republiky, Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR, 11.7. 2019

Zdroj:

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-recepci-u-prilezitosti-statniho-svatku-francouzske-republiky-14927


 

 

20. čvn, 2019

Projev prezidenta republiky při setkání českého prezidenta a slovenské prezidentky se zástupci médií...

Vážená paní prezidentko, dámy a pánové,

dovolte mi, abych paní prezidentce nejdříve poblahopřál k zítřejším narozeninám. Možná, že je to tak důležitá informace, že si zasloužila býti první, že. 

Pokud jde o průběh našeho jednání jak mezi čtyřma očima, tak v širokých delegacích, musím především ocenit velmi, velmi přátelskou atmosféru. 

Chci paní prezidentce poděkovat za její podporu mé utkvělé myšlenky vybudování Českého domu v Bratislavě a věřím, že nám společně se do konce tohoto roku podaří tento cíl dosáhnout. A pak jsme se dohodli, že ho společně otevřeme. Pozveme i pana prezidenta Kisku, takže budeme svatá trojice.

Jinak jsme probírali široký okruh témat, protože v mé delegaci byla řada ministrů, a nenarazili jsme na jedinou konfliktní otázku, která by nás rozdělovala. Ale přesto to nebylo nudné, protože přátelská atmosféra je vždycky inspirativní a vždycky může přivést k zajímavým závěrům.

Ještě jednou, paní prezidentko, blahopřeji k zítřku, a ne jenom k zítřku.

Autor: Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 20.6.2019

Zdroj:

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-setkani-ceskeho-prezidenta-a-slovenske-prezidentky-se-zastupci-medii-14888

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/pripitek-prezidenta-republiky-pri-obede-s-prezidentkou-slovenske-republiky-14889


 

13. čvn, 2019

Vážený pane profesore Zajaci, dámy a pánové,

Je mi velkou ctí, že Vám dnes mohu předat cenu sv. Vojtěcha. Požádal mě o to můj dobrý přítel kardinál Dominik Duka, kterému, jak známo, nelze nic odmítnout, že. Ale učinil jsem tak s velkou radostí, protože Váš život ztělesňuje to nejlepší, co v našich národech existuje. Odvahu, víru a vytrvalost.

Byl jste odvážný v době, kdy odvaha nebyla levná, a o to je to cennější. A vzpomeňte si na klasickou otázku, kde jsi byl, když hřmělo? Vy na tuto otázku umíte odpovědět. Bojoval jste ne jenom proti totalitnímu režimu, ale bojoval jste i proti autoritativnímu režimu, takže Váš boj se vlastně setkal se dvěma oponenty a v obou případech vyšel vítězně.

Toto vše, pane profesore Zajaci, říkám i proto, protože se blíží třicáté výročí naší listopadové revoluce. A tuto revoluci si jistě budou přisvojovat i lidi, kteří s ní nemají absolutně nic společného, ba co více, kteří tehdy stáli na opačné straně barikády. I dnes zažíváme situaci, kdy například signatářce Charty 77 je bráněno v jejím uplatnění lidmi, kteří nezřídka kolaborovali s komunistickým režimem. Taková míra pokrytectví je až neúnosná, ale bohužel se s ní setkáváme, a právě proto proti ní musíme bojovat.

Pane profesore Zajaci, jak praví Bible, Váš život byl naplněn měrou vrchovatou a našlapanou. Dovolte mi proto, abych Vám předal cenu sv. Vojtěcha.

Autor: Prezident Miloš Zeman, Praha, ČR, 13.6.2019

Zdroj:

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-predani-ceny-sv.-vojtecha-14868