RAPTOR TV - ŽIVĚ

27. čvn, 2019
Nová kniha plná nekorektního humoru!...začátek v cca 17.00 hod...
 
 
Informace zde:

Pokud ji chcete mít příští týden doma, můžete ji objednávat zde: 

 
https://www.nastvanematky.cz/nova-kniha-plna-nekorektniho-humoru
 
Autor: Žarko Raptor Jovanovič, Jan Dolens, TGM, Praha, ČR, 27.6.2019
21. čvn, 2019
Beseda s Martinem Konvičkou o historii a současnosti Islámu...
Informace zde:
 
Pátek 21.6.2019 od 18:00 hod, Smíchovský pavilon Lidická 2, 36001 Karlovy Vary
 

http://www.novaburzoazie.com/436624826/6781665/posting/martin-konvi%C4%8Dka-pro%C4%8D-isl%C3%A1m-d%C3%A1vno-nepadl-pozv%C3%A1nka

Autor: Žarko Raptor Jovanovič, Jan Dolens, TGM, Praha, ČR, 21.6.2019
18. čvn, 2019
Pietní vzpomínka k 77. výročí boje čs. parašutistů...v cca 10:00 & 12:00 hod...
 
Dne 18. června 1942 proběhl v chrámu svatých Cyrila a Metoděje poslední boj sedmi československých parašutistů proti německé přesile. Mezi těmito statečnými vojáky byli rovněž Jan Kubiš a Josef Gabčík, kteří 27. května 1942 provedli úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Jednalo se o jednu z nejvýznamnějších protinacistických akcí, ve které spojili své síly domácí odboj a příslušníci československé zahraniční armády.
 
15. čvn, 2019
Pietní vzpomínka k 77. výročí vyhlazení obce Lidice...
 
Program pietní vzpomínky:
 
09:00 – 09:45 Mše na základech kostela sv. Martina bude celebrována českobudějovickým biskupem Mons. ThDr. Vlastimilem Kročilem, Ph.D.
09:45 – 10:00 Přesun hostů ke společnému hrobu
10:00 – 10:40 Kladení věnců u společného hrobu
10:40 – 10:45 Státní hymna
10:45 – 10:50 Přivítání hostů ředitelkou Památníku Lidice Mgr. Martinou Lehmannovou
10:50 – 10:55 Hlavní projev předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka
10:55 – 11:00 Modlitba vojenského kaplana Miloslava Kloubka
11:00 – 11:05 Závěrečné slovo zástupce OO ČSBS Lidice, starostky obce Lidice Veroniky Kellerové
11:05 – 11:10 Poděkování ředitelky PL a pozvání k přehlídce dětských pěveckých sborů
 
Autor: Žarko Raptor Jovanovič, Jan Dolens, TGM, Lidice, ČR, 15.6.2019
10. čvn, 2019

Přímý přenos z tiskové konference Václava Klause mladšího & jeho nového hnutí Trikolóra hnutí občanů. Začátek v cca 15:00 hod...

Přenos zde:

https://www.facebook.com/zarko.raptor

https://www.facebook.com/RaptorTV.cz

Informace zde:

http://vkml.cz/

http://hnutitrikolora.cz/

http://3kolora.cz/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Trikol%C3%B3ra_hnut%C3%AD_ob%C4%8Dan%C5%AF

Autor: Žarko Raptor Jovanovič, Jan Dolens, TGM, Praha, ČR, 10.6.2019