15. čvn, 2019

RAPTOR-TV.CZ: ŽIVĚ: Pietní vzpomínka k 77. výročí vyhlazení obce Lidice

Pietní vzpomínka k 77. výročí vyhlazení obce Lidice...
 
Program pietní vzpomínky:
 
09:00 – 09:45 Mše na základech kostela sv. Martina bude celebrována českobudějovickým biskupem Mons. ThDr. Vlastimilem Kročilem, Ph.D.
09:45 – 10:00 Přesun hostů ke společnému hrobu
10:00 – 10:40 Kladení věnců u společného hrobu
10:40 – 10:45 Státní hymna
10:45 – 10:50 Přivítání hostů ředitelkou Památníku Lidice Mgr. Martinou Lehmannovou
10:50 – 10:55 Hlavní projev předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka
10:55 – 11:00 Modlitba vojenského kaplana Miloslava Kloubka
11:00 – 11:05 Závěrečné slovo zástupce OO ČSBS Lidice, starostky obce Lidice Veroniky Kellerové
11:05 – 11:10 Poděkování ředitelky PL a pozvání k přehlídce dětských pěveckých sborů
 
Autor: Žarko Raptor Jovanovič, Jan Dolens, TGM, Lidice, ČR, 15.6.2019