11. bře, 2018

ZÁPADNÍ CHALÍFÁT EU: FRANCIE: Steve Bannon & Marine Le Pen!

Steve Bannon, někdejší poradce Donalda J. Trumpa, spolutvůrce webu Breibart News a jedna z nejdůležitějších postav alternativně-pravicového hnutí se sešel s Marine Le Pen, vůdkyní Národní fronty Francie. Steve Bannon je totiž v těchto dnech na celoevropském turné, které se nese i ve znamení velkolepého nacionalistického vítězství v Itálii!

Setkání během, kterého představil svůj pohled na Národní frontu jako pohled na skupinu, která je součástí celosvětového hnutí, proběhlo tuto sobotu na sjezdu Národní fronty. Urážky a útoky ze stran levičáků, titulování jako „rasisté a xenofobové“ Bannon označil čestný odznak pro všechny národní konzervativce. Krom jiného pochválil, že Marine Le Pen se oprostila od pravolevého dělení světa a staví se ke globálnímu střetu k takovému, jaký je, tedy jako boj mezi nacionalismem a globalismem.

O Steve Bannonovi i Marině Le Pen jsme napsali mnohé, přesto se sluší a patří zmínit tento sjezd a Bannonovu účast na sjezdu. Bannon, který už nedávno vychválil Marion Le Pen jako skvělou budoucnost Národní fronty, je pro frontu důležitým hostem a zároveň spojnicí mezi americkými alternativními nacionalisty a evropským prostorem. V podstatě předeslal, že Národní fronta a její spojenecké organizace jsou globálním obrozeneckým hnutím proti globalizačním liberálním elitám.

Na druhou stranu je nutné z naší pozice odsoudit zbabělou snahu, některých francouzských národně konzervativních vůdců, kteří se rozhodli přejmenovat Národní frontu, prý aby nepřipomínala jejího otce zakladatele Jean Marie Le Pena. I když sami nesouhlasíme s řadou Le Penových názorů a nešťastných výroků, je to otec zakladatel, tvůrce hodnot a obhájce konzervativismu a tradicí v rámci francouzského národního hnutí.

Pokud jde o nás samotné, taky věříme, jako Steve Bannon, že Národní fronta má před sebou skvělou budoucnost, ale je to budoucnost pod vedením Marion Le Pen.

Historie je na naší straně!“ prohlásil Steve Bannon a skutečně se to tak nyní jeví, což ale
neznamená, že polevíme a necháme se vést historickou vlnou úspěchů a rozmachu. Je před námi spousta práce, pokud se má české národně konzervativní hnutí dostat na úroveň italského, francouzského a angloamerického.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 11.3.2018