17. úno, 2018

SEVERNÍ EU CHALÍFÁT: Dánsko, coby Maďarsko Severu?!

V budoucnu bude nemožné, aby v Dánsku požádal o azyl někdo, kdo není členem EU. Kdo to přesto zkusí, měl by být převeden do zatím ještě fiktivního přijímacího tábora v Severní Africe, odkud by pak byl požadavek zpracováván.

Dánové chtějí očividně zase sami rozhodovat, kdo z neevropských zemí k nim přijde, kdo zase musí jít nebo smí zůstat. Po řadě restriktivních opatření posledních let jako jsou zajištění hranice, pro žadatele o azyl zredukování finanční podpory na polovinu, novinové kampani proti migraci v cizině a nakonec i ukončení spolupráce s OSN-migrační organizací UNHCR.

Ne celé Dánsko, ale očividně široký svazek, od takzvaných pravicových populistů přes konzervativní liberály až k sociálním demokratům, jejichž šéfová - Mette Frederiksen - právě radikální obrat v azylové politice takřka šestimiliónové země severních sousedů Německa navrhla.

Frederiksen přeje své straně ale i celému Dánsku (později celé Evropě), aby nebylo v budoucnu možné, že občané, kteří nejsou z EU, mohli zažádat v Dánsku o azyl. Pokud ano, byli by– jak je výše již řečeno - přesídlováni do táborů v Severní Africe. Cíl opatření je jasný: uprchlíci nemají do Evropy vůbec dorazit.

Mette Frederiksen by chtěla omezení počtu „nezápadních“ osob – což není nic jiného než omezení potažmo zamezení muslimskému přistěhovávání do Dánska. Toto chce po příštích volbách se svou stranou na špici uskutečnit.

Ale proč tak dlouho čekat, řekl si předseda Strany lidovců Dánska - Kristian Dahl - a opáčil: proč neprovést revoluci azylové politiky hned? A mohl tím myslet pouze osamocenou dánskou cestu, protože tato politika by musela být zkoordinována s EU a OSN.

Jaký to sotva překlenutelný příkop je zde vykopán, může ukázat vztah dvou sousedních zemí Německa a Dánska k uprchlické organizaci UNHCR: Dánové uprchlický program OSN – přijímat ročně 500 kvótových uprchlíků přes UNHCR – vypověděli. Mimochodem bylo to odhlasováno parlamentem s hlasy sociálních demokratů, jež jsou též toho názoru, že přijímání azylantů přetěžuje integrační schopnosti země.

Německo jde opačnou cestou a vystoupalo v žebříčku mecenášů s 400 milióny $ finanční podpory z místa 10 (2007) na místo druhé (2016). Oproti roku 2015 Německo finanční podporu vůči UNHCR téměř zdvojnásobilo.

Toto zdvojnásobení mělo pádný důvod. Spousta uprchlíků udávala, že se dala na cestu do Evropy pouze proto, že pomocné programy v uprchlických táborech ochably. „Klesající humanitární pomoc uprchlíkům se stala důvodem pro jejich pocit beznaděje a spouštěčem pro rozhodnutí jít do Evropy“, říká migrační odbor OSN.

Německo a Dánsko – dvě země, dvě cesty. Německo dál sází na finanční podporu, nemůže se ani při dojednávání koaliční smlouvy sjednotit na omezení migrace. A Dánské království chce momentálně zavřít veškerá stavidla pro všechny žadatele, kteří nepřicházejí z EU. Současně ukazuje dánské ministerstvo pro migraci už dlouho na svém webu počítadlo, jež ukazuje počet příchozích po zpřísnění cizineckého a azylového práva. Aktuálně ukazuje počet 67 osob.

Autor: ALEXANDER WALLASCH, Německo, překlad Zajíc, TGM, Praha, ČR, 17.2.2018

Zdroj:

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/zuwanderungspolitik-daenemark-ungarn-des-nordens/

SEVERNÍ EU CHALÍFÁT