ŽARKO JOVANOVIČ

3. srp, 2018

Návrat do temné minulosti nebo zpět ke kořenům a back to the basic?

Takže aby bylo jasno nebylo zpochybněno volební právo pro ženy, ale volební právo jednotlivce a návrat k volebnímu hlasu či hlasům vázaným na rodinu přičemž volitelem a nejčastěji i hlavou rodiny může být jak muž tak žena, volitel v takovém případě volí jménem rodiny a reprezentuje názor ne svůj, ale názor na kterém se rodina shodla.

Volební právo pak jednotlivec realizuje v rámci rodiny a rodina jako celek navenek.
Doufám, že většině remcajícím na vysoké daně, velkou úlohu státu ve společnosti a pod. je jasné, že právě předávání funkcí rodiny do rukou státu tohle způsobilo, čím více funkcí stát vykonává, tím více peněz si od nás žádá a vybírá.

Nelze dosáhnout štíhlého státu bez zpětného předání pravomoci a odpovědnosti do rodin.
Kolik energie a prostředků se redistribucí občan stát občan nenávratně ztratí a zbytečně spotřebuje je taky každému jasné, rodina by s prostředky nakládala jistě mnohem efektivněji.

Takže myšlenka "zrušení volebního práva pro ženy" je myšlenka funkční, odpovědné rodiny tak jako byla kdysi, když většinu jejích funkcí nepřevzal stát za 50% zdanění, když mu kdysi stačilo 10 či 15%.
 
Autor: Žarko Raptor Jovanovič, Praha, ČR, 3.8.2018
19. čvc, 2018

D. J. Trump, USA & obchodní válka, pojem který je naprosto nesmyslný a umělý vztaženo k novým krokům a bohužel ale často používaný...

Válku vnímáme logicky jako něco negativního, to je důvod proč se ted toto slovo dostalo do popředí s postupem D. Trumpa a USA, přitom není vůbec žádný důvod ho nově používat. 

Válka ve smyslu boje, soupeření či soutěže v obchodě vždy existovala a je dokonce vnímána jako něco pozitivního, proč tedy najednou válka? 
Dávno také reálně používáme embarga, sankce a blokády, spousta jich je v platnosti vůči zemím jako je Rusko, S. Korea, ale i dalším, vůči organizacím, ale i lidem.
To je skutečná obchodní válka, tedy boj, který má přimět protistranu často vnímanou jako nepřítel ke krokům, které by jinak neudělala nebo by k nim musela být donucena vojensky.

Opatření D. Trumpa nejsou tentokrát žádným útokem USA, ale projevem naprostého zdravého rozumu, proč dovážet něco co máme?
Proč platit za něco co si dokážeme sami vyrobit, tradičně vyrábíme a umíme to dobře?
D. Trump chce chránit vlastní proti cizímu, nechce nikoho likvidovat jako to ve jménu svobody a volného obchodu dělají nadnárodní firmy všude na světě dnes a denně, tak v čem je problém? Že ho americké zajímá víc než "světové", to je přirozené, světového nic není, je jen americké, ruské, čínské a pak nadnárodní.

Za všechno co dovezeme zatím musíme platit,
málokdo nám chce dát něco zadarmo, to že jsou USA gigantickým celosvětovým dlužníkem je jasné, to že své dluhy nikdy nezaplatí je jasné taky. 
Proč jim tedy nutíme něco co sami nechtějí? 

To že se obětí celosvětového nadnárodního kapitálu a moci stávají malé státy jsme si tak nějak zvykli,v posledních desítkách let, ale přišla řada na giganty jako jsou USA a Rusko, stejně jako národy i všechny státy jsou ohroženy, někdo méně, někdo více, někdo přijde na řadu dříve, někdo později pokud neodmítneme celosvětovou sluníčkářskou politiku svobody a lásky, která povede k ovládnutí světa hrstkou vyvolených bez národní i státní příslušnosti, zodpovídajících se sami sobě.
 
Autor: Žarko Raptor Jovanovič, Praha, ČR, 19.7.2018
17. dub, 2018

Trump nebo Clinton je to jedno?

Pojdme si ukázat hned několik aspektů v čem se oba útoky liší.

Bombardování Jugoslávie mělo jediný cíl, svrhnout S. Miloševiče a nastolit loutkovou "demokratickou" vládu s drženou při životě ze zahraničí, v okamžiku kdy vláda Jugoslávie měla situaci naprosto pod kontrolou a kontrolovala fakticky 100% území státu, výsledkem bylo odtržení Kosova i Metohije od Srbska nastolení protektorátu s následnou "nezávislostí" spojenou s jeho vydrancováním věrnými "Demokratické" administrativě.

Podle jasného prohlášení USA neusiluje o svržení vlády Asada, naopak během působení D. Trumpa v úřadu, Asadova vláda dostává zpět značnou část území Sýrie pod svoji kontrolu.
Západ za Trumpa jasně uznal, že bez Ruska a neochotně i Iránu mír v Sýrii nebude, naopak v Jugoslávii byl postoj Ruska zcela ignorován.

V Jugoslávii existovala naprosto reálná hrozba globálního konfliktu, vedení NATO dalo rozkaz k použití síly proti jednotkám Ruské federace rozmístěným v Kosovu, jen odpor nižšího velení splnit rozkaz předešel přímému střetu. 

Naopak v Sýrii je Rusko vždy striktně varováno a dán mu čas se připravit a dokonce varovat své spojence. Jednotky RF jsou alespoń zatím, považovány za nedotknutelné.

Útoky NATO ničily Jugoslávii vlna za vlnou, systematicky byla likvidován veškerý průmyslový potenciál země i životně důležitá infrastruktura, silnice, železnice, mosty, elektrárny, rozvody, telekomunikace bombardování se nevyhnulo ani mnoha naprosto civilním komplexům. Přímou obětí bombardování se stalo několik tisíc civilistů, desítky tisíc jich bylo zraněno.
Bombardování ustalo až v okamžiku kdy už prakticky došli cíle, jediným dalším možným pokračováním útoku už byla jen přímá pozemní intervence.

V Sýrii je výsledek 2 vln bombardování nejasný,
poslední vlna přinesla několik zraněných osob.
Kdo věří v to, že "Demokraté" jsou andělé míru a dělali by to jinak je blázen, ostatně i "Demokratický" protivník Clinton v boji o úřad prezidenta Bernie Sanders požadoval v roce 1999 po Clinton v Jugoslávii okamžitý a co nejtvrdší postup.

Postupu administrativy D. Trumpa je zatím mnohem méně krvavý a ohrožující mír než ten "Demokratický".

Autor: Žarko Raptor Jovanovič, Praha, ČR, 17.4.2018


 

28. bře, 2018

Je vtipné, jak se vedení NATO hrdě prsilo, že vyhostilo 7 ruských diplomatů z ruské mise při NATO. 

NATO asi zapomnělo proč tato mise vznikla, ne opravdu neměla usnadnit Rusku spionážní činnost. Tato mise byla reciproční a měla snížit napětí mezi NATO a Ruskem a umožněním "spionáže" zvýšit důvěru mezi stranami, které povede ke snížení výdajů na zbrojení a pravděpodobnosti vojenského střetu.

Takže co se fakticky tímto krokem podaří, sníží se vzájemná informovanost, to povede k nedůvěře a ke strachu a to zas ke zvýšení výdajů na zbrojení, které ale nepovedou ke zvýšení "pocitové" bezpečnosti, ale naopak povedou ke strachu z globální války.

Následně bude vyhlášen stav "národního" ohrožení, který povede k snížení občanských svobod a k návratu ke "starým pořádkům" až k totalitě. 

Samozřejmě ke totálnímu snížení nebezpečí plynoucího z existence Ruska, může vést jen jeho anihilace, pokud jsme se rozhodli pro válku s Ruskem a likvidaci tohoto nebezpečí plynoucího z jeho existence, mělo by vedení NATO informovat své členy a občany o vojenské i ekonomické připravenosti k takovému střetu, jeho rizicích a pravděpodobnosti úspěchu tedy úspěšné anihilace Ruska.

Autor: Žarko Raptor Jovanovič, Praha, ČR, 28.3.2018


 

13. bře, 2018

Demonstrace na Slovensku nám ukázali, že zdaleka ne všechno na Slovensku je tak růžové jak nám mainstream média dlouho předkládala. Na Slovensku bují korupce a klientelismus. Mladí jsou nuceni k ekonomické imigraci a je toho více...

V pátek jsme navštívili Slovensko a nestačili jsme se divit co slyšíme z úst řečníků i návštěvníků demonstrace v Bratislavě.

Fico a jeho parta si údajně zprivatizovala Slovensko a rozděluje si evropské dotace.
Pro mladé není na Slovensku práce, jsou nuceni k ekonomické migraci, sta tisíce jich pracuje jinde, jen díky tomu mohou být oficiální statistiky o nezaměstnanosti v přijatelných mezích.
Sta tisíce Slováků pracujících v zahraničí drží příběh o slovenském EU zázraku ještě při životě.
Zdravotnictví, školství i kultura trpí zoufalým nedostatkem peněz.

I taková slova zněla v pátek na na náměstí SNP při demonstraci "Za slušné Slovensko"
Demonstrace sama byla perfektně profesionálně organizovaná,
rozhodně se nejednalo o spontánní, amatérskou akci za pár korun.
Přítomna byla soukromá bezpečnostní agentura, profi pódium i ozvučení, servis pro média a novináře.

Naopak nebyl přítomen nikdo ze současných ani minulých VIP, objevily se nové tváře,
vše nasvědčuje tomu, že se jedná spíše o prvotní fázi "barevné" revoluce,
ve které má dojít ke kumulaci energie, která pak bude usměrněna "správným" směrem
a ve prospěch "správných" lidí.

Autor: Žarko Raptor Jovanovič, Praha, ČR, 13.3.2018

video reportáž můžete shlédnout zde:

https://www.youtube.com/watch?v=Kad9nISoI68&feature=youtu.be

zdroj:

https://jovanovic.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=653635