ROZHOVORY

25. lis, 2018

Rozhovor prezidenta republiky pro Israel HaYom...

„Dva státy? S kým přesně budete vést vyjednávání?“

Prezident České republiky Miloš Zeman je daleko více, než jen blízký přítel Izraele. V rozhovoru před svou návštěvou v Izraeli při příležitosti otevření „Českého domu“ v Jeruzalémě („další krok na cestě k přesunu velvyslanectví“) vyjadřuje svůj názor na konflikt: „jak je možné mluvit s teroristy, jako je Hamás, nebo vést vyjednávání s nedemokratickým orgánem, jako je palestinská samospráva?“

Eldad Beck, Praha


Kdyby to záleželo na Miloši Zemanovi, Česká republika by byla první zemí, která by přesunula velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Prezident, kterému je 74 let a který byl zvolen podruhé před několika měsíci, mluvil o svém záměru přesunout velvyslanectví již při své první návštěvě v Izraeli před pěti lety. Nicméně se mu do cesty postavila Evropská unie, české diplomatické zájmy a záležitosti ohledně financování. Příští týden se Zeman vrátí do Jeruzaléma poté, co jej navštívil v roce 2013, aby si splnil část svého snu – otevření „Českého domu v Jeruzalémě“. 

Při velkolepé akci k výročí 70ti let nezávislosti Izraele, kterou nedávno uspořádal izraelský velvyslanec v Praze Daniel Meron, se prezident Zeman vyjádřil, že Český dům bude předposlední krok v procesu přesunu velvyslanectví. Z jeho iniciativy byla tato akce uspořádána na slavném Pražském hradě, kde je sídlo prezidenta republiky. Izrael se tak stal první zemí, pro kterou byl prezidentský hrad k dispozici pro uspořádání takovéto národní události. 

Zeman, povoláním ekonom, během svého života prožil všechny historické zvraty, které na Čechy dopadaly od druhé světové války. V průběhu Pražského jara se připojil ke komunistické straně, ale vzápětí byl vyřazen z jejích řad po jeho hlasitém odporu proti invazi sovětských a spojeneckých vojsk. Ta přinesla potlačení národního povstání. Poté byl jeden z představitelů Občanského fóra, které vedlo sametovou revoluci. Ta přivedla v roce 1989 komunistický režim k pádu. Dále byl jedním ze zakladatelů české sociální demokracie (ze které vystoupil přibližně před deseti lety) a byl považován za jednoho z nejkritičtějších českých politiků vůči Evropské unii. Poté, co sloužil jako předseda Parlamentu a předseda vlády, přirozeně pokračoval na funkci prezidenta. Toho právě potkáváme v letním zámku českých prezidentů v městečku Lány nedaleko Prahy. 

Tento rok je významným rokem pro Českou republiku: 100 let nezávislosti, 80. výročí mnichovské dohody – zrady Západu vůči Čechám, 50. výročí Pražského jara a tragického útlaku ze strany Sovětského svazu a jeho spojenců. Tyto historické událost také utvářely historii Evropy, o jejíž budoucnost se teď mnozí obávají. Sdílíte tyto obavy? Dojde ke kolapsu Evropské unie a jejímu zmizení?

Ne, ale mým osobním názorem je, že musíme nastoupit na kurz, který bude velmi dobrý pro budoucnost Evropy, skandinávský model sociálního státu. Když vidíme, co se děje v Řecku, Itálii, Španělsku, Portugalsku a snad dokonce i ve Francii, a srovnáváme to se situací ve skandinávských zemích, tak je zde velký rozdíl. Takže si nemyslím, že musíme vymýšlet novou budoucnost. Měli bychom jednoduše přijmout model, který se historicky prokázal jako úspěšný.

To znamená, že Evropská unie by neměla být více politická, ale měla být více sociální a ekonomická?

Ano. V Evropě bylo po staletí mnoho politických struktur, které neměly žádné efektivní výsledky. Na druhé straně existují stabilní a smysluplné společenské struktury. To je ten rozdíl. Porovnáme-li rakouského státníka Metternicha, který přinesl na počátku 19. století nové přerozdělení Evropy na Vídeňském kongresu, s britským ekonomem Williamem Beveridgem, který je považován za otce "sociálního státu" po druhé světové válce, tak Metternich a výsledky jeho politiky byly úplně zapomenuty. Beveridge a jeho sociální reformy – ne. Význam každého politika je dán otázkou: Zapomněli tě, nebo ne?“

V mnoha evropských hlavních městech rostou také obavy z rostoucího vměšování Ruska do jejich vnitřních záležitostí. Vy se také bojíte?

Vůbec ne. Nemyslím si, že by Američané a Evropané byli tak hloupí, že by na ně cizí vměšování jakékoliv země, ať už Ruska, Číny, Austrálie či podobných,mohlo mít vliv. Ve skutečnosti jsou tyto Fake News napadáním inteligence Evropanů.

Jinak řečeno, není důvod se obávat ruského vměšování, které údajně posiluje populistické síly stavící se proti Evropské unii?

Co jsou populistické síly? Ten termín pochází z "lidový", "lidský". Proč nepodporovat lidský rod?

Tak jako mnohým evropským politikům v posledních letech, ani Zemanovi nemizí z očí otázka imigrace do Evropy a její vliv na všechny oblasti života.  

Myslím, že se vyrovnáme s novou vlnou masového přistěhovalectví z Afriky, ne z Blízkého východu. 

A dodává. 

Existuje ohromný rozdíl mezi úrovní života v Africe a tou v Evropě. Evropa je velmi atraktivní a obávám se, že Evropská unie nemá jinou možnost, než bojovat proti nové vlně imigrace. Máme 27 evropských armád. Jsou tu vojenské flotily Řecka, Itálie, Francie. Ale nedělají nic. Proto nemáme schopnost bojovat s imigrací. Nezapomeňte, že to není standardní migrace, jako je ta z Evropy do Spojených států nebo v rámci Evropy. Je to migrace jiné kultury. Nemyslím si, že islámská kultura je pro Evropany přijatelná.

Může být islám součástí Evropy?

Postavil jsem se proti islámskému přistěhovalectví. Nemám námitky proti přistěhovalectví z Ukrajiny, například. Mezi některými evropskými vůdci existuje návrat k politice appeasementu. V minulosti byla uplatňována politika appeasementu vůči Hitlerovi a vedla k historické tragédii. Můj přístup, pro který jsem velmi kritizován, je, že islám nepatří do Evropy. Pokud studujete historii, pak víte, že na konci 17. století armády Osmanské říše a stály u bran Vídně a poté ta islámská přítomnost v Evropě oslabila postupně do Srbska, Bulharska a dalších zemí, které dosáhly nezávislosti. Nechť muslimové žijí ve svých zemích. Ne v Evropě.

Jsou tací, kteří si myslí, že islámismus fašismus 21. století. 

Nepoužíval bych termín fašismus. Proč? Protože fašismus byl druh totalitního režimu v Itálii. Nebyl antisemitský a nebyl tak krutý jako nacismus. Proto preferuji pojem nacismus nebo neonacismus. Je možné, že radikální islamismus je horší než nacismus. Protože nacisté se pokoušeli vyhladit ty, které považovali za nepřátele, například Židy, Čechy a tak dále. Radikální islamisté zabíjejí nevinné civilisty při svých teroristických útocích. A to je rozdíl. Proto jsou nebezpečnější.

Jaký máte dojem z prezidenta Trumpa? 

Souhlasím s jeho myšlenkou přemístit americké velvyslanectví do Jeruzaléma. To je také můj nápad ohledně umístění českého velvyslanectví. Ale nesouhlasím s jeho obchodní válkou s Čínou. Protože protekcionismus je nebezpečný pro obě strany, ne pouze pro jednu stranu. Proto si myslím, že tato politika způsobí novou světovou ekonomickou krizi.

A co jeho sankce vůči Íránu?

Írán nelze srovnávat s Čínou. Mluvím o velkých zemích. Obchodní válka s takovými zeměmi je nebezpečná.

Ale v některých případech, jako třeba u Íránu, může hospodářská válka přeci ovoce přinést?

Nemyslím si to. Írán není tak důležitá země, jak si o sobě Írán myslí. Evropská unie se staví proti sankcím vůči Íránu. Spojené státy je podporují. Upřímně řečeno, nemyslím si, že případné sankce jsou účinné. Můj protiargument jsou sankce vůči Kubě, na ni jsou uvalené již 50 let a nepřinesly žádnou změnu. Kubánským exulantům v Miami jsem řekl: sankce a embargo přeměnily Fidela Castra ve vládce na 40 let. Vůbec ničemu nepomohly. Stejně tak i sankce vůči Rusku či daně uvalené na Čínu, což jsou vlastně sankce. Věřte mi, sankce nejsou efektivní.

Vraťme se k Jeruzalému. Co pro Vás představuje Český dům Jeruzalém?

Prvním krokem k přesunu velvyslanectví bylo jmenování honorárního konzula v Jeruzalémě. Druhým krokem je inaugurace Českého domu. Můžete hádat, co bude třetí krok.

Bude Český dům diplomatickým zastoupením? 

Diplomatické zastoupení je velvyslanectví. V Českém domě budou zastoupeny instituce, jako jsou CzechInvest, CzechTrade, CzechTourism. Abych byl upřímný, nemám rád diplomaty. Dávám přednost podnikatelům.

Jako prezident máte čtyři další roky. Uvidíme v průběhu této doby české velvyslanectví v Jeruzalémě? 

Udělám pro to vše, abych toho dosáhl. Podle ústavy jsou však mé pravomoci omezené. Tak mi musíte trochu pomoci. Peticemi, demonstracemi a samozřejmě i obracením se na hromadné sdělovací prostředky.

Dokážete pochopit, proč se Evropská unie staví proti tomu, aby se stávající stát, Izrael, rozhodl, kde bude jeho hlavní město, a naopak veřejně podporuje to, že neexistující stát vyhlásí za své hlavní město Východní Jeruzalém? 

Už jsem se zmínil o politice appeasementu Evropské unie. Pokud mohu být trochu provokativní, řeknu vám, že nevěřím, že by měly existovat dva nezávislé státy a sdílím názor prezidenta Rivlina, jeden stát se dvěma národy. Víte proč? Po desetiletích diskusí o dvojstátním řešení je v pásmu Gazy teroristická organizace Hamás. Zda-li je možné vyjednávat s teroristy? Je třeba s nimi bojovat a ne s nimi mluvit. A pokud jde o palestinskou autonomní samosprávu, tak tam nejsou žádné svobodné volby a prezident Abbás již přesluhuje nad rámec doby svého mandátu, na kterou byl zvolen. Proč vyjednávat s nedemokratickými orgány a jednotlivci? Velmi provokativní myšlenka, ne? Navíc, v souladu s vizí Rivlina, takové řešení by zlepšilo životní podmínky a životní úroveň Palestinců.

Někteří přijdou a řeknou: Ale Česká republika se oddělila od Slovenska, proč by se tedy Izraelci nemohli oddělit od Palestinců?

Existuje velký rozdíl mezi naším a Vaším případem. Nechci říkat věci, které by Palestincům ublížily, ale přesto si myslím, že Slovensko bylo velmi kulturně rozvinutým národem s bohatou a dlouhou historií. Ale nejsem si zcela jist, že Palestinci mají takovou historii nebo ekonomickou a kulturní úroveň, jakou mají Slováci.

Přijíždíte do Izraele s velkou podnikatelskou delegací. V jakých oblastech byste chtěl, aby se posílily vztahy mezi oběma zeměmi?

Ve všem, co se týká vojenských akvizic. Dávám přednost izraelským radarovým systémům. Jsou velmi dobré. Někteří lidé přede mnou argumentovali, že je nemůžeme koupit, protože jsme povinni nakupovat pouze systémy ze zemí NATO. Zaprvé to není pravda, protože Kanada zakoupila izraelské radarové systémy. Zadruhé, na poslední konferenci NATO jsem ostatním účastníkům řekl: Přijměte Izrael do NATO.

Jaká byla reakce?

Ticho, ale souhlasné.

Kdy bude podepsána smlouva o radaru?

Velice doufám, že ministr obrany dohodu podepíše v brzké době. Potřebujeme pokračovat ve spolupráci v ekonomice, kultuře a politice. Premiér Netanjahu řekl, že Česká republika je v Evropě nejlepším přítelem Izraele. Ptám se: Proč jen v Evropě? Přátelství je obrovské. Existují setkání vlád. Realizace mé iniciativy přesunu velvyslanectví do Jeruzaléma bude nepochybně výjimečná událost.

Osobní otázka, co pro Vás znamená vztah k Izraeli?

Na konferenci AIPACu ve Washingtonu jsem v hebrejštině řekl: ani jehudí  - Jsem Žid, abych vyjádřil své přátelství k Izraeli. Je to odkaz na slavný výrok prezidenta Kennedyho: „Jsem Berlíňan“.

Autor: Miloš Zeman, prezident republiky, Israel HaYom, 23. listopadu 2018, TGM, Praha, ČR, 25.11.2018

Zdroj:

 
23. lis, 2018

Rozhovor prezidenta republiky pro MF DNES...

 
Sociální demokraté při hlasování o nedůvěře vládě odejdou ze sálu, čímž fakticky podrží kabinet Andreje Babiše. Je to od nich správné řešení? 

Tak z aritmetického hlediska je úplně jedno, jestli odejdou ze sálu, anebo jestli budou hlasovat proti. Protože pokud nedosáhnete 101 hlasů, tak je výsledek v zásadě tentýž. Když jsem přemýšlel o tom, proč se tak rozhodli, tak jsem si uvědomil, že ve vedení ČSSD jsou objektivně dvě skupiny, z nichž jedna je pro setrvání ve vládě a druhá pro odchod z vlády. Jediný způsob, jak tyto dvě skupiny skloubit, bylo právě toto šalamounské rozhodnutí. Mně to nevadí. Spíš mě zaujala druhá část jejich usnesení, která říká: sežene-li se 105 hlasů, přidáme svých 15 a budou předčasné volby. Víte, nemám pocit, že když děláte každý rok předčasné volby, které stojí miliardu korun, tak že tím demonstrujete něco víc než svoji vlastní neschopnost. A nejhorší na těchto lidech je, že si ani neuvědomují, že právě tímto návrhem demonstrují vlastní neschopnost. Takže v této fázi vycházím z toho, že vláda zřejmě nedůvěru nedostane. Teď jsem natáčel pravidelný pořad pro TV Barrandov. Řekl jsem, že nejsem Edvard Beneš, abych ustupoval tlaku hulákajícího pražského davu. A že ctím výsledek svobodných demokratických voleb. Právě proto, ať to dopadne jakkoli, budu usilovat o to, aby další volby byly až za tři roky. 

Použil jste termín šalamounské rozhodnutí. Někdo postoj ČSSD může nazývat spíš alibismem, ne? 

No, vždyť jo. Vy si myslíte, že Šalamoun nebyl alibista? Tak si, prosím vás, přečtěte jeho příběh s rozdělením dítěte na dvě poloviny. 
 
Poslanci ČSSD ale odejdou ze sálu a tam budou nadále sedět jejich ministři. Není to absurdní? 

Je to absurdní. Nicméně politika je velmi často absurdní divadlo a má jenom jednu nevýhodu. Nemá úroveň ani Ionesca, ani Becketta. 

Na postoj ČSSD si stěžoval i Andrej Babiš s tím, že ho nechápe a vnímá jako politikaření. Sociální demokracie by podle něj měla vládu podpořit aktivně. Má pravdu? 

V zásadě ano. Ale opakuji, že aritmeticky je výsledek tentýž. 

Andreji Babišovi nabídl Tomio Okamura, že kdyby ČSSD z vlády vyšoupl, mohla by menšinovou vládu spolu s komunisty podporovat jeho SPD. Nebylo by to pro šéfa ANO jednodušší? 

Samozřejmě nelze vyloučit, že k tomu dojde. Záleží na tom, jak se ČSSD bude chovat v dalších týdnech a měsících do svého březnového sjezdu. Nezapomeňte, že tady máte i jinou variantu. To znamená, že premiér má svaté právo vyměnit jakéhokoli člena vlády. Mohu vás ujistit, že těmto výměnám bránit nebudu. 

Mimochodem, co jste říkal tomu, když se Okamura postavil vedle dalších opozičních lídrů s tím, že chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vládě? 

Samozřejmě že dělám reklamu TV Barrandov. Tam jsem to komentoval slovy, že cudná dívka se nemá spojovat s prostitutkami. 
 
V poslední krizi se zdáli být nejstabilnější komunisti. Jejich předseda Vojtěch Filip od začátku odmítal, že by něco měnili na svém postoji. Příští týden se koná valná hromada ČEZ, Filip zatím neúspěšně usiloval o to, aby měla KSČM zástupce v dozorčí radě. Myslíte, že teď díky svému postoji dosáhne svého? 

Myslím, že není důvod, proč by v dozorčí radě ČEZ neměla mít politická strana, která toleruje vládu, svého reprezentanta. Tam nehrozí, že by měl většinu a přehlasoval zbytek. Ale má svaté právo žádat informace o polostátním podniku s, tuším, asi 70 procenty vlastnictví státu. A pokládám tento požadavek za naprosto oprávněný. 

Svého člověka by v dozorčí radě ČEZ měli rádi i sociální demokraté. Tím by ale Babiš přišel v radě o majoritu, kterou v létě získal, když oběma stranám nevyhověl. Jak to podle Vás dopadne teď? 


Podívejte se, záleží na tom, kdo všechno se převolí. Jsou tam čtyři zástupci zaměstnanců. Myslel jsem si o vás, že jste docela informovaný. Ti čtyři zástupci zaměstnanců spolupracují s Andrejem Babišem a jsou to v podstatě jeho lidé. Vy je počítáte do k Babišovi nepřátelského tábora, což je váš hluboký omyl. 

Vraťme se ještě k počátku poslední vládní krize. Spustila ji reportáž TV Seznam o údajném zavlečení Babišova syna na Krym a později o "uklizení" do Švýcarska, aby se nemohl účastnit vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Není to legitimní důvod pro kroky, které opozice dělala? 

Tak pro mě je tato záležitost uzavřena prohlášením pana profesora Cyrila Höschla, který je ředitelem Národního ústavu duševního zdraví. A ten jasně konstatoval, že mladý Babiš trpí schizofrenií. Pokládám za naprostý hyenismus zneužívat nemocného člověka pro politické hrátky. 

Ona reportáž ovlivnila i připomínku výročí 17. listopadu. Demonstrovalo se proti Babišovi, jeho i Vaše květiny skončily v koši. Co jste tomu říkal? 

Víte, já jsem byl 17. listopadu 1989 nejen na Národní třídě, ale krátce po něm i na fakultách, v divadlech, na Letenské pláni a tak dál. Mám na to krásné vzpomínky a nenechám si je vzít nějakými pitomci. Ale například ta příhoda s kytkami do koše svědčí o jistém, řekněme, protofašistickém charakteru části pražských demonstrantů. Můj názor je, že část tzv. pražské kavárny reprodukuje období druhé republiky. Reprodukuje ho nenávistností, intolerancí a hlavně tou povýšenou představou, že jejich názory jsou nadřazené názorům druhých. Já vám ovšem řeknu svůj opačný pohled. Pánové, ty názory nejenže nejsou nadřazené. Ty jsou tak pitomé, že jsou inferiorní (méněcenné, slabomyslné – pozn. red.). A ten, kdo nedokáže akceptovat, že prohrál ve volbách, si nemůže osobovat právo být soudcem české společnosti. Ostatně Praha je jen deset procent české populace. Kromě toho je řada slušných Pražanů, kteří v těch ulicích se řvoucím davem nebyli. V Brně bylo tisíc lidí, v Ostravě sto a jinde nic. Zase zveličujeme význam Prahy. A já bych docela souhlasil s větou Krnáčové o zpovykaných Pražácích.
 
Ve středu jste jmenoval nové členy Bankovní rady a ve svém projevu jste zmínil i to, že jeden z odcházejících viceguvernérů by se měl brzy ujmout významného diplomatického postu. Nic dalšího jste neřekl, proto se chceme zeptat, kdy se stane pan Tomšík velvyslancem v Pekingu? 
 
Jmenování pana Tomšíka prošlo vládou a já jsem povinen ctít diplomatické zvyklosti, které říkají, že se definitivně k tomu nevyjadřujeme do doby, než ten velvyslanec dostane agrément. Nemám důvod předpokládat, že by z čínské strany agrément nedostal, a protože už pan Tomšík byl se mnou na jedné návštěvě Číny a byl tam velice užitečný svými odbornými znalostmi, tak předpokládám, že všechno dopadne dobře. 
 
Takže problémy, které s obsazením souvisely, včetně toho, že pan Poche pana Tomšíka blokoval a chtěl do Pekingu vyslat pana Kauckého, jsou vyřešeny? 
 
Vycházím z toho, že velvyslance vládě navrhuje ministr zahraničí, vláda ho schvaluje a prezident ho buď jmenuje, nebo nejmenuje. A když ho nejmenuje, tak přes to nejede vlak. Pan Poche není ani ministr zahraničí, ani vláda, ani prezident, takže mně dovolte citovat latinsky: Minima non curat praetor. Najděte si to ve slovníku a pochopíte, jak jsem vám odpověděl. 
 
Nedávno jste byl v Číně na Expu pro importéry a v jeho rámci podepsala skupina PPF memorandum o spolupráci s čínskou skupinou CITIC. Co mají v plánu? 
 
Společnost CITIC převzala aktiva po CEFC a zavázala se, že bude pokračovat investiční expanze v České republice, což je dobře. 
 
Takže se spolupráce PPF a CITIC týká České republiky? 
 
Samozřejmě ano. I když Home Credit má své aktivity na území Číny, Ruska a dalších zemí. 
 
PPF však říká, že spolupráce s CITIC se týká jen čínského trhu. 
 
Jestliže se dvě společnosti dohodnou na spolupráci, pak není důvod, aby se tato spolupráce redukovala pouze na jeden trh. 
 
CITIC přebírá aktiva CEFC, přičemž PPF dosud stála stranou spolupráce s CEFC. Znamená to, že by PPF měla hrát nějakou roli v tom, co bude CITIC dělat s aktivy CEFC na českém trhu? 

Aktiva CEFC asi CITIC převezme a PPF k tomu nepotřebuje. Ale abych se vrátil k odpovědi na předchozí otázku, uvědomte si, že PPF se například velmi angažovala v mýtu. A to už není žádný čínský nebo ruský trh, to je český trh. Uvítal bych, kdyby spolupráce byla co nejširší. 

Před šanghajským Expem dávala čínská strana najevo, že má zájem o zemědělské produkty z Česka. Rýsují se už nějaké kontrakty? 

Včera jsem měl na Hradě ministra zemědělství Tomana. Jednání jsou blízko finalizace. Z hlediska objemu dovozu do Číny je mimo jiné velmi zajímavé sušené mléko, protože tam odpadají problémy spojené s dopravou. Z toho vyplývá, že naše přebytky se mohou uplatnit na obrovském čínském trhu. 

Už před dvěma lety při návštěvě Číny říkal Bohuslav Sobotka, že jde hlavně o certifikaci pro naše zemědělské produkty. Také bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka říkal, že už je blízko k dohodě v této oblasti. Nebude to zase předčasné nadšení? 

Nechci kritizovat pana Jurečku, protože už není ministrem – a dodávám: Díkybohu. Věřím odborným schopnostem ministra Tomana a věřím, že jednání dovede k úspěšnému konci. 

Zjistil jste v Číně nějaké novinky ohledně zadržení šéfa CEFC a Vašeho poradce Jie Ťien-minga? 

Předpokládám, že pokud se s ním něco zlého stane, budu o tom informován. Dosavadní informace zní tak, že je pouze vyšetřován a nic více. 

Takže je stále vaším poradcem? 

Nezrazuji své spolupracovníky, dokud nejsou pravomocně odsouzeni. 
 
Před odletem z Číny zemřel v hotelu Váš lékař, delegace odletěla bez něj a později Vám mnozí vyčítali, že nikdo nešel do jeho pokoje zkontrolovat, co se stalo. Jak jste tu tragickou událost viděl Vy? 

Zaprvé chci říct, že do pokoje se šlo a letadlo stálo na ploše dvacet minut, než jsme se dozvěděli, co s lékařem je. Když se ukázalo, že je v pokoji bez známek života, nemohli jsme už nic dělat. Neodletěli jsme, dokud jsme neměli všechny informace. Následoval hyenismus, který rozpoutal Marian Jurečka buď z hlouposti, nebo ze zášti. Ale nepřekvapuje mě to, protože podle mého názoru to byl nejhloupější ministr Sobotkovy vlády. 

Máme ještě jednu otázku na závěr… 

… ano? Zajímavé je, že se stále neptáte na Izrael. Já být novinář, tak se ptám především na Izrael. Zatímco v Číně vedeme obchodní jednání, v Izraeli je to hluboká spolupráce, která je dána úctou ke statečnému národu. 

Nás zajímají v první řadě ekonomická témata, proto s Vámi mluvíme v první řadě o Číně. Ale když už jsme u Izraele, můžeme se bavit o případu zavražděného saúdského novináře Džamála Chášakdžího. 

A to se týká Izraele? 

Izrael je, jak známo, v mnoha oblastech spojencem Saúdské Arábie a dělá hodně pro to, aby se tato země kvůli vraždě Chášakdžího neocitla v izolaci. Máme podle Vás Saúdskou Arábii za vraždu novináře trestat? 


Kdyby se podařilo dosáhnout celosvětového embarga na vývoz zbraní do Saúdské Arábie, byl bych pro to, aby se k tomuto embargu Česká republika připojila. Pokud by to byla jen izolovaná akce České republiky, tak zatraceně dobře vím – a vy to víte taky – že tam okamžitě vystartuje celá řada západních firem, které vyplní mezeru na trhu. 
 
A teď nám řekněte, kdy přesuneme českou ambasádu do Jeruzaléma. 
 
Vy byste toho chtěli! Nechte mě pracovat po etapách. Ty etapy byly zatím dvě: první byl honorární konzulát v Jeruzalémě před několika měsíci. Druhá etapa bude během mé návštěvy otevření Českého domu, kam se sestěhují CzechTourism, CzechTrade, CzechInvest a Czech Center. A pokud jde o třetí etapu, tak nezastírám, že můj boj za přesun ambasády do Jeruzaléma je komplikovaný. Ale já jsem zvyklý vést komplikované boje. 
 
Proti tomu se staví ministr zahraničí Petříček. 
 
No, proti tomu se staví spíš pan Poche. Že? Nemám rád loutky. Možná je dovedu pochopit, když je to Spejbl a Hurvínek, ale v české politice mi loutky připadají nevhodné. 
 
To implikuje otázku, zda byste přijal návrh na odvolání pana Petříčka, kdyby s tím za Vámi premiér přišel? 
 
Každý premiér má právo navrhnout prezidentovi odvolání jakéhokoli ministra. A odpověď na vaši otázku zní: Nevidím důvod, proč bych takovou demisi nepřijal.
 
Autor: Miloš Zeman, prezident republiky, MF DNES, 23. listopadu 2018
 
Zdroj:
 
 
23. lis, 2018

Rozhovor prezidenta ČR Miloše Zemana, v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov...

Prezident ČR Miloš Zeman:

"Jestli dochází i k takovým excesům jako házení kytek do koše, tak to už hraničí s fašismem." O incidentu na Národní třídě 17.11.2018

„Nemůžeme mít volby každý rok,“ „Nebudu popírat výsledky voleb,“ „Vítěz voleb nemá být obcházen,“ „Pokud jsem ponoukán, abych si teď najednou zahrál na polodiktátora, tak to neudělám,“ „Vylévání kýblu špíny ze strany opozice,“ „Bude chvíle klidu a pak si zase někdo vymyslí úplný nesmysl,“ „Nejvíce škody dokáže napáchat ctižádostivý blbec,“ „Ten, kdo zpravidla vyvolá předčasné volby, tak je zpravidla prohraje,“ o vládní krizi...

"Je tady vláda s důvěrou. Je poněkud absurdní, jestliže sociální demokracie je ve vládě, ale současně uvažuje o tom, že by vlastně měla jenom odejít," "Jestliže se ČSSD v referendu rozhodla pro vstup do vlády, tak nikdo nemá rozhodovat proti vůli členské základny," Doufám, že "duševně normální lidé" ve Sněmovně budou mít v pátek převahu a návrh na vyslovení nedůvěry neprojde.

„Nepřál bych si, aby se sociální demokracie ztratila v zapomnění,“ „Nechť se po několika letech ukáže, zda jejich práce byla, či nebyla pozitivní,“ O ČSSD

„Média nemůžete nenávidět, médii můžete pouze pohrdat,“ o aktivistických novinářích a médiích...

„Já podporuji přísnou regulaci, postoj centrální banky,“ „Já jsem kritizoval intervence mnohokrát,“ „Nesmyslné“ devizové intervence. O ČNB...

Autor: Prezident ČR Miloš Zeman, TGM, Praha, ČR, 23.11.2018

Zdroj:

https://www.barrandov.tv/video/140794-tyden-s-prezidentem-22-11-2018


 

 

16. lis, 2018

Rozhovor prezidenta ČR Miloše Zemana, v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov...

Prezident ČR Miloš Zeman:

„Kdyby vzdor mému očekávání, byla vládě vyslovena nedůvěra, tak pověřím po jeho demisi Andreje Babiše sestavením vlády. Mám dva pokusy. Ústava mi umožňuje, aby vláda v demisi vládla několik měsíců, a to už se horké hlavy uklidní a vychladnou.“ O možném pádu vlády...

„Nemám rád koalice poražených a nemám rád, když poražení neunesou svoji porážku. Dosud jsem nepochopil, proč ODS nebo Piráti nespolupracovali s vládou.“ O výzvě Demokratického bloku & SPD, aby Babiš podal s vládou demisi...

„Moje prognóza? Že to skončí, že se to rozplyne. Že část slušnějších lidí si uvědomí, že se dostala psychickou nemocí mladého Babiše na příliš tenký led a v rámci zachování vlastní pověsti z toho vycouvá.“

„Víte, v mém vidění světa, které nikomu nevnucuji, se stalo stručně řečeno to, že pár revolverových novinářů přepadlo v jeho švýcarském bytě duševně nemocného muže a zveřejnilo záznam tohoto rozhovoru.“

Autor: Prezident ČR Miloš Zeman, TGM, Praha, ČR, 16.11.2018

Zdroj:

https://www.barrandov.tv/video/140234-tyden-s-prezidentem-15-11-2018


 

 

14. lis, 2018

Rozhovor prezidenta ČR Miloše Zemana, na TV Nova...

Prezident ČR Miloš Zeman:

"Nečekejte ode mě, že budu reagovat jako detektiv-amatér a ptát se, jak je možné, že syn z prvního manželství je údajně unášen na Krym. Mně to všechno připadá jako divoká konspirace." 

"Myslím si dokonce, že pokud něco napíší česká média, kterým nevěřím ani nos mezi očima, je rozhodně dobré nepodlehnout jejich možná právě dezinformacím." 
 
"Ale jako člověk, který třicet let byl vystaven obdobné situaci, mohu pouze Andreji Babišovi doporučit, aby mu ty nervy neselhaly." 
 
Autor: Miloš Zeman, TV Nova, Praha, ČR, TGM, 14.11.2018
 
Zdroj: