PLATFORMA EC

26. kvě, 2018

Deklarace, kterou chceme upozornit zákonodárné i exekutivní složky státu na rizika prohlubující se integrace Evropy a globalizace. Autorem textu Deklarace, je spisovatel Benjamin Kuras. Podepsali jej 24.5.2018 v Praze, zástupci spolků, neformálních sdružení a dalších subjektů, které spolupracují v Platformě evropské civilizace. 

Signatáři deklarace:

Národní domobrana /František Krejča, Marek Obrtel/

Éra žen /Klára Samková/

Eurabia /Lukáš Lhoťan/

Alternativa pro ČR 2017 /Richard Perman/

Pardubický salón

Sdružení přátel bílého heterosexuálního muže /Petr Hampl/

7Republika.cz /David Nepimach/

STOP Terorismu /Jiří Vokřínek/

Aliance národních sil /Vladimíra Vítová/

Akce D.O.S.T. /Michal Semín/

Fragmenty /Ivana Haslingerová/

Český portál /Lukáš Petřík/

Svobodný vysílač /Vladimír Kapal/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Text deklarace:

Deklarace Platforma evropské civilizace EVROPSKÉ ANTICIVILIZAČNÍ TSUNAMI 2018

Rok 2018 se rapidně vyvíjí k jedné z těch katastrofických osmiček českých a celoevropských dějin. Shrňme si jednotlivé události, které sečtené dohromady věští brzký konec demokracie a národní svobody, kolaps evropských institucí a infrastruktur, a jen o pár desetiletí opožděný zánik evropské kultury, výměnu obyvatelstva a nakonec genocidu Evropanů.

1. Sociální pilíř podepsaný v listopadu 2017 zarovnává sociální podpory migrantů na stejnou výši v různých evropských státech, a tím odstraňuje hlavní příčinu nezájmu migrantů o azyl ve středoevropských zemích.

2. Zbrojní direktiva EU omezuje drasticky práva občanů vlastnit zbraně.

3. Německý zákon o cenzuře a stíhání „projevů nenávisti“ na internetu tvrdě pokutuje internetové servery za jejich neodstraňování.

4. Evropská komise připravuje podobný zákon i pro celou EU.

5. Regulace „Dublin IV“ obnovuje povinné migrační kvóty pro všechny členské státy EU, tentokrát s jasně stanovenými vysokými pokutami za nepřijetí migrantů a bez jakéhokoli časového či početního limitu migrace a bez stanovení jakýchkoli práv evropských občanů.

6. „Permanentní strukturovaná kooperace“ (PESCO) plánuje společnou evropskou armádu bez jasně stanovených záměrů a funkcí. S ní související Procurement Directive bude stanovovat, jaké zbraně se kde smějí vyrábět a prodávat.

7. Ve třech letech 2015-17 o azyl v EU požádalo 3 348 336 migrantů, z nichž posledním 2017 pouze 13% bylo z válkou ohrožených zemí, oznamuje evropský azylový úřad EASO.

8. Vedle oprávněných azylantů má Itálie na svém území přes 600 000 ilegálních migrantů a další připlouvají.

9. Německo se zavázalo dál přijímat 220.000 migrantů ročně.

10. Podle renomované firmy Pew Research při nynějším stavu už přijaté migrace a bez dalších příchozích přirozeným demografickým vývojem budou v roce 2050 některé evropské země mít 20 až 30% muslimského obyvatelstva.

11. Podle ekonomického think-tanku Gifra Italové budou doma v menšině do roku 2080.

12. Zákon o trestnosti „projevů nenávisti“ definovaných jako jakýkoli projev, jejž kdokoli shledává nenávistný, už platí v Británii a v Německu a chystá se pro celou EU.

13. Holandsko, Belgie a Británie zaznamenávají jméno Mohamed jako nejčastější jména novorozenců.

14. Holandské a belgické statistiky zaměstnanosti migrantů uvádějí, že 80-90 procent zůstává na nezaměstnanecké podpoře.

15. Německá policie zjišťuje, že prudký nárůst zločinnosti je z 92% dílem nových migrantů.

16. Německá policie zaznamenává přes 200.000 trestných činů migrantů ročně.

17. Komisař EU pro migraci Avramopulos oznamuje, že „nemůžeme a nikdy nebudeme moci zastavit migraci“, která je ostatně jen „emociální záležitost ovlivněná rostoucím nacionalismem, populismem a xenofobií“, proto musí- me provést „kolektivní změnu našeho myšlení“ a „přijmout migraci jako novou normu“.

18. „Global Compact on Refugees“ stanovuje, že o přesunu migrantů má rozhodovat přímo OSN a má vstoupit v platnost během roku 2018. Už z něho vystoupily USA a vystoupením hrozí Maďarsko.

Zde už nejde o jen tak ledajaký „demokratický deficit“, to už je záměrná a organizovaná destrukce Evropy, za čilé kolaborace evropských politických elit.

My, zástupci uvedených spolků, aktivit, neformálních sdružení a dalších složek občanské společnosti, vyzýváme prezidenta České republiky, obě komory parlamentu a vládu ČR, aby nedopustili výše popsané útoky proti tradičním hodnotám v naší zemi. V praxi to znamená odmítnout implementaci příslušných evropských legislativních norem; a to i za cenu sankcí ze strany EU.

S vědomím velké odpovědnosti za uchování suverenity České republiky: Platforma evropské civilizace.

Autor: TGM, Praha, ČR, 26.5.2018

Zdroj:

http://platformaec.cz/


 

 

4. úno, 2018

Prohlášení Platformy Evropské civilizace k připravovanému Dublinu IV...

Vážení spoluobčané,

přiblížil se den, kdy Česká republika a ostatní státy Evropské unie mohou přijít o poslední zbytky suverenity. Přiblížil se den, kdy v Praze, Brně, Ostravě a dalších městech mohou vznikat no go zóny, ostejné; jako ve Francii, SRN, Švédsku a dalších zemích. Pomyslným bodem zlomu je návrh Evropské komise na změnu azylové legislativy, známý pod označením Dublin IV.

Ze zmíněného dokumentu:

1. O rozmisťování žadatelů o azyl má rozhodovat bruselský úřad, bez ohledu na nesouhlas vlád členských států

2. Má být vytvořen automatický mechanismus trestání států, které se budou přijímání azylantů bránit. Hrozí vysoké pokuty a omezování evropských dotací

3. Návrh obsahuje pasáže, ze kterých je zřejmé, že žadatelé o azyl, u kterých je malá šance na integraci do evropského kulturního prostředí, budou přednostně přidělováni do zemí, kde je zatím migrantů méně, než v západoevropských státech. V podstatě se tedy jedná o země Visegrádské čtyřky.

4. Dublin IV je nutné posoudit spolu s další aktivitou Evropské komise – harmonizací sociální politiky, sjednocením výše sociálních dávek pro migranty.

Vláda České republiky zatím Dublin IV odmítá. Za to jí patří dík. Je ovšem jasné, že bude vystavena nemalému tlaku ze strany Bruselu. Zavazujeme vládu, aby v žádném případě tomuto tlaku neustupovala. Na místě není ani sjednávání kompromisů. Vytrvejte i za cenu citelných sankcí ze strany EU, i za cenu toho, že toto společenství opustíme. Jako vláda v demisi ostatně nemáte právo rozhodovat o tak důležitých záležitostech, jakými je přijetí Dublinu IV.

Vás, vážení spoluobčané, vyzýváme k bdělosti a aktivitě. Vyhledejte a navštěvujte své poslance, senátory a europoslance a připomeňte jim, proč jste je volili. V nejbližších dnech se objeví ve všech regionech petiční archy na podporu dosavadní neústupnosti vlády s výzvou, aby své zásadové stanovisko neměnila. Připojte co nejvíc podpisů. Je to opravdu důležité. Šiřte tento text všemi způsoby.

Zachovejte se jako svobodní občané svrchovaného státu!

V Praze dne 4. 2. 2018

PhDr. Zdeněk Soukup – mluvčí Platformy evropské civilizace

Benjamin Kuras – spisovatel a publicista

JUDr. Klára Samková, PhD – Éra žen

PhDr. Vladimíra Vítová, PhD – Aliance národních sil

MUDr. Marek Obrtel – Národní domobrana

David Nepimach - 7Republika.cz