PI-NEWS.CZ

22. čvn, 2018

Až doposud sprosté hnusy hlásané obskurními skupinkami a la Sudetoněmecký landsmanschaft, nebo různá brněnská pseudohnutí, která ve volném čase przní národní kulturu, se přesunula mezi nejvyšší německou „elitu“ ztělesněnou říšskou kancléřkou Angelou Merkelovou...

Prohlášení, která by dříve vůbec neprošla, či se setkala s odporem historiků, veřejnosti a většiny politických představitelů, se dnes stávají běžným koloritem germánské vládnoucí třídy.
Angela Merkelová se rozhodla pro ohavně jedovatý koktejl, spojila provolání k sudetským
Němcům a dalším kolaborantům a zrádcům s „Mezinárodním dnem uprchlíků“, postavila na roveň sudetské Němce s migranty (kouzlo nechtěného…) a vše završila prohlášením, že neexistovalo žádné morální ospravedlnění pro vyhnání Němců. Aby nás nikdo neobvinil, že vytrháváme z kontextu, zde je inkriminovaná pasáž prohlášení Merkelové:

„Vyhnání a útěk Němců byly především bezprostředním následkem Němci započaté druhé
světové války a nevýslovných zločinů nacionálněsocialistické diktatury. To ale nemění nic na tom, že pro vyhnání neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění.“

V německém komediálním seriálu „Berlín, Berlín“ byla, kdysi hláška, že ani spolkový kancléř si nedokáže odporovat v jedné větě. Gratuluji Angele Merkelové, ta to dokázala! Druhá věta popírá první…

Já sám úmyslně používám termín „vyhnání“, protože vyhnanství byl velice přiměřený trest
sudetským Němcům za zradu, které se dopustili na Československé republice. Němci přišli do Čech na pozvání českých králů, aby zušlechtili neobývané pohraničí, ale po pár stoletích se rozhodli, že ač hosti, stanou se zloději. Byla to stejná situace, jako kdyby řemeslník přišel k Vám domů něco opravit, nebo zlepšit a pak si to chtěl nechat zaplatit tím, že Vám zabere kuchyni nebo obývák. Přesně to v roce 1938 udělali sudetští Němci a začali s tím už v roce 1935, kdy hromadně volili nacistickou filiálku SdP Konráda Henleina.

Na konci Druhé světové války existoval všeobecný, celoevropský konsensu pro provedení
populačních transferů, které měli zabránit opakování drancování a separatismu německého živlu. Bylo odsunuto celkem 12 miliónů lidí z Polska, Pobaltí, Rumunska, východního Pruska, Československa, Maďarska, Itálie, Jugoslávie, Alsaska a dalších států a území. Zdaleka tedy nešlo o českou událost. K vyhnání Němců došlo na základě tlaku československé a polské exilové vlády, na základě rozhodnutí Mezispojenecké komise Velké Británie, USA a Sovětského svazu, na základě analýz britských vlád vypracovaných v letech 1940 a 1942 o možnosti uskutečnění populačního transferu německého obyvatelstva a na základě řady dalších podmínek. Nicméně tím nejsilnějším MORÁLNÍM opodstatněním a základem k vysídlení německého živlu bylo 70 miliónů mrtvých a zmrzačených.

27 miliónů mrtvých Rusů, 20 miliónů mrtvých Číňanů, 6 miliónů mrtvých Poláků, 4 milióny
východoindických Holanďanů, 2.2 miliónu Indů, 1.7 miliónu Jugoslávců, 800 tisíc Řeků, 600 tisíc Francouzů, po půl miliónu Rumunů, Italů, Maďarů a Korejců, 400 tisíc Britů, 370 tisíc Američanů, 355 tisíc Čechů a českých Židů, 250 tisíc Lotyšů, 210 tisíc evropských Holanďanů a oběti z dalších 40 států a národů světa. Z toho civilních obětí asi 30 miliónů. Německo mělo civilních obětí 1.5 miliónu a z toho 600 tisíc povraždilo samo. 85% českého židovského obyvatelstva, bylo vyvražděno. 60% všech evropských Židů bylo zavražděno. Tzv. konečné řešení české otázky vypracované Henleinem (sudetský Němec), Heydrichem, Frankem (sudetský Němec) a dalšími nacistickými pohlaváry, počítalo se systematickým kulturním, etnickým a politickým zničením českého národa, který měl být doslova rozčtvrcen na čtyři skupiny určené k poněmčení (Emanuel Moravec, kolaboranti, dnešní česká politická elita), vyhnání (většina obyvatelstva), sterilizaci a dožití (méněcenné, ale kolaborantské obyvatelstvo), nebo úplnému vyvraždění (Židé, Romové a další).

Z ekonomického hlediska způsobilo Německo českým zemím škody ve výši 300 miliard
dolarů, nemluvě o 40 tunách zlata, které dodnes nevrátilo. Polsku způsobilo škody ve výši 1 biliónu dolarů. Řecku způsobilo škody ve výši zhruba 80 miliard dolarů a tak dále. Sovětský svaz si reparace vybral prostřednictvím odvozu surovin a průmyslových technologií, Američané, kteří žádné reparace neměli mít, si je vybrali naverbováním nacistických vědců a generálů. Naše země pouze získala zpátky svou územní integritu.

Zpět k Merkelové a spol. Angela Merkelová svým prohlášením navíc otevřeně popřela
Česko-německou deklaraci z roku 1997, kde Německo přijímá morální odpovědnost, s tím, že odsun obyvatelstva byl důsledkem politiky nacistického Německa. Prohlášení Merkelové, které přišlo, jen pár týdnů potom, co se Bernd Posselt chvástal tím, že v roce 2020 se uskuteční sudetoněmecký sjezd v Brně, vzbudilo ostrou kritiku, ale i vzteklé přitakávání, v české politické scéně. Miloš Zeman a Andrej Babiš tvrdě odsoudili prohlášení Merkelové. Předvolební zpátečku zařadili Gazdík a Fiala, kteří si nemohli dovolit přijít o voliče před nadcházejícími senátními a komunálními volbami a zkritizovali prohlášení Merkelové. Radim Valenčík, vysokoškolský učitel, odsoudil prohlášení Angely Merkelové jako útok na Česko-německou deklaraci.

Úryvek z Česko-německé deklarace, pasáž č. II:

Německá strana přiznává odpovědnost Německa za jeho roli v historickém vývoji,
který vedl k Mnichovské dohodě z roku 1938, k útěku a vyhánění lidí z československého
pohraničí, jakož i k rozbití a obsazení Československé republiky. Lituje utrpení a křivd, které
Němci způsobili českému lidu nacionálněsocialistickými zločiny. Německá strana vzdává čest
obětem nacionálněsocialistické vlády násilí a těm, kteří této vládě násilí kladli odpor.
Německá strana si je rovněž vědoma, že nacionálně-socialistická politika násilí vůči
českému lidu přispěla k vytvoření půdy pro poválečný útěk, vyhánění a nucené vysídlení.

Jiná část elity, ale opět selhala a rozhodla se sklonit před Velkoněmeckou říší. Pavel Šafr
napsal, že „vyhnání našich německých spoluobčanů bylo hnusným zločinem, který přispěl k nástupu komunistů“. Pavel Šafr zaměňuje příčinu a důsledek. Nástup komunistů byl důsledkem politiky Německa vůči naší zemi. Apologezy výroků Angely Merkelové předvedl na iRozhlasu, českém VEŘEJNOPRÁVNÍM médiu, Petr Fischer, který v celém omluvačném prohlášení útočil na Česko a české vlastenectví a hájil říšskou kancléřku. Podobně se vyjadřoval i Miroslav Kalousek, u kterého už je to tradiční. Pirátský poslanec Peksa prohlásil, že výrok Angely Merkelové je jen součástí vnitroněmecké politické debaty. Problém, pane Pekso, je v tom, že každý takový výrok má svou symboliku a je aktem, který může dát půdu k vytvoření „legitimity“ sudetoněmeckého záboru českého pohraničí. Mnoho dalších omluvačů poukazuje na to, že Merkelová nemluvila o Čechách, ale o východních zemích. Je úplně jedno jestli mluvila o Čechách, nebo třeba tramtárii. Morální základ pro odsun německého obyvatelstva byl naprosto nezpochybnitelný a nezvratný.

Nyní mám tedy já jiné prohlášení, či spíše pětibodový plán, jak jednou provždy předejít
dalšímu německému expanzionismu. Žádáme tedy:

1. Rozpuštění Spolkové republiky Německo na jednotlivé suverénní státy.
2. Rozpuštění Bundeswehru a omezení zbrojních kapacit nástupnických států.
3. Splacení reparací, které budou proporcionálně rozděleny mezi jednotlivé státy.
4. Omezení hlasovacího práva a postavení německých států v OSN.
5. Izolace nástupnických německých států od Evropské unie a NATO.

Je to absurdní prohlášení? To by před pár lety bylo i prohlášení Merkelové. Před všemi těmi
omluvami brněnských radních, před vylhaným Habermannovým mlýnem, před ničením památníků Rudé armády, před bagatelizací a popíráním holocaustu…

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 22.6.2018


 

 

 

23. kvě, 2018

Steve Bannon (duchovní otec AltRight) měl právě debatu v Praze, aniž by se o tom, kdovíjak vědělo. Diskuse proběhla pod záštitou českých cuckservativců vedených Alexandrem Vondrou, bývalým velvyslancem ČR ve Spojených státech amerických, a za přítomnosti ultralevicového demokratického aktivisty a lobbisty Lannyho Davise...

Samotná akce byla uspořádána zbrojařskou skupinou Czechoslovak Group s podporou babišovské Mafry. Diskuse nazývaná „Co se to děje v Americe“, byli za českou stranu přítomni právě ti lidé, kteří by v Americe reprezentovali bushovské křídlo, či spíše elitní establishment, především Nečas, Langr a Zahradil. Přesně ten typ lidí, který přivedl Ameriku na pokraj chaosu, ruku v ruce s demokraty, a kteří mají na svědomí katastrofy jako je Irák.

Zatímco soudruh Davis předložil přítomným problémy, které nejvíce trápí americké
intelektuální, pravdoláskařské a jiné levicové elity, tedy, že USA pod vedením Donalda Trumpa už není tak hodná, že není tak nablyštěná levicovostí jako dříve, že Trump kazí Americe pověst, Steve Bannon poukázal na skutečné problémy, ne jen intelektuální a emoční problémy, nad kterými masturbuje washingtonská kavárna. Prostě typické nesmysly, které obyčejného amerického občana vůbec nezajímají. Toho občana, který přežívá ze dne na den.

Poukázal na to, že 160 miliónů Američanů nemá žádné úspory, že polovina amerických
rodin nemá ani 40 dolarů v hotovosti, že veškeré peníze a zdroje jsou v rukou nevolených elit. Steve Bannon velice správně odrazil výtky rasismu a xenofobie, když proti těmto ideologiím postavil občanský a ekonomický nacionalismus. Ten nejede podle barvy pleti, či podle náboženství, ale podle toho, jestli dodržujete zákony, a jste slušnými občany země, která Vás hostí, což je ovšem pohříchu v plném rozporu například s islámem.

Steve Bannon apeloval na ekonomické impulsy pro domácí podniky, aby prodávali především doma, a ne v zahraničí, stejně tak velice po právu vyčetl evropským zemím, že se vezou na bezpečnostní politice USA, a že nejsou ochotny investovat do ozbrojených sil, až na čestné výjimky jako je Polsko. Steve Bannon kromě jiného varoval před tím, že Amerika už nedokáže ufinancovat vojenské výdaje, a že na tom tratí právě americké obyvatelstvo. Vyzval k snížení daní drobným a středním podnikům, stejně jako k zavedení miliónářské dávky pro oligarchy.

Je jednoznačně jasné, že Steve Bannon ze svých postojů a názorů neuhnul, zatímco Donald
Trump bohužel v otázce Sýrie a udržení altrightu ve vedení Spojených států amerických selhal. Na jeho omluvu je nutné říci, že v tomto ohledu nejspíše klíčovou roli sehrál jeho zeť Jared Kushner, který je služebníkem cuckservativců v okolí Donalda Trumpa. Za to Steve Bannon nadále propaguje ty názory, které měl během prezidentské kampaně, během svého působení v Bílém domě, a které má dodnes, za což mu patří velký hold a loajalita českého altrightu.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 23.5.2018


 

11. kvě, 2018

Skupina zfanatizovaných prounijních nácků, nyní, v době 73. výročí osvobození, poškodila
pomník maršála Koněva, který osvobodil Prahu. Tato banda debilních primitivů zaútočila na pomník vojevůdce, bez kterého by jejich zparchantělí předci skončili v koncentračním táboře, a náš národ by byl zničen...

Tyto stejná individua dnes slouží unijnímu režimu a Berlínu. Je to stejná banda kolaborantů, jako byl Lažnovský, Moravec, Vajtauer a další pronacistické zrůdy. Ve stejnou dobu za statisíce a milióny stavíme lavičky pro jistou osobu, která tuhle zemi rozprodala. Maršál Koněv tuto zemi osvobodil a na jeho sochu se vylívají kbelíky barvy, ten lavičkář tuhle zemi nasměroval do sraček a staví se mu lavičky, židle, sedačky, a kdovíjaké kraviny.

Byli to právě neonacističtí aktivisté, proti kterým musela naše policie zasáhnout, a nikoliv
čeští a ruští vlastenci.

Aby toho nebylo málo, neomarxistické-neonacistické elity nyní útočí proti vlasteneckým
socialistům. Pan Hamáček „6,5%“ útočí na Jaroslava Foldynu, patriotického socialistu, který je jednou z posledních nadějí, dělá proti Jaroslavu Foldynovi výpady, kvůli tomu, že Foldyna nefalšuje historii. Pan „6,5%“ už požadoval od Jaroslava Foldyny omluvu, protože tohoto nového pana předsedu je vlastenectví, slovanství a starosocialismus sprostotou, která do neonacistického a neomarxistického režimu nepatří. Pochopitelně se odmítl omluvit a poukázal na dvojí metr, kdy neonacisté dnešní neolevici nevadí, ale patrioté ano, stejně jako uctění 140 tisíc vojáků, kteří padli při osvobození naší země. Jaroslav Foldyna navíc ve svém video vzkazu velice dobře pojmenoval to, že tihle neonacističtí aktivisté jsou placeni z našich daní, ze státních zdrojů, z toho, co má jít na pomoc a vzdělání našich dětí, na zdravotní péči a na rozvoj naší země.

Pan „6,5%“ by se raději měl zajímat o tu svoji zkrachovalou bandu chudáků, která vede
ČSSD pod hranici volitelnosti, a měl by se přestat srát do vlastenců a patriotických socialistů. ČSSD by měla vytáhnout hlavu z prdele Bruselu, a začít se chovat jako socialistická strana pracujících, matek samoživitelek, hendikepovaných a potřebných, ne jako tenhle paskvil, který řve, co mu Brusel a Berlín poručí.

Jestli se pro toho lavičkáře chystá další lavička, možná by to měl někdo poslat do haj*lu a
peníze raději věnovat na obnovu památníků rudoarmějců a taky samotné sochy maršála Koněva.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 11.5.2018


 

7. kvě, 2018

Agentura pro výzkum veřejného mínění TNS Kantar uveřejnila pro Českou televizi
uspořádaný průzkum stranických preferencí. Průzkum odráží stagnaci komunistů, bankrotářství socanů, i vzestup nové topky jménem Piráti a posílení cuckservativní ODS, stejně jako důsledky diletantství v rámci SPD...

Průzkum TNS Kantar ukazuje, že ANO posílilo z 29,5% na 30,5%. Nic moc, když vezmeme v potaz, jaký je Babiš mučedník. Překvapivě posílila ODS z 11,3% na 14,5% a na chlup stejně posílili Piráti z 10,8% na 14,5%. Pro obě strany, jak pro zbankrotovanou cuckservativní ODS, tak pro topkařské piráty, je to signál, že dokáží shromáždit voliče zkrachovalých pseudopravicových a liberálně levicových a neomarxistických stran. Piráti berou voliče topkařům, nejspíše i STANu a možná pár socanům. ODS asi těží taky z TOPky, KDU-ČSL, a některých liberálnějších SPD.

Na třetím místě jsou komunisté, kteří „posílili“ z 7,76% na rekordních 8%. Kromě jiného,
důsledek neschopnosti komunistického vedení sebereflexe a odchodu Vojtěcha Filipa na smetiště dějin.

SPD, bohužel neschopná vyjednávání a transformující se v kult jednoho muže, se propadla
z 10,64% na 8% a je to pro ni citelná ztráta. Tím se dostáváme na chvost. Socani atakují hranici vstupu do poslanecké sněmovny, když se propadli z 7,27% na 6,5%.

Evidentně důkaz té úspěšné neomarxistické liberálně demokratické obrody hamáčkovského typu. KDU-ČSL ztratila třetinu procenta, a chybí, jen půl procenta k tomu, aby tato strana sudetoněmeckých eurohujerských zájmů vypadla z parlamentu. STAN mírně posílil z 5,18% na 5,5%. TOP0.09 už padla pod hranici vstupu do parlamentu, když klesla z 5,31% na krásná 4%. Asi je už volí jen političtí homosexuálové.

Nicméně, i kdyby došlo k předčasným volbám, vzejde z nich opět další pat a političtí mamlasové nakonec přivedou zemi k druhým předčasným volbám. Dokud nedojde k radikálnímu posílení, nějaké ze stran, jsou předčasné volby zbytečné. Jejich jediným pozitivním efektem by mohlo být potvrzení neschopnosti parlamentního kretenismu a úpadku současné formy parlamentní zastupitelské demokracie.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 7.5.2018

Zdroj:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2469928-ano-dosahuje-ve-volebnim-modelu-pres-tricet-procent-cssd-se-nedari-zvratit-propad


 

29. dub, 2018

Soudcokracie v Česku opět pokračuje a opět pokračuje v boji proti prezidentu Zemanovi...

Tentokrát na poli jeho nejmenování profesorů, konkrétně ředitele Národní galerie Jiřího Fajta a fyzika Ivana Ošťádla. Prezident Zeman se zachoval morálně, když odmítl jmenovat do akademické sféry muže, u kterých měl podezření, že jsou zapletení do finančních machinací, respektive do kontaktů s StB.

Akademická sféra se neustále pyšní tím, jak je vznešená, čistá a skvostná, jak je nadřazená plebejskému lidu této země, takže by neměla být pokrytecká, a měla by do svých řad přijímat, jen morálně nejčistší osoby, u kterých je prokázaná naprostá bezúhonnost.

Ovšem osoby Fajta a Ošťádla nejsou skutečným důvodem k napsání tohoto článku. Ti dva jsou jen vedlejší postavy. Skutečnou podstatou článku je poukázat na dvojí metr české soudcokracie, která tolerovala nejmenování profesorů u Václava Havla, nereagovala na to, nechávala tuto praxi běžet, ale nyní vede útoky proti prezidentu Zemanovi a ohrazuje se údajným „zasahováním do autonomie vysokých škol.“

Vyzýváme pana prezidenta Zemana, a taky ho v tom podporujeme, aby bránil všechna politická práva, která měli jeho předchůdci, a na která má taky právo z politické praxe. Vyzýváme ho, aby se odvolal, a případně, aby ignoroval podepsání jmenovacího dekretu. Ke smůle sluníčkářů a havlistů, totiž zákon nestanovuje lhůtu k podepsání jmenovacího dekretu. Jedna z mála předností...

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 29.4.2018