PI-NEWS.NET

21. dub, 2018

Mannheim: údajně nezletilí problémoví „uprchlíci“ jsou všichni dospělí...

Město Mannheim má velký problém s nezletilými bez doprovodu, kteří se nahrnuli do země díky kancléřčině politice. Právě v tomto městě si „traumatizovaní uprchlíci“ plnými doušky užívali privilegia coby „nezletilí“. To se jednoduše dospělí, plnovous nosící muži, vydávali za nezletilé. Státní orgány neměly očividně žádný zájem tyto údaje o věku přezkoušet. To by přece nahrávalo do karet pravicovým populistům. Tak se mohlo stát, že např. třicetiletí muži byli uznáni nezletilými. Podle německého práva je např. třináctiletý ještě právně nepostižitelný. Tak bylo těmto „zemi kulturně obohacujícím“ dáno volné pole působnosti v trestné činnosti. A tito úředně uznaní „mladiství“ toho bohatě využívali. 
 
Mladí muži z celého mannheimského okolí cestovali pilně do tohoto města. Vloupání, loupežná přepadení, krádeže, bitky, tělesná napadení obtěžování mladých žen a odpor proti policii jim dělaly velké potěšení. Vždyť tito od zeleno-rudých politiků hýčkaní „pokladové“ musely být okamžitě po zadržení policií puštěni na svobodu, kde jak hlásila státní rozhlasová stanice SWR, okamžitě páchali další trestnou činnost.  
 
Policisti se museli cítit pěkně tahaní za nos. Tito za mladistvé uznaní se naučili velice brzy, že jsou coby mladiství ochráněni od trestního stíhání a užívali tato privilegia v hostitelské zemi plnými doušky. Policisté dostali podle výpovědi SWR instrukce o fingovaných věkových údajích nepochybovat.  Po pár týdnech nešlo takto nastolené poměry dále zametat pod koberec. Obyvatele Mannheimu rozčilovaly stovky trestných činů. Dokonce mannheimský soc-demo starosta Peter Kurz hovořil o „selhání státu“ a psal rozhořčený dopis na baden-württemberskou zemskou vládu. Z malé kriminality takzvaných mladistvých se stal velice rychle opravdový teror proti místnímu obyvatelstvu. Tito „mladiství“ ztratili velice rychle respekt vůči německým zástupcům zákona. Welt-Online napsal v prosinci 2017 toto:
 
Mannheimský starosta Peter Kurz vyzval kvůli opakovaným trestným činnostem migrantů ministerstvo pro vnitřní záležitosti, aby jednalo. Obyvatelstvo to považuje za selhání státu, když mnozí pachatelé trestných činů, jejichž identita k tomu ještě není objasněna, nejsou za své činy postihováni. „Základní důvěra, že stát dokáže své lidi ochránit, již neexistuje“, zdůraznil mannheimský starosta Kurz.
Teprve nyní se začalo jednat. Vysílač SWR upozorňoval s odvoláním na zpravodajství Mannheim24, že údaje o věku migrantů jsou jednoduše vymyšlené.  
 
Mannheim 24 psal: 
Nyní vychází na povrch, že většina údajně mladistvých mužů ze severní Afriky, kteří již měsíce páchají trestnou činnost ve městě Mannheim, nepatří vůbec mezi mladistvé! Jak uvedl 13. dubna pro Stuttgarter Nachrichten viceprezident městské kriminálky Andreas Stenger: všichni ze sedmnácti dosud přezkoušených dlouhodobých pachatelů udali falešně svůj věk. „všechny osoby se cíleně dělaly mladšími“, řekl Stegner. Osoby jsou ve věku 18 až 28 let. Dva z nich dokonce udávali, že je jim 11 a 13 let“. 
 
To se zase němečtí úředníci pěkně sekli. Dospělí muži z Třetího světa ukázali, jak může žít člověk v Německu pohodlný život a zároveň páchat kriminální činnost, aniž by se musel obávat jakýchkoli konsekvencí.  Umění spočívá jen v tom, oblafnout naivní a důvěřivé Lepšolidi.
Mimochodem – město Kandel – kde dospělý rádoby azylant z Afganistánu, který se vydával za patnáctiletého a později zabil německou dívku Miu, je od Mannheimu vzdáleno jen 50 km. Prošel-li by mu věkový údaj, existovala by možnost, že by za svůj čin obdržel je směšný trest pro mladistvé.  
 
Autor: PI-PFORZHEIM, Německo, překlad Zajíc, TGM, Praha, ČR, 21.4.2018
 
Zdroj:
 

 
16. dub, 2018
Díky polarizaci, způsobené neustále dominantněji se projevujícím islámem, je naše společnost neustále více likvidována. Tím vyplouvají na povrch nevyřešené otázky týkající se demografie Německa... 
 
Jestliže to byly na počátku jen mnohavrstvá a diferencovaná pozorování – a existovala jakás takás naděje o budoucí „integraci“ našich nových příchozivších, můžeme mezitím veškeré teze redukovat, a to na pojmy: „MY NEBO ONI“.
 
U přísně věřících neexistuje jakékoli se podílení ve smyslu, jež zastávají naivní „vylepšovači světa“. Stoupenci Mohammedovi chtějí pouze ovládat. Ne spolupracovat.
 
Chladnokrevní a cyničtí němečtí „politici moci“
Už všichni s jistotou víme, že politici všech systémových stran všemi svými možnostmi zcela podporují již - ne dále popíratelnou - islamizaci země. 
 
Díky nejnovějšímu vývoji – především v segmentu vývoje násilí a kriminality – je zřejmé, že tito naši nešťastní politici, a to až po nejužší kruhy strany Merkelové, zcela podcenili náboženskou dynamiku, jejíž následky teď musí akceptovat. Díky této situaci je přestalo zajímat blaho vlastních občanů, o to více je zajímá uspokojování požadavků občanů „nových“. 
 
Díky neřiditelnému temperamentu muslimů bere za své i vnitřní bezpečnost naší republiky. Momentálně jsme těmto „pravým věřícím“ plně vydáni napospas. Veškeré poznatky „expertů pro migraci“ směřují špatným směrem. Naši vlezprdelkoví „odborníci“ chtějí totiž radikální islám pouze regulovat...
 
Jejich „řešením“ násilnických problémů pomocí přistěhování rodinných příslušníků je absolutní nesmysl. Věc, která nedopadne dobře a vyžádá si dokonce i lidské životy. Řeč je převážně o ženách a dívkách. 
 
Stát, jenž si sám neumí pomoci, útočí na vlastní občany
Žádný stát tohoto světa nepotřebuje ve skutečnosti do vlády nasazené levicové extrémisty s maturitou nebo i bez ní. Tito pseudo-akademici potřebují celý svůj život tok financí od stále se zmenšující střední vrstvy. Sami o sobě nejsou schopni existovat. To je sjednocuje s tou speciální klientelou, která momentálně zemi přímo přehlcuje a za jejichž patrony se levicoví extrémisté považují. 
 
Berlínská vláda plně ukazuje, co hrozí i zbytku republiky: příliš úkolů a málo kompetence. Bez svědomí, stranou vyhoupnutí do vládnoucích pozic, částečně neschopní, až je to jednomu i líto. Jediné, čeho jsou schopni je zkrášlovat svou pozici a šířit propagandu. A právě tato politika nahrává ortodoxnímu islámu.
 
Islám využívá nedostatků
Agresivní a mazaní pro-koránští funkcionáři vyrážejí ze situace zvláštní opatření a privilegia jako na běžícím páse. Ještě před pár lety nemyslitelná zvýhodnění jako mega-mešity, celá islámská centra, místnosti k modlení ve školách a na universitách, jakož i kompletní aréna s halal zbožím v nejlepší čtvrti města, se stávají realitou.
 
Pod záštitou „ztracené generace“
Závěrem se objevuje důležitá otázka. Kolik lidí německého původu obzvláště voliči soc-dem, zelených a levých by bylo na základě své ideologické výchovy ochotno - podřídit se daným změněným podmínkám. Myšleno je absolutní akceptant muslimských autorit v politice, vzdělávání, médiích. Řečeno jasně: podřízení ne paritní společnost. Zkrátka - muslimský život se všemi svými důsledky: šátky, plnovousy, kaftany, násilí, nejistota a především – stres. A to vše coby důsledek chaosu, segregace a teroru vůči „nevěřícím“. Toto vše už je ve Francii, Anglii a Švédsku dlouho praktikováno.  
 
Strašlivý kartel ze systémových politických stran, jež zastupují v podstatě naprosto stejnou politickou formu, a nacházejí se všechny v zajetí chladnokrevné matróny jménem Merkelová, která si tajně a potichu přisvojila tolik moci, že svou politikou zatahuje do nebezpečí celé státy, táhne zemi do úplně jiného Německa. Je to tzv. „logistika vykořisťování“. Mezitím ale muslimští despotové plánují strategii převzetí a po celé Evropě jsou zakleknuty ve startovních blocích začít svou válku. 
 
Shrnutí? Demokratickými metodami bude stále obtížnější se tomuto vývoji postavit. Odpor se stal tak důležitým jako nikdy.
 
Autor: CANTALOOP, Německo, překlad Zajíc, TGM, Praha, ČR, 16.4.2018
 
Zdroj:
 
 
 
6. dub, 2018

Facebookový příspěvek jednoho z politiků AfD – Dr. Malte Kaufmanna ukazuje, jak se Německo v malých krocích pohybuje směrem, jež se mnoha lidem německého původu nebude zamlouvat...

Kaufland přišel totiž s nabídkou – na principu Adventního kalendáře prodává ramadánový kalendář.

Toto zkritizoval shora již jmenovaný politik a sklidil od levicových německých médií nehoráznou kritiku. Např. Huffington-Post se zamýšlí, jak si vůbec tento politik dovoluje tuto akci tématizovat. O nějaké islamizaci nemůže být – dle deníku – žádná řeč. Naopak – „velká část obyvatelstva shledává tuto nabídku jako dobrou a správnou a je potěšena, že se po letech diskriminace konečně vychází muslimům vstříc“….

Autor: Dr. Malte Kaufmann (AfD), Německo, překlad Zajíc, TGM, Praha, ČR, 6.4.2018

Zdroj:

http://www.pi-news.net/2018/04/der-ramadankalender-bei-kaufland/


 

 

2. dub, 2018

Ne zřídka jsou zprávy, které by měly potenciál k tomu, aby působily jako bomba, zpracovávány mainstreamovými médii (pokud vůbec zpracovávány jsou) pouze okrajově. Rozhodnutí, zda zpráva přijde na titulní stranu s tlustými titulky, nebo zda bude uvedena kdesi na straně 15 dole, rozhodují lokajové Merkelové. To platí samozřejmě i pro zpravodajství v rozhlase a televizi. 

Tajemník ministra vnitra Stephan Mayer jmenoval v jednom interview jen tak mimochodem zarážející čísla
Při rozhovoru pro B5, v němž šlo o případ Anis Amri (berlínský vrah) uvedl poslanec za CSU, že denně přichází do Německa 500 ilegálních migrantů.
 
Sečte-li člověk veškerá čísla, dostane uprchlickou tsunami
 
Započítáme „normální uprchlíky“, kteří na hranicích žádají o azyl. Nesmíme zapomenout na rodinné příslušníky. A jo, pak jsou zde migranti, které odebíráme od Turků a Italů, ti mají samozřejmě též rodinné příslušníky. Tito přijdou už s vízem, tudíž se v azylové statistice neobjeví. Jak praktické. Přesná čísla těch, co ročně přicházejí do Německa, se nikdy nedozvíme. Budeme jen vnímat, že veřejný prostor vypadá den co den méně jako Německo, až přijde den, kdy tuto zemi vůbec nepoznáme. 
 
Nový fenomén od mainstreamových médií totálně zamlčen
Poslanec za AfD Erik Holm vznesl otázku na německou vládu – jak vysoký je podíl azyl žádajících, kteří jsou do země dopravováni letecky. Odpověď ministerstva vnitra je přímo šokující: je to už mezitím 30%. Ministerstvo udalo, že se ale nejedná o skutečná čísla, neboť údaje jsou pouze z devíti hlavních regionů. 
 
Dublin – dohody jsou Itálií a Řeckem přehlíženy
Nyní nejsou žádné přímé lety z velkých krizových oblastí jako je Sýrie nebo Afganistán možné. Vyvstává nám tedy otázka – odkud žadatelé o azyl vlastně startují. Portál JUNGE FREIHEIT  pátral a zjistil, že velký podíl těchto migrantů přilétá z Turecka, Itálie a Řecka. Tamní úředníci je tedy posílají přímo do Německa, i když podle Dublinských smluv tito spadají pod Itálii a Řecko. Zajímavé je též, že tito migranti mají dostatek peněz na letenku a všechny nutné papíry.
 
Vracení „uprchlíků“ se nekoná
 
Co dělají úředníci v tomto případě? Buď zahájí azylové řízení, i když k tomu nejsou oprávněni, nebo vystaví přejímací protokol. Minulý rok vystavilo Německo 64.267 takovýchto protokolů. Z toho 46.873 bylo uzavřeno pozitivně, 15.144 odmítnuto. Ve skutečnosti bylo předáno zpět 7.102 osob. V případě Itálie to bylo z 22.706 pouze 2.110 lidí. Italové nevzali zpět ani 10% migrantů, za něž byli zodpovědní. Ještě jednodušším si to dělají Řekové: Ti nepřevzali zpět z 2.312 „uprchlíků“ ani jednoho. Ale brzy obdrží další miliardy euro z dalšího záchranného balíčku, který financují především němečtí blbci.
 
Řešení: Evropané do Afriky? 
 
Polovina Afriky sedí podle die WELT na zabalených kufrech a chce do Evropy. Jedná se o tom, aby v budoucnu všichni „uprchlíci“ byli ubytování tam, kde už mají nějaké blízké osoby. Pak to může Německo, Francie a Itálie s konečnou platností zabalit. Možná bychom měli v protitahu vysídlit do Afriky. Se správnými lidmi by se z ní dalo něco udělat. Pak bychom nemuseli zažít, jak se Evropa stává novou černou Afrikou, a to se všemi jejími „půvaby“.
 
Tento návrh nebyl myšlen vážně. Nebo ano? 
 
Autor: EUGEN PRINZ, Německo, překlad Zajíc, TGM, Praha, ČR, 2.4.2018
 
Zdroj:
 

24. bře, 2018

„AfD-muž koupil pro bezdomovce zateplený autobus a vysloužil si za to kritiku od Essenské sociálky“, tituloval škodolibě Focus Online. 

Též regionální noviny informují o nejnovější sociální iniciativě samozřejmě s kritickým podtónem . Ono halt nemůže být, aby byl někdo patriotem se sociálním cítěním a srdcem na pravém místě!

Předseda iniciativy „Essen packt an“ se uchýlil dokonce k výroku o sociálním pornu, což rozlítilo dobrovolné spolupracovníky u bezdomovské iniciativy.

Quido Reil nechápe celý rozruch okolo jeho iniciativy: „takovéto autobusy pro bezdomovce jsou již v mnoha městech Německa. Např. v Berlíně, Hamburku, Mnichově. Ale když chce něco sociálního vykonat AfD, tak je vše z principu špatně“.

Po úspěšně proběhlé sbírce na získání busu má být tento projekt celý půlrok představován v Porůří a sbírány další peníze pro potřebnou pracovní sílu coby obsluhu. Musí být ještě naplánována pevná trasa, aby se organizovala pravidelná setkání bezdomovců. Bus bude dán do provozu od listopadu a bude zásobovat potřebné teplými nápoji, jídlem a zimním oblečením.

Reil zdůrazňuje, že se nejedná o žádnou PR akci. „Chceme dlouhodobě ukázat sociální angažovanost. Existují už konkrétní plány na založení obecně prospěšného spolku. Dlouhodobě by z toho mohl vzniknout straně blízký sociální spolek“.

Autor: PI-NEWS.NET, Německo, překlad Zajíc, TGM, Praha, ČR, 24.3.2018

Zdroj:

http://guidoreil.de/spenden/

https://www.youtube.com/watch?v=BANKWhSx7ZI

http://www.pi-news.net/2018/03/guido-reil-ein-patriot-mit-dem-herz-am-rechten-fleck/