PI-NEWS.NET

19. čvc, 2018
Poslední akt jednoho nesmyslného a drahého volebního nesmyslu...
 
Dne 28. října 1952 byl vydán zákon o organizaci hraniční policie. Úpravou článků 34 - 41 byla určena její úloha ochrany a policejní obrany zemské hranice, obzvláště kontrola příhraničního provozu a realizace vyhoštování a přebírání osob, jakož i kontrola pohybu osob na letišti.
 
Svobodný stát Bavorsko měl tedy na hranici určitou váhu. Nastolením Schengenské dohody a odpadnutím hraničních kontrol se bavorská hraniční policie stala zbytečnou. Proto byla před dvaceti lety rozpuštěna a její odpovědnost byla přenesena na celostátní policii. Tehdy se Svobodný stát Bavorsko zbavil dílu své samostatnosti. Na internetových stránkách Bavorského nejvyššího soudního dvora se k tomu nalézá tato informace: 
 
 „S nabytím právní moci zákona ke změně německého zákona z 01. 03. 2008 byla úloha hraniční policie Bavorska přenesena zpět na policii státní. Organizace utajovaného vyšetřování bavorskou policií zůstává nadále nezměněna. Stejně jako zemská policie provozuje i státní policie v hraniční oblasti utajované vyšetřování.“
 
Od té doby nemá Svobodný stát Bavorsko k vnějším hranicím co říci. Proto musela také bavorská vláda v roce 2015 bezmocně přihlížet, jak státní policie na pokyny Berlína pouští bez kontrol statisíce cizích do země.
 
Nové založení bavorské pohraniční policie – drahý volební manévr
 
Hned při první sezení kabinetu nového bavorského ministerského předsedy Södera bylo odhlasováno obnovení bavorské hraniční policie o tisíci mužích, a to od 1. července 2018. Důvod: bavorské zemské volby v říjnu 2018. Touto obnovou hraniční policie měla být pod heslem „zákon a pořádek“ vyleštěna u voličů imidž strany CSU, jíž bavorská AfD silně funí na záda. Dalším cílem u voličů mělo být vytvoření iluze, že na hranicích je teď díky vládnoucí CSU opět vše pod kontrolou.  
 
Ve skutečnosti se díky tomu, že Horst Seehofer je úřadujícím předsedpu CSU a zároveň ministrem německé vlády vyskytla jedinečná šance napravit tuto velkou chybu vlády a vrátit Bavorsku opětovně jeho svrchovanost tím, že mu vrátí právo na kontrolu vnější hranice. To se ale nestalo.
 
Bavorští hraniční policisté jsou degradovány jen na pomocné šerify státní policie. Nesmějí jednat nezávisle, nesmějí nikoho na hranici poslat zpět. Když jsou nutná „opatření související s právem na pobyt“, musí bavorská policie neprodleně odevzdat „další zpracování věci na státní policii“, nechal zveřejnit německý ministr vnitra „Drehhofer“ (dreh od slova otočit se) objasnil ještě jednou výslovně: „vyhoštění může být provedeno jen státní policií“.
 
Merkelové ovládá nadále německé hranice
 
Je to tedy nadále berlínská vláda, která má na bavorských hranicích hlavní slovo a tím de facto Angela Merklová, jak ukázaly události v roce 2015. 
 
Hraniční policisté jsou rekrutováni z ostatních policejních pracovišť
 
Proto není toto nové pracoviště, stávající z policistů, kteří jsou z důvodu blížících se voleb bráni na už tak poddimenzovaných pracovištích, ani hodno jména, které nosí. Co znamená taková hraniční policie, která nemá na hranicích co říct? Protože se právní situace vůbec nezměnila, museli by tito policisté opět nečinně přihlížet, kdyby se události roku 2015 měly opět opakovat.  
 
A pro nějaké skryté vyšetřování by hraniční policii nikdo nepotřeboval. Bývalo by stačilo posílit stávající síly. K tomu ještě: ti, co jsou při utajeném šetření chyceni, se nachází už na německém území. A kdo už jednou v zemi je, ten i zůstane – to se všemi pravidly. Tak byl pouze zřízen jeden přebytečný aparát, který stojí daňového poplatníka jen peníze a nic nepřináší. Výsledek: drahý Söderův projekt s cílem oslnit voliče. Kupodivu to tak vidí i mainstreamová média a píší o „pomocné tlupě státní policie“
 
Tím je CSU okradena o možnost – jak se říká: „prodat voličům hovno coby máslo“. Je to jen další plácnutí do vody křesťanských demokratů Bavorska. Ještě nikdy se v CSU nedělo tolik minel v tak krátké době. Když to tak bude pokračovat, koukne se tato regionální strana v říjnu při zemských volbách svými výsledky pěkně až na samé dno.
 
Autor: EUGEN PRINZ, Německo, překlad Zajíc, TGM, ČR, 19.7.2018
 
Zdroj:
 
 
11. čvc, 2018
KNIHA KRITIZUJÍCÍ ISLÁM „NEPŘÁTELSKÉ PŘEVZETÍ“ MÁ NOVÉ VYDAVATELSTVÍ...
 
Dalo by se řict - peníze nesmrdí. Vydavatelství DVA (Deutsche Verlags-Anstalt) vydělávalo pěkné peníze na tomto německé nepodmanitelném autorovi. A to navzdory všem výtkám ze strany médií. Autor dodal tomuto nakladatelství 4 bestsellery! Zajistil jimi dobré výdělky mnohým aktérům. Nakladatelství ho představovalo takto: „Thilo Sarrazin je jednou z nejvíce se profilujících politických postav republiky. Jeho kompetence v oboru finančních otázek spojená s odvahou oslovit nepohodlné pravdy mu přinesly spoustu důležitých pozic.“
 
Jo, a tyto „“nepohodlné pravdy“ ho teď stály hlavu. Prozatím. Protože jeho kniha „Nepřátelské převzetí – jak islám zabraňuje rozvoji a ohrožuje společnost“ byla krátce před uveřejněním stažena z oběhu a Sarrazin coby autor z nakladatelství vypuzen.
Strach ze Sarrazina existuje. Protože šel do podstaty, protože si troufl popsat islamizaci tak, jaká ona je: obrovské nebezpečí pro náš právní stát, jedním z rozhodujících rozcestí pro naši demokracii. Je to vážné!
 
Myslelo se, že se dá tímto opatřením zabránit šířením Sarrazinovy knihy. Nikdo si přece netroufne po veřejném propírání – tak radikální knihy! – tohoto horkého želízka jen dotknout! Houby! Žijeme v roce 2018 a ne v roce 2008. Nálada se překlápí, lid si nenechá dále diktovat mínění, co se může nebo nemůže vydat.
 
Titul čaplo jiné nakladatelství a ukazuje, že ještě existují odvážná nakladatelství. Odvážní zákazníci byli vždy. Ale jinak než u knihy „Německo páchá sebevraždu“ se nedalo rozmýšlet, zda knihu koupit či ne. 
 
Teď je jasné: Sarrazinova kniha vyjde koncem srpna a může už být předobjednaná. Sarrazin – s ním vše začalo, s ním vše pokračuje. Svoboda se nedá potlačit! Protože nás je mnoho.
 
Autor: PI-NEWS.NET, NĚMECKO, TGM Praha, ČR, 11.7.2018
 
Zdroj:
 
 

15. čvn, 2018
Minulé pondělí jsem měl projev u Pegidy v Drážďanech, kde jsem reagoval na intenzivní kritiku kancléřky Merkelové deníkem BILD. Šéfredaktor BILDu ji jmenoval odpovědnou za skandál BAMFsu (úřad pro udělování azylu). A nejen to, i celé azylové ztroskotání má být ztroskotáním právě Merkelové. Tento skandál nebude moci vysedět, nebude moci přehodit na Seehofera, tuhle polívčičku si bude muset spapat sama...
 
Toto připomíná silně masivní kampaň, kterou BILD v roce 2012 nastartoval proti tehdejšímu prezidentovi Wulfovi. Po několika týdnech musel odstoupit, což se dá přisuzovat enormnímu tlaku, který vytvořil právě BILD. Něco podobného se zřejmě buduje. Ve své řeči v Drážďanech jsem k tomu řekl:
 
„ …to zní tak, jakoby teď byla dána k dispozici k odstřelu. Je to podobné tomu, jak byl tehdy díky BILDu odříznut Wulf. Přátelé, víme, že BILD napsal spoustu blbostí i o Pegidě a AfD, ale zde jim můžeme klidně držet palce.
Držíme palce proto, aby byla dána Merkelová k odstřelu!
 
Pokud zase stojí státní zástupce v Drážďanech ve startovních blocích a mnozí doleva otočení tiskoví poskoci už žmoulají svá péra na psaní:
Pojem „dát k odstřelu“ znamená přirozeně žurnalistický termín.“ 
 
Pro chybnou interpretaci není žádné místo. Na facebooku jsem uvozoval svou řeč úvodní větou, že tyto zprávy se objevují současně na Twitteru a zde je pro celý text povoleno pouze 140 znaků. Pojem „odstřel“ jsem vědomě dal do uvozovek, aby bylo jasné že se jedná o přenesený smysl, což v tomto případě znamená ukončení její politické činnosti, (viz. nadpis). 
 
Přesto to facebook kategorizoval jako projev nenávisti a zablokoval mě na 30 dní. 
Oprátka okolo Merkelové se stahuje stále více. V deníku WELT se můžeme dočíst, že BAMF (úřad pro udělování azylu) chtěl očividně zajistit úspěch ve volbách 2017. Tomuto úřadu, a to řediteli Jürgenu Weisovi, byly z kancléřství udělovány pokyny:
 
„ BAMF zajistit to, aby migrační krize nevystavila kancléřku ve volbách 2017 žádnému nebezpečí. Interní korespondence ukazuje, jak se neustále zvyšovalo tempo – a jak se rozšiřoval chaos. Oproti NZZ (Neue Zürcher Zeitung) hovořil Weiss o „nouzovém volání“. Zadání z kancléřství znělo: „odstraňte nekonečné čekací doby a špatnou podívanou“. 
 
Časopis „STERN“ zase psal o jakési „vysoce politické misi“. Weiss se měl postarat o to, aby se výjevy ztráty kontroly neopakovaly, protože je Merkelová v žádném případě nepotřebuje pro předvolební kampaň.    
 
Stále se množí zastánci prošetření skandálu BAMFu pomocí parlamentární komise, a to nejen z řad AfD a FDP. Pouze tak může být tato bažina vysušena, bažina, která dovolila, aby do země přišly desetitisíce neoprávněných žadatelů o azyl a aby se beztrestně přisály na náš sociální systém. Zároveň by tímto prošetřováním mohlo být odhaleno celé bezpráví, kdy Merklová ve vlastní režii otevřela stavidla všem ilegálům, kteří sotva uměli vyslovit slovo „azyl“. Takovéto šetření je samozřejmě časově náročné, ale na konci by mohly být Merkelové dny sečtené.
 
Jak se mám ale vyrovnat – podle mého mínění - s nezaslouženou fb blokací? Jeden mediální advokát, jenž se specializuje na fb, mi sdělil, že v tomto případě je vysoká pravděpodobnost úspěšného odvolání. Ale tato procedura trvá déle než celá blokace. K tomu stojí celá věc asi 2500 €. Proto jsem se rozhodl v tomto případě blokaci „vysedět“. K tomu ještě, že běží odvolání na vymazání Youtubového kanálu, což je opravdové řízení a stojí taky hromadu peněz.
 
Protože jde o to, aby tento potopený poklad kritiky islámu znovu byl vyzvednut. Těch téměř 2000 videí, která se tam za téměř 10 let nashromáždila, nesmí v žádném případě přijít nazmar. To jsou důkazy historie. Tento kanál musí být opět přístupný pro veřejnost, aby ji mohl znovu informovat o nebezpečných částech islámu.
 
Autor: MICHAEL STÜRZENBERGER, PI-NEWS.Net, Německo, překlad Zajíc, TGM, Praha, ČR, 15.6.2018
 
Zdroj:
 

 

7. kvě, 2018

Nedávno oznámil rakouský vicekancléř Heinz-Christian Strache v novém politickém pořadu „Brennpunkt“, že cílem vlády je zákaz politického islámu. Ten má být novým fašismem, a proto nebezpečím naší doby a má mít vliv katastrofální vliv na děti a mládež. Náboženství je používáno jako fíkový list (maskování) pro politické tahy. Islámský zákon musí být zkorigován, aby mohly být rozpuštěny politicky jednající islámské spolky a radikální kazatelé nenávisti vyhoštěni ze země. 

Pořadu se zúčastnil též Tarafa Baghajati, předsedající spolku „Iniciativa muslimských Rakušanek“. Ten zdůrazňoval, že i on by chtěl být „politickým imánem“, ale ne ve smyslu „zneužívání“ náboženství. Tím provozuje tento lstivý Baghajati typickou islámskou mlžící taktiku Taqiyya, protože islám není v žádném případě „zneužíván“, když se snaží pomocí násilí, teroru a války o nastolení politické moci, nýbrž se zde jedná o přesné provedení, jak ho koncipoval Mohamed. Manuál k tomu je pro všechny časy platící povinná četba – korán. 
   
Také SPÖ se zdá u tématu islám pomalu dávat do pohybu. Za tuto stranu přítomný předseda klubu Josef Cap (v protikladu k vídeňskému starostovi Michaelu Häuplovi) nepovažuje nošení šátku za žádné obohacování obrazu města a nepovažuje za vhodné jakékoli kumpánství s mešitskými spolky. Kdo se nechce integrovat, má Rakousko opustit. Je ale nadále toho mínění, že vlastně „ten islám“ neexistuje, což není fakticky správné. Protože jak sunniti tak šiíté se na Mohameda odvolávají a korán a hadís jsou centrálním pramenem jejich víry. Jejich rozpory jsou jen o Mohamedově „skutečném“ následovníku, což jim stačí k tomu, aby se 1400 let masakrovali. Cap se dopouští i té chyby, že vidí Erdoganovy „osmanské nároky“ jako neislámské, což není prý schvalováno ostatními muslimy. Tento mocenský nárok je ale víc než základem islámského učení, což je ostatními muslimy, kteří se „vírou“ zabývají osvojováno.  
 
Další host talkshow - Martin Engelberg ze strany ÖVP se projevil jako zcela naivní, když požadoval, aby se muslimové v Rakousku spojili s židovskou komunitou a utvořili jakýsi spolek proti antisemitismu. Ale přece jenom objevil, že protižidovské slogany dneška nepocházejí od pravicových extrémistů. Není divu, vždyť nenávist proti Židům je součástí islámské ideologie. Stejně nesmyslně mohl Engelberg požadovat, aby se kanibalové přihlásili k vegánství.
 
Autor: MICHAEL STÜRZENBERGER, PI-News.net, Německo-Rakousko, překlad Zajíc, TGM, Praha, ČR, 7.5.2018
 
Zdroj:
 

30. dub, 2018

Islámská nenávist vůči Židům – přiznání bankrotu Německa...

Židovská centrální rada varuje před nošením jarmulek v německých velkoměstech. Teď je to tedy úředně: Židé nejsou v Německu v bezpečí. Toto konstatování je zároveň politickým úmrtním listem pro stát, pro který platí od jeho založení politická povinnost oproti Židům. 
Muslimská nenávist k Židům není v čase totalitní „pestré Republiky Německo“ nic nového.
 
Tento problém je již roky znám a od politické elity meten pod koberec. Také Židovská rada se k problému obracela zády. Musela by se podstatně dřív hlásit k tomuto problému. Ale islámská nenávist vůči Židům je v Německu velice ošemetné téma, protože je neoddělitelně spojeno s milovaným projektem politických elit: zpestřování Německa pomocí masového muslimského osidlování. Každá kritika židovské nenávisti by byla brána zároveň jako kritika státem organizovaného importu těchto islámských – Židy nenávidějících lidí - a Centrální rada by skončila neoblomně v konfliktu s politickými elitami jako je Merkelová a jí podobní.
 
Konstatování, že Židé nejsou v Německu v bezpečí je ovšem zpozdilé varování spolkem, jemuž chybí na odvaze a politické páteři. Skutečnost, že je ohrožena bezpečnost Židů v zemi by měla být fackou do obličeje celé politické elitě, neboť se opět uzavírá kruh k Třetí říši. 
 
K základním myšlenkám Německa patří to, že se nikdy nebude opakovat pronásledování Židů v zemi. Tato idea obohacovala květnaté proslovy politických představitelů. Že právě tento motiv němečtí politici zneužijí a pod heslem „tolerance“ importují Židy nenávidějící Araby, je nenechutnější výsměch obětem Třetí říše. 
 
Židé už nejsou v Německu v bezpečí – tato věta je smrtelnou rouškou nad celou historií Bundesrepublik Deutschland. Nadávka a ostuda tohoto státu!
 
Autor: Von C. JAHN, Německo, překlad Zajíc, TGM, Praha, ČR, 30.4.2018

Zdroj:

http://www.pi-news.net/2018/04/islamischer-judenhass-die-bankrotterklaerung-der-bundesrepublik/