IZRAEL NEWS

1. lis, 2018
Izraelské ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení, ve kterém označuje George Sorose za hrozbu...
 
V současné době totiž pokračuje boj se Sorosem v Maďarsku i prostřednictvím nových billboardů, které kritizuje Sorosova organizace Human Rights Watch. Kosmopolita Soros, mimo jiné sponzor „Evropských hodnot“ v ČR, útočí na zvolené vlády Izraele a snaží se rozložit Stát Izrael, který je jedinou suverénní demokracií Blízkého východu. Dělá to i prostřednictvím sponzorování tzv. „Palestinců“ a různých humanitárních organizací.
 
Pro střední a východní Evropu, a pro všechny, kteří se staví proti Sorosovi je proto nutné pochopit, že Izrael, jen protože je židovský stát, není státem Sorosovým. Naopak, je baštou, kterou Soros nedobyl, a která stojí na naší straně proti jeho ničivému vlivu, jak to dokazují nepřetržitým spojenectvím s Maďarskem v boji proti Sorosovi. 
 
Tím se dostáváme k dalšímu zásadnímu bodu, že Izrael je tradičním a silným spojencem Visegrádské čtyřky v řadě otázek, projektů a principů, a boj proti Sorosovi je dalším důležitým článkem našeho mezinárodního partnerství, které musíme podporovat.
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 1.11.2018
21. čvc, 2018

Stát Izrael je židovský stát, zušlechtěný židovským národem, kde židovská identita přežívala tisíce let pod útiskem Egypťanů, Babylonců, Římanů, Arabů, Osmanů a Britů, pod útoky muslimů. Nyní si tento národní stát zocelený tisíciletími trpných zkušeností, řekl, že už dál nebude ustupovat mezinárodní islamofašistické lobby EU i páté koloně arabských šovinistů a antisemitských neomarxistických Židů uvnitř samotného Izraele...

Knesset, parlament Izraele, odhlasoval nový zákon definující Stát Izrael jako výlučně
židovský stát. Arabština, dosud tolerovaná jako druhý oficiální jazyk, je nyní prohlášena za jazyk se speciálním statusem a už není rovna hebrejštině. Nový zákon taky prohlašuje rozšiřování židovských osad a posílení vnitřní kolonizace území Izraele, tedy i Araby usurpovaného Západního břehu Jordánu, za národní zájem židovského lidu. Zákon též deklaroval Jeruzalém za hlavní město Izraele. Ze zákona byla bohužel vypuštěna pasáž nadřazující židovský národ a židovskou identitu nad demokracii.

Tento zákon byl možný jen díky tomu, že Donald Trump měl dostatek odvahy k tomu, aby
ukončil nekonečné odkládání přesunu amerického velvyslanectví do Izraele. Takřka čtvrtstoletí USA a svět ustupovali palestinským Arabům, ale ti nikdy neprojevili elementární touhu po míru. Cvičí své děti k oslavě Hitlera, k zabíjení Židů a vychovávají novou válečnou generaci, není tedy nutné je považovat za partnery pro mír, nýbrž za potenciální nepřátele.

Než začnou proarabští aktivisté vřískat, měli by se podívat na skutečné postavení Arabů
uvnitř Izraele. 26 tisíc arabských studentů působí na izraelských akademických institucích, počet mešit dál roste a od roku 1949 se muslimská populace v Izraeli zdesetinásobila. Pokud chce, někde arabský homosexuál svobodně žít, může jen v Izraeli, protože Tel Aviv je Mekka palestinských gayů, jak bylo napsáno, kdysi v jednom článku.

Tolik k lžím o genocidě a útlaku ze strany Izraele. Kromě toho je nutné si uvědomit, že Stát
Izrael nesoudí lidi podle náboženství, či etnicity, ale podle loajality a zásluh. To jen dokazuje výsadní postavení, které mají tzv. drúzové, početně nepatrná náboženská menšina, která ovšem už od roku 1948 věrně slouží Státu Izrael a je za svou věrnost odměněna vyšším počtem poslanců. Pokud by Arabové žijící v Izraeli projevili jen základní loajalitu vůči Státu Izrael, bylo by jejich postavení také mnohem lepší, ale celá jejich existence a jejich životy jsou zasvěceny pro ně posvátnému úkolu zničení židovského státu.

Kritici, včetně českých veřejnoprávních médií jedoucích ve stylu al-Jazeere a propagandy
Hamásu, křičí, že jde o apartheid. Apartheid je dnes v Jižní Africe, ale rozhodně ne v Izraeli.
Veřejnoprávní média dávají prostor téměř výhradně nepřátelům Izraele a jejich „argumentům“. Proti Státu Izrael se tak opět formuje jednotná ideologická fronta, ale my nesmíme polevit v naší obraně Státu Izraele, protože ten je první obrannou linií Evropy vůči islámu.

Izrael se přijetím tohoto zákona postavil do linie států, kde menšiny nediktují většinám, jak
mají žít, jak se mají chovat, co mají uznávat, ale kde jsou menšiny odměňovány za loajalitu vůči národu a státu. Postavil se tak do řady zdravých a silných národních států.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 21.7.2018


 

26. čvn, 2018

Expanze a agresivita Osmanské říše proti sousedním státům vede k vytvoření nevšední
bezpečnostní koalice, byť jde o zatím neformalizované společenství. Je to společenství sestávající se ze států přímo ohrožených ambicemi a postupem Osmanů. Konkrétně koalice Řecka, Izraele, Egypta a Kypru...

Všechny čtyři státy jsou případně první na ráně agresivního rozmachu Osmanské říše. Egypt byl přítomen vojenským cvičením jen jako sekundární partner, ale i on si uvědomuje rizika, která představuje sultán Erdogan I.

Společné vojenské cvičení Řecka, Kypru a Izraele bylo déle připravované a završilo
trilaterální setkání izraelského ministra obrany Avidora Liebermana, kyperského ministra obrany Savvase Angelidese a řeckého ministra obrany Panose Kammenose na kyperské Larnace. Konference se účastnili i zástupci řeckých, kyperských a izraelských zbrojních podniků, jejichž ekonomická činnost je klíčová pro všeobecný a všestranný rozvoj ozbrojených sil jmenovaných států.

Na setkání izraelský ministr obrany kritizoval ilegální imigraci pocházející z rozpadlých a
nebezpečných států (Libye, Sýrie) a vyzval ke společnému postupu při boji s regionálními hrozbami. Jako jednu z těchto hrozeb je uváděna turecká expanze do východních oblastí Středozemního moře, kde Izraelci a Kypřané společně objevili významná ložiska zemního plynu. Kyperská vláda jasně řekla, že veškeré bohatství z těchto ložisek bude spravedlivě děleno na Kypru, ale až po sjednocení Kypru. Kypr je totiž rozdělen od turecké imperialistické agrese v roce 1974, kdy byla více než třetina Kypru obsazena Turky a prohlášena za nelegitimní, loutkový a zločinecký režim tzv. Severokyperské turecké republiky. Tento „stát“ je ekonomicky zcela závislý na Turecku a je jablkem svárů mezi Řeckem, Kyprem a Tureckem.

Izrael má s Turky dlouhodobé problémy v tom, že podporují palestinské Araby, financují
palarabské teroristické hnutí a pašovali zbraně a munice na území Gazy. Navíc vedou válku proti Kurdům, kteří jsou taktickými spojenci Izraele na Blízkém východě.

Egypt, který se připojil k vojenskému cvičení jako druhotný partner, má podobné důvody
jako Izrael. V čele Osmanské říše stojí sultán sympatizující s Muslimským bratrstvem, které přivedlo Egypt na pokraj hladu a občanské války a muselo být svrženo. Turecko nadále podporuje palestinské Araby, kterých už mají Egypťané plné zuby a Egypťané doufají ve stabilizaci blízkovýchodního regionu, protože jsou závislí na příjmech z turismu a stabilním ekonomickém prostředí.

Tato spolupráce představuje velice silný pozitivní signál, že jiné státy už nadále nebudou
tolerovat expanzivní agresi Osmanské říše, nebo se jí budou snažit přinejmenším zbrzdit. Problém je, že Osmanská říše je nadále členem NATO, rozežírá Severoatlantickou alianci zevnitř a je druhou nejsilnější armádou NATO.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 26.6.2018


 

30. kvě, 2018

Po mnoha letech, a po dvou měsících od vyhlášení tohoto záměru, Česká republika konečně otevřela svůj honorární konzulát v Jeruzalémě, hlavním městě Státu Izrael...

Došlo tak k důležitému posunu v posílení postavení a suverenity izraelského státu vůči sousedním arabským agresorům, stejně jako v pokračování a následování masarykovské tradice Československa, které bylo přítelem židovského národa už od dob, kdy Masaryk navštěvoval kibbuci a jiné židovské osady navrátivšího se židovského národa.

Velvyslanectví sice, ještě nebylo otevřeno, ale je to další důležitý krok, kterým civilizovaný svět dává znamení arabským státům, a zejména tzv. Palestincům, signál, že už nám dochází trpělivost s jejich nečinností a nepřetržitými násilnostmi a útoky vůči izraelskému lidu.

Prvním honorárním konzulem ČR v Jeruzalémě se stane izraelský podnikatel českého původu Dan Propper. Jeho rodina utekla před nacisty z Československa a on se narodil v Tel Avivu, v tom místě, které před sto lety vypadalo tak, jako dnes vypadá Pásmo Gazy. Propper se zasazuje ze své podnikatelské pozice především o rozvoj byznysu a ekonomických vztahů mezi Státem Izrael a Českou republikou. Svou osobností chce zajistit spolupráci mezi izraelským a českým podnikatelským sektorem.

Na vznik honorárního konzulátu v Jeruzalémě bude navazovat otevření pobočky Českého centra v Jeruzalémě, kterého se pravděpodobně na konci roku, při státní návštěvě, zúčastní osobně president Miloš Zeman. Dosud je České centrum jen v Tel Avivu a ČR má konzuláty Ejlatu a honorární generální konzulát v Haifě. Velvyslanectví stále sídlí v Tel Avivu, ale je nejspíše otázkou času, kdy se přesune, a to i navzdory kritice neonacistů, ultralevičáků a propalestinských aktivistů. Stát Izrael je vděčný vůči svým loajálním spojencům, a tak věříme, že z této spolupráce a vstřícných kroků vzejdou potřebné investice, zejména z vyspělého izraelského technologického průmyslu. V tomto ohledu přejeme hodně úspěchů Danu Propperovi.

Konečně česká vláda udělala něco pořádného, i když je pravda, že impuls k tomu musel dát president Donald Trump.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 30.5.2018


 

16. kvě, 2018

14. květen 2018 se zapsal do historie lidstva dvěma událostmi. Konala se ceremonie na
uvítání budoucího velvyslanectví Spojených států amerických v Jeruzalémě, která definitivně ztvrdila přesun tohoto velvyslanectví do hlavního města Izraele...

Druhá událost byl útok palestinských džihádistů na izraelské hranice. Izraelským bezpečnostním složkám se podařilo v krátké době zabít nejméně 55 teroristů a ozbrojenců útočících zápalnými lahvemi, kamením, praky, katapulty, trhavinami a zapálenými pneumatikami na izraelské hraniční přechody.

Než někdo začne odsuzovat Izrael za jeho boj s terorismem, měl by si uvědomit, že kdyby
tohle palestinští teroristé udělali na hranici s Egyptem, z Gazy by nezůstal kámen na kameni, a
„Palestinci“ by ještě s láskou vzpomínali na Izraelce.

Spojené státy americké v čele s Donaldem Trumpem a Stát Izrael v čele s Benjaminem
Netanjahu, poskytl nyní, v těchto dnech všem arabským státům jedinečnou možnost k restartování vztahů a navázání přátelství se Státem Izrael. První to pochopili Jordánci, kteří už před lety navázali styky a spolupráci se Státem Izrael, která se jim dodnes vyplácí, i tím, že Izrael poskytuje Jordánsku moderní technologie a výhodné obchodní dohody. Vztahy s Egyptem se začali normalizovat za al- Sisiho vlády, ale stále, ještě jsou napjaté. Dokonce i saúdskoarabský princ, jakkoliv mohou být jeho motivy pochybné, už vyzval palestinské Araby, aby začali být vstřícní vůči mírovým snahám, nebo přestanou být bráni vážně.

Zároveň je důležité zmínit, že spojenci Izraele v Evropě nemlčí a stojí po boku židovského
státu. Česká republika, Maďarsko a Rumunsko zablokovali antisemitskou rezoluci Evropské unie, která kritizovala přesun amerického velvyslanectví do Jeruzaléma. EU se k tomu už nesčetněkrát vyjádřila, stojíce na straně neomarxistických a neonacistických antisemitů, ale přesto opět provokuje. Fakt, že Maďarsko podpořilo blokaci této rezoluce jen dokazuje, že zprávy o maďarském antisemitismu jsou lživé a vyprodukované sorosovskou propagandou.

Gratulujeme Státu Izrael k jeho historickému úspěchu, který snad brzy podpoří i další státy, a
přejeme hodně štěstí a odvahy izraelským hraničním divizím, zejména 143. teritoriální divizi „Ohnivá liška“. Vyzýváme palestinské Araby k ukončení násilností a vraždění, které způsobili smrt 55 - 60 lidí. Přestože to byli teroristé a vzbouřenci, jejich život mohl být plodnější, úspěšnější a lepší, kdyby je Hamás nenahnal na jatka.

Autor: 7Republika.cz, Praha, ČR, 16.5.2018