5. kvě, 2018

BRNO+NEWS: Kometa na Velodromu?!

Primátor Petr Vokřál, a nejen on, navrhuje umístit nový hokejový stadion na Výstavišti na místě Velodromu. Jak jsme uvedli, nebude-li zbytí, nejsme proti. Podívejme se, co takové řešení obnáší.

Problémy jsou v podstatě dva. Za prvé, na místě dosud stojí starý velodrom. Za druhé, nový velodrom nestojí a není ani připraven.

Zdemolovat starý velodrom znamená připravit dokumentaci bouracích prací. Demolice a ekologická likvidace nabouraného materiálu bude stát nemalé peníze. Velodrom je velká stavba a materiálu bude opravdu hodně.

Postavit nový velodrom znamená zpracovat projektovou dokumentaci, která dnes neexistuje. Teprve potom lze požádat stavební úřad o povolení. Až jej stavební úřad vydá, lze stavět. Je třeba také počítat s dobou potřebnou na výběr stavební firmy. Když to všechno půjde opravdu dobře a nevyskytne se žádná komplikace, můžeme dobu do zahájení stavby nového velodromu odhadovat na 24 měsíců. To jsme někdy v první polovině roku 2020.

Náklady na nový velodrom jsou spočítány na 764 milionů Kč, tj. více než tři čtvrtě miliardy Kč. Nový velodrom má stát v záplavové zóně. Podmínkou jeho výstavby jsou protipovodňová opatření v zatím neznámém rozsahu. Náklady na ně budou další desítky, možná stovky milionů Kč.

Další neznámou je, kdy bude možné začít s demolicí dnešního velodromu, který je v soukromém vlastnictví? Až bude stát nový velodrom? Nebo dříve?

Shrňme, že někdy na podzim roku 2020 by místo pro nový hokejový stadion na Výstavišti teoreticky mohlo být připraveno. Ale znovu: platí to pouze za podmínky, že vše půjde maximálně hladce. A to se u tak velkých staveb, a v Brně zvlášť, často nestává…

Sečteme-li náklady na demolici starého velodromu, výstavbu nového a nutná protipovodňová opatření, pohybuje se cena za přesun velodromu do Komárova okolo miliardy Kč. Otázka zní, kde se tyto nemalé peníze vezmou? Ne, kdo a kdy je slíbí, ale kde se skutečně vezmou?

Závěrem

Nechceme malovat čerta na zeď. Jak jsme už několikrát uvedli, za určitých okolností může být nový hokejový stadion namísto Velodromu řešením. Nechceme však, aby vznikl dojem, že je to cesta bez komplikací.

Zcela stranou ponecháváme věrohodnost slibů, které Babišova vláda v demisi rozdává jako na běžícím páse…

P.S.: sportovcům TJ Favorit Brno nový velodrom přejeme. Víme, že ten dnešní už nevyhovuje. Tato otázka však není tématem tohoto článku.

Autor: Robert Kotzian, Brno, ČR, 5.5.2018

Zdroj:

http://www.brnoplus.cz/kometa-na-velodromu/