30. kvě, 2018

BRNO+NEWS: Integrace cizinců včetně imigrantů: k čemu zatím nedošlo

Navazujeme tímto na náš článek Matěj Hollan a Martin Freund připravovali Brno na příliv muslimských migrantů, ve kterém jsme informovali, jak se město připravovalo na případný příliv muslimských imigrantů.

Na Magistrátě máme od letoška tzv. interkulturní pracovníky. Jednoho z nich pro cizince a azylanty z arabského jazykového prostředí. Psali jsme o tom v článku Kdo a proč chce arabštinu na Magistrátě?. Připravuje se získání dotace na propojení činnosti lidskoprávních, tj. vítacích neziskovek a Magistrátu financovaný z Evropského Azylového, migračního a integračního fondu.

Poradní orgán pro otázky integrace cizinců

Čas od času na Magistrátě proběhne pod vedením náměstka primátora Matěje Hollana (Žít Brno) a zastupitele Martina Freunda (Piráti) jednání poradního orgánu pro otázky integrace cizinců včetně imigrantů. Protože migrační krize je jedním z největších problémů dnešní Evropy, zajímali jsme se, co se na těchto poradách projednávalo. Popíšeme dva projekty, které se zatím neuskutečnily, ale byly náměstkem Matějem Hollanem a zastupitelem Martinem Freundem zamýšleny.

Brno je k cizincům, kteří sem přišli pracovat a studovat, tradičně otevřené. Nikdy k tomu nepotřebovalo Žít Brno, lidskoprávní neziskovky ani Piráty.

Zastupitel Martin Freund (dříve Žít Brno, nyní Piráti) se na jedné schůzi poradního orgánu nechal slyšet, že migraci je třeba chápat jako příležitost. Ano, příchody cizinců za prací a studiem, jsou příležitostí a toho si Brno vždy umělo vážit. Ale masivní migrace z muslimských zemí je příležitostí maximálně tak pro lidskoprávní aktivisty a jejich dotační svět. Pro všechny ostatní je to vážné bezpečnostní a civilizační riziko.

První zamýšlený projekt: Politická participace cizinců

Dozvěděli jsme se, že se ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha se na Magistrátě připravoval projekt nazvaný „Politická participace cizinců“. Projekt měl vést ke schopnosti cizinců podílet se na politickém životě a prosazovat své zájmy. Za veřejné peníze měl být cizincům, kteří by prosazovali své zájmy politickou cestou, poskytován servis. Politika však nemá spočívat v prosazování potřeb zájmových skupin, ale v prosazování politického programu.

V rukou vítacích aktivistů nabývají projekty jako je „Politická participace cizinců“ zcela jiných rozměrů, které si každý dokáže domyslet sám. Zdá se, že tento projekt se zatím neuskuteční. Patrně proto, že aktivisté nezískali dotaci.

Druhý zamýšlený projekt: Multikulturní aktivity

Zjistili jsme také, že Matěj Hollan a Martin Freund se připravovali na dotaci na „podporu interkulturního a mezináboženského dialogu“, na „podporu komunit cizinců“ a na „setkávání minorit s majoritou“ (viz obrázek). To jsou cíle, které samy o sobě vypadají skoro nevinně. Jenže v rukou vítacích aktivistů, jako jsou Matěj Hollan (Žít Brno) a Martin Freund (Piráti), znamenají takové cíle dotované omlouvání problémů způsobovaných některými muslimskými imigranty a dotace pro spřátelené neziskovky, které každého, kdo se ozve, považují za xenofoba a „nácka“.

Závěrem

Oba dva neuskutečněné projekty, které lidskoprávní aktivisté z Žít Brno a dalších neziskovek zamýšleli a možná stále zamýšlejí, zřetelně ukazují, kam by naše město směřovalo, pokud by tito lidé po letošních volbách znovu obsadili vedení brněnské radnice.

Jsme proti multikulturalistickým projektům. Chceme zastavit aktivistický dotační business. Bráníme budoucnost města. Jsme Brno+.

Autor: Robert Kotzian, Brno, ČR, 30.5.2018

Zdroj:

http://www.brnoplus.cz/integrace-cizincu-vcetne-imigrantu-k-cemu-zatim-nedoslo/