Bill Warner: Síra – života Mohameda

Cena
200,00 CZK
Množství
Popis

Bill Warner: Síra – života Mohameda 88 stran, 150 korun + „poštovné a balné 50 korun“ (celkem 200 kč) Vydalo Centrum pro studium politického islámu Mohamedův život je impozantní příběh. Byl sirotkem, který vyrostl v chudobě, aby se nakonec stal vládcem celé Arábie. Vytvořil nové náboženství, přišel s novým způsobem vedení války a ustanovil nový politický systém, včetně jeho zákonů – šaríe. Mohamed se stal největším světovým válečníkem. V dnešní době nikdo nevede válku ve jménu Ceasara, Alexandra Velikého, Napoleona nebo jiného vojevůdce. Každý rok však zemře mnoho lidí právě kvůli Mohamedovi. Islám je po 1400 letech své existence silnější, než když předtím. Sám Mohamed tvrdil, že jednoho se bude jeho zákony řídit celý svět. K tomu, abyste porozuměli islámu, musíte znát život Mohameda. Touhou každého muslima je žít stejně jako on. Každé jeho slovo a každý jeho čin jsou pro muslimy dokonalým vzorem. Podstatou islámu není samotné uctívání Alláha, ale uctívání Alláha přesně tím způsobem, jakým to udělal Mohamed. Tato kniha je jedinečná v tom, že je stručná, ale přitom směrodatná a důvěryhodná. Obsahuje systém odkazů na původní zdroje, který vám umožňuje si všechna uvedená tvrzení nezávisle ověřit.

Další informace

Prosím, pošlete částku včetně poštovného na účet č. 1046116038/3030, variabilní symbol je číslo objednávky. Adresa pro objednávku: PhDr. Petr Hampl, Ph.D. Robert E. Lee Office Center K Tenisu 513/7 Dobřichovice 252 29