Bill Warner: Právo šaría pro nemuslimy – rozšířené

Cena
200,00 CZK
Množství
Popis

Bill Warner: Právo šaría pro nemuslimy – rozšířené vydání, včetně přehledu uplatňování práva šaría v dnešní Evropě 84 stran, 150 korun českých + „poštovné a balné 50 korun českých“ (celkem 200 kč) Islám je politický systém s vlastní sbírkou zákonů, která se nazývá šaría. Právo šaría stojí na úplně jiných principech než náš právní systém. Mnoho jeho nařízení se týká nemuslimů. Co znamená právo šaría pro naše občany? Jakým způsobem se nás dotýká? Jaké budou důsledky, dovolíme-li muslimům řídit se šaríí a ne našimi zákony? Každý požadavek muslimů je založen na myšlence nastolení práva šaría v naší zemi. Měli bychom vůbec právo šaría povolit? Proč? Proč ne? Jak mohou politici nebo úředníci rozhodovat o právu šaría, když mu nerozumí? Je to správné? V této knize nalezneme odpovědi na všechny tyto otázky.

Další informace

Prosím, pošlete částku včetně poštovného na účet č. 1046116038/3030, variabilní symbol je číslo objednávky. Adresa pro objednávku: PhDr. Petr Hampl, Ph.D. Robert E. Lee Office Center K Tenisu 513/7 Dobřichovice 252 29