LEA V. ŠOFRÁNKOVÁ

9. dub, 2018

Už přišly reakce ze zahraničí na vítězství Orbána v Maďarsku. Většina deníků z Německa vidí v Orbánovi hrobaře EU (už aby to bylo). Co ale kritizují nejvíce, je jeho konzervativismus...

Že prý je Orbán ohrožením, protože vyznává ,,neliberální demokracii". Co vlastně znamená tento orwellův newspeak? Konzervativní demokracie je klasická demokracie, kde se vyznávají hodnoty jako že muž a žena tvoří rodinu. Je to demokracie, kde se netoleruje nelegální imigrace, kde se nově příchozí musí přizpůsobit zvyklostem a tradicím dané země. V konzervativní demokracii vládne určitý řád a poměrná bezpečnost.

Liberální demokracie je taky demokracie. Ovšem když v této demokracii zvítězí někdo "nepohodlný", tak jsou organizovány demonstrace za jeho odstoupení. Takový člověk (i jeho voliči) jsou pak onálepkováni jako extremisté, rasisté, nacisté, islamofobové, případně ruští agenti.

Liberální demokracie propaguje hodnoty jako že muž a muž by si měli adoptovat dítě, toleruje nelegální imigraci, podporuje multikulturalismus bez toho, aby se příchozí museli přizpůsobovat. V takové demokracii panuje chaos, napětí a vysoká míra kriminality.

A co mi to celé připomíná? Nedávno jsem četla knihu, kdy Mao Ce-tung zaváděl svou ,,kulturní revoluci" v Číně. Razil heslo, že všechno staré musí pryč. Že je to buržoazní přežitek. Nepřítelem bylo vše konzervativní.

Takže se ničily staré knihy (to máme i dnes, kdy se knihy přepisují, aby to "neuráželo" nějaké menšiny), útočilo se na klasickou rodinu, kdy se manželé mohli stýkat jenom v sobotu (dnes se útočí přes homoloby), likvidovala se svoboda slova i bezpečí (dnes tady máme politickou korektnost a No Go zóny).

Maovi dokonce vadily i květiny. Takže nařídil, aby lidé ve svém okolí vytrhali všechny květiny. Jedna komunistka, která o tom později napsala knihu, to popisovala takto: ,,Já jsem květiny milovala. Tušila jsem, že to, co Mao požaduje, je špatné. Ale o jeho rozhodnutích se nepochybovalo. Takže jsem si řekla, že špatná jsem já. Že prostě jenom ještě nejsem dost dobrá komunistka."

Takže Mao útočil na všechny klasické hodnoty. Snažil se rozbít jakýkoliv řád, aby v chaosu mohl nastolit řád vlastní. O to přesně se snaží i současní pokrokáři, kterým vadí vše konzervativní. To není žádný boj proti náckům. Je to snaha o vyvolání chaosu. Proto tak vadí Orbán...

Autor: Lea Vojteková - Šofránková, Praha, ČR, 9.4.2018


 

25. bře, 2018

Alexandr Solženicyn řekl: ,,Abyste zničili národ, musíte nejprve zpřetrhat jeho kořeny." To, co se dnes v Evropě děje, je přesně tím zpřetrháváním kořenů pod taktovkou neomarxistické ideologie...

Evropská unie vypustila z evropské Ústavy zmínku o křesťanských kořenech... cvak, první zpřetrhání. Vlastenectví nebo národ jsou už dnes v podstatě neslušná slova... cvak, druhé zpřetrhání. Zmíníte nějakého národního hrdinu? Relativizátoři vám na něm hned najdou něco špatného... cvak, třetí zpřetrhání. Imigranti valící se do EU z totálně odlišného kulturního prostředí... cvak, čtvrté zpřetrhání. Na Západě se přepisují učebnice dějepisu, likvidují se evropské tradice a nahrazují se tradicemi islámskými... cvak, páté zpřetrhání.

Mnoho lidí si vůbec neuvědomuje, že se stalo obětmi ideologického vymývání mozků. Právě proto, že neomarxistická revoluce přichází pozvolna a zatím nepoužívá drastické totalitní metody. Zatím je to tzv. měkká totalita, která vychází z Frankfurtské školy. Když soudruzi viděli, že násilná rudá revoluce nevyšla, začali zkoumat, proč. A přišli na to, že tou bariérou je Bůh, rodina, vlast. Proto přišli s tzv. "dlouhým pochodem institucemi" a kulturní revolucí. 

Gramsci, jeden z "otců" této revoluce tvrdil, že marxisté musí na Zapádě nejprve změnit kulturu, protože poté jim moc spadne do klína jako zralé ovoce.Tato změna má probíhat přes umění, film, divadlo, školy, semináře, média, atd.Podle Gramsciho civilizovaný svět za 2000 let zcela prostoupilo křesťanství. Systém založený na židovsko-křesťanských naukách a hodnotách nejde svrhnout, dokud tyto kořeny nebudou přerušeny. Jestliže Západ bude odkřesťanštěn, pak revoluce zvítězí.

Charles Reich (taky příznivec Frankfurtské školy) k tomu řekl: ,,Nastává revoluce. Nebude se podobat revolucím v minulosti. Bude mít původ v jedinci a kultuře a politickou strukturu změní pouze jako svůj konečný čin. Nebude vyžadovat použití násilí a nelze jí úspěšně násilím čelit. Šíří se dnes s úžasnou rychlostí a v jejím důsledku se již mění naše zákony, instituce a struktury společnosti... Je to revoluce nové generace." 

Když budete někdy přemýšlet nad tím, proč dochází k tzv. "pozitivní diskriminaci", vzpomeňte si na další slova Charlesa Reicha: ,,Jedním ze způsobů, jímž nová generace bojuje za to, aby se cítila jako outsider, je identifikace s černochy, chudými, Bonnie a Clydem a ztracenci tohoto světa." 

Jedním z hlavních nástrojů neomarxismu je tzv. kritická teorie. Jedná se v podstatě o destruktivní kritiku všech hlavních prvků západní kultury včetně křesťanství, autority, morálky, hierarchického uspořádání, vlastenectví, tradice, kapitalismu, loajality, sexuálních zábran, dědictví, konzervatismu, národního uvědomění, atd. Takže když někdo bude plakat na dím, proč hodnoty upadají, ať zrak obrátí tímto směrem...

Podle Adorna je potřeba děti ve školách formovat k odmítnutí sociálních a mravních přesvědčení svých rodičů jako rasistických, sexistických a homofobních. Děti mají přijmout "novou" morálku. Adorno prohlašoval, že pro děti není podstatné, aby se na školách naučily faktům, ale aby si zformovaly ty "správné" postoje. 

Vliv Frankfurtské školy byl postupný. Nejprve filosofové neomarxismu vydávali knihy, pak své myšlenky šířili na vysokých školách, kde získali přívržence z řad levicových studentů. Krůček za krůčkem. V 60. letech přišla éra hippies, v té době bylvůdčí osobností neomarxismu filosof Marcuse. Ten prezentoval myšlenku odmítnutí kulturního řádu a vytvoření "nového světa" polymorfní zvrácenosti.Když v roce 1968 v Paříži revoltovali studenti, nesli transparenty s nápisem: "Marx, Mao a Marcuse". 

Aby současní revolucionáři mohli vytvořit "nový národ", musí národu vzít jeho paměť. Zničit jim jejich knihy, jejich vzdělanost, jejich historii. A někdo jiný jim napíše jiné knihy, dá jinou vzdělanost a vymyslí jinou historii. Národ pak zvolna začne zapomínat, čím je a čím byl.

Autor:  Lea Vojteková - Šofránková, Praha, ČR, 25.3.2018


 

20. bře, 2018
Proč jsme ze strany neomarxistů a multikulturalistů označováni jako xenofobové, islamofobové nebo rasisté? I když to mnohdy nemá s realitou nic společného...
 
Ono to souvisí s fenoménem "posla špatných zpráv". Asi víte, jak v minulosti končili poslové špatných zpráv. Často byli zavražděni nebo zmláceni. V roce 1586 na Libenicích byl soudní posel bit, protože nechtěl čekat s listem, až páni ukončí hostinu.
 
Zle pochodili také poslové pohánějící roku 1526 Jindřicha z Rožmberka na Krumlově. Pán jim vzal obranné listy i se zemskou pečetí, roztrhal je, rozdrobil na kousky a kázal jim je sníst. Pak jim nechal vysázet na holá záda šest ran a teprve poté je ze zámku propustil. A ještě na ně poštval psy.
 
Dnes už se evropská společnost poněkud zkultivovala, takže zmlátit posla špatných zpráv jen tak nejde. Ale představte si, že si někdo vytvoří svou utopii. Utopii o multikulturalismu. O tom, jak si tady budeme s islámem v pohodě a souznění žít. No a najednou vám nějací "islamofobové" vykládají, jak je islám špatný.
 
Že multikulturalismus nefunguje. Že stoupá násilná kriminalita. Že islám je neslučitelný s naší kulturou. Prostě vám najednou někdo ukazuje, že vaše vysněná teorie nefunguje. Že realita je jiná. Takže co uděláte? Takového člověka se budete snažit umlčet. Koncentráky a převýchovné tábory momentálně nejsou k dispozici. Jenže co s takovými "rozvraceči"?
 
Tak se neomarxisté snaží alespoň o dehonestaci, citové vydírání, cenzuru, kriminalizaci, vyloučení ze "slušné" společnosti. Doprovodným jevem z jejich strany je hysterie, úhybné manévry a fascinující schopnost každou špatnou zprávu bagatelizovat nebo překroutit.
 
Jenže poslů špatných zpráv přibývá. A čím více takových poslů, tím lépe.
 

Autor: Lea Vojteková - Šofránková, Praha, ČR, 20.3.2018


 

15. bře, 2018

Na Václavském náměstí proběhla včera demonstrace s heslem: ,,Zemane - ČT nedáme!"

Když pominu, že Miloš Zeman nikomu ČT nebere, tak on pouze přečetl analýzu Univerzity Karlovy o tom, že ČT je nevyvážená a neobjektivní. Což by jako veřejnoprávní televize být neměla. Zvláštní je, že tito "demokraté" se ohání demokracií a svobodou. 

Vážení "demokraté", víte o tom, že v demokracii existuje svoboda slova? Že v demokracii se smí některé jevy kritizovat? Dokonce je může kritizovat i prezident. Už není vláda jedné strany, kdy se určitá partaj nebo Rudé právo nesmělo kritizovat. Nebo vy Českou televizi považujete za svatý grál, který je nekritizovatelný? ČT je pro vás nedotknutelné božstvo?

Pamatuji, když před pár lety proběhly obrovské demonstrace proti Kalouskovi. Tehdy zaznívaly řeči o lůze z ulice, že lůza nebude rozhodovat o politice a pod. Najednou jsou tito demonstranti "bojovníci za svobodu a demokracii". Mají zpoždění skoro 30 let. Neřeknu, kdyby Zeman spáchal nějaký zločin. Ale co udělal tak strašného? Dovolil si (oprávněně) kritizovat ČT. No to je, panečku, velezločin. To si dovolil "moc".

Za to, kde se svoboda slova skutečně utlačuje, tak za to nedemonstrují (to by bylo moc riskantní). Ale za nějaké vykonstruované a nesmyslné záminky, kde nic nehrozí, tak to se demonstruje jedna radost. A pak se mohou plácat po ramenech, jací to jsou "hrdinové a demokraté". 

Nějak mi to připomíná davové šílenství. Takže za co vlastně protestujete? Co Zemanovi vyčítáte? Vyčítáte mu, že se chová svobodně a demokraticky? Že si dovolil kritizovat Českou televizi? Pak se ale nesvobodně a nedemokraticky chováte vy... 

PS: Jestli vám tak záleží na ČT, tak si ji plaťte ze svých peněz. Je mnoho lidí, kteří odmítají tuto propagandu nuceně podporovat. Kde je najednou ta vaše svoboda???

Autor: Lea Vojteková - Šofránková, Praha, ČR, 15.3.2018


 

 

25. úno, 2018

Dnes si připomínáme převzetí moci komunisty v roce 1948. Vzpomínka na totalitní režimy jistě ničemu neuškodí. Ovšem bojovat již vybojované bitvy (viz dnešní Václavák) je poněkud zvláštní. Co tak bojovat proti nové (neomarxistické) totalitě?

Nelíbí se ti výstavba dalších mešit? Nelíbí se ti, že se z tvé země stává nový Pákistán? Jsi znepokojen vznikem dalších a dalších islámských ghett, kde vládne právo šaría? Dokonce se ti právo šaría nelíbí? Děsíš se bojovníků IS, kteří už jsou i v Evropě? Nechceš se podřizovat muslimům a tomu, co je uráží? Netoužíš po "pozitivní diskriminaci"? Ty dokonce chceš pít alkohol a jíst vepřové? No fuj, styď se! Své pochybné choutky musíš obětovat na oltář multikulturalismu.

Marxisté usilovali o proměnu jedince. Šlo o to, aby lidé zahodili své staré hodnoty a přijali hodnoty nové. Zahodit se měly hodnoty jednotlivce a hromadně přijmout kolektivistické hodnoty společnosti. Podle marxistů se musí člověk na sebe podívat a uvidět se jako surovina, nebo přinejlepším polotovar, a říci si: ,,Konečně, můj drahý homo sapiensi, na tobě zapracuji."

Jenže přesně to samé se děje i teď, zahalené ovšem do jiného kabátu. Neomarxistům jde o vybudování "nového multikulturního člověka", který má zahodit svou kulturu a přijmout kulturu novou. Jak se vyjadřují někteří současní evropští (i naši) politici: ,,Islámští přistěhovalci nejsou žádným problémem, maximálně se změní naše společnost."

A o to právě jde! Je nám vnucováno, že máme odhodit své hodnoty jednotlivce a přijmout kolektivistické hodnoty v zájmu multikulturalismu. Od multikulturalistů často slyšíme: ,,Evropa je bohatá, proč se o své bohatství nepodělit? A kdo nechce, je ten největší sobec a xenofob k tomu."

Takže když se my chováme "sobecky" a chceme zachovat to, co vybudovali naši předkové i pro příští generace, když my chceme zachovat bezpečnost země, když my chceme žít v klidu a bez práva šaría, tak jsme ti špatní. Přitom uprchlíci se chovají naprosto stejně "sobecky". Utíkají za tím lepším, tedy do Německa a Velké Británie, kde jsou vysoké sociální dávky. Zvláštní dvojí metr...

Neomarxistický experiment "nového multikulturního člověka" selže taky. Otázkou je, jestli budeme nuceni zažít dalších několik desítek let totality. Doufám, že ne...

Autor: Lea Vojteková-Šofránková, Praha, ČR, 25.2.2018