LEA V. ŠOFRÁNKOVÁ

20. bře, 2018
Proč jsme ze strany neomarxistů a multikulturalistů označováni jako xenofobové, islamofobové nebo rasisté? I když to mnohdy nemá s realitou nic společného...
 
Ono to souvisí s fenoménem "posla špatných zpráv". Asi víte, jak v minulosti končili poslové špatných zpráv. Často byli zavražděni nebo zmláceni. V roce 1586 na Libenicích byl soudní posel bit, protože nechtěl čekat s listem, až páni ukončí hostinu.
 
Zle pochodili také poslové pohánějící roku 1526 Jindřicha z Rožmberka na Krumlově. Pán jim vzal obranné listy i se zemskou pečetí, roztrhal je, rozdrobil na kousky a kázal jim je sníst. Pak jim nechal vysázet na holá záda šest ran a teprve poté je ze zámku propustil. A ještě na ně poštval psy.
 
Dnes už se evropská společnost poněkud zkultivovala, takže zmlátit posla špatných zpráv jen tak nejde. Ale představte si, že si někdo vytvoří svou utopii. Utopii o multikulturalismu. O tom, jak si tady budeme s islámem v pohodě a souznění žít. No a najednou vám nějací "islamofobové" vykládají, jak je islám špatný.
 
Že multikulturalismus nefunguje. Že stoupá násilná kriminalita. Že islám je neslučitelný s naší kulturou. Prostě vám najednou někdo ukazuje, že vaše vysněná teorie nefunguje. Že realita je jiná. Takže co uděláte? Takového člověka se budete snažit umlčet. Koncentráky a převýchovné tábory momentálně nejsou k dispozici. Jenže co s takovými "rozvraceči"?
 
Tak se neomarxisté snaží alespoň o dehonestaci, citové vydírání, cenzuru, kriminalizaci, vyloučení ze "slušné" společnosti. Doprovodným jevem z jejich strany je hysterie, úhybné manévry a fascinující schopnost každou špatnou zprávu bagatelizovat nebo překroutit.
 
Jenže poslů špatných zpráv přibývá. A čím více takových poslů, tím lépe.
 

Autor: Lea Vojteková - Šofránková, Praha, ČR, 20.3.2018


 

15. bře, 2018

Na Václavském náměstí proběhla včera demonstrace s heslem: ,,Zemane - ČT nedáme!"

Když pominu, že Miloš Zeman nikomu ČT nebere, tak on pouze přečetl analýzu Univerzity Karlovy o tom, že ČT je nevyvážená a neobjektivní. Což by jako veřejnoprávní televize být neměla. Zvláštní je, že tito "demokraté" se ohání demokracií a svobodou. 

Vážení "demokraté", víte o tom, že v demokracii existuje svoboda slova? Že v demokracii se smí některé jevy kritizovat? Dokonce je může kritizovat i prezident. Už není vláda jedné strany, kdy se určitá partaj nebo Rudé právo nesmělo kritizovat. Nebo vy Českou televizi považujete za svatý grál, který je nekritizovatelný? ČT je pro vás nedotknutelné božstvo?

Pamatuji, když před pár lety proběhly obrovské demonstrace proti Kalouskovi. Tehdy zaznívaly řeči o lůze z ulice, že lůza nebude rozhodovat o politice a pod. Najednou jsou tito demonstranti "bojovníci za svobodu a demokracii". Mají zpoždění skoro 30 let. Neřeknu, kdyby Zeman spáchal nějaký zločin. Ale co udělal tak strašného? Dovolil si (oprávněně) kritizovat ČT. No to je, panečku, velezločin. To si dovolil "moc".

Za to, kde se svoboda slova skutečně utlačuje, tak za to nedemonstrují (to by bylo moc riskantní). Ale za nějaké vykonstruované a nesmyslné záminky, kde nic nehrozí, tak to se demonstruje jedna radost. A pak se mohou plácat po ramenech, jací to jsou "hrdinové a demokraté". 

Nějak mi to připomíná davové šílenství. Takže za co vlastně protestujete? Co Zemanovi vyčítáte? Vyčítáte mu, že se chová svobodně a demokraticky? Že si dovolil kritizovat Českou televizi? Pak se ale nesvobodně a nedemokraticky chováte vy... 

PS: Jestli vám tak záleží na ČT, tak si ji plaťte ze svých peněz. Je mnoho lidí, kteří odmítají tuto propagandu nuceně podporovat. Kde je najednou ta vaše svoboda???

Autor: Lea Vojteková - Šofránková, Praha, ČR, 15.3.2018


 

 

25. úno, 2018

Dnes si připomínáme převzetí moci komunisty v roce 1948. Vzpomínka na totalitní režimy jistě ničemu neuškodí. Ovšem bojovat již vybojované bitvy (viz dnešní Václavák) je poněkud zvláštní. Co tak bojovat proti nové (neomarxistické) totalitě?

Nelíbí se ti výstavba dalších mešit? Nelíbí se ti, že se z tvé země stává nový Pákistán? Jsi znepokojen vznikem dalších a dalších islámských ghett, kde vládne právo šaría? Dokonce se ti právo šaría nelíbí? Děsíš se bojovníků IS, kteří už jsou i v Evropě? Nechceš se podřizovat muslimům a tomu, co je uráží? Netoužíš po "pozitivní diskriminaci"? Ty dokonce chceš pít alkohol a jíst vepřové? No fuj, styď se! Své pochybné choutky musíš obětovat na oltář multikulturalismu.

Marxisté usilovali o proměnu jedince. Šlo o to, aby lidé zahodili své staré hodnoty a přijali hodnoty nové. Zahodit se měly hodnoty jednotlivce a hromadně přijmout kolektivistické hodnoty společnosti. Podle marxistů se musí člověk na sebe podívat a uvidět se jako surovina, nebo přinejlepším polotovar, a říci si: ,,Konečně, můj drahý homo sapiensi, na tobě zapracuji."

Jenže přesně to samé se děje i teď, zahalené ovšem do jiného kabátu. Neomarxistům jde o vybudování "nového multikulturního člověka", který má zahodit svou kulturu a přijmout kulturu novou. Jak se vyjadřují někteří současní evropští (i naši) politici: ,,Islámští přistěhovalci nejsou žádným problémem, maximálně se změní naše společnost."

A o to právě jde! Je nám vnucováno, že máme odhodit své hodnoty jednotlivce a přijmout kolektivistické hodnoty v zájmu multikulturalismu. Od multikulturalistů často slyšíme: ,,Evropa je bohatá, proč se o své bohatství nepodělit? A kdo nechce, je ten největší sobec a xenofob k tomu."

Takže když se my chováme "sobecky" a chceme zachovat to, co vybudovali naši předkové i pro příští generace, když my chceme zachovat bezpečnost země, když my chceme žít v klidu a bez práva šaría, tak jsme ti špatní. Přitom uprchlíci se chovají naprosto stejně "sobecky". Utíkají za tím lepším, tedy do Německa a Velké Británie, kde jsou vysoké sociální dávky. Zvláštní dvojí metr...

Neomarxistický experiment "nového multikulturního člověka" selže taky. Otázkou je, jestli budeme nuceni zažít dalších několik desítek let totality. Doufám, že ne...

Autor: Lea Vojteková-Šofránková, Praha, ČR, 25.2.2018


 

 

21. úno, 2018

Multikulturalismus obsahuje řadu absurdit, které s logikou nemají mnoho společného. Ve skutečnosti dokonce popírá sám sebe...

Nejprve si definujme, co to vlastně multikulturalismus je. Multikulturalismus je myšlenkový a politický směr (kulturní ideologie), který zastává stanovisko, že všechny kultury jsou si rovny (mají stejnou hodnotu) a lidé různých kultur mohou žít vedle sebe na území jednoho státu s tím, že si svou kulturu zachovají.

Hned první stanovisko je nesmysl. Podle kulturních relativistů (resp. multikulturalistů) si každá kultura sama vytváří své normy a hodnoty, tudíž nemáme posuzovat a hodnotit jinou kulturu z pozice své vlastní kultury. V tom případě ale nesmíme odsoudit ani nijak hodnotit IS (Islámský stát), vždyť lidé tohoto státu si podle podstaty multikulturalismu jenom vytváří své vlastní hodnoty a kulturu... 

Idea multikulturalismu je vnitřně rozporná a prázdná. Multikulturalismus tvrdí, že v dané společnosti nesmí existovat nadřazená kultura. Přitom multikulturalismus se za takovou nadřazenou (a jedinou správnou) kulturu sám vydává. Představme si, že kdesi v džungli žije kmen, jehož příslušníci věří v létajícího tygra a každý měsíc mu musí obětovat jednoho člověka. Kromě toho nenosí žádné šaty a chodí nazí. Je to jejich kultura. 

Lidé z tohoto kmene by přijeli do Evropy a chtěli by zde uplatňovat své zvyky a tradice. Co by na to řekli zastánci multikulturalismu? Zřejmě by těmto lidem obětiny nepovolili. Proč? Protože považují naši kulturu lidských práv za lepší. Kdyby ji považovali za stejnou nebo horší, tak by těmto lidem obětiny museli povolit. No a v tom případě by multikulturalisté byli na stejné úrovni jako nacisté, kterými se tak rádi ohánějí. 

Na jednom území vedle sebe mohou žít lidé různých ras, národností, vyznání a je to zcela v pořádku. Jenže předpokladem pro klidné soužití je to, aby se příchozí člověk přizpůsobil kultuře krajiny, ve které se rozhodl žít. V opačném případě nastává soupeření a konflikty. Tyto konflikty jsou podporovány právě multikulturalismem. 

Multikulturalismus tak nějak doufal v to, že například muslimové se v Evropě budou chtít vzdát práva šaría, které je v rozporu s lidskými právy. Jenže jak se ukazuje, tak mnoho muslimů se práva šaría vzdát nechce (No Go Zones) a snaží se toto právo zavést i do našich zákonů. Avšak proč by se muslimové měli vzdávat práva šaría, když od multikulturalistů slyší, že všechny kultury jsou si rovny, nic nesmíme hodnotit, všechno je relativní? V takovém případě ani nemají důvod se integrovat do společnosti.

Když muslimové spáchají nějaký zločin za pokřiku "Alláhu akbar", jsou ze strany multikulturalistů obhajováni ve smyslu, že daný zločin udělali z frustrace, protože se cítili vykořeněni. Jestliže pominu, že takovou argumentací bychom obhájili jakékoliv zvěrstvo a jakéhokoliv masového vraha, tak tato argumentace má ještě jednu "závadu". Kdo způsobuje muslimům tento pocit vykořeněnosti? Právě ideologie multikulturalismu. Protože to ona trvá na takové kulturní "všehochuti", která ale zřejmě jaksi popírá lidskou přirozenost.

Na druhou stranu, jestliže původní obyvatelé Evropy vyjádří obavy z islamizace a pocity toho, že se ve své rodné zemi cítí taky vykořeněni, tak jsou ze strany multikulturalistů hned označeni jako rasisté, xenofobové, případně rovnou náckové (jak už jsem ale výše popsala, tak "náckovství" má ideologie multikulturalismu sama v sobě). Proč ten dvojí metr? Na pocit vykořeněnosti mají právo jenom přistěhovalci? Nebo multikulturalisté tak nějak tuší, že jejich ideologie je nesmyslná sama o sobě a snaží se tímto způsobem oponenty umlčet? 

A teď přichází asi největší logický rozpor multikulturalismu. Multikulturalismus ničí různost kultur na této planetě. Četla jsem mnoho příspěvků od rodilých Britů, kteří psali, jak se jim Velká Británie mění před očima, že už to není ta "stará, dobrá Anglie", ale že se v některých čtvrtích cítí jako v Pákistánu. Takže v podstatě vznikl takový hybrid, ani Anglie, ani Pákistán. No a teď si ideál multikulturalismu dosaďte na celý svět. Jak by to vypadalo? 

Buď by vznikly tzv. hybridní kultury, takové nijaké, kde by se každý cítil vykořeněn a uznával své hodnoty, ale zároveň nijaké. Jenže to jaksi nejde, takže s větší pravděpodobností by došlo k chaosu, občanským nepokojům a následné totalitě. Ideální multikulturní společnost je striktně definovaný totalitní režim, protože společnost, kde každý jedinec může mít svou vlastní kulturu, potřebuje definovat prakticky skoro všechno. 

Když v hrnci smícháte mnoho ingrediencí a mnoho barev, co vám vznikne? Jakási hnědá břečka, ve které se ztratí krása každé barvy. Chuť ingrediencí taky zanikne a vznikne něco, co se nedá jíst. Asi jako dort Pejska a Kočičky.

Přeji hezký den, 

Autor: Lea Vojteková - Šofránková, Praha, ČR, 21.2.2018