ČLÁNKY

27. kvě, 2018

V reakci na obvinění sedmnácti aktivistů ze “založení zločinecké organizace” jsme se sešli u rakouského velvyslanectví v Praze, abychom vyjádřili solidaritu s našimi kamarády a nesouhlas s jejich perzekucí ze strany prokurátora, spadajícího pod ministerstvo spravedlnosti...

Láska k vlasti není zločin!
Heimatliebe ist kein Verbrechen!

Identitäre Bewegung Österreich
Identitäre Bewegung Steiermark
Identitäre Bewegung Wien

Autor: G-I.cz, Praha, ČR, 27.5.2018


 

 

25. kvě, 2018

Aktivisté Generace Identity si 21.5., stejně jako předchozí léta, připomněli výročí smrti Dominique Vennera...

Přesně před pěti lety totiž tento velký Francouz a Evropan dobrovolně ukončil svůj život. Učinil tak symbolicky v pařížské katedrále Notre Dame, které po právu přikládal nesmírný význam pro identitu svého národa.

Podobně jako český student Jan Palach v roce 1969 či jako japonský spisovatel a básník Jukio Mishima o několik let později chtěl i Dominique Venner svým činem vyburcovat svůj národ (a ve Vennerově případě celou Evropu) z letargie. Jeho čin nebyl projevem zoufalství, nihilismu nebo snad zbabělosti. Byl protestem proti sebevraždě a úpadku Evropy, které Dominique dlouho pozoroval, a které, bohužel, jak musíme poznamenat, stále pokračují.

Pro identitárně smýšlející Evropany se Dominique Venner stal symbolem. V době plné materialismu, malosti a prospěchářství ukázal, co znamená být mužem, kterému záleží na osudu své ho národa, civilizaci a který ví, co je smysl pro čest.

Autor: GI.cz, Praha, ČR, 25.5.2018


 

13. dub, 2018

Stěžejním problémem při zachování nebo znovuobjevování vlastní identity je vztah mezi politikou a ekonomikou. Žijeme v době, kdy ekonomizovaný člověk (homo economicus) přemýšlí pouze v tržních rovinách a je oproštěn od morálky a dalších životně důležitých kategorií...

Je třeba si uvědomit, že v historii se ekonomika podřizovala morálce, politice či společnosti. Nebyla nic víc než jejich nástrojem. Dnes se role obrací. Lidé a politika se stávají nástroji ekonomiky… Navzdory předpokladům liberalismu i marxismu, hospodářství nikdy netvořilo „základ“ společnosti: nadhodnocování ekonomiky neboli ekonomismus je v dějinách výjimka, ne pravidlo!

„Ekonomika již není zakotvena ve společenských vztazích, ale je to společnost, která je zakotvena v tržních vztazích.“, Karl Polanyi.

Tuto změnu zapříčinilo liberální myšlení, které je třeba odmítat nejen na poli hodnotovém (politickém), nýbrž i na poli ekonomickém. Není možné liberalismus odmítnout na poli politickém a akceptovat liberalismus ekonomický, jak to činí dnešní pravice anebo naopak, jak to činí dnešní levice.

Je třeba se vrátit ke kořenům, k původnímu pojetí ekonomiky; k „oikos-nomos“. Hospodářství se opět musí stát organickým, tedy být zasazeno do živoucího, začleněno do společnosti, do politiky a etiky a ne naopak. Jak řekl Julius Evola, ekonomika není náš osud. Jistě, je důležitá a pro přežití člověka a fungování pospolitosti nezbytná, ale je to pouhý prostředek, nikoliv smysl.  Není náhoda, že v s souladu s prastarou indoevropskou tradicí  byly až donedávna ekonomika a s ní spojené hodnoty z hierarchického hlediska kladeny vždy na nižší úroveň než hodnoty duchovní, vojenské nebo politické. Obchodník byl méně váženým a důvěryhodným členem pospolitosti než kněz, válečník nebo státník.

 Ekonomika nesmí být osvobozena od politické autority a musí reflektovat sociální či ekologické skutečnosti. Je reálné nastavit vyvážený ekonomický model směřující k sociálně solidární společnosti. Ten v sobě zahrne soukromý i veřejný sektor, v němž mají místo také neziskové organizace jako jsou různá sdružení, podpůrné spolky či družstva či lokální výměnné systémy založené na společné odpovědnosti, dobrovolném přístupu a neziskovosti. Zároveň je však nutno dodat, že je třeba odmítnout různé nátlakové nevládní organizace, které požadují stále další výsadní práva různým menšinám, stejně jako ty, které žijí z problémů, tudíž se je snaží udržovat namísto, aby je řešily.

Je třeba se zbavit finanční spekulace a upřednostňovat skutečnou produkci, podporovat lokální  výrobce zakořeněné ve svých domovinách místo nadnárodních korporací. Domácí poptávku uspokojovat v maximální možné míře z domácích zdrojů, zboží spotřebovávat pokud možno co nejblíže od místa výroby.

Vlády musí odhodit zaslepenou mantru „volného trhu nadevše“, a začít se chovat jako hospodáři (nutno dodat, že velcí světoví hráči tak na rozdíl od Evropy dávno činí), a znovu začít brát v úvahu otázky, jako je například potravinová soběstačnost. V případě dumpingových dovozů zboží vznikajícího ve třetím světě za zcela nesrovnatelných podnebních, bezpečnostních a sociálních podmínek, majících likvidační dopady na domácí producenty neváhat se zaváděním protekcionistických opatření.

Autor: Generace-Identity.cz, Praha, ČR, 13.4.2018

2. dub, 2018

Mnozí z Vás jistě v uplynulých měsících zaznamenali zvýšenou frekvenci zpráv z JAR, které se týkají vyvlastňování půdy (bez náhrady) bílým farmářům (1url.cz/Ktn4T).

Situace bělochů v JAR je poslední roky doslova kritická. Dennodenním pořádkem jsou brutální přepadení, znásilnění, mrzačení starých bezbranných lidí a bohužel i stále častější vraždy. Media hlavního proudu jednotně mlčí a jsme přesvědčení, že zcela záměrně o těchto hrůzách neinformují, jelikož cílem útoků jsou běloši. Proto jsme se rozhodli, alespoň symbolicky poukázat na tuto kritickou situaci a dvojí metr medií, ale i politických představitelů, kteří taktéž nekonají. Prvního dubna jsme se proto vydali před ambasádu Jihoafrické republiky v Praze, kterou jsme náležitě "vyzdobili" transparentem, symbolický bílými květinami, svíčkami a několika fotkami zavražděných a zmrzačených farmářů.

*** No doubt that most of you have recently gotten some news about confiscation of land from white famers from South Africa. In last two year the position of white people is critical in the South Africa. Robbery, rape, torture of old people and also murder have become normal. Mainstream media are silent. We are sure that reason of that silence is a skin colour of the victims. Therefore we decided to organize symbolic event to point out double standard of mainstream media and lack of interest of mainstream politicians. 1th April 2018 we hung banner on the South African embassy in Prague and used white flowers, candles and photos as memento.

*** Viele von Euch werden bestimmt schon die Nachrichten aus Südafrika mitbekommen haben, die uns immer häufiger erreichen und über die entschädigungslosen Enteignungen der weißen Farmer von ihrem Grund und Boden berichten. Die Lage der Weißen in Südafrika wurde in den letzten Jahren wahrlich kritisch. Brutale Überfälle, Vergewaltigungen, Mißhandlungen von alten wehrlosen Menschen, und immer öfter sogar auch Morde, sind dort an der Tagesordnung. Die Mainstreammedien verhüllen sich diesbezüglich in kollektivem Schweigen. Wir sind davon überzeugt, daß sie über diese Greueltaten absichtlich nicht berichten, weil das Ziel der Übergriffe eben Weiße sind. Deshalb haben wir uns entschlossen, wenigstens symbolisch auf diese kritische Lage, auf die Doppelmoral der Meiden sowie die der tatenlos zusehenden politischen Repräsentanten hinzuweisen. Am 1. April haben wir uns zu der südafrikanischen Botschaft in Prag begeben und „beschmückten“ sie gebührend mit Transparenten und symbolischen weißen Blumen, Kerzen und einigen Bildern mit ermordeten und verstümmelten Farmern.

Autor: Generace-Identity.cz, TGM, Praha, ČR, 2.4.2018

https://www.facebook.com/pg/GeneraceIdentity/photos/?tab=album&album_id=828178937392938


 

 

14. bře, 2018

V pondělí v podvečer skupinka aktivistů Generace Identity protestovala před britskou ambasádou. Důvodem protestu bylo třídenní zadržení a následné vyhoštění Martina Sellnera, aktivisty a vůdčí osobnosti Identitäre Bewegung Österreich, a jeho přítelkyně Brittany Pettibone, americké publicistky a aktivistky. Kromě nich byl navíc později odepřen vstup do Spojeného Království také Kanaďance Lauren Southern, další známé osobnosti protiimigrační a protiislámské scény, která má blízko k evropskému identitárnímu hnutí. Ta je zadržována v Calais.

Je smutnou ironií, že Martin Sellner jel do Velké Británie na pozvání tamní Generation Identity, aby mluvil o svobodě projevu na akci ve známém Speakers Corner v Londýně. Britany Pettibone pak Británii navštívila také za účelem rozhovoru s Tommym Robinsonem, známým britským aktivistou.

Jsme znechuceni prací britských úřadů, které po léta tolerují neevropské imigranty, kteří mnohdy přišli do Británie nelegálně, jsou mezi nimi radikální imámové, kteří hlásají nenávist vůči Británii, Evropě, nevěřícím i svobodě, jsou mezi nimi teroristé, navrátilci z řad Islámského státu či zločinci, páchající ty nejodpornější zločiny včetně vražd, znásilnění či kyselinových útoků. Přesto se zdá, že největším bezpečnostním rizikem ostrovního království jsou mladí patrioti evropského původu, kteří podporují svobodu projevu, jednu ze základních hodnot evropské civilizace.

Aktivisté české pobočky Generace Identity se proto sešli před britskou ambasádou v Praze, aby demonstrovali svou solidaritu s Martinem, Brittany a také Lauren. Odmítáme totalitní praktiky britských úřadů a odsuzujeme pokrytectví, se kterým přehlíží reálné problémy své země i Evropy a namísto nich se věnují šikaně a omezování vlastenců.

Free speech for Martin Sellner!
Free speech for Brittany Pettibone!
Free speech for Lauren Southern!

Deport terrorists, not patriots!

Martin Sellner
Brittany Pettibone
Lauren Southern
Generation Identity United Kingdom and the Republic of Ireland

Autor: GI, ČR, 14.3.2018

http://generace-identity.cz/