TOMÁŠ BŘICHÁČEK

22. dub, 2018

Dokončil jsem delší odborný článek o Evropském pilíři sociálních práv...

Závěr je následující:

"Evropský pilíř sociálních práv je z právního i politického hlediska velmi problematický projekt. Jeho význam a potenciální dopady by neměly být bagatelizovány poukazem na jeho povahu soft law. Precedens Listiny základních práv EU, jakož i silné nástroje, které mají v rukou unijní orgány pro jeho prosazování (tvorba sekundárního práva EU, rozhodovací praxe Soudního dvora EU, strukturální fondy, monitoring členských států v rámci evropského semestru aj.) z EPSP činí dokument, s nímž by mělo být vážně počítáno.

Proti samotné základní myšlence, jež stojí v pozadí projektu, i proti způsobu jejího uchopení je třeba zřetelně se vymezit. Nelze se smířit se záměrem sjednocovat sociální politiku napříč kontinentem podle jednotné šablony, jehož uskutečnění by vedlo k postupnému přesunu rozhodování o dotčených citlivých a bytostně politických tématech, úzce spjatých s místními socioekonomickými podmínkami, daleko od občanů do nadnárodního centra. Nelze se smířit s obsahem této šablony, který je silně zideologizovaný, respektive představuje promítnutí určitého vyhraněného politického programu. Konečně nelze se smířit s tím, že tento akt byl přijat zcela mimo rozhodovací postupy stanovené zakládacími smlouvami EU a bez ohledu na rozsah pravomocí Unie." 

Teď bych se zase rád vrhnul na román na pokračování. Uznávám, že už je to delší čas, co vyšel poslední díl.

Autor: Tomáš Břicháček, Praha, ČR, 22.4.2018

Zdroj:


14. dub, 2018

Budování kultu osobnosti kolem profesora Fialy v ODS pokračuje. Ze think-tanku Pravý břeh blízkého straně se stal Institut Petra Fialy...

V nedávném článku ODS, vzpamatuj se! jsem se věnoval tristní situaci v této straně. Základní závěr zněl: ODS je dnes ideově dezorientovaná strana, která se ocitla mimo politický časoprostor v jakémsi ideovém autu. Bojuje se stíny minulosti a s falešnými strašáky, není schopná rozeznat skutečná nebezpečí a pojmenovat skutečné nepřátele, věnuje se náhražkovým tématům, uzavírá zvláštní spojenectví se subjekty programově vzdálenějšími proti subjektům programově bližším, vede žabomyší půtky ve Sněmovně, filosofuje o vysokých tématech a při tom všem má ze sebe dobrý pocit.

Jedním z neduhů občanských demokratů, který jsem kritizoval, je pohodlné zabydlení se v pozici druhořadé politické síly vegetující někde kolem 10 %. Upozornil jsem na to, že z této celkové spokojenosti začíná vyrůstat i malý kult osobnosti kolem Petra Fialy, který rozvíjejí hlavně Fialovi přátelé a spolupracovníci z okruhu Pravého břehu, think-tanku blízkého straně. Jedna z rad občanským demokratům, které jsem připojil na závěr, zněla: Nebuďte tolik spokojení sami se sebou a pořádně zaberte. Přestaňte budovat mikrokult osobnosti kolem profesora Fialy, který je jedním z projevů uvelebení se ve stagnaci pár centimetrů nade dnem.

A výsledek? Když jsem včera pozdě večer otevřel internetové stránky Pravého břehu, tak... 

Chvíli jsem na to nevěřícně zíral s otevřenou pusou. Potom jsem zkontroloval datum, jestli není pořád 1. dubna. Nakonec jsem chvíli přemýšlel o útoku hackerů. Ne ne, nic z toho. Ono je to míněno vážně! Z Pravého břehu se tedy stal Institut Petra Fialy a pod gigantickou fotkou přes celou obrazovku, která zachycuje samotného zadumaného pana profesora, stojí heslo: „Usilujeme o ideovou obnovu české pravice.“

Nu, co k tomu dodat? Po sepsání článku ODS, vzpamatuj se!a kratšího dovětkuk němu už mi nezbývá mnoho slov na toto téma. Jednu poznámku si ale nemohu odpustit: Spojení Fialova obličeje s heslem „Usilujeme o ideovou obnovu české pravice.“ je jako z absurdního dramatu. Bylo by to i k úsměvu, ale zvlášť v atmosféře po vítězství Viktora Orbána v maďarských volbách a při srovnání těchto dvou vůdců pravice a jejich stran mi ten úsměv nějak trpkne.

Autor: Tomáš Břicháček, Praha, ČR, 14.4.2018

Zdroj: 

https://brichacek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=658263