12. zář, 2017

PETR HAMPL: KAUZA V4

Dějiny nás učí, že úspěšná spojenectví mezi národy jsou něčím nesmírně vzácným.  V mnoha i dobře míněných spojeneckých vztazích se stává, že silnější začne utlačovat slabšího. Jindy se stává, že národy společně vytvoří nějakou centrálu, vznikne nadnárodní aristokracie a tato nadnárodní aristokracie začne utlačovat všechny. V dalším případech je tomu zase tak, že lidé různých národů jsou nuceni dělat společně něco, co společně dělat nechtějí. Výsledkem pak bývá vznik a růst nepřátelství mezi národy, a někdy i války.
 

Když se pokoušíte lidem s různými zvyklostmi vnutit stejná pravidla, zase jsou z toho jenom problémy. Ale ten úplně nejhorší problém je ještě jinde. Víte o případu, kdy by nějaký stát dodržel i takové spojenecké závazky, které by nebyly v souladu s jeho momentálními zájmy? Obávám se, že se to ještě v dějinách nestalo. Spojenecké závazky jsou dodržovány pouze tehdy, když je to výhodné. Spoléhat na spojenecké závazky je totéž jako spáchat sebevraždu.

Případ V4 představuje šanci, která je v dějinách unikátní. Rýsuje se spojenectví čtyř svobodných národů. Všechny vstupují do svazku dobrovolně, nikdo není v postavení podřízeného. Žádný z těch čtyř národů není tak silný, aby mohl začít utlačovat ostatní. Ty čtyři národy mají naprosto shodné zájmy, jsou si kulturně velmi blízké a spojuje je i historická zkušenost. Jsou tedy všechny předpoklady pro to, aby vzniklo opravdu úspěšné spojenectví. Abychom společně vytvořili sílu schopné čelit agresi ze západu i kterékoliv jiné agresi, kdyby k ní došlo. Zahodit takovou příležitost, to by byla neuvěřitelná škoda.

Je podstatné vidět i to, že obyvatelé zemí V4 se navzájem pokládají za rovnocenné a dívají se na sebe s úctou. Proto může vztah mezi nimi fungovat. A proto nikdy nemůže vzniknout spojenectví mezi Českou republikou a Německem a nikdy nemůže vzniknout ani spojenectví mezi Českou republikou a Francií. Pro Němce a Francouze vždy budeme méněcenné bytosti, budou k nám vyvážet svůj odpad, vykořisťovat nás a v případě problémů nás hodí přes palubu.

Autor: PETR HAMPL, Dobřichovice, ČR, 12.9.2017