17. zář, 2017

VIKTOR ORBÁN – VELKÝ PŘEROD

Viktor Orbán – velký přerod

Je obtížné charakterizovat život Viktora Orbána, maďarského premiéra, jen v krátkosti, či pár slovech. Národní obroditel, osvoboditel své země, obnovitel svrchovanosti, vlastenec… mnoho z toho popisuje jeho současnou pozici, ale asi nejlepší by bylo označit jeho život za „velký přerod“. Přerod z prozápadního zbabělce na patriota, který se postavil proti evropskému impériu a za maďarský národ. Z kosmopolitního liberála na národního konzervativce, který pozvedl svou zem, jak to nikdo před ním nedokázal, o doby, kdy admirál Horthy držel Maďarsko pohromadě proti bolševismu a nacismu.

Orbánovi počátky

Viktor Orbán se narodil v roce 1963 do středostavovské venkovské rodiny podnikatele a agronoma Gyoze Orbána, který mohl podnikat díky „gulášovému socialismu“. Dětství a mládí strávil v komunistických mládežnických hnutích. Ideály o komunismu ztratil během vojenské služby. V roce 1989 studoval politické vědy na Oxfordu a tehdy byl i v kontaktu se Sorosovou nadací, díky čemuž dnes ví, co je to za zrůdnost. Jeho učitelem byl hegeliánský liberál, což na něho taky mělo vliv. Už o rok dříve byl zakládajícím členem Aliance mladých demokratů FIDESZ a byl jejich mluvčím. Viktor Orbán se maďarskému lidu poprvé představil v červnu 89, když měl projev u příležitosti znovu pohřbení Imre Nagyho a dalších hrdinů maďarské revoluce z roku 1956. V létě se účastnil opozičních jednání Opozičního kulatého stolu. Roku 1990 byl prvně zvolen do parlamentu a jmenován předsedou poslanecké skupiny FIDESZu. O dva roky později byl jmenován místopředsedou Liberální internacionály. Roku 1993 se stal prvním presidentem FIDESZu po zrušení kolektivního vedení. Spojil se s prozápadními liberály z Aliance svobodných demokratů, ale v té době to byli staří komunisté ze Socialistické strany a tito liberálové, kteří ovládali parlament.

Orbán premiérem

Roku 1998 zažívá Orbán svůj první triumf. Koalice FIDESZ, agrárníků a MDF získává 42% v parlamentních volbách a Viktor Orbán se stává druhým nejmladším premiérem Maďarska. Už tehdy si Orbán uvědomoval, že jestli chce změnit svou zem k lepšímu, musí získat více pravomocí a začal s centralizací ministerstev a posílením pravomocí premiéra. Jeho hospodářská a sociální politika byla smíšená. Snižoval daně a reformoval sociální pojištění, zatímco rušil vysokoškolské poplatky a posiloval mateřskou. Úspěšně snížil dvouc ifernou inflaci a zvýšil hospodářský růst země, a přes prvotní optimismus ke vstupu do eurozóny už v roce 2009, Maďarsko nakonec naštěstí nezrušilo svou měnu.

Po volbách 2002 Aliance svobodných demokratů podrazila Orbána a uzavřela koalici se socialisty, jejichž vláda začala drancovat Maďarsko a okrádat maďarský lid. Roku 2004 nastoupil socialista Gyurcsány, který na neoliberálních reformách, poplatcích, zmrazování platů a důchodů a masovém propouštění okradl a zbídačil statisíce Maďarů. Pouhý měsíc po volbách 2006 Gyurcsány na sjezdu socialistů přiznal, že rozkradli zem a dovedli ji do sraček, což se dostalo na veřejnost. Tento skandál, společně s liberální politikou Gyurcsányho, měl zničující následky pro maďarské socialisty, ze kterých se dodnes nevzpamatovali. Ve volbá ch 2010 přišla Socialistická strana o 23% hlasů a jeden a půl miliónu voličů ve prospěch FIDESZ a Jobbiku. Podrazáci z ASD už se do parlamentu nedostali a nastala éra maďarské renesance. Doufejme, že podobnou ránu zažije i sociální demokracie v ČR.

Orbánova koalice FIDESZ a KDNP získala ústavní většinu a Orbán tak získal potřebné prostředky pro přestavbu maďarského státu. Postavil se proti liberalismu, zakotvil úlohu tradiční rodiny do ústavy, odsoudil liberální demokracii a postavil proti ní model neliberální demokracie. Z pravicových reforem došlo k zavedení rovné daně, ale zároveň k zavedení bankovního zákona, který posílil nezávislost maďarského bankovního sektoru na eurosvazových finančních strukturách. Rovněž došlo k znárodnění důchodového systému, který jako privatizovaný se hroutil a byl neúspěšný. V zahraniční politice podporuje Visegrád a jeho úzkou spolupráci, postavil se na stranu polské vlády a polského národa proti EU a vybudoval opevnění na hranicích proti islámské invazi, která nyní v Evropě probíhá.

Roku 2011 Orbán přijal novou ústavu Maďarska, která odkazuje na maďarskou národní historii a tradice, přijímá odpovědnost za osudy a život Maďarů žijících v zahraničí a odvolává se na uherské království a svatého Štěpána. Právě tento národovecký tón je trnem v oku libtardům. Ústava deklaruje za státní měnu forint, což znesnadňuje přijetí eura. Je zastropován maximální dluh Maďarska na 50% (byť zatím je dluh nad touto hranicí), zreformován nejvyšší soud, omezení věku soudců, aby bylo zabráněno gerontokratizaci soudnictví a může se udílet doživotní tresty vězen&iac ute; bez možnosti předčasného propuštění. Je zakotveno právo na sebeobranu majetku. Za negativum snad lze označit omezení přímé demokracie a petičního práva. Ale asi jedna z nejdůležitějších reforem je, že rodiče mohou nyní volit i za nezletilé děti, zatímco bezdětní, kteří tak nepřispívají k růstu maďarského národa, mají jen svůj hlas.
Proti Orbánovi probíhala mediální kampaň v zahraničí i doma. Docházelo k „satirickým“ výzvám k jeho zabití ze strany televizního kanálu RTL Klub a útočila na něho většina médií, ale i tento tlak postupně utichá, jak liberálové zjišťují, že půda pod nohami se jim zhroutila a už nemají šanci získat kontrolu nad maďarským národem, o čemž svědčí i předvolební preference, kdy se podpora FIDESZ pohybuje okolo 50% a podpora Jobbiku přes 20%.

Před nedávnem Orbánova vláda udeřila na nevládky financované ze zahraničí, zejména Sorosovu nadaci a jeho univerzitu v Maďarsku, která cvičí neomarxistické intelektuální úderky a vytváří tak podhoubí pro oslabení národního státu ve prospěch internacionalismu elit. Orbán z tohoto boje vyšel vítězně, zejména když se za něho postavil izraelský premiér Netanyahu, který prohlásil, že Orbánův boj proti Sorosovi není antisemitismem, protože Soros, původem Žid, sám útočí na Izrael a tamější vládu.
Dnes je Maďarsko země s růstem ekonomiky 4,2% a nezaměstnaností 4%, s extrémně nízkou inflací a nízkou mírou chudoby, oproti předchozím dobám.

Orbánova budoucnost

Orbán si vybudoval silnou půdu pod nohama a takovou vybudoval i pro maďarský národ. Orbán se nadále drží své politiky, což dokazuje podporou Polska, které se nejspíše inspirovalo jeho kroky, ale i tím, že na nedávném shromáždění Světové zdravotnické organizace odsoudil snahu řešit evropskou demografickou krizi pomocí migrace a podpořil myšlenky národních států k posílení rodinné politiky. Orbán tak prošel dokonalým přerodem od prozápadního svazáka v národního politika bránícího svou zem a státnost.

Orbán je pro Česko a náš národ inspirací a musíme se stavět na podporu Maďarska, kdykoliv bude vystaveno útoku kosmopolitních elit. Naproti tomu neuznáváme snahy maďarských nacionalistů o prolomení Benešových dekretů, ale zároveň je chápeme jako jejich boj za jejich zájmy. Ve všem ostatním podpoříme Maďarsko, protože zatím vše ostatní dělá dobře.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 17.9.2017

zdroj: 

http://www.fidesz.hu/