30. zář, 2017

V4 NEWS: ZJAWISKO BRACIA KACZYŇSCY

Zjevili se bratři Kaczynští

Málokterá jména jsou tak nenáviděná všemi stranami, které odmítají suverenitu a nezávislost východoevropských národů, tak jako jména Lecha a Jaroslawa Kaczynského. Polských bratří, kteří dnes společně s Viktorem Orbánem boří pravdoláskařskou a multikulturní politkorektní jednotu Eurosvazu a zároveň se nebojí bránit svrchovanost své země proti ruskému imperialismu.

Mládí polských patriotů.

Bratři Kaczyńští se narodili do rodiny Rajmunda Kaczyńského, hrdiny Varšavského protiněmeckého povstání z roku 1944 a filoložce Jadwice Kaczyńské. Prvně se proslavili roku 1962 jako dvojčata-herci ve filmu „O dvou, kteří ukradli měsíc“.

Lech Kaczyńský vystudoval právo na Varšavské univerzitě se zaměřením na pracovní a zaměstnanecké právo, na dvou univerzitách působil jako profesor, ale už od 70. let byl aktivní v antikomunistickém dělnickém hnutí „Výbor na obranu dělníků“ a v odborovém hnutí Pobřežní svobodné odborové svazy. V prvních svobodných volbách byl Lech zvolen senátorem v červnu 1989 za hnutí Solidarita. O dva roky později byl opět zvolen, tentokrát jako bezpartajní v parlamentních volbách. V pozici ministra spravedlnosti a generálního prokurátora Polska vystupoval tvrdě proti korupci, za což si získal podporu polského lidu. Roku 2001 zakládá stranu Právo a spravedlnost, společně se svým bratrem Jaroslawem.

V roce 2002 drtivě zvítězil v obecních volbách ve Varšavě a stal se starostou Varšavy, v kterémžto úřadu nechal zřídit Muzeum Varšavského povstání, aby opět připomněl ničivé působení Německa na území polského státu. Rovněž to byla reakce na snahy německých exulantů o své zviditelnění. Bylo vypočítáno, že jen na zničení Varšavy Němci způsobili škodu za 54 miliard dolarů. Rovněž nechal zřídit muzeum polských Židů, kteří zahynuli během holocaustu v Polsku. Jako starosta Varšavy se rovněž postavil proti varšavským gay-pride akcím nazývaným „Pochod rovnosti", protože moc dobře dokázal předpovědět, jak tyto pochody zdegenerují do současné exhibicionistické podoby, kterou každoročně zažívá i Praha z rukou Prague Pride. Lech naproti tomu podpořil katolické hnutí Všepolská mládež v boji proti západnímu liberalismu a relativismu. Už tehdy neomarxistický a ultraliberální Evropský soud pro lidská práva kritizoval Polsko za porušení „práva na shromažďování“.

Roku 2005 byl zvolen presidentem Polska, když získal 54% a porazil tak dnešního prozápadního služebníka Donalda Tuska. Už ve svém prvním projevu dal najevo snahu o zlepšení polské státnosti. Vyjádřil se ve prospěch národního sociálního státu, sociální ochrany rodin a za odsouzení komunistických zločinců, kteří zůstali v polské státní správě a společnosti. V prosinci 2008 Lech Kaczyńský prokázal náboženskou jednotu polského státu, když se zúčastnil židovské chanuky v jedné ze synagog. Byla to první taková návštěva hlavy polského státu v historii, přestože Polsko bylo tradičně, až na období trojdělení a nacistické okupace, státem přátelským k židovskému národu. I za toto byl velice obdivován a považován ve Státu Izrael.

Aktivně se stavěl proti německo-ruské energetické spolupráci a za zajištění energetické suverenity Polska, poukazoval na hrozbu, kterou představuje moc Ruska nad energetickými zdroji Evropy, a snažil se dosáhnout diverzifikace energetických zdrojů skrze spojenectví s Američany.

Roku 2009 polská liberální vláda, podobně jako tehdejší česká pravdoláskařská vláda, uznali odtržení Kosova od Srbska. Lech Kaczyńský to kritizoval při svém setkání se srbským presidentem Tadićem.

Roku 2010 se Ruská federace dopustila tragického zločinu a zavraždila presidenta Lecha Kaczyńského, jen nedaleko od místa, kde sovětská tajná policie, kdysi povraždila tisíce polských důstojníků a intelektuálů. Nyní, při nehodě organizované ruskými zpravodajskými službami a leteckým personálem došlo v dubnu 2010 k pádu letadla Tupolev s presidentem Kaczyńským, jeho manželkou, náčelníkem generálního štábu polské armády a řadou dalších představitelů polské národní elity. Liberální a zbabělá vláda Donalda Tuska přijala ruské vysvětlení, že šlo o nehodu , na kte rou měl mít dokonce údajně vliv samotný president Kaczyńský. Rusové se tak prozatím vyvlekli ze zodpovědnosti za druhý katyňský masakr, který měl ovšem naštěstí mnohem méně obětí, než ten první.

V současné době opět probíhá vyšetřování tohoto zločinu ve spolupráci s britským ministerstvem obrany. Polsko poukazuje na fakt, že ruské vyšetřování bylo netransparentní a problematické, což přiznal, i někdejší Putinův spolupracovník a poradce, Andrej Illarionov pro polské noviny Rzeczpospolita. Ten dokonce přiznal, že Polsku nebyl zajištěn přístup k řadě dokumentů a důkazů, které by mohli svědčit o ruské vině na tragédii.

10. dubna 2010 skončila kariéra Lecha Kaczyńského, ale jeho odkaz přetrval a dnes významně roste prostřednictvím politiky jeho bratra, který nechce být zahanben před odkazem zesnulého president.

Tím bratrem je Jaroslaw Kaczyński. Jaroslaw Kaczyński, tak jako jeho bratr, vystudoval právo a administrativu na Varšavské univerzitě, ale on sám byl aktivní v odborovém hnutí Solidarita. V roce 1991 založil centristické hnutí Středová dohoda a v 90. letech byl poslancem Sejmu. Právo a spravedlnost vyhrálo volby v roce 2005 a už příští rok rozpoutaly liberální noviny Rzeczpospolita, za vydatné podpory bývalých komunistických agentů, očerňovací kampaň proti Jaroslawu Kaczyńskému, kde byl obviňován z homosexuality. Mezitím, ale Jaroslaw Kaczyński stihl sestavit novou vládnoucí koalici katolického Práva a sprav edlnosti , levicových národních populistů z Polské sebeobrany a konzervativního hnutí Liga polských rodin.

Jaroslaw Kaczyński jako premiér neporušil své sliby. Postavil se proti spolupráci Ruska a Německa, snížil nesmyslné daně a zahájil program „Lustrace“, který měl prověřit komunistickou minulost tisíců zaměstnanců veřejného sektoru, učitelů a novinářů. Kaczyńského zahraniční politika jako premiéra začala pokládat základy současné suverénní orientace Polska, ale byla přerušena dlouholetou vládou prozápadních liberálů, která nastala v roce 2007 a trvala, až do roku 2015, kdy byla korunována zradou v podobě podpory migračních kvót ze strany této vlády.

Roku 2015 se Právo a spravedlnost vrací k moci a Jaroslaw Kaczyński je jednou z nejvlivnějších figur Polska, přestože sám je pouze poslancem. Dokáže využít svého vlivu k zlepšení situace v Polsku. Právě od něho přichází impulsy k změnám ústavy, vytvoření čtvrté polské republiky, omezení vlivu liberálních masmédií a starých komunistických elit. Politika Beaty Szydlo a Andrzeje Dudy je politika jejich mentora, který dokáže spolehlivě vést polský národ v současné nejisté budoucnosti.

Jaroslaw Kaczyński pokračuje v kritice vlivu komunistických struktur na polský stát. Kritizuje to, že komunistické elity převzaly kontrolu nad korporacemi a žádá národní a morální revoluci v Polsku. Jeho politika je tedy čistým pokračováním politiky jeho zavražděného bratra Lecha Kaczyńského.

Jaroslaw Kaczyński není bezchybný, jako 7. Republika nepřijímáme všechny jeho názory, a ani nemůžeme. Nejsme katoličtí tradicionalisté, zákaz interrupce jsme, již kritizovali jako chybu, která nahnala tisíce žen do tábora liberálů, ale vybíráme z něho to nejlepší. Pokračující proizraelskou orientaci Polska, oslabení energetické a surovinové závislosti na Rusku, suverenitu proti moci evropského svazového monopolu a myšlenku nového českomoravského státu v podobě 7. Republiky, byť tato idea vznikla nezávisle na politice Jaroslawa Kaczyńského.

Dnes je Polsko suverénem nenáviděným liberální západní Evropou a oslavovaný zotročovanými národy východní Evropy. Vystupuje proti ruskému expanzionismu, germánské dominanci nad Eurosvazem i západní zbabělosti a nebojí se podporovat presidenta Donalda Trumpa. Polská ekonomika roste, nezaměstnanost se snižuje, inflace je minimální a výdaje na armádu rostou, zejména pod vedením brilantního ministra Macierwicze, Kaczyńského spojence, kterému náš ministr obrany nesahá ani po kotníky. Dnes jsou armádní výdaje Polska na 2% HDP, což považujeme za naprosté minimum i pro Českou republiku, která dosa huje, je n poloviny toho. I toto je oblast, kde podporujeme politiku bratří Kaczyńských.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 30.9.2017