9. lis, 2017

V4 NEWS: POLSKO: NOVÁ ÚSTAVA & SOUDY

Konec systému soudcokracie!

V Polsku pokračují reformy soudnictví a ústavnosti, o čemž nyní hovořil i investigativní a diskusní pořad polské TV Republika „Konec systému“. Jeden z nedávných dílů tohoto pořadu pojednával o polském soudnictví, o nedotknutelnosti soudců, o tom, že jsou soudci stavěni nad zbytek veřejnosti, mají neomezenou moc a imunitu a mohou si v zásadě dělat, co chtějí. Pojednával o klikách a mafiánských praktikách. Náměstek ministra spravedlnosti Michal Wójcik uvedl, že krakovský odvolací soud je obviňován z toho, že zpronevěřuje veřejné peníze a nikdo s tím nic nemůže dělat. To jen opětovně dokazuje vachrlatost tzv. trojího dělení moci, které je přežitou praktikou liberálních demokratů. Soudci ze sebe dělají novou nadřazenou kastu, chrání zločince, došlapávají na nevinné lidi a žijí si pod ochranou státní moci. Nyní se s tím polská vláda rozhodla něco dělat, i protože 80% Poláků se vyjadřuje pro nutnost tvrdých reforem v oblasti soudnictví.

Z toho důvodu bude v nejbližších dnech přijat „Zákon o Národní soudní radě a Nejvyšším soudu“, který bude představovat tuto dramatickou a důležitou reformu na cestě za dosažením spravedlnosti v Polsku. Evropská komise a eurosvazový vůdci už vřískají, což jen potvrzuje správnost kroků polské vlády. Nejvíce se nechal slyšet Frans Timmermans, místopředseda Evropské komise a evropský komisař pro regulace, institucionální vztahy, vládu práva a chartu základních práv (brrr! Jen z toho názvu mi běhá mráz po zádech…). Timmermans si stěžuje, že polská vláda nekomunikuje s Evropskou unií, potom co byla EU neustále pomlouvána, napadána a urážena. Timmermans si stěžuje, že polská vláda plní sliby, které dala svému lidu a následuje vůli svého lidu, ze které vychází základní principy demokracie. Timmermans si stěžuje, že polský lid je nespokojen se zkorumpovanými soudci a vládnoucí soudcokracií. Stěžuje si, že podle nového zákona bude rozdílný věk odchodu do důchodu u soudců pro muže a ženy (65, resp. 60 let), což je genderová diskriminace. Vadí mu i to, že vláda, konkrétně ministr spravedlnosti, bude moci rozhodovat o prodloužení mandátu soudců, kteří dosáhli důchodového věku, stejně jako bude dos azovat a sesazovat předsedy soudů.

To nejdůležitější na reformách, a taky to co nejvíce vadí bruselským elitám, je reforma Národní soudní rady. Jde o těleso složené z 25 členů – zástupce presidenta republiky, zástupce ministra spravedlnosti, šest parlamentem dosazených členů, předseda Nejvyššího soudu Polska, předseda Nejvyššího správního soudu Polska a 15 soudců dosazovaných místními soudními sbory. Tento stávající systém přímo vybízel ke korupci, elitářství a ochraně starých komunistických funkcionářů z rukou místních soudních sborů.

To vadilo představitelům strany Právo a spravedlnost. Evropské unii vadilo, že z 25 členů NSR je jen 6 žen. Jo, každý má jiné priority. Od tohoto roku začala polská vláda se soustavnou činností s cílem dosáhnout reformy NSR. Hlavní změnou je, že 15 soudců dosud dosazovaných svými kolegy, zřejmě podle modelu ruka ruku myje, bude nyní dosazováno polským ministrem spravedlnosti. Po přijetí reformy skončí mandát všech dosavadní 15 soudců dosazených svými kolegy. To bude první velká rána pro zkorumpované soudnictví a první velký krok k docílení spravedlivého soudnictví ve znovuzrozené Polské republice.

Soudy mají znamenat spravedlnost, dosažení spravedlivého rozsudku a ochranu práv a zájmů občanů své země, nemají znamenat ochranu zločinců, korupčníků, udavačů, vrahů, pedofilů, násilníků a tunelářů. Pokud trojí dělení moci má za výsledek, že „nezávislé“ soudnictví se stává zkorumpovanou hydrou, pak je nutné trojí dělení moci odmítnout. Ostatně v Polsku nyní vládne právo a spravedlnost!

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 9.11.2017